Kansalaispuolueen tiedote huomioi juuri koetun sähkönjakeluhäiriön

Postilaatikkoomme tipahtanut Kansalaispuolueen kannanotto on ajan hermoilla: Tiedotteessaan Kansalaispuolue ottaa kantaa mm. sähkönjakeluverkon yksityistämisen aiheuttamiin kuluihin, joilla on merkitystä haja-asutusalueiden huoltovarmuuteen ja myös elinkustannuksiin. Kun tähän päälle tulee vielä eläkkeiden indeksijäädytys, kp kysyy välittääkö pääministeri Sipilä suomalaisista lainkaan.

Kansalaispuolue r.p: TIEDOTE  o5.01.2019

Pettymys nykypolitiikkaan lisää Kansalaispuolueen kannatusta – tavallinen suomalainen unohdettu

”Tavallisten suomalaisten asiat ja ääni on saatava politiikan keskiöön. Nyt eliitti keskittää päätöksentekoa ja pääomia samalla vahingoittaen tavallisten ihmisten elämisen mahdollisuuksia ja alueiden elinvoimaa. Tälle politiikalle on tehtävä loppu ja se ei tapahdu nykyisten politiikassa olevien henkilöiden saati vanhojen puolueiden kautta. Tälle nykypolitiikalle tarjoaa Kansalaispuolue vaihtoehdon – suomalaisen suunnan tulevaisuudelle.

Jatkuu mainoksen jälkeen.


Politiikkaan on palautettava oikeudenmukaisuus ja kohtuus. Pääministeri Juha Sipilän keskustavetoisen hallituksen ”Suomen kuntoon laittaminen” on tarkoittanut verovaroin rakennetun hyvinvointiyhteiskunnan ja valtionyhtiöiden myymistä raharikkaille ja ulkomaalaisille yhtiöille. Tässä politiikassa tavallisen suomalaisen huoli arjen turvallisuudesta ja jokapäiväisestä elannosta on ollut toissijaista. Pääpaino on ollut ihmisten sijaan järjestelmissä ja malleissa.

Konkreettinen esimerkki viimepäiviltä on sähköverkon yksityistäminen, jonka seurauksena myrskytuhojen jälkeen on tuhansia ihmisiä ollut ilman sähköä ja lämpöä. Toinen esimerkki on lisääntyvä köyhyys, sillä Suomessa on paljon työssäkäyviä ja eläkeläisiä, joiden tulot eivät riitä elämiseen. Esimerkiksi diabetes-lääkekorvausten omavastuun nosto, kalliit sähkönsiirtomaksut ja polttoaineverot aiheuttavat heti vuoden alussa monille taloudellista ahdinkoa.

Kansalaispuolue vaatii, että pienimpiä eläkkeitä on nostettava, kodinhoitotuki tulisi tuplata ja korkeimmissa tuloluokassa verotusta olisi kiristettävä. Lisäksi suomalainen sosiaaliturva on rajattava vain suomalaisille.

Myös keskittävän politiikan hillintä alentaisi asumisen ja elämisen kustannuksia sekä vähentäisi eriarvoisuutta.

Kansalaispuolue paheksuu pääministeri Juha Sipilän yrityksiä rajoittaa kansalaisten ja poliittisten päättäjien keskustelua haittamaahanmuuton aiheuttamista vakavista ongelmista Suomen sisäiselle turvallisuudelle.

Suomi on vapaa demokratia, jossa kansanvallan on perustuttava mielipiteen ja sananvapaudelle. Keskustelun rajoittaminen maahanmuuton ongelmista on vakava perusoikeusrikkomus ja se voi johtaa järjestyshäiriöihin.”

Näin siis Kansalaispuolue. Extrauutiset tarjoaa palstatilaa myös eduskunnan ulkopuolisille poliittisille toimijoille, harkintamme mukaan.

Suositun insuliinilääkkeen kela-korvattavuus päättyy 01.10.2018

1 Comment

 1. Erkki Virkkula
  5.1.2019 22:38

  Tavallisten suomalaisten asiat ja ääni on saatava politiikan keskiöön.

  Demokratiassa, tai missään keskitetyssä järjestelmässä, jolla hallitaan miehitettyä aluetta, ei ole mahdollista saada yksilön ääntä kuuluviin.

