Kasvava trendi: Lapset ja nuoret huumekoukussa

Havainnot nuorten huumeidenkäytöstä antavat aiheen huolestumiseen: Nuorimmat tavatut huumeita käyttäneet ovat olleet jopa vain kymmenvuotiaita. Kehityksen suuntaa pidetään hyvin huolestuttavana. Otsikkokuvassa Portugalin poliisin pysäyttämä huume-erä ja Schengen-alue.

Päätimme hieman selvittää mitä kaikkea ilmiön takaa löytyy? Millä tavalla yhteiskunta on tietoinen asiasta, sekä millä tavalla lapsia ja nuoria voidaan yrittää auttaa mm. ennalta estävällä toiminnalla ja erilaisilla tukimuodoilla mm. syrjäytymisvaarassa olevien nuorten osalta?

”Poliisille ilmoitetuista huumausainerikostilastoista kymmenen vuoden tarkastelujaksolta, vuosilta 2008-2018, käy ilmi, että huumeiden käyttö lisääntyy Suomessa vuosi vuodelta. Vuonna 2008 kaikki poliisin tietoon tulleet huumausainerikokset olivat koko maan osalta, ulkomaalaistaustaiset mukaan lukien 15.878 tapausta.

Suomalaislasten ja -nuorten nuorten määrä alle 15 vuotiaiden osalta oli 44, ja 15-17 vuotiaiden määrä oli 428. Vuonna 2018 vastaavat luvut olivat nousseet huomattavasti. Koko maan osalta määrä oli noussut 26.178:een. Alle 15 vuotiaita huumausaineista kiinni jääneitä suomalaislapsia oli jo 206 ja 15-17 -vuotiaiden nuorten määrä oli jo kasvanut 1.148:een. Alueellisesti tilastoissa nousi esiin etenkin Helsinki, Lounais-Suomi, Itä-Suomi ja Oulu, etenkin alle 15 vuotiaiden osalta.”

Poliisihalllituksen maaliskuussa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, joka on nähtävissä Yle Areenalla, pureuduttiin järjestäytyneen rikollisuuden kasvuun sekä EU:n aluella ja myös Suomessa. Tilaisuudessa olivat asiantuntijoina mukana Europolista Jari Liukku ja KRP:stä Christer Ahlgren.

”Heidän viestinsä tiedotusvälineille oli karun yksiselitteinen: järjestäytynyt rikollisuus on huomattavasti kasvussa, ja se on myös muuttunut luonteeltaan paljon väkivaltaisempaan suuntaan. Esimerkiksi Ruotsissa esiintyvät yleistyvät ammuskelut, murhat ja muu väkivalta ongelmalähiöissä kuvastaa juuri tätä ilmiötä. Ahlgren ja Liukku totesivat järjestäytyneen rikollisuuden olevan erittäin vakava yhteiskunnan turvallisuutta vaarantava tekijä, koska huumeet ovat järjestäytyneen rikollisuuden yksi kulmakivistä, ja kun tähän yleisesti liittyy myös laittomat aseet, voi yhdistelmä olla erittäin vaarallinen, ja kuka tahansa kadulla tai liikenteessä voi joutua uhriksi.”

”Tilaisuudessa kerrottiin lisäksi niistä haasteista mitkä liittyvät etenkin huumerikollisuuden kitkemiseen. Koska Eurooppa on suuri synteettisten huumeiden valmistusalue, ei takavarikointi katukaupassa pysäytä ilmiötä. Tarjonta kasvaa koko aika, ja lisäksi useat erittäin vaaralliset ja maailmanlaajuisesti verkostoituneet rikollisjengit, jotka ovat mukana myös huumekaupassa, ovat saamassa jalansijaa myös Suomessa”

Huumeiden katukauppassa on usein mukana nuoria ja syrjäytyneitä henkilöitä. Tyypillistä on myös, että uusia ja varsinkin nuoria käyttäjiä houkutellaan muutaman viikon ilmaisnäytteillä, ja kun heidät on saatu koukkuun, on kierre alkanut. Huumeiden ostajille voi olla tarjolla mm. huumeiden katukauppaa tai esim. omaisuusrikoksia, joilla huumekoukkuun jäänet toisinaan joutuvat rahoittamaan huumeriippuvuuttaan.

Poliisi pyrkii omilla toimillaan valvomaan ja ennalta estämään rikollisuuden kierteeseen joutumista, aina mahdollisuuksien mukaan. Sitä tehdään yhteistyössä eri viranomaisten ja järjestöjen kanssa.

Tarkastelemme hieman mitä Ennalta estävä poliisitoiminta Helsingissä kertoo toiminnastaan.

