Köyhtyminen, inflaatio, energiahuoltovarmuuden menettäminen ja näköalattomuus ovat vihreä poliittinen valinta

Hyvä ystäväni tokaisi viikko sitten, että energiakeskustelu on mennyt siihen, että vallassa olevat poliitikot eivät tiedä, mitä asiaan liittyen suoltavat suustaan ja asiantuntijat, jotka osallistuvat keskusteluun, pääasiassa valehtelevat.

Helenin nuoren insinöörin pötypuheet arvovaltaisessa Nordic Nuclear Forumissa

Tästä saatiin oiva esimerkki, kun asiansa osaava nuori VTT:ltä HELEN:n kaappaama ydinturvallisuusinsinööri kertoi muutoin huippuluokan Nordic Nuclear Forumissa männä keskiviikkona, että HELEN sulkee kahden vuoden sisällä kivihiilivoimalansa ja tukeutuu kaukolämpöstrategiassaan tulevaisuudessa kahteen polttoaineeseen eli sähköön ja biomassaan, ja joskus 2035 tienoilla kolmanteen polttoaineeseen eli uraaniin.

Helsinkiläisten kaukolämmön hinta moninkertaistuu talveen 2025-2026 mennessä

Kysyin Helsingin valtuustossa pormestarin sijaiselta Anni Sinnemäeltä seuraavaa huhtikuussa:

”Kun Hana- ja Salmisaaresta katoaa n. 900 MW kaukolämpötehoa ja tilalle tulee Vuosaaren 250 MW biokattila ja joitain lämpöpumppuja sekä esim. Hanasaaren lämpövarasto, josta saa muutaman päivän ajan ehkä 120 MW lämpöä, kun vielä talvella kylmällä käynnistettävien 10 pääasiassa raskaalla ja kevyellä polttoöljyllä sekä kaasulla toimivien lämpökeskusten, joiden yhteenlaskettu lämpöteho 2000 MW, huollot on lopetettu, niin mistä Helsinki saa lämpönsä, kun tiedämme, että kulutushuipun Helsingissä olevan 2650 MW?”

Nyt siis tiedämme virallisesti esitettynä muunneltuna totuutena, että HELEN tukeutuu talvipakkasilla 2025-2026 lämpöpumppuihin ja Vuosaaren 250 MW hakevoimalaan.

Lämpöpumput tuottivat 2016 HELENin tietojen mukaan seitsemän prosenttia lämmön tarpeesta; tehdyt lisäinvestoinnit erityisesti Katri Valan hehkutettuun ”maailman suurimpaan” lämpöpumppuun, joka hyödyntää puhdistetun jäteveden lämpöä nostaa määrää ehkä prosentilla parilla. Em. lämpövarastot tyhjenevät siis parissa päivässä ja niidenkin teho on marginaalinen ja Salmisaareen rakennettava meriveden lämpöpumppaamokin tuo vain marginaalista hyötyä.

Helenin insinöörien ”primäärienergialähteillä” voidaan kattaa vain 20% kaukolämmöntarpeesta talvella 2015-2026

Meillä on siis virallisen muunnellun totuuden mukaan optimistisesti ehkä 20 % tarvittavasta lämmön tarpeesta kasassa talvella 2025-2026, kun Helsingissä tukeudutaan HELENin nuoren insinöörin Nordic Nuclear Forumissa mainitsemiin ”primaarienergianlähteisiin” eli sähköön ja biomassaan.

Sähkön käyttö ”polttoaineena” tarkoittaa HELENin vihreässä orwelliaanisessa uuskielessä sitä, että sillä pyöritetään lämpöpumppuja. Muistettakoon, että Helsingin vihreät päätökset vähentävät ”sähköpolttoaineen” tuotantoa suuren ydinvoimalan verran, koska myöskään Vuosaaren kombivoimalalla ei voida kaasun hinnan nousun vuoksi tuottaa lämpöä ja sähköä Osmo Soininvaaran Helsingin valtuustossa kertoman mukaan.

