HS uutisoi geenitutkimuksen harhaanjohtavasti

Helsingin Sanomat kertoi äskettäin Stanfordin yliopistossa valmistuneesta tutkimuksesta, jonka mukaan eurooppalaiset kokivat hyvin dramaattisen geneettisen pullonkaulan 7000-6000 vuotta sitten: Isälinjoista l. Y-kromosomin haploryhmistä katosi suurin osa. Sama ilmiö toistui monin paikoin muuallakin.

Y-kromosom-linjojen jatkuvuus siis katkesi, mutta äideiltä lapsille periytyvän mtDNA:n linjojen monipuolisuus säilyi tuona ajankohtana. Tästä on vedettävissä johtopäätös, että miesten lukumäärä romahti, naispuolisen väestön säilyessä. Juuri näin tulos tulkitaankin Stanfordissa.

 • Mitokondriaalinen DNA, mtDNA, periytyy vain äideiltä. Se sijaitsee solussa tuman ulkopuolella, eikä lapsi saa sitä isältään, vain äidiltään.
 • YDNA, Y-kromosomin DNA, tulee vain isältä pojille.

Näitä DNA-molekyyleja tarkastelemalla saadaan tietoa henkilön äidin- ja isän-puoleisesta suvusta, jopa tuhansien vuosien päähän.

Koska myös em. DNA:ssa tapahtuu mutaatioita, ja ne saavat uusia tunnisteita, isä- ja äitilinjat haarautuvat, muodostavat samanalkuisia sukupuita. Stanfordilaiset kiinnittivät huomiota siihen, että tietyn ajankohdan -”geneettisen pullonkaulan” yli selviää vain runsas tusina YDNA:n linjoja, mutta lähes kaikki äitilinjat.

Tästä on voitu päätellä, että miespuolisen väestön määrä on pudonnut jopa 1/20-osaan suhteessa naisten lukumäärään. Myös väkiluvun romahdus vastaamassa suhteessa on todennäköinen oletus. Samanlainen suhde paljastuu mm. Kuuban ja Puerto Ricon väestöissä:

 • Kuuba: Nykyväestön mtDNA 30% alkuperäisamerikkalaista, YDNA 0%.
 • Puerto Rico: MtDNA 60%, YDNA 0% amerikkalaisperäistä.

Geneettinen pullonkaula ja väliluvun radikaali romahdus on siis tapahtunut näissäkin paikoissa. Historialliset asiakirjat ja aikalais-raportit vahvistavat johtopäätöksen: Alkuperäisväestö kansanmurhattiin.

Tuho on kuitenkin ollut sukupuolisesti valikoivaa, ja huomaamme saman epätasapainon myös Stanfordin tutkimusraportissa: Naiset säilyivät (tai melkein), miehiä kohtasi tuho. Stanfordilaiset kiinnittävät huomiota siihen, että miesten joukkotuho ei koskettanut Keski-Aasiaa.

Muut kuin geneetikot, mm. arkeologi Marija Gimbutas, ovat jo pitkään puhuneet keskiaasialaisten nomadien esihistoriallista rynnäköistä kulttuurisesti korkeammalla tasolla olleille alueille, ja vähemmän kuivuudesta kärsiville seuduille. Kansainvaellusten syynä olikin Keski-Aasiaa ja nykyistä Saharaa kohdannut kuivuminen.

Gimbutas myös päätteli indoeurooppalaisen kieliryhmän levinneen maailmalle tämän kuivumisen laukaiseman invaasion myötä kivikauden-pronssikauden taitteessa ja varhaisella pronssikaudella. Kielitutkimus on vahvistanut myöhemmin tämän päätelmän. Geneetikot ovat myös nähneet geenivirran ”Kaspian portista” länteen Eurooppaan, joka on voitu liittää em. invaasioon.

