Kansalaisaloite kotisaattohoidon mahdollistamisesta

Läheisen poismenoa edeltävä aika voi olla omaiselle raskas, ja poislähtijälle se on hyvästijättöä ja luopumista. Läsnäolon merkitystä henkisenä tukena ei voi aliarvioida.  Siksi saattohoito, kuolevan potilaan hoitojakso, on hyvä toteuttaa potilaan lähiomaisten ollessa läsnä tai kontaktissa potilaaseen mahdollisimman usein.

Suuremmissa asutuskeskuksissa se on toteutettavissa ilman kohtuuttomia ongelmia, sikäli kun läheiset asuvat samalla paikkakunnalla, mikä ei 60-70-lukujen muuttoliikkeen jäljiltä ole lainkaan itsestäänselvää.

Maaseudulla sairaalat ovat käytännössä kymmenien kilometrien etäisyydellä potilaan ja läheisten asunnoista, millä on oma merkityksensä. Monilla, ellei useimmilla, potilailla onkin omana toivomuksenaan saattohoito kotonaan.

Hoitohenkilön läsnäoloa kotioloissa riittävän usein on hankala järjestää, ja haja-asutusalueilla, kauempana keskuksista, se on jopa mahdotonta. Siitäkin syystä lähiomainen on sopivin poislähtevän saattaja. Nyt käsilläoleva kansalaisaloite tukee tämän mahdollistamista palkallisen saattohoitovapaan kautta.

Kansalaisaloite: Palkallinen saattohoitovapaa

Aloitteen sisältö

Ehdotan ryhtymistä lain valmisteluun 1-3kk palkallisen saattohoitovapaan mahdollistamiseksi. Sen tulisi olla mahdollista omaiselle tai läheiselle, joka haluaa osallistua kuolevan läheisensä hoitoon.

Tavoitteena on mahdollistaa kotisaattohoidon toteutuminen myös pitkien välimatkojen alueilla, yksin asuvilla ja välttää vuodeosastohoito silloin, kun potilas toivoisi saattohoidon toteutuvan kotona.

Perustelut

Palkallinen saattohoitovapaa mahdollistaisi omaiset tai muun läheisen osallistumisen kuolevan potilaan saattohoitoon kodinomaisissa olosuhteissa.

Kotisaattohoito nojautuu jo tällä hetkellä suurelta osin omaisen aktiivisuuteen ja osallisuuteen. Saattohoitovapaa toisi hoitavalle läheiselle tunnustuksen ja roolin. Tämä yhteiskunnan tunnustama rooli ja vapaa omasta arjesta helpottaisi myös omaisen sopeutumista tilanteeseen. Kaikilla haja-asutusalueilla kotisaattohoitoon ei voida tarjota samanlaisia resursseja kuin kasvukeskuksissa. Omaisen rooli näillä alueilla korostuu.

Tällä hetkellä omaisen osallistuminen hoitoon on kirjavan käytännön alaista. Vapaita (esim. palkaton virkavapaa, vuorotteluvapaa) myönnetään eri tavoin tai ei lainkaan. Palkattomaan vapaaseen harvalla on varaa. Sairaslomaa ei saa vaikka ei olisi työkykyinen omaisen ollessa kuolemassa. Tilanne on epätasa-arvoinen.

Omaisen tuottama hoiva vähentää merkittävästi sairaalahoidon ja muun laitoshoidon tarvetta, mikä tuottaa yhteiskunnalle valtavia säästöjä. Kustannukset kotihoidossa ovat vähäisemmät, vaikka palkkaan suhteutettu vapaa otettaisiin käyttöön.

Useissa julkiskeskusteluissa peräänkuulutetaan kuntien velvoittamista laadukkaaseen saattohoitoon. Tarvitaan yhteistyötä. Tämän aloitteen sisältö on yksi keino laadun parantamisessa.

Aloitteen päiväys: 14.5.2018

Aloitteen muoto: Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero: VN/1476/2018

Aloitteen voi allekirjoittaa osoitteessa Kansalaisaloite.fi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top