Todellisuudessa kaukolämpö tuotetaan Helsingissä hirmukalliisti kevyellä ja raskaalla polttoöljyllä ja maakaasulla talvella 2025-2026

Helsinkiläisistä 95 % tukeutuu kaukolämpöön, mikä tarkoittaa, että 80 % lämpökuormasta joudutaan todellisuudessa 2025-2026 tuottamaan kevyellä ja raskaalla polttoöljyllä, ja vastoin vakuutteluja maakaasulla. Virallisessa joulukuussa 2021 julkistetussa ja edelleen voimassa olevassa vihreän Osmo Soininvaaran johdolla laaditussa HELENin lämpöstrategiassa ideana oli turvautua maakaasuun.

Johtuen Venäjään kohdistuvasta sanktiopolitiikasta öljyn ja kaasun hinta tulee jyrkästi nousemaan, koska niitä ei voida tuoda enää halvinta reittiä Venäjältä. Niitä joudutaan tuomaan kauempaa ja todennäköisesti ainakin osin edelleen mutkien kautta Venäjältä. Hintaa nostaa aivan erityisesti Suomen ratkaisu vuokrata kelluva LNG-terminaali. Pelkästään se, että nesteytettäessä ja uudelleen kaasutettaessa maakaasua, menetetään ehkä 25 % maakaasun lämpöarvosta, puhumattakaan, että lisääntyvä kilpailu ja vielä moniin vuosiin rakentamaton ja riittämätön infrastruktuuri (laivat ja LNG-terminaalit) sekä olematon noudatetusta vihreästä politiikasta johtuva tahto USA:ssa ja Kanadassa lisätä maakaasun tuotantoa, nostaa maakaasun hinnan korkeammalla sijaitsevan pilvikerroksen tasolle. Kaukolämmön hintaa Helsingissä tulee voimakkaasti nostamaan ei ainoastaan öljyn ja kaasun hinnan jyrkkä nousu, vaan myös se, että talvella tarvittava lämpölaitosreservi on tietoisesti jätetty rapistumaan.

EU:n ja USA:n valtaeliitin energiapuheet kiihdyttävät köyhtymistämme

Sitä mitä pienet edellä, sitä suuret perässä. EU:n komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja USA:n valtiovarainministeri Janet Yellen ovat perustelleet Venäjän sanktiopolitiikkaa pitkin kevättä voimakkain lausunnoin, joissa on korostettu geopoliittisia syitä kiihdyttää investointeja Vihreään siirtymään; investoinnit maksetaan painamalla rahaa sekä USA:ssa että Euroopassa.

EU:n ja USA:n johtajien puheet ovat juuri näitä ystäväni mainitsemia autuaan tietämättömyyden antamalla ideologisella varmuudella annettuja katteettomia lupauksia, koska aurinko- ja tuulivoima tarjoavat vähän ja kallista sattumaenergiaa, jota ei voida varastoida. Lämpöä ne eivät helsinkiläisille tuota kuin pienenä ailahtelevana norona, kun sähkö kuvitellaan em. tavalla ”polttoaineeksi”.

Vihreiden 40 vuotta sitten virittämä energiamiina laukesi syyskuussa 2021

Sain sielulleni vamman vuosina 1987-1988, kun toimin Tshernobylin onnettomuuden vuoksi perustetussa Energiakomiteassa yhtenä sen sihteereistä. Vihreä kepeys ja kopeus suhteessa energiaan ja jo tuolloin maailmanlaajuisesti käynnistynyt vihreä sota energiaa vastaan säteilyhysteriaa lietsomalla sai minut ennustamaan SDP:n aatteellispoliittisessa julkaisussa 1989 kaiken tämän nyt syntyneen karmeuden.

Heti energian-vastaisen sodan alussa vihreät virittivät energiamiinan, joka laukesi Euroopan maiden astuttua siihen 2021 syyskuussa EU:n komission johdattamana. Maakaasun hinta nousi tuolloin Euroopassa alemmalle pilvihersolle. Komissio oli epäviisaasti neuvonut EU:n jäsenvaltioita luopumaan pitkistä kaasusopimuksista.

Vihreät investoinnit kiihdyttävät inflaatiota, ja vaarantavat maailman ruokaturvan

Tilanne on vain kärjistynyt syyskuusta 2021 ja nyt olemme tilanteessa, että rahan painaminen ja maailmantaloutta kuristava noudatetusta vihreästä energiapolitiikasta johtuva energiakriisi köyhdyttää meitä nopeasti inflaation muodossa ja on todennäköisesti syöksevä meidät syvään lamaan.

