Hallitukselta lakiesitys tehostamaan rahanpesun ja rahaliikenteen valvontaa

EU:n rahoitustietodirektiivin kansallinen täytäntöönpano etenee.

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle tänään esityksen pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain ja rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain muuttamisesta. Lakiesitys tukee EU:n rahoitustietodirektiivin kansallinen täytäntöönpanoa ja helpottaa viranomaisten pääsyä rahaliikennetietoihin vakavia rikoksia tutkittaessa.

”Rahoitustietodirektiivi liittyy niin sanottuun viidenteen rahanpesudirektiiviin, jossa edellytetään, että jäsenvaltiot ottavat käyttöön keskitettyjä pankkitilirekistereitä tai tiedonhakujärjestelmiä, jotka mahdollistavat pankki- ja maksutilien sekä tallelokeroiden haltijoiden oikea-aikaisen tunnistamisen, johtava asiantuntija Elina Rantakokko kertoo tänään Sisäministeriön tiedotteessa.

Suomessa edellä mainittu vaatimus on pantu täytäntöön säätämällä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä, joka muodostuu pankki- ja maksutilien tiedonhakujärjestelmästä ja pankki- ja maksutilirekisteristä.

Viranomaisille pääsy tilitietoihin

Rahoitustietodirektiivin mukaan EU:n jäsenvaltioiden on nimettävä ne viranomaiset, joilla on valtuudet päästä jäsenvaltioiden perustamiin kansallisiin keskitettyihin pankkitilirekistereihin ja tehdä hakuja rekistereissä. Direktiivin mukaan pääsy pankki- ja maksutilirekistereihin voidaan antaa viranomaisille, joilla on toimivalta vakavien rikosten ennalta estämisessä, paljastamisessa, tutkimisessa ja niihin liittyvissä syytetoimissa.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että edellä mainituiksi viranomaisiksi nimetään poliisi, rahanpesun selvittelykeskus, Tulli ja Rajavartiolaitos. Lisäksi rahanpesun selvittelykeskuksen tehtäviä laajennettaisiin koskemaan yhteistyötä viranomaisten kanssa rahoitustietodirektiivissä tarkoitettujen vakavien rikosten estämisessä, paljastamisessa ja selvittämisessä.

Tulli keskitetyn tiedonhakujärjestelmän toimeenpanijaksi

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että Tulli rakentaisi koostavan sovelluksen, jonka välityksellä voitaisiin välittää tiedonhakujärjestelmissä ja tilirekisterissä olevat tiedot toimivaltaisille viranomaisille. Järjestelmä sujuvoittaisi viranomaisten pääsyä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmään, sillä useiden rajapintojen sijaan viranomaiset voisivat rakentaa vain yhden rajapinnan koostavaan sovellukseen. Tietojärjestelmän rajapinnalla tarkoitetaan määritelmää, jonka mukaan eri ohjelmat voivat tehdä pyyntöjä ja vaihtaa tietoja eli keskustella keskenään.

Koostava sovellus vastaisi paremmin viidennen rahanpesudirektiivin vaatimusta keskitetystä tiedonhakujärjestelmästä, johon tulee voida tehdä hakuja välittömästi ja suoraan, kuin nykyinen hajautettu järjestelmä. Viidennen rahanpesudirektiivin täytäntöönpanemiseen liittynyt, hajautettu pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmä, on jäämässä paljon vähäisemmälle käytölle kuin valvontajärjestelmää suunniteltaessa oli tarkoituksena.

Hallituksen esityksessä esitetään, että pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetussa laissa säädettyjen voimassaolevien pääsyoikeuksien lisäksi Verohallinnolla, Tullilla, Ulosottolaitoksella, poliisilla ja Rajavartiolaitoksella, Puolustusvoimilla ja Finanssivalvonnalla olisi pääsy pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmään.

Esityksessä ei ehdoteta viranomaisille uusia toimivaltuuksia, vaan tarkoituksena on, että viranomaiset, jotka jo nykyisellään pääsevät pankki- ja maksutilitietoihin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti, voisivat käyttää näiden tietojen saamiseen pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmää.

Suomessa viides rahanpesudirektiivi on pantu täytäntöön muun muassa lailla pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä, joka tuli voimaan 01.05. 2019. Sen pankki- ja maksutilien tiedonhakujärjestelmää sekä pankki- ja maksutilirekisteriä koskevia säännöksiä on sovellettu 01.09 .2020 lähtien.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian lukuun ottamatta koostavaa sovellusta koskevaa säännöstä, joka on tarkoitettu tulemaan voimaan 01.9.02022.

Keskusrikospoliisi ei aloita esitutkintaa Nordeasta esitetyistä rahanpesuväitteistä

Ei ainoastaan Nordea: Bill Browder syyttää myös Swedbankia rikoksesta

Nordean rahanpesu tutkintaan myös Suomessa

Boris Rotenbergilta kanne Nordeaa vastaan

Bill Browderin väite: 175 milj.dollaria laitonta rahaa liittää Nordean Magnitskyn tapaukseen

6 Comments

 1. Naurettavaa näpertelyä
  7.10.2021 15:48

  Tää on niin naurettavaa että kun tavallinen pulliainen laittaa tililleee 20 000e niin heti ollaan tilejä jäädyttämässsä ja rikosepäilyä laittamassa. Mutta kun prosenttijengit tai veroparatiisiyhtiöt pyörittelee miljoonia, niin kukaan ei tunnu välittävän niistä. Siirrot onnistuu ja tililt tyhjenee ennenkuin kukaan ehtii saada oikeuslaitokselta virallista jäädytyslupaa. Eikä EU:kaan kuulemma pysty tekemään mitään vaikka olemme EU:ssa, Ja tavallisten pulliaisten tilejä suljetaan ihan pankkivirkailijan omilla mielipiteillä.

  Vastaa
  1. Minä
   7.10.2021 20:20

   Hankaluudet tulevatkin pienille, eivät isoille, joilla aina löytyy keinoja ja myös monissa pankeissa ”ymmärrystä”.

   Vastaa
 2. seant
  7.10.2021 19:49

  Näin Ruotsissa rahanpesusta, pankki auliisti auttoi poliisi, mutta ei tajunnut sitä, suurin osa pidätetyistä oli pankin virkailijoita.

  https://www.friatider.se/polissatsning-mot-penningtvatt-hittade-kriminella-hos-bankerna

  Vastaa
 3. juha II
  7.10.2021 22:38

  Tämä tulee merki6tsemään sitä, että kun köyhä löytää kadulta euron. Käydään häneen ”kiinni kuin sika limppuun!!!”

  Vastaa
 4. Katoaako 10%-20% EU:n varoista jäljettömiin?
  13.10.2021 17:12

  Lukemamme tutkimuksen mukaan EU:n omaa rahankäyttöä ei ole koskaan tutkittu (auditoitu) ja noin 10% – 20% EU:n varoista katoaisi mystisesti jäljettömiin.

  Vastaa
  1. Pekka Kemppainen
   13.10.2021 17:48

   En ihmettele.

   Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top