Isovanhemmat valtiolle: selvittäkää lastemme tilanne!

Hallitusta vaaditaan kirjaamaan hallitusohjelmaan sijaishuollossa olevien lasten tilanteen selvittäminen.

Suomessa kodin ulkopuolelle oli sijoitettuna 18 544 lasta vuonna 2018. Kiireellisiä sijoituksia tehdään joka toinen tunti. Lastensuojeluilmoitusten määrä on kaksinkertaistunut vuosikymmenessä, niitä tehdään noin 400 kappaletta päivässä. Nykyisten tietojen mukaan arviolta useampi kuin joka 20:s lapsi tulee sijoitetuksi.

Ainoastaan 689 perhehoitoon sijoitettua lasta on sijoitettuna sukulais- tai läheisperheisiin. Sijaishuollossa elää lapsia, joiden yhteydenpidon vanhempiin, isovanhempiin ja muihin läheisiin on lastensuojeluviranomainen joko kokonaan katkaissut tai muutoin rajoittanut ankarasti yhteydenpitoa.

Tutkimusten mukaan valtio ei tiedä, mitä sijaishuollossa oleville lapsille kuuluu. Lapset katoavat niin läheisiltään kuin viranomaisilta. Lastensuojelun tehtävänä on suojella hädässä olevia lapsia.

Lastensuojelu on muuttunut 2000-luvulla kannattavaksi liiketoiminnaksi

Yksityisten yritysten osuus lastensuojelulaitosten ylläpitäjinä on 90 %. Tietoa palveluntuottajien osaamisesta ja toiminnan laadusta ei ole kootusti kerätty. Laitos- ja ammatillisen perhehoidon liikevaihto on kuusinkertaistunut vuosina 2001–2016. Kuntien laitos- ja perhehoidon kustannukset ovat lähes kolminkertaiset avohuollon palveluihin verrattuna. Suomen valtio panostaa siis perheen tukemisen sijaan sijaishuoltoon, vaikka Suomi on sitoutunut ihmisoikeus- sopimusten ja lainsäädännön kautta tukemaan perheitä.

Huostaanotot tehdään pääsääntöisesti koko lapsuuden mittaisiksi, vaikka lakiin on kirjattuna perheen jälleenyhdis-tämisen velvoite. Huomioiden Suomen valtion saamat langettavat tuomiot Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta, on todennäköistä, että sijaishuollossa elää massoittain lapsia, jotka ovat tarkoituksellisen ja tavoitteellisen sijaishuoltoon kiinnittämisen kohteena.

Lastensuojelun ja huostaanottojen syistä ei ole valtakunnallista tietoa

Useimmiten huostaanotoissa on kyse lapsesta, joka tarvitsisi laadukkaita peruspalveluita kuten terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen tai opetustoimen palveluja, tai kyse on väsyneestä lapsiperheestä, joka tarvitsisi käytännön kotiapua.

Lapsen ja nuoren käytökseen liittyvät huostaanoton perusteet syntyvät useimmiten peruskoulussa. Levoton oppimisympäristö synnyttää levottomuutta ja estää tai vaikeuttaa keskittymistä. Koulukiusaaminen saa joissain kouluissa jatkua ja kiusattuja lapsia siirretään ”oireiden” takia sijaishuoltoon. Eräät koulut käyttävät lastensuojeluilmoituksia työvälineenä siirtäen oppilaita lastensuojelun avulla sijaishuoltoon kieltäytyen järjestämästä lapselle tarvittavaa tukea. Peruskoulun kokoaikaisessa uudistamisessa ja levottomassa oppimisympäristössä näyttää vain osa lapsista selviävän.

Tutkimusten mukaan merkittävä osa lastensuojelun asiakkaana olevista ja sijoitetuista lapsista oli ennen sijoitusta jäänyt vaille jotakin tarvitsemaansa palvelua. Lastensuojelulla ja sijaishuollolla pyritään paikkaamaan myös lasten ja nuorten psykiatrisen hoidon puutteita. Neurokirjon häiriöistä kärsivät lapset eivät saa tukea. Lapsen sijaishuolto on paitsi koko perheelle ja läheisille traumaattinen kokemus, myös kallis vaihtoehto. Tutkimusten mukaan vain pieni osa sijoitetuista selviytyy. Yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle miljoonan.

Sijaishuollon valvonta ja perheiden tukipalvelut ovat riittämättömiä

Sijoitetut lapset ovat yhteiskunnan vastuulla. Lastensuojelun rakenteissa on kuitenkin väkivaltaa, joka ulottuu niin avohuollon tukitoimiin kuin lasten sijaishuoltoonkin.

