Hallitus haluaa estää ainakin 6700 työtöntä saamasta töitä: Työntekijät ulkomailta tai jopa käännytyspäätöksen saaneista

Maatalouden kevättöihin, mitä ne sitten lienevätkään, ollaan tuomassa 4500 ulkomaista kausityöntekijää, ja hallituksen esitys maassa olevien turvapaikanhakijoiden työnteko-oikeudesta on tänään eduskunnassa.  Poistamalla nykyisessä laissa määritellyt karenssit ja antamalla työnteko-oikeuden lainvoimaisen käännytyspäätöksen saaneille hallituksen esitys tuo työmarkkinoille 2200 turvapakanhakijaa. Tämän lisäksi hallituksen päätös avaa 14.05. Suomen EU-kansalaisten työnhaulle.

Maahanmuuttovirasto kertoi 12.05:

Suomeen voi saapua kevään ja alkukesän aikana yhteensä 4 500 kausityöntekijää Euroopan unionin ulkopuolelta, eli 1 500 Maa- ja metsätalousministeriön aiemmin määrittämää henkilöä ja 3 000 muuta kausityöntekijää 14.5.2020 alkaen.

Migrin tiedote 12.05.2020 ohjeistaa perunanistuttajia yms. tarpeellisia huippuosaajia:

Tarvitset kausityön tekemiseen luvan, jos tulet kausityöhön Suomeen EU:n ulkopuolelta. Sinun pitää odottaa päätöstä siellä, missä hait lupaa.

Migri Käsittelee kausityötodistuspyyntöjä ja kausityöoleskelulupahakemuksia siinä järjestyksessä, jossa hakijoiden työt alkavat Suomessa. Näinpä työntekijät pääsevät aloittamaan työnsä ajallaan.

 • EU-kansalaiset voivat saapua Suomeen rajoituksetta kausityöhön 14.5. alkaen. EU-maan kansalaisena sinun ei tarvitse hakea Maahanmuuttovirastosta kausityötodistusta tai -oleskelulupaa.
 • Jos et ole EU-maan kansalainen ja olet viisumivapaasta maasta, hae kausityötodistusta tai kausityöoleskelulupaa Maahanmuuttovirastosta.

Rajavartiolaitos ohjeistaa päiväämättömässä julkaisussaan, Ohjeistus rajanylitykseen poikkeusolojen aikana 14.5.2020 alkaen;
Valtioneuvoston 7.5.2020 tekemän päätöksen mukainen Rajavartiolaitoksen ohjeistus rajaliikenteeseen, seuraavasti:

Hallitus sallii kevään ja alkukesän tarpeisiin 3 000 henkilön maahantulon EU:n ulkopuolelta aikaisemmin päätetyn 1 500 henkilön lisäksi 14.5. alkaen. Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarkempaa ohjeistusta koskien kolmannesta maasta saapuvia kausityöntekijöitä.

Eduskunta käsittelee tänään 13.05.  maassa oleskelevien turvapaikanhakijoiden työoikeuden laajentamista. Voimassaolevan lain mukaan:

Ulkomaalaislain 86 a §:ssä säädetään työnantajan velvollisuuksista. Pykälän 1 momentin mukaan työnantajan on varmistauduttava siitä, että palvelukseen tulevalla ja palveluksessa olevalla ulkomaalaisella on vaadittava työntekijän oleskelulupa tai että hän ei tarvitse oleskelulupaa. Kansainvälistä suojelua hakevan työnteko-oikeus tarkoittaa oikeutta työskennellä hakemuksen vireillä ollessa. Voimassa olevan ulkomaalaislain mukaan turvapaikanhakijalla on hakemuksen jättämisestä joko kolmen tai kuuden kuukauden karenssi ennen kuin hänellä on oikeus tehdä töitä. Jos henkilö tekee uusintahakemuksen, karenssiaika alkaa uudelleen alusta.

Turvapaikanhakijan työnteko-oikeus päättyy, kun hakemus on evätty ja siihen liittyvä maasta poistamista koskeva päätös on täytäntöönpanokelpoinen. Työnteko-oikeus päättyy myös, jos kansainvälistä suojelua koskeva hakemus raukeaa. (Hallituksen esitys)

Tähän hallituksen tänään eduskunnassa käsiteltävä siis on tuomassa tilapäistä(?) muutosta. Muutos koskisi vastaanottojärjestelmässä olevia noin 6 000:tta 18─64 -vuotiasta turvapaikanhakijaa, joista noin 1 000 on sellaisia, joilla ei ole karenssiajasta johtuen työnteko-oikeutta. Noin 1 200:lta työnteko-oikeus on päättynyt käännyttämispäätöksen tultua täytäntöönpanokelpoiseksi. Luku sisältää sekä ensimmäiset turvapaikkahakemukset että uusintahakemukset, kerrotaan hallituksen esityksen perusteluissa. Esitys poistaisi tilapäisesti karenssiajat ja antaisi käännytyspäätöksen saaneille työluvan. Muutos koskisi vain alkutuotantoa: Maataloutta, puutarhataloutta ja kalataloutta.

