Komissaari Jyrki Katainen oli Maailman Talousfoorumin pähkähulluuden aulis lakeija

Kaikki EU:n Vihreän Siirtymän vaatimat yhteisölait perustuvat komissaari Jyrki Kataisen 2015 hyväksyttämään komission tiedonantoon EU:n kiertotalouden toimintaohjelmasta, jonka nuotit Katainen poimi Maailman Talousfoorumilta.
Suomen metsät varastavaa EU:n Ennallistamisasetusta EU:n komissio motivoi sillä, että kiertotalous vähentää saastumista ja siten kiertotalouteen siirtyminen suojelee biodiversiteettiä.
Tutkimukset ovat viime vuoden aikana osoittaneet, että mekaaninen muovin kierrätys lisää maailman vesistöjen mikromuovisaastumista jo nyt kierrätyksen ollessa vielä alkutekijöissään miljoonilla tonneilla vuosittain. 

Jyrki Kataisen Suurta Johtajaa nuoleskeleva twiitti 21.1.2015 vastauksena Suuren Johtajan latteuksille, kun Katainen oli toiminut kolme kuukautta EU:n taloudesta vastaavana komissaarina.

Vuotta myöhemmin 10.1.2016 seuraavan Davosin vuosikokouksen aikana Suuri Johtaja kertoo Sveitsin TV:ssä, että meidän tavisten aivoihin asennetaan mikrosirut, jotta meidän mielemme voidaan yhdistää internetiin ja jotta hän voi vaikuttaa meidän tavisten mielenliikkeisiin.

Lähes parodianomainen Jyrkikatainen.net kotisivu ei mainitse, että hänen ollessaan EU:n komissaari hän kuului myös Suuren Johtajan Schwabin Nuoriin johtajiin.

Jyrki Katainen toimii nyt lehtitietojen mukaan unelmavirassa Nordean yhteiskuntasuhteiden johtajana, jossa hän pääsee wokettamaan/ekottamaan meitä taviksia Suuren johtajan määräämillä EU:n ESG-laeilla.

Komissaari Jyrki Kataisen toimittua virassaan vähän yli vuoden hän esitteli taloudesta vastaavana komissaarina EU:n komissiolle jo ammoin vääräksi osoitetun Rooman Klubin ”Kasvun Rajat” (1972) raporttiin perustuvaan ajatteluun pohjautuvan tiedonannon (COM(2015) 614 final) EU:n kiertotalouteen siirtymisen toimeenpanoohjelmasta joulukuussa 2015.

Jo varhain Maailman Talousfoorumi (WEF) omaksui Rooman Klubin raportin käsitykset siitä, että luonnonvarat ovat ehtymässä, minkä vuoksi ihmiskunnan on kurotettava WEF:n mukaan kiertotalouteen.

Olen kirjoittanut sekä suomen että englanninkielisillä alustoilla siitä, kuinka Jyrki Katainen taustavoimina Sitra ja Maailman Talousfoorumi institutionalisoi nämä ajatukset Euroopan unionissa Vihreän Siirtymän vuoksi säädettyjen yhteisölakien (direktiivit ja asetukset ja näiden nojalla käytännössä komission päätösvallassa olevat lukemattomat delegoidut ja täytäntöönpanoasetukset) avulla. Nämä lait perustuvat viime kädessä pandemiakesänä 2020 julkaistuun WEF:n johtajan Klaus Schwabin ja ranskalaisen Thierry Malleretin kirjoittamaan kirjaan Suuri Resetti (engl. The Great Reset), joka on käytännössä myös YK:n Agenda 2030.

Kaikki EU:n Vihreän Siirtymän vuoksi säädetyt lait kuten Suomen pj-kaudella hyväksytty Taksonomia-asetus sekä ”Vastuullisen” viher-/woke-kapitalismin ESG säädökset tai lakipaketit kuten EU:n kiertotalouspaketti ja Fit-for-55 ilmastopaketti pohjautuvat Jyrki Kataisen komissiolle esittelemään ja hyväksyttämään kiertotaloustiedonantoon.

Osoitan seuraavassa uuden – suomalaiset vihdoin herättäneen ja Suomen metsät varastavan – luonnon Ennallistamisasetuksen avulla Kataisen ja Sitran kiertotalouteen viime kädessä pohjaavan EU:n Vihreän Siirtymän tuhoisuuden.

Ennallistamisaseuksen kontekstuaalisissa motivoinnissa viitataan WEF:n, Jyrki Kataisen ja Sitran kiertotalouskäsitteeseen seuraavanlaisesti:

”Muiden ympäristöstrategioiden poliittiset toimenpiteet, kuten puhtaamman ja kilpailukykyisemmän Euroopan kiertotalouden toimintasuunnitelma ja ilman, veden ja maaperän saasteeton toimintasuunnitelma, auttavat vähentämään ekosysteemeihin kohdistuvaa painetta vähentämällä erilaisia ​​saasteita.”

