Kontula, Helsinki: Aikuisten miesten oleskelu nuorisotalolla varhaisnuorten seassa puhuttaa lasten vanhempia

Extrauutiset yritti tänään tavoittaa Helsingin nuoriso- ja vapaa-aika-toiminnasta vastaavaa apulaispormestari Nasima Razmyaria ja aluejohtaja Katri Kairimoa Kontulan nuorisotaloon kohdistuvien some-väitteiden tarkistamiseksi. Some-keskustelu aiheesta käy hyvin kuumana, oululaisissa tunnelmissa.

Keskustelu alkoi tästä facebook-viestistä:

Vanhemmat, Kuvitelkaa tilanne:
13-vuotias tyttö kertoo viettävänsä aikaa nuorisotalolla. Perusoletuksena aikuisella on varmasti valtaosalla sama, eli se, että lapsi viettää aikaansa siellä muiden alaikäisten nuorten keskuudessa aikuisten valvovien silmien alla eli on turvassa.
Alat kuulla ja nähdä hyvin suuren määrän nuorisotalon ”nuorista” olevan ulkomaalaistaustaisia. Pikku hiljaa alkaa selvitä, että osa näistä ei puhu suomea ollenkaan , lasta hakiessa huomaat että samasta ovesta tulee ulos parrakkaita miehiä.
Seuraavaksi kuulet samasta joukkiosta olevan pidätettynä muutama mies ala-ikäisen tytön raiskauksesta epäiltynä.
Ja lopulta kuulet nuorisotalolla olevan selkeästi myös jopa yli 20v miehiä jotka katsovat seksistisesti näitä nuoria tyttöjä. Epäilemättä tulee myös lähestymisyrityksiä sosiaalisenmedian kautta.
” Nuoret ” miehet esittäytyvät tytöille 16- vuotiaina. Näytetään jopa papereita kun tytöt epäilevät asiaa. Valheiden verkko alkaa. Tytöt kuitenkin varmasti helpommin uskovat sillä ovathan nämä myös nuorisotalolla ja se on siellä aikuisten ohjaajien mielestä ok.

Nuorisotalolta asiaa tiedusteltuani sain vastaukseksi tämän
– näiden nuorten aikuisten miehien kotouttaminen!
Osalla heistä ei ole oleskelulupaa suomeen, he ovat turvapaikan hakijoita ja näitä aikuisia miehiä kotoutetaan suomeen meidän ala-ikäisten tyttäriemme seurassa.
Nuorisotalon ohjaajan mielestä media on leimannut maahanmuuttajat ja siksi tästä nyt valitetaan, mutta ei tästä ollut mitään tietoa, että nuorisotalolla saa hengata myös täysi-ikäiset!
Ilmoitin kantani erittäin selkeästi nuorisotalolle. Nuorten pitäisi viettää aikaansa oman ikäistensä kanssa!
Nuorisotalo on alaikäisten paikka. Mielestäni ei pidä normalisoida tilannetta jossa 13- vuotias hengaa ja kaveeraa täysi-ikäisten kanssa.
Muutamien vanhempien kanssa ollaan jo aijemmin mietitty, että mistä tämä ongelma on tullut, miksi lapsien seurassa on (nähty) selkeästi (heitä) vanhempia miehiä? Nähtävästikin Kontulan nuorisotalolta.
Kontulan nuorisotalon ikäraja on klo 17 eteenpäin 13-20 vuotta.
Mistään nettisivuilta en löytänyt tätä tietoa, vaan tämän kertoi nuorisotalon työntekijä. Harkinnalla kuulemma myös yli 20v saa mennä nuorisotalolle viettämään aikaa.
Olen tehnyt valituksen Kontulan nuorisotalon toiminnasta.
Vaadin, että alaikäiset eivät ole täysi-ikäisten asiakkaiden kanssa samaan aikaan siellä. Vaadin nuorisotaloa takaisin nuorille ala-ikäisille.
Vaadin tarkempaa iän tarkastusta.