Maailmaa uhkaa myös nälkä ja USA:ssakin on ruoan hinta ampaissut jyrkkään nousuun. Tästä huolimatta USA:ssa Joe Bidenin hallinto nostaa bensiiniin sekoitettavan ympäristölle haitallisen kalliin nettoenergiaa tuottamattoman maissietanolin määrää kymmenellä prosentilla tänä vuonna, vaikka jo nyt 40 % USA:n maissintuotannon pinta-alasta on uhrattu peltilehmien ruokkimisille.

Poliitikkojen puheet Putinin hinnoista ovat tosia vain siitä näkökulmasta, että Venäjä rahoitti aktiivisesti 2010-luvulla ympäristöjärjestöjen kampanjoita, jotka oli tähdätty eurooppalaisia fossiilienergiainvestointeja vastaan. Vielä 15 vuotta sitten Eurooppa tuotti enemmän maakaasua kuin Venäjä.

USA vie maissia maailmanmarkkinoille peräti 64 miljoonaa tonnia, mikä tekee maissista Venäjän ja Ukrainan vehnääkin tärkeämmän vientituotteen maailman ruokaturvallisuuden kannalta. USA:n ympäristönsuojelunviraston eli EPA:n hiljan määräämä kymmenen prosentin etanolilisä tälle vuodelle bensiiniin USA:ssa voi vähentää useilla miljoonilla tonneilla sieltä maailmanmarkkinoille vietävän maissin määrää. Aiemmassa blogissani kerroin, kuinka jopa Greepeace arvostelee EU:n biopolttoainepolitiikkaa sen nakertaessa maailmanlaajuisesti ruokaturvallisuutta.

NÄKÖALATTOMUUDESTA JA HUOLTOVARMUUDEN MENETYKSESTÄ VIHREÄN POLITIIKAN SEURAUKSENA

Palataan vielä hetkeksi Suomessa vallitsevaan näköalattomuuteen. Venäjään kohdistettujen tehottomien sanktioiden myötä ainoa mahdollisuus saavuttaa vuoteen 2035 mennessä Suomen hiilineutraalius, on sulkea Raahen terästehdas, koska se tuottaa peräti kymmenen prosenttia Suomen hiilidioksidipäästöistä. Nyt peruutetun venäläisen Hanhikiven 1200 MW:n ydinvoimalan koko tuotanto olisi tarvittu hiilivapaan teräksen tuottamiseksi.

Vain suomalaista luontoa sydämensä pohjasta vihaava teknologiaoptimisti voi haluta tuulivoimalla tuotettua hiilidioksidivapaata terästuotantoa. Suurimpien markkinoilla olevien maatuulivoimalaitosten nimellisteho on noin 8–10 MW ja oikea teho 25 % saanto-oletuksella on 2-2,5 MW. Elon laskuopin mukaan niitä tarvittaisiin jopa 600 kappaletta pelkästään Raahen terästehtaan tarpeisiin, jos tuulivoimaan perustuvan vetyteknologian kaikki ongelmat saataisiin ratkaistua. Tarvittava sähkönsiirron lisäinfrastruktuuri nostaisi hinnat pilviin ja tekisi taatusti Raahen terästehtaan kannattamattomaksi.

Kantaverkkoyhtiö Fingridin toimitusjohtaja ja tuulivoimaa voimakkaasti julkisuudessa puolustanut Jukka Ruusunen varoitti Talouselämässä hiljan Olkiluoto 3:n ollessa nytkin alasajettuna, että ”mahdollinen lisäviivästys näkyisi hinnassa ja pian alettaisiin puhua myös saatavuudesta”. Ennen joulua kylmän jakson aikana Suomi toi Venäjältä pitkän aikaa 1600 MW sähköä eli Olkiluoto 3:n verran ja huippukulutuksen tuontitarve on ollut jopa 4500 MW. Nyt Helsingin vihreillä päätöksillä voidaan joutua poistamaan jopa 1071 MW sähköntuotantoa, joka on tietenkin pois kantaverkosta.

Vihreän politiikan synnyttämä energiakriisi kärjistyy nyt koko maailmassa

Kaikkialla länsimaissa alkaa olla vakava pula sähköstä – kiitos vihreiden 40 vuotta sitten käynnistämän sodan energiaa vastaan. USA:n Keski-Länteen ennustetaan tuulivoiman lisäämisestä johtuvia kehitysmaille tyypillisiä sähköpulasta johtuvia suunniteltuja rullaavia sähkökatkoja, jotka voivat aiheuttaa kesähelteillä suurtakin ylikuolevuutta vanhusväestöllä. Ranskassa ennustetaan – huolimatta suuresta määrästä ydinvoimaloita – sähköpulaa. Koko Euroopassa odotetaan asiantuntijoiden piirissä kauhulla seuraavaa talvea.

