Kurdilähde: Baghouzissa tuntematon määrä ”ISIS-orpoja”, ilman kumpaakaan vanhempaa

Ns. islamilaisen valtion viimeistä jäännettä selvitetään par’aikaa itäisessä Syyriassa, ja SDF:n sotilaat erittelevät taistelijat ja siviilit. Kurdi-twiittajan mukaan alueella on myös kummankin vanhempansa menettäneitä lapsia, joista osalla molemmat isovanhemmat voivat olla Euroopassa ja eurooppalaisia.

Lehdistössä hyvin selostetussa ”Sannan” tapauksessa hänen mukanaan on Suomessa syntyneitä lapsia, ja osa jihadisteihin retkahtaneista eurooppalaisista naisista on vienyt Syyrian sotatoimialueelle mukanaan myös lapsiaan edellisestä avioliitostaan.

Eduskunnassa keskusteltiin tänään torstaina Syyriasta palaavista:

Pöytäkirjan asiakohta PTK1722018 vp; Täysistunto; Torstai 7.3.2019 klo 16.02; 02.03.2019.

Suullinen kysymys Isis-taistelijoiden ja heidän perheidensä paluusta Suomeen, Päivi Räsänen (kd)

16.24 Päivi Räsänen:

Arvoisa puhemies! Todellakin Suomen turvallisuuden kannalta on tärkeää, että pystymme estämään näiden vierastaistelijoiden paluun Suomeen, ja täytyy huomioida myös nämä perheenjäsenet. Tiedetään, että terroristisen ideologian omaksuneet naiset ovat myös uhka ympäristölle ja ovat syyllistyneet terroritekoihin.

Lisäksi on tiedossa, että taistelualueelta on jo palannut Suomeen henkilöitä, jotka ovat voineet tulla väärillä henkilötiedoilla ja turvapaikanhakijoina. Tänään käsittelyssä oleva tiedustelulaki tuo yhden työkalun poliisille, mutta tiedustelen, miten edistätte nyt vielä jäljellä olevalla toimikaudellanne sitä, että lainsäädäntö saataisiin sekä tämän paluun estämiseksi kansalaisuuslain kannalta että myös tämän oleskelulupalainsäädännön kannalta riittävän tiukaksi [Puhemies koputtaa] ja viranomaisille riittävät resurssit?

16.25 Sisäministeri Kai Mykkänen, vastauspuheenvuoro:

Arvoisa puhemies! Tähän on sinänsä tartuttu ajoissa, ja meillä poliisi on suojelupoliisin johdolla hyvin tarkkaan valvonut jokaisen niin sanotun varhaisen palaajan, joita jo aiempina vuosina on tullut. No, nyt ollaan siinä tilanteessa, että kalifaatti on viimein kukistumassa, ja on erittäin tärkeää tässä tilanteessa, myös yhdessä meidän pohjoismaisten kollegoidemme kanssa, varmistaa, että kukaan ei huomaamatta palaa, ja täällä kohdistetaan toimia, kuten sanoin.

Viittasitte kysymykseen kansalaisuuksista. Täällä on tällä viikolla käsittelyssä hallituksen esitys, että kansalaisuus voitaisiin kaksoiskansalaiselta poistaa, jos hän syyllistyy terroritekoon Suomen elintärkeitä etuja vastaan Suomessa. Me olemme nyt käynnistäneet tarkastelun siitä, voidaanko Suomen perustuslain ja kansainvälisten sopimusten puitteissa laajentaa tulevaisuudessa tällaista mahdollisuutta myös sellaisiin terrorijärjestön toimintaan osallistumisiin, jotka tapahtuvat ulkomailla, [Välihuutoja oikealta] taistelualueilla.

Lainsäädäntö tässä on haasteellista, esimerkiksi Ruotsista on liikkunut toisiakin huhuja, mutta Ruotsin sisä‑ ja oikeusministerit vahvistivat minulle tänään, että Ruotsin perustuslaki estää kansalaisuuden poistamisen kaikissa tilanteissa. Tanskassa taas on toisenlainen tilanne. Me katsomme nyt, mikä on kansallisen turvallisuuden kannalta Suomelle paras ratkaisu.

Kari Kulmalan (sin) suullisesta kysymyksestä, samasta aiheesta, käytiin myös keskustelua, jossa sivuttiin myös sotatoimialueelle joutuneiden lasten ongelmaa. Pekka Haavisto (vihr) avasi aiheesta: ”…uutiset ovat kertoneet, että siellä olisi noin 3 500 lasta. Vaikka vanhemmat olisivat tehneet mitä tahansa, niin tietysti kysymys on, mikä on näiden lasten kohtalo.”

Haavistolle vastasi ministeri Kai Mykkänen: ”Lapsia sinänsä ei edes voida syyttää, eivätkä siellä syntyneet tai sinne pienenä viedyt tietysti ole kohtaloaan valinneetkaan. [Tiina Elovaaran välihuuto] Heitä käsitellään tietysti ensisijaisesti lastensuojelun menetelmin silloin, jos he Suomen viranomaisten huomaan hakeutuvat Suomen kansalaisina. Ja silloin tullaan tietysti vaikeisiin kysymyksiin myös esimerkiksi perheen koossa pitämisen tai lastensuojeluun ottamisen kysymyksissä — mutta meidän on tärkeä osoittaa ihmisyyttä niitä pieniä lapsia kohtaan ja tehdä se mahdollisimman tasapainoisella tavalla kuitenkin varmistaen, että terroristeiksi tietoisesti lähteneet [Puhemies koputtaa] eivät turvallisuuttamme pääse vaarantamaan.

Enempää ei lasten asiaan kajottu eduskunnassa. SDF:n sotilaat ovat löytäneet Baghouzista ja muualta islamisteilta otetuilla alueilla hyvin järkyttäviä asioita. Seksiorjia on teloitettu viimeisenä tekona ennen alueesta luopumista, ja jätetty liittoutuman löydettäviksi. Sotilaat ovat myös vapauttaneet kurjissa oloissa pidettyjä kurdi- ja jezidi-lapsia. Huomiota kiinnittäviä asioita on siis paljon muitakin, kuin mitä tehdä vierasmaalaisille lapsille, joilla ei ole ketään eikä mitään kiinnikkeitä Syyriaan, -ja jotka eivät välttämättä osaa kertoa ymmärrettävästi, edes keitä he ovat.

Kyselytunti eduskunnassa tänään torstaina, käsittelyssä mm. tiedustelulait

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Scroll to top