Kirjallinen kysymys: ”Syyrian sisällissotaan osallistuneiden Suomen kansalaisten oikeus sosiaaliturvaan” (2013), demari kysyi, ministeri vastasi

Niinsanonut islamilaisen valtion IS:n (ISIS, ISIL, Da’esh) viimeisiä rippeitä siivotaan nyt itäisessä Syyriassa, ja terroristien riveihin menneet Suomessa asuneet etsivät uutta elintilaa vallattavaksi. Palautammekin mieleen syksyllä 2013 käydyt keskustelut. Sosialidemokraatti Tuula Väätäisen kysymys ministeri Paula Risikolle:

KIRJALLINEN KYSYMYS 776/2013 vpKK 776/2013

vp – Tuula Väätäinen /sd

Syyrian sisällissotaan osallistuneiden Suomen kansalaisten oikeus sosiaaliturvaan

Eduskunnan puhemiehelle,
Suomessa ei ole sodittu 68 vuoteen, mutta globalisaation myötä yhä kauempana maailmassa käytävät sodat koskettavat myös Suomessa asuvia ja maamme kansalaisia. Tuhannet suomalaiset ovat nähneet pommituksia, joukkomurhia ja raakuuksia Bosniassa, Somaliassa, Tšetšeniassa, Vietnamissa, Kongossa, Afganistanissa ja monissa muissa paikoissa. Syyriassa puhjennut sisällissota koskettaa sekin monia maassamme oleskelevia.

Elokuussa 2013 julkaistun turvallisuusraportin mukaan Suomesta on lähtenyt noin kaksikymmentä ihmistä sotimaan Syyrian sisällissotaan. Sotimaan lähdetään erilaisista syistä. Joillekin kyseessä on ollut humanitäärinen tai aseeton työ ja osa on jopa lähtenyt seikkailunhalusta. Osa lähtee liittyäkseen aseelliseen taisteluun. Maaliskuussa 2013 uutisoitiin suomalaissyntyisen Ruotsin kansalaisen menehtyneen Syyriassa.

Kriisinhallintapalvelukseen, kuten rauhanturvaajiksi, kutsutut vakuutetaan ensisijaisesti Valtiokonttorin sotilastapaturmalain mukaan, jonka piiriin kuuluvat sekä sotilastapaturmat että palvelussairaudet.

Sotilastapaturmana korvataan palveluksen yhteydessä sekä palvelusajaksi katsotulla palvelusvapaalla tapahtuneet tapaturmat, joiksi lasketaan odottamattoman ja tahattoman ulkoisen tekijän aiheuttamat vammat ja sairaudet. Palvelussairautena korvataan mm. palveluksen yhteydessä saatu sairaus edellyttäen, että voidaan todistaa sairauden ilmaantuneen jo palvelusta suoritettaessa.

Kuitenkin yhä useampi maamme kansalainen osallistuu ulkomailla käytäviin konflikteihin ilman sotilastapaturmalain tuomaa suojaa.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten Suomi ja suomalainen sosiaaliturva suhtautuvat niihin mahdollisiin Suomen kansalaisiin, jotka yksityishenkilöinä osallistuvat aseellisiin konflikteihin, kuten Syyrian sisällissotaan, ja sieltä palatessaan tarvitsevat sotavammojensa vuoksi lääketieteellistä hoitoa sekä kuntoutusta ja mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä varmistaakseen näiden henkilöiden asianmukaisen kohtelun?

Helsingissä 12 päivänä syyskuuta 2013

Paula Risikon vastaus:

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Suomalainen sosiaaliturva perustuu pääosin Suomessa asumiseen. Oikeus päästä sosiaaliturvan piiriin voi syntyä myös EU-lainsäädännön tai kansainvälisen sosiaaliturvasopimuksen perusteella. Yksityishenkilöinä ulkomaisiin aseellisiin konflikteihin osallistuneiden, Suomessa asuvien henkilöiden sosiaaliturva määräytyy samoin perustein kuin muidenkin Suomessa asuvien henkilöiden.