Indoeurooppalaiset maahantunkeutuja ovat olleet kuivuutta pakenevia paimentolaisia, jotka ovat tunkeutuneet jo silloin maanviljelystä pääelinkeinona harjoittaneille seuduille Eurooppaan ja mm. Kiinaan. Venäläinen professori Pankratova kuvasi jo 1950-luvulla mekanismin, joka oli muuttanut viljelyksensä kuivuudelle menettäneet (rauhalliset) maanviljelijät (sotaisiksi) paimentolaisiksi. Tässä kaunokirjallinen kuvaus, Pankratovan hypoteesiin tukeutuen:

”Joukko nälkiintyneen paimentolaisyhteisön nuorukaisia on nähnyt horisontissa vieraita nuotiotulia. Yöllä, näläntunteen valvottaessa, joku saa idean. Hän herättää ne jotka parhaiten tuntee, ja joukko hiipii yöhön.

Kun leiri aamulla herää, yhteisön vastuulliset johtajat ovat tapahtuneen tosiasian edessä. Kukaan ei pidä tavasta, jolla saalis on hankittu, mutta kukaan ei kieltäydy syömästä. Kun yhteisön perinteelliset johtajat, vanhat miehet ja naiset, eivät onnistuneet huolehtimaan kansastaan, heidän arvovaltansa horjuu. Uuden elinkeinon, toisten ihmisten ryöstämisen, keksineet miehet hakevat yhä uusia saaliita, ja samalla heimon laidunmaat lisääntyvät. He jakavat lahjoja suosikeilleen, eikä mitään ratkaisua enää tehdä ilman heidän mielipidettään.

On syntynyt uudellaisen yhteiskunnallisen instituution alkio: Sotilaallinen seurue. Se syntyy yhteisön perinteellisesti vaikutusvaltaisimman joukon ulkopuolelta, ”syrjäytyneiden” ja häiriköiden parista, johon joukkoon luonnevikaiset, aggressiivisia taipumuksia omaavat ja epäsosiaalisesti käyttäytyvät olivat ajautuneet.

Voimme olettaa, että normaaliaikoina muinainen tasapainoinen yhteisö pystyi neutraloimaan mahdolliset persoonallisuus-vammaiset, joita on silloinkin saattanut esiintyä. Nykyaikainen kehityspsykologia on osoittanut aggressiivisuuden erääksi aiheuttajaksi kliiniset aivovammat, joita voi jäädä mm. vaikeasta aliravitsemuksesta. Nyt ei kuitenkaan ollut normaaliaika, ja poikkeukselliset olosuhteet oletettavasti jättivät monet ilman riittävää lapsuus- ja kasvukausien inhimillistä läheisyyttä ja huolenpitoa. Potentiaalisia psykopaatteja oli siis saatavilla.

Väistämättä tuli sitten vastaan se tilanne, jossa vanhoista tavoista kiinnipitävien ja uus-rikkaiden intressit törmäävät. Entiset nälkäiset nuorukaiset heittävät nyt syrjään ”vanhat” ja huudattavat itsensä ”kaaneiksi” tms.. Vastustajiinsa he voivat käyttää samaa väkivaltaa, johon he oppivat ryöstöretkillään.”

Indoeurooppalaisten ”menestyksen salaisuus” oli siis nälkä ja väkivaltaisuus.

Kuivuvien seutujen elämäntapa ja yhteisörakenne siis mullistui romahduksen ja kriisin kautta. Kun nälän liikkeelle-ajamat paimentolaiset tunkeutuivat kuivuudelta säästyneille maille, he toivat kriisin tullessaan. Nyt sosiaalisesti perifeerinen ilmiö, väkivalta, muuttui yhteiskunnan valtarakenteeksi.

Nomadi-invaasio aiheutti Euroopassa ilmeisesti stanfordilaisten päättelemän väestökatastrofin, ja arkeologisesti havaitun kulttuurisen romahduksen: Kirjoitustaito katosi, suuret kaupungit tyhjenivät, metalliesineiden tuotanto koki romahduksen, etc.

Nykyisen käsityksen mukaan vain 40% nykyeurooppalaisten YDNA-linjoista on #eurooppalaisperäisiä, so. olleet maanosassa jo ennen em. 3500 eKr. alkanutta indoeurooppalaisten  maahantunkeutumista itäisiltä aroilta. HS ja Newsweek yrittävät kuitenkin esittää asian Euroopan sisäisten ”klaanisotien” seurauksena.