Lastensuojelun sijaishuollon haastattelututkimuksessa on ilmennyt räikeää kaltoinkohtelua ja väärinkäytöksiä sijais-huollossa olleita lapsia kohtaan. Tutkimus koski aikaa 1937–1983. Vuonna 2016 Suomen hallitus pyysi anteeksi lastensuojelun sijaishuollossa kaltoinkohdelluilta. Tuolloin Suomen valtio antoi lupauksen – vaikenemisen aika päättyy.

Valvontaviranomaisten ja eduskunnan oikeusasiamiehen tarkastuksissa on toistuvasti tullut esiin kaltoinkohtelua sijaishuollossa. Viime vuosina monia sijaisvanhempia ja lastensuojelulaitosten työntekijöitä on tuomittu lasten pahoinpitelystä tai seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Mikään taho ei ole toistaiseksi selvittänyt tarkasti, miten yleistä lasten kaltoinkohtelu on lastensuojelun sijaishuollossa tällä vuosituhannella.

On ensiarvoisen tärkeää tietää kiireellisesti, mitä maamme sijaishuollossa tapahtuu ja mitä lapsillemme kuuluu. Esitämme vakavan huolemme siitä, ettei sijaishuollossa olevien lasten tilanteen selvittäminen ole kirjattuna hallitusohjelmaan.

Kohti parempaa lastensuojelua

Lastensuojelussa on aina ollut onnistumisia ja oikea-aikaisia interventioita. Jotta hyvä lastensuojelutyö voisi vahvistua entisestään, edellytämme tulevaisuuden lastensuojelun olevan järkiperäistä, tosiseikoille perustuvaa, perheitä kunnioittavaa ja lain mukaista lastensuojelutyötä.

Vetoammekin maamme asioista päättäjiin ja pyydämme tarttumaan seuraaviin toimiin lastensuojelutyön kehittämiseksi:

 • Lastensuojelun dokumentaation tulee olla huolellista ja objektiivista tosiseikkojen kirjausta. Päätöksenteko perus- ja ihmisoikeuksiin kajoavissa asioissa ei saa perustua epämääräisiin huolenaiheisiin, mahdollisiin uhkakuviin, tarkistamattomiin oletuksiin ja muihin tulkinnanvaraisiin tuntemuksiin.
 • Olemme nähneet, että lastensuojelujärjestelmän paisuttaminen aikaansaa lisää huostaanottoja ja lapsiperheiden pahoinvointia. Lastensuojelun avohuollon palvelut tuottavat lisää huostaanottoja. Siksi edellytämme, että lasten aktiivinen seulonta ja luovutus liikeyrittäjille lopetetaan, ja että sijaishuollon palveluntuottajille suunnattu taloudellinen tuki ohjataan lapsiperheitä tukeviin peruspalveluihin.
 • Edellytämme, että jokaisen sijoitetun lapsen kohdalla tehdään läheis- kartoitus. Lasten turvana tulee nähdä läheiset, eikä heitä tule keinotekoisin ja jopa totuudenvastaisin perustein poistaa lasten elämästä. Lapsi tulee ihmisoikeussopimusten edellyttämällä tavalla nähdä ensi sijassa perheensä ja sukunsa jäsenenä.
 • Lain mukaan kaikille lapsille tulee turvata tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi sekä läheiset ja jatkuvat ihmissuhteet. Heidän tulee saada kasvaa turvallisessa kasvuympäristössä ja saada ruumiillinen sekä henkinen koskemattomuus. Lasten kielellinen, kulttuurinen ja uskonnollinen tausta tulee huomioida. Esitämme vakavan ja syvän huolen siitä, että sijoitettujen lasten kohdalla edellä mainitut lain velvoitteet eivät toteudu. Sijoitettujen lasten eristämiset, rankaisukasvatus ja epäkunnioittava kohtelu tulee lopettaa.
 • Suomen valtion on kannettava vastuu paisutetun lastensuojelujärjestelmän kadottamista lapsista. Vaadimme kunnioittavasti, että kaikkien sijaishuoltoon siirrettyjen lasten tilanne selvitetään viipymättä valtion järjestämänä sijaishuollon nykytilaselvityksenä. Selvitys tulee tehdä lasten ja läheisten haastattelututkimuksena riippumattoman ulkopuolisen tahon toimesta. Lapsen haastatteluun tulisi liittää vanhemman ja/tai läheisen haastattelu aina silloin, kun se on mahdollista. Haastattelututkimuksen avulla saamme ensiarvoisen tärkeää ja arvokasta tietoa lastensuojelun palvelujärjestelmästä kokonai- suutena. Vain haastattelemalla sijaishuollon kokeneita mahdollistuu lastensuojelupalveluiden vaikuttavuuden arviointi ja koko lastensuojelujärjestelmän uudelleenarviointi. Lasten palauttaminen koteihinsa ja läheistensä luokse tulee käynnistää pikaisesti, sillä perheiden jälleenyhdistäminen tulee tehdä aina, kun se on mahdollista.

