Kuntavaalien siirtäminen ja tartuntatautilain muutos eduskunnassa tänään

Tänään tiistaina kuullaan lähetekeskustelut parista ajankohtaisesta ja kuumasta asiasta: Kuntavaalien siirtäminen ja tartuntatautilain eräät muutokset ovat käsittelyssä.

Lähetys alkaa istunnon alkaessa 14:00, ja tallenne ilmestyy samaan ikkunaan istunnon jälkeen. Asialista on luettavissa videoikkunan alapuolella.

Videointi: Eduskunta.

Asialistalla tänään tiistaina:

 • Asiakohta 3: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 58 a ja 58 b §:n muuttamisesta HE 32/2021 vp; Lähetekeskustelu.
 • 4: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 58 g §:n muuttamisesta HE 31/2021 vp; Lähetekeskustelu.
 • 5: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä HE 33/2021 vp; Lähetekeskustelu.
 • 6: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 16 ja 22 §:n muuttamisesta HE 15/2021 vp; Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 6/2021 vp; Ensimmäinen käsittely.
 • 7: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asumisoikeusasunnoista sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta HE 189/2020 vp; Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 1/2021 vp; Ensimmäinen käsittely.
 • 8: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain ja yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 20 §:n muuttamisesta HE 256/2020 vp; Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö; MmVM 3/2021 vp; Ensimmäinen käsittely.
 • 9: Hallituksen esitys eduskunnalle elintarvikelaiksi ja laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta HE 3/2021 vp; Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 1/2021 vp; Ensimmäinen käsittely.
 • 10: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 18 §:n sekä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 41 §:n muuttamisesta HE 8/2021 vp; Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 2/2021 vp; Ensimmäinen käsittely.
 • 11: Hallituksen esitys eduskunnalle vankeusaikaisen rikollisuuden estämisen ja laitosturvallisuuden ylläpitämisen tehostamista koskevaksi lainsäädännöksi HE 6/2020 vp; Lakivaliokunnan mietintö LaVM 1/2021 vp; Toinen käsittely.
 • 12: Hallituksen esitys eduskunnalle terrorismin rahoittamista koskevien säännösten muuttamiseksi HE 135/2020 vp; Lakivaliokunnan mietintö LaVM 2/2021 vp; Toinen käsittely.
 • 13: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta HE 11/2021 vp; Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 1/2021 vp; Toinen käsittely.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top