Itä-Suomi: Rikokset ja poliisin resurssit, vuosiraportissa realistinen kuva

Itä-Suomen poliisi raportoi rikoslaki-rikosten määrän kasvaneen edelliseen vuoteen verrattuna.

Itä-Suomessa tuli viime vuoden aikana poliisin tietoon 40 460
rikoslakirikosta. Rikoslakirikosten lukumäärä lisääntyi nyt julkaistun tilaston mukaan Itä-Suomessa noin 3000 rikoksella edelliseen vuoteen verrattuna.

Omaisuusrikokset, joita tuli poliisin tietoon 1500 enemmän kuin vuoden 2017 aikana, vetävät tilastoa nousuun. Väkivalta-,
huumausaine- ja seksuaalirikosten
määrät ovat myös nousussa, poiketen valtakunnallisesta trendistä, joka on laskeva 2017-2018 lukuunottamatta huumausainerikoksia, joissa niissäkin Itä-Suomen kasvu ylittää koko maan keskiarvon.

Kun liikennerikokset otetaan mukaan tarkasteluun, nähdään Itä-Suomessa rikosmäärän kahden prosentin lasku: 2000 tapausta vähemmän, kuin v.2017.

Omaisuusrikoksia tehtiin Itä-Suomessa v.2018 16 765 kappaletta, mikä ylittää edellisvuoden saavutukset 1500:lla, mikä tekee kymmenen prosentin nousun. Suurin osa omaisuusrikoksista oli varkauksia, joissa kasvu oli 600 tapausta.

 • Varkausrikokset: +1500 tapausta (+10%)
 • Asuntomurrot: +42 tapausta (+62%)
 • Murrot vapaa-ajan asuntoihin: Miinus 34 tapausta (-14%)

Asuntomurtojen lukumäärän taustalla on ulkomaalaisten rikollisryhmien toiminta, joka oli viime vuonna aktiivisempaa kuin vuonna 2017. Rikollisryhmät liikkuvat ympäri Suomea ja tekevät maassaoloaikana useita asuntomurtoja.

Kasvua väkivaltarikoksissa

 • Kaikki väkivaltarikokset: +106 tapausta (+3%)
 • Yksityisellä paikalla (kodeissa) tapahtuneet pahoinpitelyt: 161 tapausta
 • Perhe-väkivalta: 10%:n väheneminen
 • Seksuaalirikokset yhteensä: Ennallaan v.2017 verrattuna, +5 tapausta
 • Raiskaukset: +24 tapausta
 • Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö: +32 tapausta, v.2018 tapahtuneita 56 kpl

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön osalta on kuitenkin syytä mainita, että rikokset tulevat poliisin tietoon ja sitä myötä esitutkintaan usein vuosia varsinaisten tapausten jälkeen. Viime vuonna poliisin tietoon Itä-Suomessa tuli 124 lapsen seksuaalista hyväksikäyttötapausta, joista viime vuonna oli tapahtunut 56 tapausta ja muut tapaukset olivat tapahtuneet vuosia aiemmin, vanhimmat 90 -luvulla.

Itä-Suomen poliisi on tunnistanut myös Oulusta tutun grooming-ilmiön, mutta näitä tapauksia on tullut poliisin tietoon vähänlaisesti, kertoo raportti. Kun kyseessä on kuitenkin hyvin syvälle piiloutuva näkymätön rikollisuuden muoto, jonka olemassaolo paljastuu usein vasta lapsen alkaessa oireilla (koulumenestys romahtaa, itsensäviiltelyä, etc.), on lasten kanssa tekemissäolevien tehostettava valppauttaan, ja ilmoitettava poliisille havainnoistaan. Tätä ovat korostaneet julkisuudessa esiintyneet poliisijohdon edustajat mm. Oulun tragediasta haastateltuina.

Itä-Suomen poliisin tiedotteesta:

Vaikka em. juttujen määrä on Itä-Suomessa vähäinen, niin
vanhempien on syytä olla tietoisia lasten käyttämistä sosiaalisen median alustoista ja keskustelupalstoista. Erityisen tärkeää on hyvissä ajoin keskustella lasten kanssa sosiaalisen median ja keskustelualustojen pelisäännöistä ja niissä piilevistä vaaroista.

Itä-Suomen poliisi painottaa lasten vanhemmille sekä valvonnan että luottamuksen säilyttämisen tärkeyttä lasten sosiaalisessa mediassa liikkumisen seuraamisessa:

Lapsen ja vanhempien luottamukselliset keskusteluvälit ovat kultaakin arvokkaammat myös sosiaalisen median käytön osalta eli niiden rakentaminen ja vaaliminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Riitely, räyhääminen ja erilaiset rangaistukset eivät yleensä johda toivottuun lopputulokseen, eivätkä missään nimessä edistä luottamuksellisen suhteen kehittymistä. Seurauksen voivat olla pikemminkin päinvastaiset eli aiemmin rakennettu luottamus voi romuttua.

 • Ulkomaalainen epäiltynä seksuaalirikoksessa: 14 tapausta 138:sta, vähennys 33% edellisvuoteen
 • Raiskauksesta epäiltyjä ulkomaan kansalaisi v.2017: 18 kpl
 • Lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä epäiltyjä ulkomaalaisia v.2018: 5:ssä rikostapauksessa
 • Lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä epäiltyjä ulkomaalaisia v.2017: 10:ssä rikostapauksessa

Huumerikollisuudessa kasvua

 • Huumausainerikokset yhteensä 2018: 2 200 tapausta
 • Törkeät huumausainerikokset yhteensä: 60 tapausta, kasvu 7 tapausta, 36%
 • Huumausaineen käyttörikoksia: 1 642 tapausta (v.2017 1 321), +24%
 • Liikennerikos (rattijuopumus) huumerikoksen yhteydessä: 610 tapausta viime vuonna, kasvu merkittävää

Huumausainerikosten määrällinen kasvu voi olla osin seurausta poliisin valvontaoperaatioista viime vuonna. Negatiivisena havaintona raportti mainitsee poliisille aiemmin tuntemattomien ja nuorten rikoksentekijöiden löytymisen valvonnassa. Raportti kiinnittää huomiota myös huumekaupan siirtymiseen nettiin, mikä helpottanee uusien asiakaskuntien tavoittamista. Poliisi on viime vuonna myös tehostanut tiedotustaan kouluissa ja lasten vanhemmille, että hälyttävät merkit lapsen huumeidenkäytöstä havaittaisiin ajoissa.

