Koulut kiinni tai sitten ei

Koko Euroopan sulkiessa opetuslaitoksia ja lähettäessä koululaisia koteihinsa Suomessa on soutaa-huopaa -linja. Hallituksen saatua valmiuslain käyttämiselle eduskunnan tuen, kyky ja tahto käyttää annettua työkalua hukkuu empimiseen ja käsittämättömään tasa-arvo-fetisismiin.

Seuraava koulupäivä 1-3 luokkalaisilla on maanantaina tiedottaa Li Anderssonin johtama opetusministeriö. Että, mitä ihmettä?

Ministeriön linjauksen mukaan lapset ovat silloin kouluissa ja opettajat töissä, mahdollista tartuntaa ottamassa. Kysyn, kuka tästä hulluudesta ottaa vastuun?

Ministerin olessa tänään kiireinen, emmekä tavoittaneet häntä kommentoimaan asiaa, tavoitimme sen sijaan lainsäädäntöneuvos Eerikki Nurmen opetusministeriöstä. Hän tarkensi Extrauutisille, että ”Valtioneuvoston linjauksessa 16.3 suositeltiin, että lapset jäisivät varhaiskasvatuksen, esiopetuksen tai peruskoulun lähiopetuksen sijasta kotona tapahtuvaan etäopetukseen. Valtioneuvoston asetuksella sallittiin kuitenkin perusopetuksen 1-3 luokkien oppilaille ja erityisen tuen päätöksen saaneille koulun lähiopetus, jos heidän vanhempansa toimivat yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. 23.3 alkaen tämä oikeus laajenee kaikille edellä mainittuun ryhmään kuuluville oppilaille. Suomessa seurataan pandemian kehitystä ja jatkossa pandemiatilanteen muuttuessa voidaan tehdä tarkistuksia. Muiden maiden päätökset voivat olla toisenlaisia, koska ne perustuvat kyseisen maan pandemiatilanteeseen.”

Samanaikaisesti, kun opetusministeriö tiedottaa koulujen pysyvän toiminnassa,  sosiaali ja terveysministeriö pitää tiedotustilaisuutta, jossa korostetaan vakavien toimien tarpeellisuutta.

Kuka tätä Marinin kuoroa oikein johtaa, kun selvästikään ei ole yhteneväistä linjaa

Ei ole suuri hämmästys, että kansalaiset eivät usko enää tämän hallituksen ohjeistuksiin niiden muuttuessa lähes päivittäin. Uutisoimme aiemmin viikolla rajat kiinni- rajat auki sekoilusta.

Hallitus, teillä on käsisssänne ihmisten henkiä, ettekö kykene edes tässä tilanteessa toimimaan ryhdikkäästi?

On toki totta, että erityisen tärkeillä aloilla työskentelevien vanhempien lapsille suotu lähiopetus-mahdollisuus luo ”epätasa-arvoa” verraten muihin työssäkäyviin lasten vanhempiin, mutta onko nyt se hetki jolloin pilkkua pitää viilata?

Terveystoimi joutuu pakostakin ylittämään priorisoimisen kynnyksen, eikä liene tarpeen havainnollistaa mitä se tulee merkitsemään. Voisiko ministeri tarkentaa myös asioiden arvojärjestystä, ja priorisoida sivuun joitain asioita: Omat päähänpinttymänsä.

Koululaiset, opettajat ja oppilaiden vanhemmat, ensi viikon suunnitelmanne muuttuivat taas!

Tiedote:
”Vastaisuudessa kaikki peruskoulun 1—3 luokkien oppilaat voivat saada tarvittaessa opetusta myös lähiopetuksen muodossa. Koronaviruksesta johtuvissa poikkeusoloissa lähiopetus rajattiin aluksi niihin oppilaisiin, joiden huoltajat työskentelevät yhteiskunnan kannalta kriittisillä toimialoilla. Kouluun ei ole kuitenkaan linjaukseen tehdyn tarkennuksen jälkeenkään pakko mennä, vaan myös 1—3 luokkalaisia suositellaan vahvasti osallistumaan opetukseen etäopetuksen välityksellä, mikäli mahdollista.

Linjausta päädyttiin tarkentamaan, koska kriittisten alojen määritelmä on herättänyt hämmennystä ja vaihtelevia tulkintoja perusopetuksen järjestäjissä.

Valtioneuvoston asiasta antamaa asetusta muutettiin 20.3. Muutoksella lisätään oppilaiden yhdenvertaista oikeutta saada tarvittaessa perusopetuslain mukaista lähiopetusta. Perusopetuksen oppilaille neljännestä vuosiluokasta kymmenenteen opetus järjestetään etäopetuksena ja poikkeuksellisin opetusjärjestelyin lähiopetuksen sijaan. Rajoitusten ensisijaisena pyrkimyksenä on ehkäistä koronavirusepidemian leviäminen.

Varhaisopetuksen ja perusopetuksen järjestämistä koskevat linjaukset 20.3. tehdyn tarkennuksen jälkeen

Varhaiskasvatuksen palveluja voivat käyttää kaikki niitä tarvitsevat lapset. Varhaiskasvatuksen järjestämisvastuusta luovutaan tilanteissa, joissa lapsen vanhemmat tai muut huoltajat voivat järjestää lapsen hoidon muutoin. Säännöksellä halutaan varmistaa varhaiskasvatus kaikille niille lapsille, joille vanhemmat tai muut huoltajat eivät muulla tavoin pysty järjestämään hoitoa. Huoltajat tekevät harkinnan hoidon tarpeesta.

Perusopetuksen järjestäjällä ei ole velvollisuutta järjestää perusopetusta lähiopetuksena koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa. Säännös ei koske esiopetuksen oppilaita, perusopetuksen 1—3 vuosiluokkien oppilaita. Myös 1-3 vuosiluokkien oppilaita suositellaan kuitenkin osallistumaan opetukseen etänä, mikäli mahdollista. Lähiopetusta järjestetään myös erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia oppilaille.

20.3. tehdyn asetuksen muutos tulee voimaan maanantaina 23.3.”
Tiedote 20.03.2020.

Koulujen ja varhaisopetustilojen sulkeminen on usean Euroopan Yhteisön maan tekemä valinta pandemian aiheuttamissa poikkeusoloissa. Suomen hallitus on tehnyt omanlaisensa päätökset, ja pitänyt linjaa omalla tavallaan. Ei voi tähän muuta todeta, kuin God bless You.

Päätoimittajan lisäys, loppukevennys:

1 Comment

  1. Jurnu Tiihonen
    20.3.2020 20:54

    Soroshan se tuokin kuoroa johtaa

    Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top