Hovioikeus: Jari Aarnio on Pasilan mies – 10 vuotta vankeutta

Hovioikeus on katsonut Jari Aarnion syyllistyneen viiteen törkeään huumausainerikokseen sekä törkeään todistusaineiston vääristelemiseen, oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamiseen ja lukuisiin virkarikoksiin. Eräiltä osin syyte on hylätty. – Hovioikeus on katsonut, että Aarnio on käyttänyt hyväksi virkansa suomia mahdollisuuksia huumausainerikosten tekemiseksi ja niiden peittämiseksi piittaamatta seurauksista, joita muille hänen toiminnastaan aiheutuu.
Rikokset ovat olleet erittäin vakavia ja vahingollisia ja osoittaneet poliisin päällikkövirassa toimivalta henkilöltä poikkeuksellista häikäilemättömyyttä. Hovioikeus ei ole alentanut käräjäoikeuden Aarniolle tuomitsemaa 10 vuoden vankeusrangaistusta.

Laajin oikeudenkäynnissä käsitelty asiakokonaisuus on koskenut metallitynnyreihin kätketyn hasiksen maahantuontia Hollannista Suomeen vuonna 2011. Syyttäjän ja käräjäoikeuden mukaan Aarnio oli ollut maahantuontia järjestellyt ”Pasilan mies”, joka oli pitänyt anonyymeilla prepaid-liittymillä yhteyttä
maahantuonti- ja levitysorganisaation eri jäseniin Suomessa ja Hollannissa. Aarnion mukaan mitään ”Pasilan miestä” ei ollut olemassakaan, vaan joukko poliisimiehiä oli käyttänyt kyseisiä prepaid-liittymiä laillisiin tarkoituksiin. Hovioikeudessa syyttäjä on esittänyt uusina todisteina tietoja Itä-Pasilan virastokeskuksen kulunvalvontajärjestelmästä. Virastokeskuksessa on sijainnut Aarnion johtaman huumerikosyksikön työtiloja. Hovioikeudessa on ollut riitaa siitä, onko kulkuavain, joka on takavarikoitu Aarnion hallusta hänen kiinniottonsa yhteydessä, ollut hänen omassa käytössään. Hovioikeus on päätynyt siihen johtopäätökseen, että kysymyksessä on ollut Aarnion henkilökohtainen kulkuavain. Sen käyttö on esimerkiksi alkanut Aarnion palatessa virkavapaalta ja katkennut aina Aarnion lomamatkojen ajaksi.

Uudet todisteet ovat vahvistaneet sitä käräjäoikeuden johtopäätöstä, että Aarnio on ollut ”Pasilan miehen” prepaid-liittymien ainoa käyttäjä. Kulunvalvontatiedot ja muut todisteet Aarnion liikkeistä sopivat paitsi toisiinsa myös liittymien televalvontatietoihin, useissa tapauksissa minuutin tarkkuudella. Liittymien paikantuminen Itä-Pasilassa sijaitseviin tukiasemiin on ollut erittäin vahvassa yhteydessä kulunvalvontatiedoista ilmeneviin Aarnion liikkeisiin Itä-Pasilan virastokeskuksessa. Eri todisteet ovat tukeneet ja täydentäneet toisiaan niin, että niistä on yhdessä muodostunut johdonmukainen kokonaiskuva tapahtumista.
Uusilla todisteilla on ollut keskeinen merkitys myös Aarnion esittämän vaihtoehtoisen tapahtumainkulun arvioinnissa, sillä ne ovat osoittaneet eräät Aarnion kantaa tukevat kertomukset paikkansa pitämättömiksi. Kolme Aarnion alaista on käräjä- ja hovioikeudessa kertonut yksityiskohtaisesti puhelinten liittymisestä tietolähdetoimintaan sekä puhelinten käytöstä ja muista tapahtumista, varsinkin eräiden tynnyrilähetysten kannalta keskeisten päivien osalta. Uudet todisteet ovat näiden kertomusten kanssa ristiriidassa, sillä kulunvalvontatietojen mukaan kyseiset poliisimiehet ovat liikkuneet Itä-Pasilan virastokeskuksessa samaan aikaan, kun liittymiä on käytetty Pasilan ulkopuolella. Lisäksi hovioikeus on pitänyt ylipäätään epäuskottavina Aarnion ja hänen alaistensa kertomuksia siitä, että yhteydenpidossa hollantilaisiin prepaid-liittymiin  olisi ollut kysymys tietolähdetoiminnasta tai muista poliisin virkatoimista.

