Hallituksen esitys muuttaa pankkien velkojen maksujärjestystä pankkikriisissä

Hallituksen tänään antama esitys päivittää Suomen lainsäädännön EU:n Kriisinratkaisudirektiivin mukaiseksi määrittelemällä uudelleen kriisipankkiin kohdistuvien saatavien luokitusta. Esitys on annettu Eduskunnalle.

Valtionvarainministeriön tiedote 06.09:

Kriisinratkaisulainsäädännön tarkoituksena on mahdollistaa taloudellisiin vaikeuksiin ajautuneiden pankkien tehokas alasajo tai uudelleenjärjestely niin, että tallettajille ja rahoitusmarkkinoiden vakaudelle koituu mahdollisimman vähän haittaa. Pankkien omistajat ja sijoittajat kantavat kriisinratkaisun kustannukset.

Lakiesityksessä asetetaan uusi lainaluokka. Hallituksen esitys:

Joulukuun 12 päivänä 2017 annettiin kriisinratkaisudirektiivin muutosdirektiivi (EU) 2017/2399 vakuudettomien velkainstrumenttien maksukyvyttömyyttä koskevaan ensisijaisuusjärjestykseen sijoittamisen osalta, jonka myötä jäsenvaltioiden tulee lisätä luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kansalliseen velkojien maksunsaantijärjestykseen
uusi huonomman etuoikeuden vakuudettomien velkojen luokka.

Uudistus siis koskee sitä, missä järjestyksessä velkoja maksetaan kriisipankin pesästä, ja missä määrin sijoittajavastuu toteutuu niiden kohdalla. Pesään kohdistuvia velkoja säätelee yleisessä tapauksessa konkurssilainsäädäntö. Nyt esitetty lainaluokka tullee mainita jo velkakirjassa.

Uudistuksen tarkoituksena on ”kohentaa yksityisen sektorin kykyä kattaa tappioita pankkikriisin yhteydessä ja näin ollen vähentää
pankkikriiseistä rahoitusvakaudelle ja julkiselle taloudelle aiheutuvia kielteisiä vaikutuksia.” Esityksen mukaan, jos kriisipankin velat ovat huomattavan suuret, esm. joukkovelkakirjoihin sijoittaneiden osalta toteutuu sijoittajanvastuu, so. saattavat jopa jäädä nuolemaan näppejään.

Lain on tarkoitus tulla voimaan vielä tämän vuoden aikana. Sen jälkeen rahoituslaitokset voivat laskea liikkeelle uuden velkaluokituksen mukaisia velkakirjoja.

Hallituksen lakiesitys on pdf-muodossa linkissä.

Hallituksen esitys _VM:n sivuilla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top