”Rikosten ennalta estävyys sisältää uskottavan kriminaalipolitiikan sekä oikeusjärjestelmän lisäksi toimivan sosiaalipolitiikan. Hyvinvointipalveluja tuottavat organisaatiot ja instituutiot pyrkivät takaamaan jokaiselle tasapuolisen mahdollisuuden hyvinvointiin ja rikoksettomaan elämään. Näitä palveluja voidaan pitää hyvinvointiyhteiskunnan tukipilareina.”

”Ennalta estävää työtä tehdään pääasiassa syrjäytymisvaarassa olevien ja rikoksilla oirehtivien nuorten, eri kieli- ja kulttuuritaustaisten, perheiden ja ekstremistien parissa sekä niiden asiakkaiden kanssa, joiden turvallisuusongelmien kokonaisvaltainen ratkaisu edellyttää perinteistä poliisitoimintaa laaja-alaisempaa lähestymistapaa tai moniammatillista työotetta.”

Helsingin Poliisin sivuilta käy ilmi, että asiaan on panostettu ja, että lapsista ja nuorista kannetaan huoltaa myös poliisissa. Ulkomaalaistaustaisten lasten ja nuorten osuudesta poliisin huumausainerikostilastoista kävi ilmi, että trendi on sama, kasvusuuntainen kehitys.

On huonosti tunnettua, missä määrin lasten ja nuorten huumeongelmat heijastuvat koulumaailmaan. Yleisesti tiedossa oleva, mutta tabuna pidetty asia, on että eri puolilla maata kouluissa on havaittu paljon erilaisia ongelmia ja häiriökäyttäytymistä. Voidaankin kysyä, onko lasten ja nuorten huumeongelmien havaitseminen riittävän aikaisessa vaiheessa jäämässä yleisen hyssyttelyn takia huomaamatta?

Sekä poliisi, että koulut ovat usean vuoden ajan ollet valtiovallan budjettileikkurin kohteina, ja tällä on omat negatiiviset vaikutuksensa turvallisuuden ja hyvinvointipalvelujen ylläpitämiseksi maassamme.

”Poliisien tilastoista ilmenee myös, että leikkuri on pienentänyt kymmenen vuoden tarkastelujakson aikana koulutettavien poliisien määrää, rikostorjunnan henkilötyövuosia samalla kun rikostorjuntaan käytettyjen varojen osuus on kasvanut.”

Poliisi onkin julkisuudessa nostanut esiin akuutin tarpeen saada lisää resursseja ja poliiseja hoitamaan kasvavaa työtaakka. Poliisien tiedotustilaisuudessa todettiin, että ennalta estävä työ on yksi keskeinen tapa torjua järjestäytynyttä rikollisuutta. Tätä korostettiin erityisen tärkeänä, koska järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyy myös korruptio, jota on erittäin vaikea kitkeä pois sen jälkeen kun se on päässyt yhteiskunnan rakenteisiin.

On hyvin erikoinen ilmiö yhteiskunnassamme sitä, että kukaan päättäjä tai viranomainen ei nosta julkisuuteen tehostetun rajavalvonnan palauttamisen merkitystä järjestäytyneen rikollisuuden, laittoman maahantulon ja ihmiskaupan vähentämisessä maassamme, ja nykyisen hallitsemattoman tilanteen haltuun saamiseksi Suomessa. Nythän tilanne on pikkuhiljaa riistäytymässä käsistä, mikäli mitään konkreettista ei asioille tehdä. Vastuu maan sisäisestä turvallisuudesta on Maastrichtin sopimuksen mukaan edelleen Suomella itsellään.

”Yhteisestä politiikasta huolimatta jäsenvaltiot vastaavat edelleen yksin omasta ulkopolitiikastaan ja turvallisuudestaan, sillä YUTP ei kuulu EU:n yksinomaiseen toimivaltaan. ”

Schengen sopimus perustaa sopimusmaiden alueen sisäisen turvallisuuden varmistumisen sille, että valvonta tehdään tehostetusti sopimusalueen ulkorajoilla. Etelä-Euroopan Schengen-valtioilla on pitkään ollut ongelmana mm. laiton maahantulo, jota ei ole koskaan saatu kunnolla hallintaan. Tämä oli osasyynä vuoden 2015 massiiviseen, koko mantereen yli ulottuneeseen, laittomasti EU:n alueelle saapuneiden siirtolaisten tulvaan. Koska tehostetusta sisärajojen valvonnasta jäsenmaiden välillä oli Schengen-sopimuksen nojalla purettu, ei laittomien maahantulijoiden valvontaan enää ollut toimivia työkaluja.