Toivon, että myös muut vanhemmat tekevät nuorisotalosta valituksen, jotta tällainen toiminta saataisiin loppumaan!

Lähde: Facebook.

Facebookin itähelsinkiläisessä ryhmässä Katri Kairimo Helsingin kaupungilta on kommentoinut keskustelua. Keskustelu on ollut asiallista.

Poliisi on 23.01. julkaissut seuraavan tiedotteen, liittyen viimeaikaisiin lapseseksi- ja grooming-tapauksiin:

Kolme keskeistä kysymystä lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista – ja poliisin vastaukset

23.01.2019 klo 15.35, Helsinki
Seksuaalirikokset – varsinkin lapsiin kohdistuvat – ovat olleet viime viikkoina esillä sekä virallisissa että epävirallisissa keskusteluissa eduskunnasta työpaikkojen kahvihuoneisiin. Aihe on vakava ja herättää paljon tunteita. Keskustelulle ja vastauksille on ilmeinen tarve. Helsingin poliisin näkökulmasta on tärkeää, että asiasta keskustellaan. Näin rikollinen toiminta myös opitaan tunnistamaan entistä paremmin ja ihmiset osaavat toimia, mikäli joku heidän lähipiirissään joutuu seksuaalirikoksen uhriksi.

Seksuaalirikosten uhreja on kaikenikäisiä, ja rikoksen uhriksi voi joutua sukupuolesta riippumatta. Samoin seksuaalirikosiin syyllistyvät eri-ikäiset ja eri sukupuolta olevat ihmiset. Tässä tietopaketissa keskitytään lapsiin kohdistuviin seksuaalirikokseen, niiden ennalta estämiseen ja selvittämiseen. Suomen lain mukaan jokainen alle 18-vuotias on lapsi.

Helsingin poliisin seksuaalirikostutkijat ja ennalta estävän toiminnon työntekijät kohtaavat säännöllisesti lapsia ja nuoria sekä heidän kanssaan työskenteleviä aikuisia erityisesti kouluissa mutta myös siellä, missä nuoret viettävät vapaa-aikaa. Poliisi lähtee sekä lasten että aikuisten opastamisessa liikkeelle seksuaalisesta itsemääräämisoikeudesta, joka tarkoittaa, että jokainen päättää itse kenen kanssa, milloin, millä tavalla ja miten usein on valmis seksuaaliseen kanssakäymiseen. Seksuaalisesta kanssakäymisestä voi aina kieltäytyä. Oma aiempi toiminta ei vähennä oikeutta kieltäytyä seksistä.

On muistettava, että Suomessa niin kutsuttu suojaikäraja on 16 vuotta. Suojaikärajalla on tarkoitus suojella alle 16-vuotiaita seksuaalisen toiminnan kohteeksi joutumiselta. Nuorten välisissä seurustelusuhteissa tapahtuvia seksuaalisia tekoja ei ole sanktioitu, kunhan osapuolten iässä tai henkisessä ja fyysisessä kehityksessä ei ole suurta eroa eikä kenenkään itsemääräämisoikeutta loukata (RL 20:7a § rajoitussäännös).

Huonoa käytöstä vai rikos?

On tärkeää, että lapset sekä aikuiset tietävät, missä menee raja huonon käytöksen ja rikollisen toiminnan välillä. Vastuu on kuitenkin aina aikuisella. Teon rangaistavuuteen ei ole vaikutusta sillä, onko alaikäinen itse aloitteellinen. Aikuisen vastuulla on myös ottaa selvää lapsen iästä.