Stanfordin yliopistossa tehty tutkimus (grafiikassa) osoittaa miespuolisen väestön geneettisen variaation vähentyneen mm. Euroopassa hyvin radikaalisti 7000-6000 vuotta sitten (geenien ajoitukset ovat epätarkkoja). Se tarkoittaa, että osa ”isä-linjoista”, l. YDNA:n haploryhmistä katosi, eivätkä olemassaolleet linjat jakautuneet normaaliin tapaan. Tästä on tehty johtopäätös, että miesten määrä oli vähentynyt.

Äideiltä lapsille periytyvän mtDNA:n, l. ”äiti-linjojen” suhteen ei ole samaa poikkeamaa havaittavissa, mikä kertoo ettei naisten lukumäärälle tapahtunut vastavaa pudotusta.

Stanfordin grafiikka:


Y-chr = Y-kromosomit = YDNA = ”isälinjat”, MtDNA = ”Äitilinjat”.

Stanfordilaiset ovat päätelleet, että miehiä kuoli runsaasti ilman että he jättivät jälkeläisiä. Alkuperäinen artikkeli mainitsee tässä yhteydessä arokansat, viitaten varovasti niiden tunkeutumiseen tiheään asutuille alueille, mutta HS spekuloi ”klaanisodilla” antaen ymmärtää ne paikallisen väestön keskinäiseksi toiminnaksi.

Hesari kirjoittaa:

STANFORDIN yliopiston tutkijat katsovat nyt Nature Communications -lehdessä julkaistussa tutkimuksessaan, että kivikaudella niin Euroopassa, Aasiassa kuin Afrikassakin heimosodat niittivät todennäköisesti hirvittävän määrän miehiä.

Tutkijat mallinsivat tietokoneella muinaisten yhteisöjen taistelua resursseista ja huomasivat, että patrilineaaristen yhteisöjen keskinäiset sodat todella vähensivät y-kromosomin moninaisuutta dramaattisesti. Tällaista pullonkaulailmiötä ei syntynyt yhteisöissä, joissa miehet ja naiset saivat pariutua klaanien välillä vapaasti.

Hesari ja Newsweek kätkevät hyvin huolellisesti sen, että eurooppalaisten YDNA-linjojen katoaminen liittyy Euroopan ulkopuoliseen maahanmuuttoon.

Että 60% nykyeurooppalaisten isälinjoista on pystytty jäljittämään indoeurooppalaiseen nomadi-invaasioon (Jamnaja, Yamna), on jo mainittu useissa muissa julkaisuissa, mutta on ilmeisesti epäkorrektia ottaa se esiin tässä yhteydessä?

Saattaahan syntyä kuva, jossa barbaariset #indohunnit tuhoavat hyvinvoivaa ja sivistynyttä Eurooppaa, aiheuttaen kulttuurisen romahduksen, väestömäärän desimoitumisen ja puhutun kielen vaihtumisen indoerooppalaiseen.

Tarkastelemme, miten se oikeastaan kävi:

 • Eurooppaan kohdistui 3500 BC alkaen jatkuva nomadiheimojen hyökkäyskampanja, jonka ensimmäiset aallot olivat indoeurooppalaisia, myöhemmät muita hunneja.
 • Näiden invaasioiden seurauksena 50-60% (arvioijasta riippuen) nykyeurooppalaisten YDNA:n haploryhmistä (isä-linjoista) on Euroopan ulkopuolista tuontitavaraa, joka ilmaantui Eurooppaan po. nomadi-invaasioiden mukana.
 • Nomadien maahantunkeutumisen seurauksena Euroopan väestön määrä ja kulttuuritaso romahtivat. Vain väestön desimoituminen mahdollistaa suhteellisen pienilukumääräisten nomadien em. suuruisen osuuden nykyväestön geeneissä.
 • Samassa prosessissa useimmat eurooppalaiset kielet katosivat. Tuhosta selvinneet alkoivat puhua indoeurooppalaisia kieliä. Uudet kielet olivat hybridejä eurooppalaisista kielistä ja nomadien indoeuroopasta.
 • Ei-indoeurooppalaisia kieliä säilyi pidempään mm. Kreetalla, Skotlannissa, Iberiassa ja Fennoskandiassa.
 • Indoeurooppalaista invaasiota edeltäneitä YDNA-linjoja säilyi parhaiten Euroopan laidoilla, kuten Sardiniassa (maanviljelys-aallon linjoja)ja Fennoskaniassa (metsästäjä-keräilijöiden linjoja).

