Ketkä saavat Kela-tuet? Rajavartija-oppilaan koulutus vaarassa katketa asumistukipäätökseen

Suomesta on pikkuhiljaa muodostunut paikka, jossa monet välttämättömyysasiat, jotka todellisuudessa itse itsellemme kustannamme, kierrätetään veroina meiltä valtiolle ja tukiaisina t. tulonsiirtoina meille takaisin. Asuminen on yksi tämänkaltainen välttämättömyys täällä kylmässä ilmastossa.

Kiitollisina otamme asumistuet vastaan, ja luotamme järjestelmän lisäävän tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta, kuten meille on luvattu. Joskus kuitenkin apparaatti näyttää pykivän, ja tuottavan ihmeellisiä tuloksia. Extrauutiset tarkastelee tilannetta yksityisen ihmisen kokemusten kautta.

Tämä on kertomus erään nuoren opiskeluhaaveiden ja tulevaisuuden unelmien törmäämisestä yhteen mielivaltaiseen asumistukipäätökseen. Kertomuksessa käytämme nimeä ”Amanda” tästä nuoresta opiskelijasta. Amanda haluaa opiskella rajavartijaksi Suomessa. Hän on hakenut ja päässyt oppilaaksi Raja- ja Merivartiokouluun, ja aloitti opiskelun tämän vuoden alussa. Kurssin käyminen johtaa pysyvään työpaikkaan, mutta Kela:n asumistuki-päätös vaaransi hänen opiskelunsa jatkumisen.

”Amanda” sai ilmoituksen tulleensa hyväksytyksi rajavartijaopiskelijaksi viime vuoden puolella. Mukana tuli myös ohjeet ja informaatio lakisääteisistä opiskelijoille kuuluvista etuuksista, sekä oppilaitoksen tarjoamista majoitusjärjestelyistä ja niihin liittyvistä rajoituksista.

Saatuaan tiedon hyväksymisestään ”Amanda” varasi ajan kotipaikkakuntansa Kela:n toimipisteeseen selvittääkseen asumistukeen liittyvät kysymykset. Asia piti selvittää, koska koulutuspaikka on toisella paikkakunnalla, usean sadan kilometrin päässä asuinkaupungista. Hän ei siksi olisi voinut käydä koulua kotoaan käsin. Häntä palvelleen virkailijan kanta asiaan oli yksiselitteinen:

”Koska asuntolaan ei saa muuttaa, säilyy oikeus asumistukeen ennallaan”.

Saatuaan tämän vahvistuksen Kela:lta päätti ”Amanda” ottaa koulutuspaikan vastaan.

”Pitääkö KELA:n kanssa asioidessa kaikki keskustelut nauhoittaa, jos suullisesti neuvotaan yhtä ja kirjallisesti päätetään toista?”

Raja- ja Merivartiokoulussa kurssilaisten majoitus on suljetulla Rajavartiolaitoksen alueella, lähes kasarmin kaltaisissa olosuhteissa, kuten sotilaallisissa oppilaitoksissa, ja miespuolisille suomalaisille tutuissa varusmiesten tupa-majoituksissa:

 • Huoneet eivät ole yksityisiä, vaan ryhmämajoituksia, 2 – 4 hengen huoneissa.
 • Oppilaalla ei ole lupaa tavata majoitustiloissa ulkopuolisia henkilöitä, tai tuoda heitä varuskunta-alueelle.
 • Oppilas ei voi siirtää henkikirjojaan majoituspaikkaan, eikä käyttää sitä virallisena osoitteenaan.
 • Oppilas voi oleskella kurssimajoituksessa myös vapaapäivinä ja lomiensa ajan.

Koulu on siis järjestänyt opiskelijoille maksuttoman majoituksen yhteismajoituksessa muun kurssin kanssa. Majoitustilat eivät kuitenkaan ole sellaisia, kuin vakituisessa asumisessa yleensä on tapana, eikä sinne voi kääntää osoitettaan, eikä myöskään kutsua vieraita, koska kyse on varuskunnan kasarmista, eli sotilasalueesta. Kyse on vuoden kestävästä koulutuksesta ja siihen sisältyy neljän viikon kesälomatauko, sekä pidennettyjä viikonloppuvapaita. Järjestetyn työharjoittelun aikana koulu majoittaa oppilaan harjoittelupaikkakunnalla, samaan tapaan kuin koulullakin.

”Amanda” päätti muuttaa kotikaupungissaan halvempaan asuntoon opiskelun ajaksi, ja haki siksi asumistuen tarkistusta muuttuneen vuokrasumman takia. Asioiden ennalta selvittelyn jälkeen oli Kela:n tekemä ratkaisu kuin jäätävää vettä niskaan Amandalle:

”Koska voisit asua oppilaitoksessa maksuttomassa asunnossa, sinulla ei ole oikeutta asumistukeen.”.

Muutoksenhaku tähän päätöksen ei tuottanut tulosta.

Pyysimme kommentin Eduskunnan Kela-valtuutetulta Ritva ”Kike” Elomaalta:

Yhdenvertaisuuden pitää toimia myös Kelan tukipäätöksissä koskien rajavartiokoulutukseen osallistuvia opiskelijoita. Tämä Amandan esimerkki osoittaa että tuen myöntämisessä on epäkohta. Kasarmiolosuhteet eivät ole verrattavissa omaan asuntoon. Ja ennenkaikkea on ratkaisevaa että opiskelijalla ei ole paikkaa minne mennä lomilla ja harjoittelujaksona. Asia on tärkeä selvittää kunnolla.

