Huomattava osa venäläisistä ihmettelevät Suomen nykyistä linjausta maan puolueettomuudesta suhteessa Venäjään

Suomen Moskovan-suurlähetystön ja Pietarin pääkonsulaatin teettämä tutkimus venäläisten näkemyksistä Suomesta valmistui hiljattain. Tutkimusyhtiö Levada Market Research toteutti kyselyn joka tehtiin nyt toista kertaa. Ensimmäisen kerran kysely tehtiin vuonna 2017. Suomen luonto ja liittoutumattomuus nousivat keskeisesti esiin kyselyn tuloksissa.

Tutkimuksesta kävi ilmi, että venäläiset suhtautuva Suomeen myönteisesti. Selvä enemmistö 71% oli tätä mieltä vuonna 2019. Vastaava luku oli 68% vuonna 2017.

Luonto ja matkailu olivat asioita joita venäläisillä ensimmäisenä tuli mieleen Suomesta ja nämä myös kiinnostavat heitä eniten. Näissä oli myös selvää kasvua vuoteen 2017 nähden. Mielikuvansa ja käsityksensä Suomesta venäläiset kertoivat saaneensa useista eri tietolähteistä; mm. Suomesta kertovista tv-ohjelmista, sanoma- ja aikakausilehdistä, internetistä sekä sosiaalisesta mediasta. Nämä olivat nousseet vuodesta 2017. Suomalaisbrändeistä/yrityksistä Nokia oli edelleen listan kärjessä. Samoin korkea laatu suomalaisissa tuotteissa.

Venäläisistä 45% uskoo Suomen olevan puolueeton maa. Vastaava luku oli vuonna 2017 35%. Kuitenkin 7% venäläisistä uskoo Suomen olevan NATO:on jäsen. Kysyttäessä minkälaiset asiat voisivat olennaisesti huonontaa Suomen ja Venäjän välisiä suhteita oli 68 prosentilla vastanneista selkeä kanta, ja joka tavalla tai toisella liittyi nykyiseen geopoliittiseen vastakkainasetteluun: Suomen NATO:oon liittyminen 29%, EU:n toimesta asetetut Venäjän vastaiset pakotteet 23%, Suomen luopuminen sotilaallisesta liittoutumattomuudesta 9% sekä Suomen ja Ruotsin välinen sotilaallinen yhteistyö. Tässä oli nähtävissä myös hienoista nousua vuoteen 2017 nähden. Vuonna 2017 selkeä kanta asiaan oli 64 prosentilla vastaajista ja vuonna 2019 vastaava luku oli 68 prosenttia.

Enemmistö venäläisistä olivat tyytyväisiä omaan kotimaahansa, koska 83% vastasivat kieltävästi kysymykseen olisiko halukkuutta muuttaa Suomeen pysyvästi. Vuonna 2017 vastaava luku oli 79%.

Tutkimuksessa ilmi tullut venäläisten kirjava näkemys Suomen puolueettomuudesta nykyisessä poliittisessa myllerryksessä on asia johon olisi syytä kiinnittää huomiota, koska tästä on ollut selkeää viestiä myös tutkimuksen ulkopuolelta. Vuonna 2018 Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu jyrähti asiasta julkisuudessa varoittaen mahdollisista venäläisistä vastatoimista Suomen lähestymisestä NATO:oon.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top