Ruotsalainen tutkimus onnekkaasti säilyneestä mesoliittisen kivikauden asukkaiden DNA:sta (Motala) osoittaa läheisempää yhteyttä nykyisiin suomalaisiin kuin nykyruotsalaisiin. Tämä tukee HS:n ja NW:n käsitystä geenienvaihdosta, mutta eipä tuekaan:

 • Kyse on ei-alkuperäisruotsalaista geeneistä nykyruotsalaisilla, -siis Suomessa alkuperäinen kanta säilyi paremmin.
 • Motalan mesoliittisten DNA-näytteiden tarkastelu kertoo #autosomaalisesta genomista, eikä rajoitu isä- tai äiti-linjoihin. Tulos kertoo huomattavasta geneettisestä mullistuksesta, jonka tutkijat aivan oikein liittävät maanviljelyn tuloon etelästä.

Kuvitteelliset heimosodat eivät siis vaihtaneet geenejä Ruotsissa, vaaan maanviljelijöiden tulo etelästä. Suomi jäi tuolloin vaille näitä uutuuksia. Olemme siis muinaisruotsalaisia, -tai Ruotsi oli muinoin suomalainen (Härreguud!).

Maanviljely toi Eurooppaan uutta väestöä, ja myös uusia YDNA:n linjoja. Stanfordin julkaisu, jota HS ja NW uutisoivat, kertoo isä-linjojen häviämisestä, ja viittaa myös väkiluvun romahdukseen. Tälle löydämme selityksen, kun tarkastelemme muinaisten pääelinkeinojen intensiteettiä:

Elinkeino: Tuotannon intensiivisyys: Väestön määrä: Perhe-instituutio, sukupuoliroolit:
Metsästys ja keräily: Matala Matala Matrilineaarinen, naiset henkilöitä
Maanviljelys: Korkea Korkea, taipumus kasvaa Matrilineaarinen, naiset henkilöitä
Paimentolaisuus: Matala Matala Patrilineaarinen, naiset esineitä

Hesari ja ilmeisesti myös Stanfordin väki kiinnittivät jo huomiota #patriarkaalisuuteen yhtenä YDNA:n katoon vaikuttaneena syynä:

 • #Patrilineaarinen (isänpuoleinen) suku on ilmiö joka on voinut ilmaantua vain samoissa olosuhteissa, kuin sukupuolisesti epätasapainoinen l. patriarkaalinen elämäntapa. Ne eivät ole alkuperäisiä ilmiöitä Euroopassa, eivät missään.
 • Uskottavin selitys patriarkaalisuuden ilmaantumiselle on sen liittäminen (alunperin) olosuhteisiin, joissa sotasaaliina otettujen (oikeudettomien, esineellistettyjen) naisten runsas läsnäolo heikentää naisen asemaa tapakulttuurissa. Arkeologisissa tutkimuksissa on löydetty Balkanilta tähän viittaavaa.

Yhteisöjen välisiä konflikteja lienee tapahtunut Euroopassakin jo ennen nomadi-invaasiota 4000-3500 eKr., mutta vasta tämän jälkeen niistä muodostui yhteiskunnallisen tilanteen ”uusi normaali”.