Seksuaalirikokseen syyllistynyt ei voi vedota tietämättömyyteen, jos hän on tietoisesti jättänyt lapsen iän selvittämättä.
Rikosnimikkeet, rikosten tunnusmerkistöt ja rikoksista seuraavat rangaistukset selviävät rikoslaista. Rikoslain luvussa 20 määrätään rangaistaviksi seuraavat teot:

 • raiskaus
 • törkeä raiskaus
 • pakottaminen seksuaaliseen tekoon
 • seksuaalinen hyväksikäyttö
 • seksuaalinen ahdistelu
 • lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö
 • törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö
 • seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttö
 • seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta
 • lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin
 • sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta koskevan esityksen seuraaminen
 • paritus
 • törkeä paritus

Lisäksi rikoslain luvussa 17 määrätään rangaistaviksi:

 • sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen
 • törkeä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittäminen
 • sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapito
 • sukupuolisiveellisyyden julkinen loukkaaminen
 • sukupuoliyhteys lähisukulaisten kesken

Kaikki lapsiin kohdistuneet seksuaalirikokset ovat yleisen syytteen alaisia, eli poliisi voi tutkia niitä ja syyttäjä syyttää niistä, vaikka asianomistaja ei vaatisi niistä rangaistusta. Alle 18-vuotiaisiin kohdistuneet seksuaalirikokset vanhenevat nykyisen lainsäädännön mukaan vasta siinä vaiheessa, kun rikoksen uhri eli asianomistaja täyttää 28 vuotta.

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö -rikoksen tunnusmerkistö voi täyttyä esimerkiksi silloin, jos:

 • aikuinen ehdottaa lapselle seksuaalisia tekoja,
 • lähettää lapselle seksuaalisävytteisiä kuvia tai
 • pyytää niitä lapselta tai esimerkiksi kehuu lapsen rintoja.

Poliisi kehottaa ilmoittamaan seksuaalirikosepäilystä matalalla kynnyksellä. Ilmoittajan ei tarvitse tietää, onko asiassa kyse rikoksesta vai ei. Poliisi tekee arvion ja pyytää tarvittaessa lisätietoja. Poliisi on velvollinen ilmoittamaan tietoonsa tulleesta seksuaalirikosepäilystä alaikäisen asianomistajan huoltajalle.

Poliisi neuvoo lasten huoltajia selvittämään, mitä verkkopalveluita oma lapsi käyttää ja miten ne toimivat. On hyvä varmistaa, että lapsi tietää, ketkä näkevät hänen tietonsa ja sisällöt, jotka hän lataa palveluun. Useimmissa verkkopalveluissa on ikärajat, ja poliisi suosittelee noudattamaan niitä. Esimerkiksi Whatsapp-pikaviestipalvelun ikäraja on Suomessa nykyisin 16 vuotta.

Helsingin poliisi julkaisi tammikuun alussa ohjeet, miten lasta voi suojella seksuaalirikoksilta sosiaalisessa mediassa. Aivan yhtä tärkeää on kuitenkin tietää, missä ja keiden kanssa lapsi viettää aikaa verkon ulkopuolella.

Milloin täytyy tehdä ilmoitus poliisille?

Lastensuojelulain pykälän 25 mukaan muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon, lasten päivähoidon, opetustoimen, nuorisotoimen ja seurakunnan tehtävissä toimivalla on velvollisuus salassapitosäännösten estämättä ilmoittaa poliisille, jos heidän tietoonsa tulee mahdollinen lapseen kohdistunut seksuaalirikos.

Poliisi kehottaa ylipäänsä jokaista, jolla herää epäilys seksuaalirikoksesta, ilmoittamaan asiasta poliisille.

Akuuteissa tilanteissa tulee soittaa hätänumeroon 112. Muutoin ilmoituksen voi tehdä lähimmällä poliisiasemalla. Sähköistä rikosilmoitusta ei suositella ensisijaisena vaihtoehtona seksuaalirikostapauksissa. Mikäli ei ole varma, onko tilanne akuutti, voi soittaa hätänumeroon ja kysyä neuvoa, miten pitäisi toimia.