Talousrikos-tutkinnoissa saatu valtiolle yli kaksi miljoonaa euroa

Itä-Suomessa poliisin tietoon tuli viime vuonna 173 talousrikosta, joka on yksi tapaus enemmän kuin vuonna 2017. Haltuun saadulla rikoshyödyllä (2 129 478,00 €) arvioituna Itä-Suomen poliisilaitoksen talousrikostoiminnon tuloksellisuutta vuonna 2018 voidaan pitää erinomaisena. Myös ikääntyneempien
talousrikosjuttujen määrä on pysynyt kohtuullisena.

Liikennerikoksissa on vähenemistä kokonaismäärässä, mutta törkeitä liikenneturvallisuuden vaatantamia löytyi v.2018 8% edellisvuotista enemmän. Nopeustutkat pyydystivät ylinopeutta ajaneita 1 589 kuskia enemmän kuin vuonna 2017, mikä nostaa kokonaismäärää kahdella prosentilla. Itäsuomalaisten rattijuopumukset ovat pysyneet aiemmalla tasolla, -törkeiden tapausten vähetessä kuudella prosentilla. Perus-rattijuopumuksiin on tullut mukaan huumeissa ajamiset.

Rikosten selvittäminen on parantunut

 • Rikoslakirikosten selvittäminen v.2018 verrattuna 2017: +1,7%
 • Rikoslakirikosten selvitysprosentti Itä-Suomessa: 51,8%
 • Rikoslakirikosten selvitysprosentti koko maassa: 49,1%&

Itä-Suomen poliisi myöntää kuitenkin rikosten selvittämistulostensa heikentyneen, mikä johtunee resurssien vähentämisestä. Rikosten tutkinnat on kuitenkin pystytty suorittamaan kohtuullisissa ajoissa.

Poliisille tulleet hälytystehtävät ovat lisääntymässä, kertoo raportti: 113 912 hälytystä v.2018, missä on kasvua 2 300 tapausta verrattuna edellisvuoteen.

Kansalaisia on puhuttanut poliisin toimintavaste hälytyksestä tehtävän aloittamiseen. Poliisin yleisölle tarjoaman turvallisuuspalvelun oleellisin seikka onkin, milloin partio on paikalla. Raportti toteaa reagointiajan heikentyneen A- ja B -kiireellisyysluokan tehtävissä lähes minuutin edellisvuotiseen verrattuna.

 • Poliisi tehtäväpaikalla hätäilmoituksen jälkeen 2017: 19.2 minuuttia
 • Poliisi tehtäväpaikalla hätäilmoituksen jälkeen 2018: 20 minuuttia
 • Rikosilmoitusten määrä: Noin 30 000 per vuosi Itä-Suomessa
 • Hälytystehtäviä: Noin 110 000 per vuosi Itä-Suomessa
 • Välittömästi hoidettavia hälytyksiä noin 9 000 per vuosi Itä-Suomessa
 • Tutkinnan aloittaminen rikosilmoituksista v.2018: 40% kirjattiin ilman täyspainoista tutkintaa. ”Laitoksessa on noin 650 poliisimiestä. Tämä määrä ei riitä niiden tehtävien hoitamiseen jotka ovat meidän vastuullamme.”
 • Hälytyksistä hoidettiin Itä-Suomessa puhelimitse, siis poliisipartion käymättä paikalla: 15 000 kpl (15%)
 • Itä-Suomessa on nyt lähes sata poliisimiestä vähemmän kuin kymmenen vuotta sitten.

Poliisisektori on osa julkishallintoa ja palvelujen tuottamista kansalaisille, eikä voi olla irrallaan muualla julkisessa sektorissa vaikuttavista ilmiöistä. Poliisipäällikkö Taisto Huokko toteaakin Itä-Suomen poliisin selvinneet tehtävistään ja haasteistaan kohtuullisesti, ja kiittää alaisiaan:

”Poliisilaitoksemme henkilöstö on siis tehnyt erinomaista työtä”,
sanoo poliisipäällikkö Huokko.

Alaiset ovat siis suoriutuneet, mutta miten on budjetti-päättäjien ja lainsäätäjien kanssa? Huokko:

Itä-Suomen poliisin näkökulmasta yhteiskuntamme ei kulje
turvallisuusasioissa toivottuun suuntaan. Valtakunnallisesti
poliisimiesten määrä on saatava lisätyksi nykyisestä noin 7200 noin
8000. Tämä määrä lisäisi – toivottavasti – myös meidän alueen
poliisien määrää useammalla sadalla. Tällä korvattaisiin sitä,
että Itä-Suomessa on nyt lähes sata poliisimiestä vähemmän kuin
kymmenen vuotta sitten.

”Maamme sisäinen turvallisuus edellyttää poliisin hyvää suorituskykyä ja koko poliisitoiminnan jatkuvaa kehittämistä. Näiden vaatimusten rahoitus on yhteiskunnan kyettävä takaamaan ja turvaamaan”, Taisto Huokko kiteyttää.

Poliisi.fi tänään.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top