Järjestöt tyytymättömiä lakiluonnokseen: heitetäänkö väärinkäytöksistä ilmoittava yhä bussin alle?

Suomalaisesta hallinnosta paljastuu toisinaan pitkäänkin jatkuneita väärinkäytöksiä, mm. laittomien etujen käyttämistä. Eräs tämänkaltainen tapaus päättyi äskettäin korkean virkahenkilön irtisanomiseen, toinen painettiin villaisella. Lakiluonnos pyrkii rötöstelystä ilmoittajien suojeluun, -tai sitten ei.

Väärinkäytöksistä ilmoittavien henkilöiden suojelemiseksi on olemassa Eu-direktiivi, jota ollaan lakiluonnos-vaiheessa tuomassa Suomen kansalliseen lainsäädäntöön. luonnos ei kuitenkaan tyydytä järjestöjä. Ettei ilmoittajan suojelu ole kunnossa, siitä meillä on tuoreita esimerkkejä.

SAK, Akava ja STTK moittivat lakiluonnosta Euroopan unionin oikeuden ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta puutteelliseksi. Ehdotetulla lailla on tarkoitus panna täytäntöön Euroopan unionin asiaa koskeva direktiivi.

– Ehdotettavan lain keskeinen tavoite on, että henkilö, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa erikseen määritellyillä EU:n tai kansallisen oikeuden aloilla, voisi ilmoittaa asiasta turvallisesti. Näin voitaisiin ennaltaehkäistä yleiseen etuun kohdistuvia uhkia ja vakavia haittoja, sanoo SAK:n lakimies Paula Ilveskivi.

Palkansaajajärjestöjen mielestä lakiehdotuksen keskeinen tavoite edistää väärinkäytöksistä ilmoittamista nykyistä laajemmin ei toteudu kaavaillulla ehdotuksella.

– Jos väärinkäytöksistä ilmoittamista halutaan tosiasiassa lisätä, tulee lainsäädännön olla selkeää ja johdonmukaista. Ehdotetun lain soveltamisalan rajaaminen erikseen määriteltyihin aloihin on ongelmallinen työntekijöiden näkökulmasta, koska se takaa väärinkäytöksistä ilmoittavalle suojelua vain tietyissä laissa määritellyissä asioissa, sanoo Akavan johtava asiantuntija Miia Kannisto.

Ilmoittajan suojelu ei toteudu

Oikeus ilmoittajan suojeluun ei nykyisessä lakiehdotuksessa toteudu kaikilla aloilla, vaikka juuri sille on tarve. Jos ilmoittajan suojelua koskevan säädöksen kansallinen soveltamisala jää suppeaksi, työntekijän vastuulla on tunnistaa, milloin kysymyksessä on lain soveltamisalan piiriin kuuluva väärinkäytös.

– On selvää, että suurin osa työntekijöistä tai muista soveltamisalan piiriin kuuluvista henkilöistä ei pysty arvioimaan, kuuluuko mahdollinen väärinkäytöksestä ilmoittaminen uudessa laissa tarkoitetun suojan soveltamisalaan, sanoo johtaja Minna Ahtiainen STTK:sta.

Palkansaajajärjestöt ovat vaatineet toistuvasti, että lain soveltamisalasta säädettäisiin lakiehdotuksessa esitettyä laajempi. Myös EU-komissio on suositellut jäsenvaltioita säätämään direktiiviä laajemmasta soveltamisalasta.

Lakiluonnos ei takaa ilmoittajan oikeussuojaa

Väärinkäytöksistä ilmoittavalle järjestelmän tulee olla yksinkertainen ja selkeä, jotta ilmoittaja voi luottaa toimivansa oikein ja saavansa lain tarkoittaman oikeussuojan. Jos lainsäädännöstä luodaan tulkinnanvaraista ja ilmoittajan suojan laajuudesta jää epävarmuus, on todennäköistä, että työntekijät eivät tule tekemään ilmoituksia.

Eduskunnan käsittelyssä ollut Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajaa koskeva irtisanomismenettely osoittaa, että Suomessa on tarvetta laajalle ilmoittajan suojelua koskevalle lainsäädännölle. Väärinkäytösten varhainen ilmitulo olisi myös yhteiskunnan kannalta toivottu lopputulos, järjestöt painottavat.

SAK, Akava ja STTK vaativat, että lain jatkovalmistelussa päädytään soveltamisalaltaan laajaan yleislakiin, joka varmistaa tehokkaan sääntelyn ja laille asetettujen tavoitteiden toteutumisen. Lisäksi työntekijöiden yhdenvertaisuuden ja oikeusturvan kannalta on tärkeää, että riippumatta toimialasta suoja on yhdenmukainen kaikille, jotka ilmoittavat väärinkäytöksistä.

Näin siis liitot. Nähtäväksi jää, onko havaitsemistaan laittomista toimista ilmoittava virkamies tai työntekijä uudenkin lain astuessa joskus voimaan yhä yksin koko systeemiä vastaan, pelossa ja epävarmuudessa. Tuoreessa esimerkkitapauksessa väärinkäytökset saivat jatkua vuosia, -syystä johon lakiluonnoksen pitäisi tuoda muutosta.

 • Käytetty lähde: SAK:n, STTK:n ja Akavan tiedote 02.07. 2021.

 

2 Comments

 1. Olavi Koskela
  3.7.2021 18:43

  Itse asiassa olisi mielenkiintoista nähdä arvio siitä, kuinka monesti nämä pilliinpuhaltajat (”whistleblowers”) ovat selvissäkin tapauksissa pitäneet suunsa kiinni. Ilmianto voi olla nimetön, mutta ilmiannetun on yleensä pienissä piireissä perin helppo päätellä kenestä on kyse – ja hyvien veljien verkosto pitää kyllä huolen kostotoimista. Mistä lienee peräisin se ajattelu, että ilmianto on jotenkin törkeämpi teko, kuin alkuperäinen rötös? Ajatellaanpa vaikka Julian Assangen kohtaloa.

  Vastaa
 2. juha II
  3.7.2021 22:50

  Kun on pieni-ihminen on aina viisainta pitää turpansa kiinni korporaatioiden ja raharikkaiden edessä. Silloin pääsee kaikkein vähimmällä, vaikka joutuisi nielemään vihansa epärehellistä maailmaa kohtaan. Se ei korjaannu täällä vaan maaimankatsomuksellisen näkökantansa mukaan jossain ”muualla” tuomarin edessä, joka ei ole ”koiviston konklaavista” yhtään sen ihastuneempi kuin se pieni-ihminenkään.

  EU on rikollisjärjestö siinä missä Italian mafiakin, jota Sanna Marin tukee miljardien eurojen rahamääräisellä summalla, jonka maksavat ne suomalaiset veronmaksajat, joita valvotaan haukan silmällä tulevatko pullonpalautusrahat verokarhun tiedon piiriin!

  Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top