Ihmisten välinen aggressio: Yhteiskunnallinen eriarvoisuus: Puhuttu kieli:
Eurooppa ennen invaasiota: Poikkeus, yleensä hallinnassa, ei koskaan valtarakenteen perusta Vähäinen tai satunnainen, yksilön ominaisuuksista riippuva Eurooppalainen kieli
Nomadit Keski-Aasiassa: Normaali käytäntö heimojen kanssakäymisessä Korkea, yhteiskunnan peruselementti Indoeurooppalainen kieli, IEkk<
Eurooppa jälkeen invaasion: Sodat normitilaanne, asututukset linnoittautuivat Korkea, omaisuutta kertyi sukuihin Kielet IE-hybridejä, paitsi mm. suomalaiset

Indoeurooppalaisten tunkeutuminen Eurooppaan yritetään yhä toisinaan selittää ”korkeammalla kulttuuritasolla” olleiden kansojen maahanmuutolla, mutta juuri mikään ei voi olla kauempana todellisuudesta.

Kuten edellä kerroimme, väestön määrä aroilla oli pinta-alaan nähden vähäinen, -ja Ukrainasta (Djepriltä) Kaspialle ja eteläiselle Uralille ulottuva alue ei ollut sen ajan tiheästi asuttuihin Euroopan osiin verrattuna kovinkaan suuri, -ja sinne jäikin väkeä. Miten sitten nämä nälkäiset nomadit pystyivät mullistamaan koko Euroopan? Selitys löytyy elinkeinorakenteesta:

Maanviljelijät / eurooppalaiset: Paikkaan sidottuja Suuria asutuskeskuksia, alueellinen työnjako, liikenneyhteydet elintärkeitä. Väestömäärä suuri, työvoiman tarve korkealla
Nomadit / indoeurooppalaiset: Liikkuvia, pystyivät väistämään Ei mitään elintärkeitä kohteita, joita voisi menettää Väkimäärä pieni, ainainen nälkä, väestöylijäämä.

Hevosilla liikkuvat paimentolaiset olivat paikallaan-asuvien viljelijöiden tavoittamattomissa, mutta peltoihinsa sitoutuneet viljelijät eivät päässeet näitä pakoon. Pienetkin liikkuvat rosvolaumat saattoivat autioittaa laajoja seutuja. Näin on käynyt itäisessä Euroopassa, ja myös Itä-Aasiassa.

Sekä neoliittisen kivikauden Euroopassa että Kiinan kulttuurikehityksen eräässä alkupisteessä Liaodongissa on arkeologisesti havaittavissa keskiaasialaisten nomadien tulo. Tarkastelemme Suomessakin yleisen YDNA:n N-haploryhmän esiintymistä ja katoamista Pohjois-Kiinassa:

N1 (xN1a, N1c) eräissä näytteissä:

Paikkakunta: Kulttuurivaihe/ Aikakausi:

  Otos:
Kpl/%:
Niuheliang, Lingyuanin ja Jianpingin läänit, Liaoningin maakunta
Hongshan/ Neoliittinen
6500-5000 BP
6
4 / 66,7%
Halahaigou, Yuanbaoshanin piirikunta, Chifengin kaupunki, Sisä-Mongolian autonominen alue
Xiaoheyan/ Neoliittinen
5000-4200 BP
12
12 / 100,0%
Dadianzi, Chifeng kaupunki, Sisä-Mongolian autonominen alue
Vanhempi Xiajiadian/
Varhainen pronssikausi
4200-3600 BP
5
3 / 60,0%
Dashanqian, Chifeng kaupunki, Sisä-Mongolian autonominen alue
Nuorempi Xiajiadian/ Myöhäispronssikausi
3000-2700 BP
9
1 / 11,1%
Jinggouzi, Linxi County, Chifeng kaupunki, Sisä-Mongolian autonominen alue
Pohjoinen nomadikulttuuri/ Myöhäispronssikausi
3000-2500BP
12
0/0%
Miaozigou, Chahar, Ulanqab, Sisä-Mongolian autonominen alue
Keskustasangon kulttuuri/ Neoliittinen
6000-5000BP
3
3 / 100,0%