  — On ymmärrettävä, että Suomi on miehittäjävaltio. Sen valtiollinen status perustuu kokonaan Suomen alueen sotilaalliseen miehittämiseen.
  — Suomen kansalaisia on kohdeltava niin kuin miehitetyn alueen kansalaisia kuuluu kohdella.

  Perheen pää, kyläpäällikkö, heimon kuningas ja ja muut ihmislajin luonnolliset järjestäytymismallit on korvattu poliittisilla puolueilla. Tämän seurauksena väkivalta vain lisääntyy mitä kauemmaksi kansalaisesta päätösvalta viedään.

  — Kun päätösvalta on viety maan rajojen ulkopuolelle, tule välttämättömäksi ulkomaisten joukkojen tuominen maan rajojen sisäpuolelle. Silloin tarvitaan ”Eurooppalainen armeija”, sikäli kuin oletetaan päätösvallan pysyvän Euroopan rajojen sisäpuolella.

  se ei tapahdu nykyisten politiikassa olevien henkilöiden saati vanhojen puolueiden kautta

  Eikä minkään puolueen tai eduskunnan kautta ylipäänsä. Vain ihmisen, kansalaisen, toiminnalla tätä maata viedään eteenpäin. Ei järjestelmän, puolueen tai ideologian.

  oikeudenmukaisuus ja kohtuus

  (Nykyinen) järjestelmä, joka perustuu vähemmistöjen pakottamiseen enemmistön tahdon alle ei koskaan voi tuottaa oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta.

  arjen turvallisuudesta

  Kansalaisen turvallisuus ei saa olla yksin valtion hoidossa. — Kuka sitten turvaa kansalaisen valtiota vastaan?

  Toisekseen. Valtiolla ei ole mitään keinoja tietää kuinka paljon kukin kansalaisen tarvitsee turvallisuutta ja millaista turvallisuutta; eli mihin raja vedetään?

  — Pitääkö valtion suojata kansalainen mielipahalta, esimerkiksi vihapuheen aiheuttamalta mielipahalta. — Pitääkö valtion suojella henkiolentoja ja niiden kunniaa? Saako Allahin kunniaa loukata? Entä Jumalan?

  Pääpaino on ollut ihmisten sijaan järjestelmissä ja malleissa.

  sähköverkon yksityistäminen, jonka seurauksena myrskytuhojen jälkeen on tuhansia ihmisiä ollut ilman sähköä ja lämpöä

  Sähköverkon julkinen omistus ei mitenkään suojaa kaapeleita lumisateilta tai ukkosmyrskyiltä. Sen sijan julkinen omistus vaikeuttaa merkittävien investointien tekemistä huoltovarmuuden turvaamiseen sähkönkäyttäjien kustannuksella. — Kukapa nyt äänestäisi ehdokasta, joka haluaa nostaa sähkölaskua. Kannattaa mieluummin luvata ilmainen sähkö kaikille.

  — Johtuen siitä, että demokratiaa yritetään käyttää talousjärjestelmänä, on ollut seurauksena, että valtio on joutunut hakemaan sähköverkon kunnostusrahat kansalta bulvaanin, ulkomaisen omistajan, välityksellä.

  — Sähköverkon myyntisopimus (ulkomaille) on salainen. Siinä on pykälät poliittisen riskin varalle. Se tarkoittaa, että valtio korvaa omistajalle kaiken vahingon, joka aiheutuu lainsäädännön muutoksista.
  — Valtio korvaa omistajalle myös vahingon, joka aiheutuu siitä, että se ei saisi vapaasti ”keinotellen”, silloista lakia noudattaen, viedä voittojaan verovapaasti ulkomaille.

  köyhyys, sillä Suomessa on paljon työssäkäyviä ja eläkeläisiä, joiden tulot eivät riitä elämiseen

  Rahan ottaminen rikkailta ja antaminen köyhille ei ratkaise ongelmaa. Ratkaisu on deflaatio.

  — Deflaatiossa köyhät rikastuvat ja rikkaat köyhtyvät.
  — Inflaatiossa rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät.

  — Deflaatiossa vuosi vuodelta yhä useampi pienituloinen voi ahkeran säästämisen avulla ostaa itselleen asunnon, kun niiden hinnat laskevat.
  — Inflaatiossa pienikin kohde, esimerkiksi auto, poistuu köyhän saavutettavuusavaruuden ulkopuolelle, kun kauppaan mentyä voi vain todeta hinnan nousseen ja auton luovutetun virkamiehelle, joka sai juuri korotetun palkkansa valtion velan turvin.