Liitteenä on kaavio, joka kuvaa yksinkertaistetusti, mitä yleensä tapahtuu sen jälkeen, kun poliisi saa ilmoituksen epäillystä seksuaalirikoksesta.

Mistä saa apua?

Seksuaalirikoksen uhri tai uhrin läheinen voi saada tukea ja tietoa muun muassa Rikosuhripäivystyksestä (RIKU), Raiskauskriisikeskus Tukinaisesta, kouluterveydenhuollosta, Tyttöjen/Poikien talosta, Mannerheimin Lastensuojeluliitosta tai Väestöliitosta. Poliisi ohjaa seksuaalirikoksen uhrin ja hänen läheisensä tukipalveluiden piiriin.

Poliisiin voi ottaa yhteyttä myös silloin, kun kaipaa neuvoja tai konsultaatiota. Helsingin poliisilaitoksella on Whatsapp-numero 050 342 2133, johon sekä aikuiset että nuoret voivat laittaa matalalla kynnyksellä viestiä muun muassa seksuaalirikoksiin liittyvissä kysymyksissä. Helsingin poliisin ennalta estävän toiminnon tavoittaa sähköpostitse osoitteesta ennaltaestava.helsinki@poliisi.fi, ja Helsingin poliisin seksuaalirikosten tutkintaryhmän osoitteesta seksuaalirikokset.helsinki@poliisi.fi.

Linkki poliisin tiedotteeseen.

Paperittomina Suomeen tulleiden Lähi-Itä-taustaisten miesten kuljettaminen kouluissa ja päiväkodeissa Oulussa on keskeytetty tilapäisesti, ilmoitti eilen toimintaa organisoinut Vuolle-setlementti. Setlementin oman selityksen mukaan vierailujen tarkoituksena on ollut ”kaksipuolinen kotouttaminen”. On epäselvää, mitä tämä tavoitteenasettelu on käytännössä tarkoittanut. Poliisi edellä oleva tiedote perustuu kuitenkin eksaktiin lakitekstiin, ja viranomaiskokemukseen.

Mikäli saamme Helsingin kaupungin vastuunalaisilta kommentteja, ne päivitetään tähän uutiseen.

Petteri Orpo elokuussa Oulun Vuolle-setlementille: Olette tehneet arvokasta työtä

Yksittäistapaus ulottuu nyt Oulusta Helsinkiin: Poliitikotkin vaativat toimenpiteitä

12 Comments

 1. nuorisorikollinen
  24.1.2019 17:06

  Onko nykyään vanhemmilla minkäänlaista vastuuta mistään? Aikuisten miesten päästäminen nuorisotalolle on selkeästi väärin ja törkeää, mutta yhtä törkeää on, että vanhemmat ollenkaan päästävät lapsensa sellaiselle ”nuorisotalolle”. Pitäkää lapsenne kotona tai järjestäkää heille muu tapaamispaikka. Vanhempien kuuluu myös tehdä yhteisvalitus tai yleensä valituksia asiasta ja saattaa juttu ryminällä yleiseen tietoisuuteen. Tällaista kotouttamista harrastavat tahot virasta pois. Muutenkin vanhempien tulisi tajuta, mitä nuorisotalot oikeasti ovat ja mitä tapoja sieltä tarttuu. Herätkää hyvät tallukat!

  Vastaa
 2. Matti Mainio
  24.1.2019 17:19

  Hyvä ExtraUutiset. Asialle pitää saada kunnolla julkisuutta. Saa nähdä minkälaista paskaa Nazima vastailee, jos yleensä osaa tai uskaltaa mitään vastata.
  Riippumatta siitä mitä Nazima satuilee, niin kyllä poliisin tulee selvittää tämä asia myös oma-aloitteisesti. Ja noille nuorisotapahtumille tuollaisenaan pitää tulla stoppi, ja niitä järjestäneille aikuisille rangaistukset nuorten ja lasten asetttamisesta vakavaan vaaraan.