Hallituksen esitys turvapaikanhakijoiden ja käännytyspäätöksen saaneiden työnteko-oikeudesta toisi siis työmarkkinoille teoriassa 2 200 uutta työnhakijaa.

Valtioneuvoston 7.5.2020 tekemän päätöksen mukaisesti Rajavartiolaitos ohjeistaa seuraavasti:

 • EU-maiden kansalaisten maahantulo ulkomaisena kausityövoimana sallitaan työmatkaliikenteen tavoin 14.5. alkaen
 • Ulkorajalla kausityötä varten maahan saapuvien kolmannen maan kansalaisten maahantulo tilastoidaan annetun erillisohjeistuksen mukaisesti: Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla on määritetty yhteiskunnan toimivuuden tai huoltovarmuuden kannalta merkittävät työt, jotka eivät siedä viivästystä. Listaus kriittisistä tehtävistä ei muodosta maahanpääsyä koskevaa ennakkopäätöstä.
 • Työnantajan tulee erillisellä lomakkeella perustella, miksi Suomeen tulevan työntekijän työtehtävä on kriittinen ja sellainen, että työsuoritus ei siedä viivästystä. Työnantaja täyttää ”Työnantajan perustelu työntekijän maahantulon välttämättömyydestä poikkeustilan aikana” -lomakkeen ja antaa sen työntekijälleen.
 • Suomeen pyrkivä työntekijä esittää tämän lomakkeen rajatarkastuksessa muiden rajanylitykseen vaadittavien asiakirjojen lisäksi.

Sisäministeriö kuitenkin ilmoitti 07.05., että ”työmatkaliikenne sisärajoilla sallitaan ilman vaatimusta työn välttämättömyydestä”:

Ulkorajaliikenteen rajoituksia jatketaan sellaisenaan 14.6.2020 asti. Schengenin sisärajat ylittävässä liikenteessä sallitaan 14.5.2020 alkaen työsuhteeseen tai toimeksiantoon perustuva työmatkaliikenne sekä muu välttämätön liikenne. Työmatkan välttämättömyyden perustelua ei enää tarvita.

Työ ja elinkeinoministeriön linjaus kausityövoima-asiassa ministeriön tiedotteessa 06.05.2020.

3 Comments

 1. Maan parasta ajatteleva
  13.5.2020 16:42

  Pakkohan noita lupia on myöntää, jotta maatilojen työt tulevat tehdyiksi. Kuka suomalainen lähtisi kauas pellolle töihin palkalla 6 €/h, koska työmatkakulut jo vievät osan palkasta. Sellainen syteemi ei byrokratian johdosta toimi, että ainakin osa työttömyyskorvauksesta jäisi korvaamaan matalaa palkkaa, joka olisi Suomelle edullista. Maataloustuet Euroopassa aiheuttavat tämän ongelma. Tuetun halpatyöntekijöillä tehdyn maatalouden johdosta tuontitavara on halpaa, eikä kalliimpi kotimainen menisi kaupaksi.

  Vastaa
 2. Ei saatu lisätukia
  13.5.2020 17:23

  Maatalous vaati suomalaisten maatalouskausityöläisten ottamiseksi 8 kohdan ohjelmaa jossa muunmuassa keskimäärin 8€/tunti kausitöiden palkan palkkakulujen sosialisointi 50%:n palkkatuella ja 20€ majoituskorvaus. Kun näitä ei saatu, ei huolittu yli 30 000 alle kuukaudessa maatalouden kausitöihin hakenutta suomalaista.

  Vastaa
 3. Juha
  14.5.2020 07:30

  nämä punayliopistoissa aatekoulutetut Marxistis-Leninistiset politrukkimme eivät todellakaan ole duunarin asialla. laittomat maahantulijat saavat työluvan tehdä alle minimipalkalla duunia ja samalla palkkatasoa madalletaan. tarkoitushan tällä massiivisella maahanmuutolla on heikentää kansallisidentiteettiä.. tätähän kokeiltiin neuvostoliitossa stalinin siirrellessä väestöä junilla ympäri neukkulaa.. kommunismi ei vaan toimi. seuraavaksi vuorossa nälänhätä näytösoikeudenkäynnit (nämä jo alkaneet) ja vankileirit toisinajattelijoille.. nämähän on kommunismin perussettiä.

  Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top