Ursula von der Leyenin levottomat puheet Euroopan mahdollisuuksista luopua Venäjän fossiilienergian tuonnista nopeassa tahdissa ovat katteettomia ja ne lisäävät Euroopassa inflaatiopaineita ja ne kiihdyttävät köyhtymistämme entisestään.

Viitteet:

6 Comments

 1. Ja jälki on sen mukaista.
  15.6.2022 16:48

  Meillä on hullut vallassa.

  Vastaa
 2. Puolueeton
  15.6.2022 19:41

  Mikko Paunion ajatukset perustuvat realistiseen energiafysiikkaan. Viherän liikkeen ainoa ajteltu motiivi vaatimuksiin hiilineutraaliudesta perustuu fossiilisten polttoaineiden energian käytössä syntyvään hiilidioksidiin, jonka kuvitellaan kohottavan ilmaston lämpötilaa.

  Ilmaston mitattujen lämpötilojen keskiarvon uskotaan kohonneen teollistuneiduusen aikakautena 1 asteen verran. Kaikki tiedemiehet eivät ole aivan varmoja edes siitä, onko lämpötila varmasti kohonnut. Miksi lämpötila on kohonnut? Siitä mainitaan kasvihuoneilmiö, joka on houkuttleva vertaus, koska kasvihuone lämpenee auringossa ympristöä enemmän. Lämpeneminen johtuu siitä, että kasvihuoneen lämminnyt ilma ei vaihdu ympäristön kanssa, jossa lämmin ilma kohoaa ja lisää potentiaalienergiaansa ja lämpötila alenee, koska lämpöenergiaa muuttuu potentiaalienergiaksi. Jos kasvihuonetta tarkastelee säteilyn kannalta, kasvihuoneen rakenteet vaikuttavat lämpötilaa alentavasti. Kun ei parempaa vertausta ole keksitty, kasvihuoneilmiötä ei ole olemassa. Vertailu on huijaus.
  Mikä on pannut ilmastonmuutospolitiikan alulle? Luultavasti lännen rahavaltiaat globalistit. Nämä ovat olleet huolissaan lännen varojen kulkeutumisesta arabialaisille, venäläisille ja muille öljyn tuottajille. Sehän loppuisi, jos nykyajalle välttämätön fossiilisen energian käyttö lopetettaisiin. Asiaa ei voinut suoraan sanoa, koska viesti ei olisi kansalaisia tyydyttänyt. Keksittiin uhkaksi ilmastokatastrofi ja tuettiin sitä ajatusta ja sen tutkimista.

  Vastaa
 3. Mikko
  16.6.2022 11:24

  Kannattaisi jonkun journalistin seurata ja tutkia Helenin hölmöilyä kokonaisuudessaan ja mitä se tulee maksamaan Helsinkiläisille asukkaille.

  Vihreää hölmöilyä ja isoja ulkoistamisia, jotka molemmat korottavat maksuja tulevaisuudessa. Omistaja ja johto ovat ovat aivan kuutamolla

  Vastaa
  1. Pekka Kemppainen
   16.6.2022 12:03

   Annetaan vinkkiä isolle medialle. Kuka ottaa kopin?

   Vastaa
  2. Sijoittaja
   17.6.2022 01:11

   Täysikuu ja kuutamolla, hyvä vai huono yhtälö? Olen sijoittajana huolissani tästä Helenin sekamelskasta johtuvasta arvonalenemisesta. Taannoin tämän piti olla riskitön sijoitus, mutta nyt omaisuudestani on kadonnut yli 20%.

   Todellakin jonkun journalistin pitäisi tuoda julki varojen katoaminen ja muukin kusetus! Erityisesti KOK toimet näissä bisneksissä pitäisi saada päivänvaloon.

   Vastaa
 4. JollyJumper
  16.6.2022 18:14

  Tästä ollaan takuulla hiljaa seuraaviin vaaleihin asti. Sitten aletaan syyttämään Venäjää.

  Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top