  Vastaa
 3. Nuorisotyöntekijä
  24.1.2019 17:58

  Työskentelemäni kunnan nuorisonohjaajilla on myös suuri huoli tästä, tiedämme että osa kävijöistämme on reilusti yläikäisiä, mutta olemme täysin voimattomia koska papereita kysyttäessä useammalla on syntymäaikana 01.01.xx! Kolmekymppiseltä näyttävät miehet kertovat olevansa 15- vuotiaita jne. Myös muut nuoret ovat tämän huomanneet ja kysyvät että emmekö voi tehdä tälle asialle jotain?

  Vastaa
  1. Mishmishkarakara
   24.1.2019 18:08

   Voitteko laittaa rajat kiinni, vai aikooko Nasima Razmyar, Tuula Haatainen ja Anni Sinnemäki jatkaa tätä? Ongelmahan on nähtävästi alkanut kun maahanmuutto on alkanut. Tarjoatte Helsingin hallinnossa nyt ilmaista terveydenhoitoa koko maailmalle. Mikä on kantasi suurmoskeijaan – rauhoittaisiko se tyttäriemme nuoruuden?

   Vastaa
 4. KontulanKallu
  24.1.2019 18:02
  Vastaa
  1. Lee Anrerzohn
   27.1.2019 17:01

   Voi vittu mitä paviaaneja…

   Alkahu vaan kaukaa… On niin saatanan kultturellia.

   Vastaa
 5. Suomen tyttö
  25.1.2019 00:40

  Addressit-sivustolla on kansalaisaloite, johon kerätään nimiä GCM-sopimuksen hyväksynnän mitätöimiseksi. Jostain syystä sitä ei löydä enää ko. sivuston hakutoiminnalla. Tässä linkki: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3592
  Jakakaa tätä!

  Vastaa
 6. Zalmen Mikhod Muhammad
  27.1.2019 01:57

  Natzima vaikuttaisi nähdäkseni ainakin olevan syyllinen groomausringin pyörittämiseen, mikäli on ollut tietoinen toiminnasta ja antanut sille tukensa.

  Jos näin on niin siinä tapauksessa tulisi nostaa Natzimaa vastaan syyte organisoidusta rikollisuudesta ja osallisuudesta törkeään ihmuskauppaan, paritukseen ja lasten raiskauksiin.

  Kyllä tämä pitäisi selvittää nyt SDP:n juuria myöden. Kuinka syvälle tämä voi mennä SDP:n sisällä, jos myös puoleen johto on ollut tietoinen linjauksista ja mahdollisesti tukenut tai jopa ohjeistanut toimimaan niin?

  Vastaa
  1. Pekka Kemppainen
   27.1.2019 14:09

   Nazima Razmyar on siis Helsingin ap.pormestaajana vastuussa mm. nuorisoasiankeskuksen toiminnasta. Hän kuuluu myös Viittakivi-organisaatioon, jossa myös Pekka Haavisto. Viittakivi on kytköksissä Setlementtiliittoon, jonka alajärjestö Vuolle-setlementti Oulussa organisoi turvapaikanhakija-miesten tutustumiskäyntejä päiväkoteihin ja peruskouluihin, ilmoittaen tämän olevan kaksipuolista kotouttamista. Se tarkoittaa että suomalaiset olivat mielipiteenmuokkauksen kohteena.

   Vastaa
 7. Zalmen Mikhod Muhammad
  27.1.2019 17:06

  Nyt vaikuttaa siltä että Natzima pitäisi siis saattaa valtakunnan oikeuteen järjestäytyneen rikollisuuden tukemisesta?

  Vastaa
 8. Pekka Kemppainen
  30.1.2019 12:40
  Vastaa
 9. Pekka Kemppainen
  30.1.2019 12:41

  Matumiesten korkeampi rikosaktiviteetti on tiedetty vainka kuinka kauan: https://yle.fi/uutiset/3-8480098

  Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top