Uusi näyttö on antanut vahvaa lisätukea sille käräjäoikeuden johtopäätökselle, että Aarnio on ollut ”Pasilan mies”, joka on käyttänyt prepaid-liittymiä hasiksen maahantuonnin ja levityksen järjestelemiseen. Useat eri seikat kunkin yksittäisen tynnyrilähetyksen kohdalla ovat yhdistäneet Aarnion tynnyreihin liittyviin tapahtumiin, eikä Aarnion osallisuudesta ole jäänyt epäilyä.

Kokonaisarvioinnissa syytettä ovat tukeneet muun muassa seuraavat seikat:

– Tynnyrilähetysten vastaanottajina Suomessa on vuorotellut kaksi henkilöryhmää, joihin kuuluvia henkilöitä on tuomittu aiemmassa oikeudenkäynnissä.
Aarnio on pitänyt prepaid-liittymillä yhteyttä kumpaankin näistä vastaanotto-organisaation haaroista.

– Aarnio on ollut yhteydessä hollantilaisiin prepaid-liittymiin, mikä on yhdistänyt hänet myös tynnyreiden lähettäjiin. Yhteydenpito on alkanut ensimmäisen tynnyrin lähettämistoimien käynnistyessä Hollannissa ja jäänyt pitkälle tauolle samana päivänä, kun seuraava tynnyrilähetys on otettu vastaan Suomessa, jolloin myös lähetyksissä on alkanut pitkä tauko.

– Lisäksi Aarnio on ollut prepaid-liittymillä yhteydessä kahteen muuhun henkilöön Suomessa. Heidän on katsottu levittäneen tynnyreissä maahantuotua hasista. Aarnio siis on ollut yhteydessä vastaanotto-organisaation molempiin haaroihin, lähettäjäorganisaatioon ja myös hasiksen levittäjiin.

– Aarnio on pyrkinyt salaamaan yhteydenpidon noudattamalla useita poikkeuksellisia toimintatapoja erittäin kurinalaisesti. Yhteydenpidossa on esimerkiksi käytetty pelkkiä tekstiviestejä, ja liittymiä ja puhelimia on vaihdettu muutaman kuukauden välein. Aarnio on kätkenyt yhteydenpitoon liittyviä muistilappuja ja muuta aineistoa autotalliinsa.

– Yksi Aarnion käyttämistä puhelimista on ostettu samassa yhteydessä kuin viimeisen tynnyrilähetyksen vastaanottoon tarkoitettu puhelin. Aarnio on ollut puhelimellaan yhteydessä henkilöön, joka on sittemmin tuomittu tynnyreiden vastaanoton järjestelemisestä.

– Saatuaan tietää, että mainittu henkilö oli paljastunut KRP:lle tynnyrijutun tutkinnassa, Aarnio on siirtynyt käyttämään kaikkia puhelimia vain Pasilan ulkopuolella ja muutamaa päivää myöhemmin lopettanut niiden käytön lähes kokonaan.

– Aarnio on vaikeuttanut tynnyriasian selvittämistä muun muassa lavastamalla syyttömän henkilön ”Pasilan mieheksi”. Lisäksi hän on vakavalla uhkauksella painostanut tynnyreitä vastaanottaneen henkilön muuttamaan kertomuksensa aiemmassa oikeudenkäynnissä. Tutkinnan kestäessä Aarnio on asemaansa hyväksi käyttäen sotkenut rikostutkintaa monin eri tavoin oman kiinnijäämisensä välttämiseksi.

Jari Aarnio määrättiin samantien vangittavaksi.

Lähde: Helsingin hovioikeus

2 Comments

  1. Jepulisjepsis
    27.6.2019 22:29

    Aarnio on todella rankan ajojahdin kohteena. Mies on oikeasti syytön. Se Porvoon tontin rahakätkö oli surkea lavastusviritelmä. Lue Aarnion Myrkky -kirjasta perustelut. Siellä on tästäkin asiasta kuvat ja kaikki.

    Lisää tietoa pasilasyndrooma.fi

    Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top