Kirjoitin hiljan englanninkielisen raportin mekaanisen muovin kierrätyksen mikromuovipäästöistä maailman vesistöihin. Raporttini perustui kolmeen viimeisen vuoden aikana julkaistuun tutkimukseen, jotka on tehty Kiinassa, Vietnamissa ja Iso Britanniassa. Uusimmassa tutkimuksessa raportoitiin Iso Britanniassa (tutkimuksen tekopaikka on salainen) sijaitsevan uusinta mekaanista muovinkierrätysteknologiaa käyttävän laitoksen mikromuovia sisältävät jätevesipäästöt.

Tutkijoita haastateltiin tutkimuksen julkistamisen jälkeen Vihreään ideologiaan sitoutuneella Mongabay alustalla. Tutkijat extrapoloivat tuloksensa globaalisti ja arvioivat muovin kierrätyksen lisäävän maapallon vesistöjen mikromuovikuormaa miljoonilla tonneilla jo nyt vuosittain. Vallitsevilla muovin kulutus- ja kierrätystrendeillä tämä kuorma tulee lisääntymään valtavasti lisäten siten – EU:n komission omaa kieltä käyttäen – ekosysteemeihin kohdistuvaa painetta lisäämällä näin luonnolle erityisen haitallista mikromuovi​​saastutusta valtavassa mitassa.

Viimeisten vuosikymmenten aikana valtamedia on saanut ihmiset uskomaan uuteen uskontoon eli luontopanteismiin perustuvaan kierrätysaatteeseen, jonka lähtökohtana on se, että kotitalousjätteet ovat kultaakin arvokkaampaa raaka-ainetta tässä ylikansoituksen ja hupenevien luonnonvarojen maailmassa.

Tiettyjä jakeita lukuunottamatta (erityisesti metallit) kotitalousjätteillä on arvoa vain niiden polttoarvon vuoksi, minkä vuoksi Jyrki Kataisen idoima utooppinen ja taloudelle, luonnolle sekä terveydelle haitallinen EU:n kiertotalouspaketti tulee kalliiksi lähes 500 miljoonalle eurooppalaiselle.

Metallit saadaan helposti kerättyä nykyaikaisissa jätteenpolttolaitoksissa talteen esimagneeteilla tai erottamalla ne pohjatuhkasta. Uusimmassa Taksonomia-asetuksen nojalla annettavassa delegoidussa asetuksessa tarkoituksellisesti nostetaan jätteenpolttolaitosten pääomakuluja.

Surkeinta tässä Jyrki Kataisen, Sitran ja Maailman Talousfoorumin sotkuisassa yhteistyössä on ollut Sitran maailmalle syöttämä satu Suomen kiertotalousihmeestä, jonka myötä Sitra sai WEF:ltä luvan toimia sihteeristönä Maailman Kiertotalousfoorimille.

Suomen kiertotalousihmettä yritettiin luoda väkisin 2000-luvun alkupuolella mm. pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen periaatepäätöksellä, jossa kuntia patisteltiin investoimaan vihreään jätehuollon kierrätysinfrastruktuuriin katastrofaalisin seurauksin ja satojen miljoonien eurojen tappioin. Suomeen oli lopulta pakko rakentaa Ruotsin ja Tanskan tapainen jätteepolttolaitosten verkosto. Suomi on nyt komission kierrätyksen tarkkailuoppilas, koska Suomi ei ihmeteoistaan huolimatta onnistu kierrättämään Jyrki Kataisen haluamalla tavalla.

Mikko Paunio 18.8.2023

2 Comments

 1. Puolueeton
  20.8.2023 20:08

  Nousevan länsimaisen sivilisaation johtajat kuuluivat muutaman prosentin osuuteen kansalaisista, joilla oli älykkyyttä enemmän kuin muilla ja hyvä kyky arvioida realistisesti ja itsenäisesti tulevia tapahtumia. Siinä tekijä joka kohotti läntisen kulttuurin sivilisaatioiden huipulle.
  50 viimeisten vuosien aikana läntisessä sivilisaatiossa on päässyt määrääväksi tekijäksi liberalismi ja tasa-arvoisuus. Tämä on vähitellen syrjäyttänyt johtavista tehtävistä älykkäät ja itsenäiset, näistä on tehty piruja, joita on kaikella tavalla syrjittävä. Syrjintä alkaa jo pikkulapsena, jolloin lapsen etevyyttä ei saa tuoda näkyviin arvostelemalla numeroin. Teollisuuden ja yhteiskunnan johtajiksi tulee valita vain tasa-arvoisia liberalisteja. Eikä muita taida enää löytyäkään, koska varsinkin valkoisten miespuolisten into olla kehittämässä tulevaisuutta hyvään suuntaan on kadonnut. Sivilisaation loppu on nyt lähellä.

  Vastaa
 2. pöh
  20.8.2023 20:11

  Onko tää nyt jollekin yllätys?
  Aikanansa wikileaks kertoi ihan tarpeeksi kokoomuksesta.
  Stubb puolestaaan ihan avoimesti sanoi että haluaa EU:sta ”suurvallan”, jonka pieni osavaltio Suomi siis olisi.
  Kokoomus on jopa paljon epäisänmaallisempi kuin vasemmistopuolueet.

  Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top