Isovanhempien pyynnöstä: varatuomari Leeni Ikonen, tietokirjailija-toimittaja Maria Asunta, valtiotieteiden lisensiaatti Kirsti Merilähde ja lähihoitaja Maria Kiviaho. Tarkemmat yheystiedot allekirjoittajille voit tarvittaessa kysyä toimitus@extrauutiset.com kautta.

9 Comments

 1. varkaus
  16.10.2019 21:48

  Huostaanottaja saa jokaisesta lapsesta yli 9000e/kk nettona. Sen päälle tulevat harrastukset ja lomamatkat. Kaikki tämä ”koska sijoitetulla lapsella tulee olla samat mahdollisuudet kuin muillakin”.

  Kuinka monen normaalin lapsen vanhemmat tienaavat niin paljon että voivat panostaa 9000e/kk/lapsi?

  Vastaa
  1. Puolueeton
   17.10.2019 21:47

   9000 e/kk/lapsi x 12kk x 18544 lapsi
   = yli 2 miljardia euroa v. 2018
   Jos tuo on totta, rahasta riittää jakaa puoluetukeakin, jotta järjestelmä pysyy ja säilyy. Isovanhempien pyyntö on arvokas mutta tuskin johtanee parannuksiin.

   Vastaa
 2. Juha6
  16.10.2019 22:07

  Perheet, yhteisöt ja kansallisvaltiot täytyy hajoittaa, jotta uusi maailman järje..ttömyys toteutuisi..

  Vastaa
 3. Huhhuijjaaa!
  17.10.2019 14:53

  Ihmisten mitta on nyt täynnä!
  Lastensuojelu on räjähtänyt äärettömiin mittoihin,läheiset vieroitetaan ja lapset viedään tulosta tekeviin lasten kasvattamoihin!
  Lastensuojelubisnes on miljardiluokkaa,yksityisiä paikkoja nousee kuin sieniä sateella ja näyttää siltä että valvontaa ei ole!
  Jatkuvasti saamme lukea lehdistä kun oikeusasiamies nuhtelee sossuloita ja laittomuudet vain jatkuvat 🙁
  Vanki on vapaampi vankilassa ottamaan läheisiä vastaan kuin yksityiseen paikkaan sijoitettu huostattu lapsi.
  Siellä on ja pysyy !!!!

  Vastaa
 4. Ikävöivä isoäiti
  17.10.2019 19:47

  Hyvä!!!
  Nyt on asiaa : )))
  Olenkin odotellut,milloin tätä asiaa aletaan kampanjoimaan. Toivottavasti hallitus nyt tarttuu asiaan,näinhän ei voi enään jatkua. Kallis,todella kallis systeemi ja sosiaalitoimi on kaaoksessa. Isovanhemmat kun saisi auttaa ja ottaa näitä pienokaisia huolehtiakseen heistä ,se auttaisi todella paljon tätä ylityöllistettyä lastensuojelua.
  Laitospaikka maksaa 100.000 -200.000e/vuosi ,järkyttävää yhteiskunnan rahojen tuhlausta MIKSEI TÄHÄN PUUTU IHMISET ,kun rahaa syydetään bisnespuljuihin.
  Hyvä Hyvä Hyvä ,jospa nyt lasten asema paranisi ja pääsisivät mummon ja vaarin huomaan ja saisivat tavata/olla sisarusten kanssa. Nykyään pruukataan sisaruksetkin eroittaa toisistaan ja se on väärin!!!

