Kansainvälinen merenkulkujärjestö hylkäsi kunnianhimoisen ilmastotavoitteen

Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO:n) meriympäristön suojelukomitea hyväksyi tänään päättyneessä kokouksessa maailmanlaajuiset lyhyen aikavälin päästövähennystavoitteet. Päätös oli pettymys Suomelle ja Euroopan unionille.

Tehty päätös ei riitä laskemaan meriliikenteen päästöjä IMO:n aiemmin hyväksymien tavoitteiden mukaisesti, kertoo Liikenne ja viestintäministeriö tänään. Suomi vastusti EU:n mukana tänään päättyneessä IMO:n istunnossa hyväksyttyä hiili-intensiteetin vähennystasoa, jonka EU kokee riittämättömäksi. Istuntoa pidettiin 10.-17.06, ja  Suomesta osallistuivat liikenne- ja viestintäministeriön, ympäristöministeriön, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin, Ilmatieteen laitoksen sekä Ahvenanmaan maakuntahallituksen edustajat.

IMO (International Maritime Organization) päätti vuonna 2018 kansainvälisen merenkulun hiili-intensiteetin vähentämisestä vuosien 2008 ja 2030 välillä vähintään 40%. IMO:n meriympäristön suojelukomiteassa (Marine Environment Protection Committee, MEPC) valtioilla oli tänään erilaisia näkemyksiä hiilipäästöjen vähennystarpeesta vuosien 2019 ja 2030 välillä:  Näkemykset vaihtelivat 10:stä 21,5 prosenttiin. Kokous päätti 11 prosentin vähennyksestä vuosien 2019 ja 2026 välillä. Vuosista 2027–2030 päättäminen jätettiin myöhemmäksi.

Suomi ja EU-jäsenvaltiot kannattivat vähintään 21,5 prosentin vähennystä 2019–2030, joka olisi tukenut vuoden 2030 päästövähennystavoitetta. EU:n 27 jäsenvaliota jäivät vähemmistöön, kun päätös tehtiin IMO:n 174 jäsenvaltion istunnossa.

– On surullista, että IMO:ssa ei päästy kunnianhimoisempaan tulokseen, ja tavoitteiden saavuttamisesta ei ole varmuutta. Päätös ei anna merenkulun toimijoille riittävän vahvaa signaalia ilmastotoimien kiireellisyydestä. Nyt paineet Euroopan unionin omiin mittaviin päästövähennystoimiin kasvavat, arvioi liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Hiili-intensiteetti-käsite vertailee hiilidioksidipäästöjä suhteessa tehtyyn kuljetustyöhön. Hiili-intensiteetin pienentyessä merenkulun absoluuttiset päästöt voivat silti kasvaa liikenteen kasvaessa.

Talvimerenkulkua koskevista poikkeuksista päätetään myöhemmin

Suomi esitti istunnossa, että jäävahvistettujen alusten jäissä kulkemat matkat jätettäisiin hiili-intensiteettisääntelyn ulkopuolelle. Näin sääntelystä ei aiheutuisi lisärasitetta Suomen kilpailukyvylle talvimerenkulun takia. Tätä poikkeusta ei sisällytetty sääntelyyn. Jäävahvistettuihin aluksiin suhtautumisesta neuvotellaan myöhemmin, ohjesäännöistä sovittaessa. Komitea kokoontuu uudelleen marraskuussa.

– Jatkamme IMO:ssa vaikuttamistyötä, jotta talvimerenkulun erityispiirteet huomioidaan päästöjen sääntelyssä. Tämä on kärkitavoitteemme, jotta turvaamme alusliikenteen tasavertaiset toimintaedellytykset ja Suomen kilpailukyvyn kansainvälisessä merenkulussa, ministeri Harakka painottaa.

Suomi kannattaa maailmanlaajuisen markkinaehtoisen päästövähennyskeinon, eli esimerkiksi polttoaineiden hiilisisällön hinnoittelun, kehittämistä ja käyttöönottoa mahdollisimman pian.

EU laajentaa päästökauppaa merenkulkuun

Euroopan komissio on linjannut, että EU:n päästökauppa laajennetaan koskemaan merenkulkua. Ehdotus on tarkoitus antaa 14.7.2021 osana komission Fit for 55 -ilmastopakettia. Eurooppalaisen merenkulun päästökaupan toteuttamisen keinot eivät ole vielä tiedossa.

EU:n hiilitavoite uhkaa Suomen talvi-merenkulkua

3 Comments

 1. george
  17.6.2021 21:05

  Kuka ne kontit tuo/vie laivasta – niin mikä siinä liikenteessä on se mikä saastuttaa? Jätän bulkkitavaran ihmettelyn ulkopuolelle.

  Vastaa
 2. puolueeton
  17.6.2021 23:13

  Ei ku purjeita neulomaan!

  Vastaa
 3. Juha
  18.6.2021 08:02

  Eloapinat voisivat Mannerheimintien sijaan sulkea laivaväylän ulkomerellä.. Lentokoneetkin vievät massiivisia määriä hiilidioksidia strtosfääriin joten miksei nämä harhaatikot vastusta hävittäjähankintaa..

  No tietenkin siksi kun nämä ”kapinalliset” ovat globaalin rahaeliitin puudeleita.. jotka apinoivat eliitin agendaa.. yksityisautoilu ja – mopoilu on rikos.. puhumattakaan lehmän pieruista.. .. potkulauta on nuorten (k)apinallisten menopeli ja nyhtökaurahärkkispallerot ko. apinoiden herkkuva..

  Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Scroll to top