Haluatko mukaan vapaaehtoiseen säteilymittausjoukkueeseen

Syys- ja lokakuussa 2018 järjestettävään säteilymittausjoukkueen koulutukseen ehtii vielä ilmoittautua mukaan. Joukkueen tehtävä on vahvistaa toimintavalmiutta tilanteessa, jossa tarvitaan paljon säteilymittauksia turvallisuuden varmistamiseksi sekä viranomaisten päätösten tueksi.

Säteilyturvakeskus (STUK), Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) ja Huoltovarmuuskeskus (HVK) aloittivat vuonna 2017 hankkeen, jossa rekrytoidaan, koulutetaan ja varustetaan vapaaehtoisista koostuva säteilymittausjoukkue. Keväällä 2018 järjestettiin pilottikurssi, josta saatua kokemusta hyödynnetään nyt syksyllä alkavassa peruskoulutuksessa. Syksyn kurssi pidetään Tuusulassa 28.-30.9. ja 26.-28.10.

”Pilottikurssin osallistujat olivat erittäin motivoituneita, ja osallistujapalaute oli hyvää. Sekä asiantuntijaluennot että käytännön harjoittelu koettiin mielenkiintoiseksi. Osa pilottikurssin osallistujista toimii syksyn kurssilla kouluttajina”, kertoo pilottikurssin johtaja, ylitarkastaja Petri Smolander STUKista.

Peruskoulutus toteutetaan avoimena MPK:n varautumis- ja turvallisuuskoulutuksena toiminnasta kiinnostuneille. Kurssille otetaan noin 30 osallistujaa. Tällä hetkellä kurssilla on vielä tilaa. Ilmoittautuminen tapahtuu MPK:n koulutuskalenterin kautta.

”Kyse ei ole pelkästään kiinnostaville kursseille osallistumisesta. Sitoutumiskykyä ja -halua odotetaan useamman vuoden ajaksi. Täydennyskoulutusta ja harjoituksia järjestetään vuosittain”, sanoo hankkeen koordinaattori, toimistopäällikkö Jukka Sovijärvi.

Osallistujista muodostetaan vapaaehtoispohjalta toimiva joukkue, jolla on osaaminen säteilymittauksiin ja joka voi toimia viranomaisten tukena säteilymittaustehtävissä. Säteilymittausjoukkueelle hankitaan monipuolinen ja moderni mittauskalusto.

Säteilymittausjoukkueen tehtävät soveltuvat erityisen hyvin esimerkiksi suojelualan koulutuksen saaneille reserviläisille sekä muille säteilysuojelun, säteilyn mittaamisen, radiokemian tai suojavarusteiden parissa kokemusta saaneille. Aikaisempi kokemus ei kuitenkaan ole välttämätöntä. Tehtäviin harjaannutaan opiskelun ja harjoittelun kautta.

Säteilyvaaratilanteessa STUK ylläpitää säteilytilannekuvaa ja antaa toimivaltaisille viranomaisille suosituksia väestön suojelutoimiksi. Suositukset perustuvat muun muassa ympäristön säteilymittauksiin, joita voivat viranomaisten tukena ja alaisuudessa tehdä tulevaisuudessa myös tehtäviin koulutetut vapaaehtoiset.

Yhteiskunnan toimintaedellytykset on turvattava myös säteilyvaaratilanteessa

Vakavan säteilyvaaratilanteen todennäköisyys Suomessa on pieni, mutta koska onnettomuuden vaikutukset saattaisivat laaja-alaisina ja pitkäkestoisina koskettaa koko yhteiskuntaa, on niihin varauduttava. Vaaratilanteen voisi aiheuttaa esimerkiksi onnettomuus ydinlaitoksella Suomessa tai lähialueella, tai se voi olla seurausta lainvastaisesta teosta.

Säteilyturvakeskuksen strateginen tavoite on, että yhteiskunnan toimintaedellytykset on turvattavana kaikissa mahdollisissa säteilyvaaratilanteissa. Yhteiskunnan varautumista erilaisiin säteilyonnettomuuksiin sekä häiriönsietokykyä onnettomuustilanteissa kehitetään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Syksyllä 2017 julkaistussa Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa säteilyvaaratilanteiden estäminen ja niihin varautuminen on yksi sisäisen turvallisuuden strateginen tehtävä.

 

Lisätietoja: Ylitarkastaja Petri Smolander, puh. (09) 759 88 449

Lähde: stuk.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top