  Vastaa
 5. Jussi
  17.10.2019 22:36

  Uskomatonta että lastenhuollon kansiluukun avaus paljasti hiljaisuudessa muhineen matosäiliön – maassahan piti olla maailman terveimmät lapset – tuskin ainakaan henkisesti. Mm. USA:ssa on paljastunut, että osa lastensuojelun/-hoidon henkilöstöstä, junnu-urheilun/-toiminnan vetäjistä sekä uskonlahkokerhojen pyörittäjistä touhaa lasten parissa seksuaalisen kiinnostuksen vetäminä. No onneksi ainakin Pentagon Phaedophile Task Force ja US-Marines ovat juuri nyt vauhdilla vapauttamassa henkiin jääneitä seksiorjalapsia ja toimittamassa syyllisiä suojelijoineen kolmessa tukikohdassa rinnakkain eteneviin kenraali Joseph Danfordin johtamiin sotaoikeuksiin. Niissä ei selvissä tapauksissa tuomarin nokka kauan tuhise. Tällä viikolla mariinit vapauttivat Michiganissa 123 lapsivankia ja sitä ennen Pohjois-Kaliforniassa syvästä maanalaisesta bunkkerista (D.U.M.B) 2100 lapsivankia. Listatuissa kohteissa odottaa toivostaan tietämättä vielä arviolta 14 000 seksiorjalasta mariinien pelastusoperaatiota. USA:n valtamedian tutkintavankeudessa itsensä hirttäneeksi (ilman selvää todistetta) ilmoittama maailman kuuluisin pedo ja lapsikauppias miljardööri J.E. olikin hengissä mariinien suojelussa laulamassa kuin Bavarotti vielä pari kuukautta itsemurhauutisen jälkeen – mutta siirretty mariinien mukaan viime päivinä nyt todistettavasti henkimaailman puolelle ja siellä päätynyt ilmeisesti tupakoivien puolelle. Hänen itsemurhasellissään oli hirttovälinenä matala kiinteä makuutaso, paperilakanat, vessapaperia ja paperista tehty vankipuku. Jenkkien lasten turvana ollut hätänumero on ohjautunut maailman suurinta lapsikauppaa pyörittävän politiikasta kuuluisan pariskunnan hyväntekeväisyyssäätiölle. Sama pari keräytti Haitilta maanjäristyksen jälkeen ”orpolapsia”, mutta osa kuljetuksista joutui syyniin rajalla ja monilla orvoilla odottikin kotipuolessa huolestuneet vanhemmmat. Haitin tueksi maailmalta lähetetyt miljardit päätyivät pariskunnan säätiön tilille, paitsi että he rakennuttivat Haitille kokonaiset 4 taloa. Orpolapsilla on terveydenhoitoon liittyvänä toimenpiteenä myös testattu erilaisten rokotteiden vaikutuksia, sãteilyannosten sietoa yms kokeellista. Mielenkiintoisia väitettyjä avustusjärjestön pristi kahisevia laatikoita videolla jonka julkaisija ei paljastanut kuvauspaikkaa – voisi jopa nostaa kulmakarvoja.
  https://youtu.be/UsZ33ggrCvc?t=918

  Vastaa
 6. Vaikea polku
  18.10.2019 13:36

  Jokainen lapsi on tärkeä ja jokaisella lapsella on oikeus vanhempiinsa. Yhtäkään lasta ei saa kaltoinkohdella jakamalla lapsia huutolaistyylillä vieraille perheille julkisen vallan tukemana adoptiolapsiksi. Suomessa on tilanne jossa huostaanotetut pienet lapset eivät saa oikeuksiensa mukaista tasa-arvoista kohtelua. Heidän mielipiteensä tulkitaan muun kuin lapsen edun mukaan. Nykykäytännöillä vanhemmuutta ei tueta, läheisten olosuhteita ei kartoiteta eikä lapsen yhteyttä vanhempiinsa tueta. Lapsia viedään asianmukaisilta, jossain elämänvaiheessa yhteiskunnalta apua tarvinneilta vanhemmilta. Pienet lapset jää liike-elämän taloudellisen edun tai vieraiden. perhehoitajien edun välineiksi. Vanhemmat ja läheiset eristetään yhteydenpidon rajoituksilla ja lapset pakkokiinnytetään vieraille perheille. Toivottavasti päättäjät heräävät sivistysvaltioon kuulumattomaan toimintaan ja sosiaalityöntekijöiden omavaltaisesti käyttämät laintulkintojen porsaanreiät on saatava tukittua.
  Tämä kupla on nyt puhkaistava.

  Vastaa
 7. Hyvä että asia tuodaan julkisuuteen
  30.11.2019 00:38

  Totta jokainen sana, ei liioiteltua mutta ei myöskään turhaa kaunistelua.

  Asiat ovat juuri nuin , lastensuojelu Suomessa 2019 liike-elämälle tuottavaa bisnestä .
  Joko nyt on oikea hetki ja tehdään jotain jo tälle Suomen häpeätarhalle nimelta lastensuojeöu?

  Vastaa
 8. Perspektiiviä
  24.3.2020 14:45

  Miesystäväni kasvatuskodille maksettiin, mutta eivät antaneet rahoja lapsen hyväksi. Kasvatuslasta pidettiin ilmaisena orjana, vähäteltiin koko ajan ja kohdeltiin huonommin kuin perheen omaa lasta. Se oli 50-loppua – 70-l. alkua. Hyviä kasvatuskotejakin tiedän, yhden kpl. 9000 eur kk. on kyllä hurja potti. Mä jouduin maksamaan laspilisästäni harrastuksen, johon mut pakotettiin. Muutoin oli aina rahapula. Meillä ei tainnut olla kuin tuota 9000 silloin vastaava puolessa vuodessa neljän hengen ei-sijoitusperheellä.

  Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top