Poliisi

3 Comments

 1. Sami
  17.4.2019 02:47

  Ei ole montakaan maata olemassa missä on hyvin valvottu raja jonka viisumi pakosta ei kukaan valita ja täysin auki oleva raja joka tuottaa kaikille harmaita hiuksia.

  Vastaa
  1. Pekka Kemppainen
   17.4.2019 06:36

   Maailmanmatkaajilla, siis jotka kiertelee palloa ympäri, on nettiportaaleja joissa jakavat tietoa keskenään, mm. maahantulomuodollisuuksista ja sanktioista joita määräysten rikkomisesta saattaa seurata, mutta ei seuraa koska kukaan heistä ei ole niin hullu että jättäisi ilmoitukset ja paperit tekemättä. Sieltä saa hyvän kuvan, millaista on valtionrajojen ylittäminen muualla, kuin Euroopassa. Noonsite-nettipalvelua käyttävät pallonympäri-purjehtijat, ja siellä raportoidaan myös kokemuksista, ja kaikkien kiinnostavien rantavaltioiden käytännöt kerrotaan pilkuntarkasti.

   Noonsite ei laita eri maita helppousjärjestykseen, mutta varoittaa esm. sallittujen maassa (vedessä) oloaikojen ylittämisestä. Silloin viranomainen voi esm. jossain Tyynenmeren valtiossa pidättää veneen ja heittää kipparin putkaan, -ja koko miehistön myös. Esm. Ranskan Polynesiassa purjehtija saa jonkun kuukauden oleskeluluvan tullessaan, mutta sitä ei voi jatkaa jatkohakemuksella muistaakseni kuin kerran. Sitten on oltava poissa alueelta vuosi tai puoli, ennenkuin voi hakea uutta lupaa. Joissain tapauksissa henkilöltä vaaditaan lentolipun (kotiinsa) verran talletusta sulkutilille, että paikallinen viranomainen voi olla varma ettei kaveri jää heidän vaivoikseen, jos jää veneestä.

   Näin siis kohdellaan maailmalla vakavaraisia veneilijöitä. Ehkä tuon omat-rahat-kotimatkaan -vaatimuksen voisi kopioida Suomeebkin? Siis jos ei ole EU-maan ja sopimusmaan kansalainen, kulku toppaa rajapuomille jos ei ole näyttää oman oleskelun ajaksi riittäviä käteisvaroja ja maksukykyä päästä täältä pois omilla varoilla. Näin oli Suomessakin ennen Schengen-hulluutta, ja näin tehdään yhä muualla, -tosin harkinnan mukaan mutta viranomaisilla on tämä työkalu käytössään. He voivat pysäyttää rajalle kenet tahansa, joka ei näytä omillaan toimeentulevalta eikä ole lentolippua kotiin taskussaan. Maailmalla ainoastaan Eurooppaan pyrkivät kehitysmaalaiset on vapautettu henkilöllisyysdokumenttien mukanapitämisestä ja vakavaraisuus-vaatimuksesta. Ei ketään muuta, ei missään muualla. (Eurooppaan rinnastuvat eurooppalaisiksi rodullistettujen valtiot, Australia, jne.)

   Tämä ikivanha keksintö, että kun kaveri tulee rajalle t. maahantuloviranomaisen puheille, hänelle lätkäistään 3kk-6kk oleskelulupa ja purjehduslupa, ja jos ei hae (rajoitettua) jatkoa, ja viipyy päivämäärän yli, heitetään koppiin ja lätkäistään tonnien sakko, on voimassa siis eurooppalaisille maailmalla. Noonsite tähdentää, että sääntöä pitää noudattaa jos ei kerjää vaikeuksia. Euroopan ulkopuolella, missä ei ole Jari Taposia, viranomaiset näyttävät koko ajan, että heillä on täällä valta, eikä mutinoita suvaita. Toinen asia, josta Noonsitella varoitetaan, on ettei saa noukkia ketään kumiveneilijää Välimerestä. Jos näkee kondomillapurjehtijoita, ilmoitus viranomaisille VHF:n kanavalla 16 ja itse pysyy etäisyyden päässä. Euroopan ulkopuolella on aivan toinen, kovempi, maailma. Sieltä tulevat tuovat sen mukanaan.

   Vastaa
 2. Jones
  19.4.2019 10:21

  Huumeidenkäyttö ja pedofiilia on hyvin yleistä kehitysmaissa. Kun kehitysmaalaiset muuttavat pohjoiseen, niin tietenkin he tuovat tapansa mukanaan.
  https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/afganistanilainen-poikien-raiskausperinne-jarkyttaa-usa-vaatii-sotilasjoukoilta-toimia/6054236#gs.jTzdsKqR

  Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top