  — Kuvitellaanpa, että tietokoneiden kehitystä olisi ohjattu jakamalla rahaa kaikille niin paljon, että jokaisella olisi varaa sellaiseen.
  — Nykyaikainen läppäri on (vaikkapa) tuhat kertaa nopeampi kuin kotitietokone pari- kolmekymmentä vuotta sitten. Siis sen hintakin olisi tuhat kertaa suurempi kuin silloin. Ja valtio tietenkin jakaisi kaikille niin paljon rahaa, että jokaisella olisi varaa kohtuulliseen tietokoneeseen.
  — Mahdoton yhtälö.

  Deflaation jatkuessa riittävän kauan kaikki muuttuu lähes ilmaiseksi. Elintason nousu siirtyy kansalaisten ja työtä tekevien taskuun.

  Edustuksellinen demokratia ja deflaatio samanaikaisesti on mahdoton yhtälö.

  suomalainen sosiaaliturva on rajattava vain suomalaisille

  Tärkeintä olisi lopettaa kansalaisille kuuluvan sosiaaliturvan maksaminen firmoille, säätiöille, kunnille, hoitopiireille ja vastaaville organisaatioille. Sosiaaliturvaa saa maksaa vain ihmiselle, kansalaiselle.

  — Esimerkiksi asumistuki. Nykyjärjestelmässä suuri virkamiesten joukko tutkii jokaisen tukieuron, että se missään tapauksessa ei ole päädy ”tuensaajan” omaan käyttöön, että raha on välitetty asunnon omistajalle (joka yleisimmin on puoluepoliittisesti hallittu säätiö, ammattiliiton omistama pörssiyhtiö tai vastaavaa).
  — Tässä järjestelmässä asumistuen saaja on vain bulvaani, jonka tehtävä on välittää valtion budjetissa oleva raha kapitalistille.
  — Asumistuki syntyi tilanteessa, kun valtiolla oli ”valtavasti rahaa”, jota jaettiin puolueiden kesken asuntosäätiöihin, ammattiliitoille ja mihin vain kukin keksi pyytää. Sen seurauksena rakennettiin kokonaisia lähiöitä säätiöiden omistukseen. Mutta kuka sinne olisi muuttanut? Kuka olisi maksanut täyden vuokran slummiasunnosta? — No, valtio tietenkin! Sitten keksittiin asumistuki.

  — Asumistuki pitää maksaa ihmiselle, siis kansalaiselle. Ja vieläpä riippumatta siitä miten ja missä hän asuu, tai asuuko ollenkaan. Jokaiselle tukeen oikeutetulle.
  — Jos joku haluaa asua kommuunissa niin asukoon. Menettämättä asumistukea! Muutamalla yhteisöasumiseen kansalainen on vapauttanut itselleen kuuluvan ”normin” mukaisen määrän asumisneliöitä jostain muualta ja jonkun muun käyttöön. Eikö hän ole oikeutettu siitä jonkinlaiseen korvaukseen! Asumistuen suuruiseen korvaukseen.
  — Kun ihminen pääse kilpailuttamaan asunnon vuokraajia (ja saa pitää saamansa voiton / säästön itsellään), ylisuuret vuokrat lähtevät nopeasti laskuun. Tämän seurauksena täyden asumistuen määrää voidaan vähitellen alentaa ja valtion menot pienenevät.

  Se, että asumistukea maksetaan standardin mukaisista seinistä ja rakennusliikkeen rakentamista neliöistä, estää kansalaisia kehittämään keskinäistä asumista ja oleskeluaan vastaamaan kunkin kansalaisen henkilökohtaisia tarpeita.

  Ihminen on yhteisöllinen eläin.

  Jos kansalaiset saisivat vapaasti muodostaa yhteisöjä keskenään olisi siitä seurauksena poliittisen vallan siirtyminen yhteisöille ja heimoille. Viihtyisät asuinyhteisöt huolehtisivat omista asioistaan ilman valtion tai kunnan puuttumista asiaan! Tämä olisi kuitenkin vaarallista miehittäjävaltion kannalta. Siispä se täytyy estää. — Määrämuotoisella asumistuella, joka maksetaan vain erillisissä laatikoissa ja kopperoissa asuville ihmisille.

  Vähän pääsi kommentti venähtämään, mutta olkoon.
  — Saisikohan aiheesta muodostettua erillisiä juttuja poliittisen ohjelman ympärille.

  Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top