N1-haploryhmien osuus putoaa radikaalisti neoliittisen ajan jälkeen, nomadiväestön tunkeutuessa Liao-jokilaaksoon. Nyky-kiinalaisilla on N1:tä hyvin vähän. Nuoremman ja vanhemman Xiajiadian-kauden ero on dramaattinen. Tutkijoiden mukaan arokansat tunkeutuivat tuolloin alueelle, ja mullistivat koko elämäntavan: Maanviljelyksen tilalle tuli puoliliikkuva karjanhoito. N1-YDNA:n osuuden putoaminen 60%:sta 11%;iin on aika korutonta kertomaa. Euroopassa tapahtui sama kehitys: 60% nykyeurooppalaisten YDNA:sta periytyy indoeurooppalaisten nomadien mukana tulleista haploryhmistä.

Kulttuurikehitys koki takaiskun, kulttuurikuva muuttui maanviljelykseen ja kaupankäyntiin tukeutuvasta puoliurbaanista (kaupunkikeskeisestä maaseudusta) paimentolaiskulttuurin dominoimaan tilanteeseen neoliittisen kivikauden vaihtuessa pronssikaudeksi, tai jälkimmäisen alussa.

Näkymiä voikin kuvata tilanteella, jossa nomadit ovat tappaneet maanviljelijät, ja laiduntavat heidän entisillä pelloillaan. Tämä on hieman erilainen visio, kuin Hesarin ”klaanisodat”.

Miksi Hesari ja Newsweek sitten johtavat harhaan? Syy lienee se, että Eurooppa on taas kerran nomadi-invaasion kohteena, eikä meidän haluta näkevän, mitä se tarkoittaa.

Julkaisun Acient metallurgy in the USSR grafiikka kertoo Balkanin kulttuuri- ja väestöromahduksesta kuvaamalla metallituotannon kollapsin indoeurooppalaisten heimojen kahden invaasion yhteydessä. Ajoitukset eivät ole täsmälliset, koska niissä ei tukeuduta nykyisin käytettyyn kalibroituun c14-ajoitukseen.

Kaavio osoittaa, että kulttuurinen ja aineellinen kehitys oli huimassa nousussa, kunnes jokin ilmiö katkaisi kehityksen. Tarkennetut ajoitukset osuvat indoeurooppalaisten tunkeutumisiin Balkanille ja Eurooppaan: Ensimmäinen kollapsi vastaa Jamnaja-invaasiota 3500 eKr., jälkimmäinen myöhäis-pronssikauden kollapsia, johon historiallisesti liittyy #merikansojen hyökkäys Egyptiin ja doorilaisten tunkeutuminen Kreikkaan.

Kuva nomadi-invaasion jälkeisestä Euroopasta on hyvin synkkä: Paikasta toiseen siirtyvät nomadiryhmät aiheuttavat hävitystä, tappavat ihmisiä, ja ryöstölaiduntavat äsken viljeltyjä maita. Poistuttuaan vielä ryöstämättömille seuduille, he jättävät henkiinjääneet nääntymään nälkään. Vain jokin tämän kaltainen ilmiö voi selittää Stanfordin tutkijaryhmän tulokset.

Hesarin ja Newsweekin oman ymmärryksensä mukaan toistamana Stanfordin julkaisu kertoo siis isälinjojen katoamisesta, selittämättä mikä sai eurooppalaiset ryhtymään äkisti tuhoisiin ”klaanisotiin”. Selitys paradoksiin on toki löydettävissä: Ei ollut klaanisotia, vaan ulkoeurooppalainen invaasio. -Eikä viimeistä kertaa.

Otsikkokuva: Indoeurooppalainen invaasio Eurooppaan 4000-3500 eKr.

Helsingin Sanomat 05.06.2018: Miehiä kuoli 7 000 vuotta sitten heimosodissa niin paljon, että yhtä miestä kohden oli 17 naista – jäljet näkyvät yhä geeneissämme.

Newsweek 31.05.2018: ANCIENT CLAN WARS MAY HAVE CAUSED COLLAPSE OF THE Y CHROMOSOME.Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top