KKO hyväksyy valelääkäri-toiminnan ja silpomisen, jos uskonto

Luit aivan oikein: Korkeimman Oikeuden (KKO) ennakkopäätös 31.03.2016 hyväksyi ilman lääkärin koulutusta ja toimintavaltuuksia suoritetun pikkupojan sukupuolisen silpomisen, ns. ympärileikkauksen. Mitään rikosta ei ole tapahtunut.

Helsingin käräjäoikeus 30.12.2011:

Käräjäoikeus totesi edelleen, että asiassa saadun selvityksen mukaan ympärileikkaukset oli suoritettu sen vuoksi, että poikien vanhempien islaminuskon harjoittaminen edellytti ympärileikkausta.

Käräjäoikeus tuomitsi XA:n kahdesta pahoinpitelystä 60 päiväsakon rangaistukseen. Käräjäoikeus luki kunkin vanhemman syyksi yllytyksen pahoinpitelyyn, mutta jätti heidät rangaistukseen tuomitsematta. Käräjäoikeus katsoi, että vanhempien tarkoitus ei ollut ollut vahingoittaa poikien terveyttä, vaan pikemminkin toimia heidän parhaakseen ja että teot näin ollen olivat uskonnollisista ja kulttuurisista syistä anteeksiannettavaan tekoon rinnastettavia.

Asian ovat ratkaisseet käräjätuomari Juha Fredriksson ja lautamiehet.

Helsingin hovioikeuden tuomio 5.12.2013:

Hovioikeus katsoi, etteivät vastaajien teot täyttäneet pahoinpitelyn tunnusmerkistöä eivätkä ne ainakaan olleet Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2008:93 lausutuilla perusteilla rangaistavia.

Hovioikeus hylkäsi syytteet.

Asian ovat ratkaisseet hovioikeuden jäsenet Esa Hakala, Helena Vihriälä ja Pirjo Aaltonen.

Siis sakkotuomiokin kaatui hovissa. KKO:n ratkaisun perusteita:

19. Suomessa ei ole poikien muilla kuin lääketieteellisillä perusteilla tehtävää ympärileikkausta koskevaa lainsäädäntöä. Sosiaali- ja terveysministeriö on 20.1.2015 antanut poikien ei-lääketieteellisestä ympärileikkauksesta ohjeen, jonka mukaan ympärileikkauksen saa tehdä vain laillistettu lääkäri. Kysymys on kuitenkin suosituksesta, johon ei voida perustaa rangaistusvastuuta pahoinpitelyä koskevassa asiassa. Ohje on joka tapauksessa annettu vasta nyt kysymyksessä olevien tekojen jälkeen.

Suomessa on kuitenkin ennakkotapauksia, joissa #valelääkäri, so. ilman asianmukaista rekisteröityä lääkärin pätevyyttä sinänsä moitteetoman lääketieteellisen toimenpiteen (esm. reseptin kirjoittaminen) suorittanut henkilö on tuomittu lain rikkomisesta.

KKO:n päätös:

A oli ympärileikannut poikalapsen tämän vanhempien pyynnöstä ja uskonnollisista syistä. Toimenpide oli suoritettu lääketieteellisesti arvioituna asianmukaisesti, vaikka A ei ollut lääkäri. Korkeimman oikeuden tuomiosta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että A:n menettely ei ollut rangaistavaa pahoinpitelynä eikä pojan vanhempien menettely pahoinpitelyyn yllytyksenä. Kysymys myös ihmisoikeuksia ja biolääketiedettä koskevan yleissopimuksen merkityksestä rangaistusvastuuta arvioitaessa. Ks. KKO:2008:93 KKO:2016:25

KKO siis laillistaa valelääkäritoiminnan, jos kyseessä on lääketieteellisesti ja hoidollisesti tarpeeton silpominen.

Amputoinnit l. ruumiinosan poistamiset ovat radikaaleja hoitotoimenpiteitä, eikä niihin yleensä ryhdytä ilman että on perusteltua tietoa toimenpiteestä luopumisen aiheuttavan potilaalle suuremman haitan tai vaaran. KKO:n ja alempien oikeusasteiden perusteluissa ei ole em. tarkastelua, vaan yekoa ymmärretään uskonnollisessa kontekstissa.

Suomalaiset oikeusoppineet ovat näin astuneet ratkaisevalla tavalla länsimaisen oikeusperinteen ja moraaliperinteen ulkopuolelle, alistaen yksilön oikeuden ruumilliseen koskemattomuuteen uskonnollisen yhteisön doktriinille.

Tätä taustaa vasten tämänhetkinen mediakirjoittelu ”sharian” mahdollisesta hyväksymisestä (Helsingin Sanomat, etc.) osaksi Suomen oikeudenkäyttöä, vaikuttaa antautumiselta barbarian edessä.

Missä on tämän päivän Suomesta maaherra Olof Wibeliuksen henki, kun hän miehitetyssä maassa uhmasi vallanpitäjää, ja puolusti lakia?

”Te voiton saitte. Teill on valta nyt,
siis minun tehkää, miten miellyttää. 
Mut laki, ennen mua syntynyt,
myös jälkeheni jää.”

 

http://korkeinoikeus.fi/fi/index/ennakkopaatokset/precedent/1459327890919.html

Sukupuolisen silpomisen maantieteellinen levinnäisyys James DeMeo: ”The Geography of Genital Mutilations”

https://journalistiliitto.fi/fi/tapahtuma/kuka-pelkaa-shariaa/Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top