Kunnat vastaavat sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä asukkailleen. Henkilöllä, jolla on Suomessa kotikuntalain (201/1994) mukainen kotikunta, on oikeus saada julkisen terveydenhuollon palveluja. Julkiseen terveydenhuoltoon sisältyvät terveydenhuoltolain (1326/2010) perusteella muun muassa sairaanhoitopalvelut, suun terveydenhuolto, mielenterveystyö ja potilaan sairaanhoitoon liittyvä lääkinnällinen kuntoutus.

Sairausvakuutuslain (1224/2004) mukaisesti vakuutetuilla henkilöillä on oikeus sairausvakuutuksen etuuksiin, jos etuuksien lakisääteiset myöntämisedellytykset täyttyvät. Suomessa vakinaisesti asuva henkilö on vakuutettu sairausvakuutuslain mukaisesti. Sairausvakuutuksen etuuksia ovat muun muassa sairaanhoitokorvaukset yksityislääkärin ja -hammaslääkärin palkkioista ja tutkimuksen ja hoidon kuluista, lääkekorvaukset, Kansaneläkelaitoksen järjestämä ja korvaama kuntoutus sekä sairauspäivärahat ja kuntoutusrahat.

Edellä esitetyn perusteella ei ole tarvetta ryhtyä erityisiin toimiin asian johdosta.

Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2013

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko


Näin siis vuonna 2013. Islamistisen ”valtion” puolesta sotineiden asiat ovat Suomen puolesta kunnossa, eikä erityisiin toimenpiteisiin ole aihetta. Asiasta voi toki olla muutakin mieltä, ja äskettäin (04.03.) kansanedustaja Sari Essayah kysyikin ministeriltä:

Arvoisa puhemies! Ehkä vielä kiinnittäisin huomiota siihen epäkohtaan, että kun näistä vierastaistelijoista on puhuttu, on kuitenkin todettu, että samanaikaisesti näille henkilöille on saatettu maksaa Suomesta suomalaista sosiaaliturvaa, ja tämä on minusta aika käsittämätöntä. Jos näin todellakin on, että Suomesta on maksettu suomalaista sosiaaliturvaa ihmisille, jotka ovat sellaisissa toimissa, jotka meillä tuomitaan raskaimman mahdollisen mukaisesti, niin tässä kohdassa kyllä toivoisin, että meillä sitten Kelan etuuksien harkitsijat voisivat kyllä katsoa vähän, minnekäpäin maailmaa Kelan etuuksia oikein maksetaan ja toisaalta myöskin sitten näitten etuuksien takaisinperinnän pitäisi olla aivan itsestään selvää.

Toinen asia onkin, miten on turvattu terveyspalvelut Suomessa pysyvästi asuneille kurdeille, jotka ovat menneet Syyriaan puolustamaan heimolaisiaan, tai syntyperäisille suomalaisille jotka ovat myös reagoineet siihen inhimilliseen katastrofiin, joka Syyrian ja Irakin kurdialueilla ja vähemmistökansallisuuksille koitui em. hyvin huolehdittujen jihadisti”taistelijoiden” rynniessä alueella. On myös mahdollista, että Syyrian-Irakin sotatoimialueelle on kulkeutunut suomalaisia lapsia, joiden isovanhemmat, molemmin puolin, ovat suomalaisia. Nämä asiat eivät ole vielä olleet puheena eduskunnassa.

Suomalainen YPG-vapaaehtoinen Baghouz:ssa

Kurdilähde: Baghouzissa tuntematon määrä ”ISIS-orpoja”, ilman kumpaakaan vanhempaa

Sari Essayah eduskunnassa: Miksi ”vierastaistelijoille” maksetaan suomalaista sosiaaliturvaa?

2 Comments

 1. IsänMaallinen
  12.3.2019 19:55

  Ja takasin palaavat jihadistit ovat kaikki olleet vaan ajamassa ambulanssia 🙄
  Uskottavaako ?

  Vastaa
  1. Pekka Kemppainen
   12.3.2019 21:07

   Kuka ei, niin tuomassa leluja lapsille.

   Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top