Reaalielämässä tämä Kela:n päätös tarkoittaa Amandalle käytännössä sitä, että hänellä ei enää olisi varaa maksaa vakituisen asuntonsa vuokraa, ja hänen tulisi pakata koko elämänsä yhteen reppuun, sillä enempää henkilökohtaista omaisuutta ei kasarmille voi tuoda. Rajavartiokoulu informoi oppilaitaan näin: Majoituspaikassa ei ole tilaa henkilökohtaisten tavaroiden säilyttämiseen.

Oppilaiden vakinainen asuminen kotipaikkakunnillaan on myös koulun oletus, sillä oppilaan etuihin kuuluu kaksi ilmaista matkalitteraa (meno-paluu) kuukaudessa kotipaikkakunnalleen.

Amandalla ei kuitenkaan enää Kela:n tekemän päätöksen jälkeen olisi kotia minne palata viikonloppuvapaille, tai sen neljän viikon kesäloman ajaksi. Ainoaksi vaihtoehdoksi jäisi lopettaa opinnot kesken, koska työttömänä hän on oikeutettu vakituiseen asuntoon, toimeentulotukeen, työttömyysetuuteen sekä asumistukeen. Tämä ei kuitenkaan käy maksuttomasti, koska tähänastisesta opiskelusta maksetut päivärahat joutuu korvaavaan palvelussitoumuksen mukaan. Tällä hetkellä ”Amanda” jatkaa opiskelua, mutta ilman asumistukea.

Samalla kurssilla on 120 muuta opiskelijaa joista muilla ei ole ollut vastaavia ongelmia Kelan kanssa.

Asiasta kuultuna kurssinjohtaja kapteeni Pasi Könönen Raja- ja Merivartiokoulusta kertoi, että asusmistuki-asiat vuoden kestävän koulutuksen ja työharjoittelujakson ajaksi hoituvat Kelan ja oppilaan välillä koulun niihin osallistumatta. Nyt puheena oleva tapaus kiinnostaa koulua, koska Kela:n noudattamista käytännöistä informoidaan tulevia oppilaita, jotta nämä voivat ottaa ne huomioon. ”Amandan” tapausta pidetään koululla hyvin valitettavana.

Könönen vahvistaa, että yhden vuoden kestävän rajavartijanperuskurssin majoitus tapahtuu varuskunnan alueella erillisessä koulutusrakennuksessa, joka on sotilasaluetta. Oppilaat majoitetaan yhteishuoneisiin (2-4 opp/huone), mutta eri rakennukseen kuin varusmiehet. Oppilaille ei voida järjestää henkilökohtaisia tiloja, eikä omia huoneita.

Könösen mukaan Kela ei ole ohjeistanut koulua erikseen, koulukohtaiseilla ohjeilla, vaan rajakouluun sovelletaan samaa yleisohjetta, kuin muuallakin.

Samaan aikaan toisaalla: Onko Isisin joukoissa taisteleva oikeutettu sosiaaliturvaan Suomessa? – näin Kela vastaa

Lähi-Idän sotatoimialueelle muuttaneen ja terroristijärjestössä toimineen ”Sannan” tapauksesta Kelan lakimies Antti Klemola kertoi Iltalehdelle (08.03.2019), ja ulkomaille terroristeiksi lähteneiden Kela-etuisuuksista aiemmin Iltasanomille (IS 04.01.2017):

”SUOMESSA Kela maksaa edelleen täydet tuet Isisin riveihin lähteneille suomalaisille vierastaistelijoille. Asiasta nousi ensimmäisen kerran keskustelua julkisuudessa kesällä 2015, jolloin silloinen sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä (ps) sanoi, että nykykäytäntöä tullaan selvittämään. Tilanne on kuitenkin yhä sama kuin tuolloin.

– Se ei ole mikään peruste laittaa sosiaaliturvaa poikki, että joku kuuluu tietynlaiseen organisaatioon, Kelan lakimies Antti Klemola vahvistaa. Kelan sosiaaliturvaan kuuluu, jos palaa takaisin Suomeen vuoden sisällä EU:n ulkopuolelle matkustamisesta.” (IS 04.01.2017)

Kelan nettisivulla kerrotaan: ”ISIS-järjestöön tai muuhun rikollisjärjestöön kuuluminen ei ole lakisääteinen peruste lakkauttaa henkilön oikeutta Suomen sosiaaliturvaan.”

Asumistuen katkeaminen ulkomaille muuttavalta edellyttää käytännössä hänen omaa ilmoitustaan Kelalle. Suomessa on tuomittu henkilöitä mm. rikosnimikkeellä törkeä petos, tapauksissa joihin liittyy suomalaisten etuisuuksien nostaminen ja ulkomaillemuuton salaaminen edun maksajalta Kelalta.

Kelan säännöt ovat samat kaikille, mutta tulokset vaihtelevat. Extrauutiset on pyytänyt Kelalta yleisluonteisia kommentteja tässä artikkelissa käsiteltyihihin kysymyksiin. Vastausaikaa oli annettu kolmisen viikkoa.

Kelasta muualla:

 • Iltasanomat 04.01.2017: Kelan tukia voi virrata yhä Isis-taistelijoille – asiantuntija: Sosiaaliturva on merkittävä terrorismin rahoittaja
 • Iltalehti 08.03.2019: Onko Isisin joukoissa taisteleva oikeutettu sosiaaliturvaan Suomessa? – näin Kela vastaa

1 Comment

 1. Nimetön
  24.5.2019 21:51

  allahin hemmothan ne saa kyl

  Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Scroll to top