Kyselytuntia ja budjettia torstaina eduskunnassa (SUORA 10:00 / 16:00)

Eduskunnan täysistunto torstaina 16.12. alkaa klo. 10:00 ensi vuoden budjetin käsittelyllä. KYSELYTUNTI alkaa tavan mukaiseen aikaan klo. 16:00.

(Kuva: Eduskunta)

Eduskunnan suullisella kyselytunnilla ovat kansanedustajien kysymyksiin vastaamassa ovat seuraavat ministerit:

 • Valtiovarainministeri Annika Saarikko,
 • ulkoministeri Pekka Haavisto,
 • oikeusministeri Anna-Maja Henriksson,
 • perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru,
 • työministeri Tuula Haatainen,
 • elinkeinoministeri Mika Lintilä,
 • maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä,
 • kuntaministeri Sirpa Paatero,
 • puolustusministeri Antti Kaikkonen,
 • pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist,
 • kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari,
 • liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka,
 • sisäministeri Krista Mikkonen,
 • opetusministeri Li Andersson,
 • tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen,
 • sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen,
 • ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari.

Suullinen kyselytunti on asialistan kohta 4. Videolähetys eduskunnasta alkaa istunnon alkaessa klo. 10:00. Kyselytunti alkaa noin 16:00. Budjettia koskevat keskustelut näyttävät olevan kyselytunnin jälkeen. Tallenne ilmaantuu samaan ikkunaan istunnon päätyttyä. Asialista on nähtävissä videoikkunan alapuolella.

Videolähetys+kuva: Eduskunta/Yle

Täysistunnon asialista torstaina 16.12:

 • Asiakohta 2. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta ja liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta HE 226/2021 vp; Valiokunnan mietintö StVM 36/2021 vp; Ensimmäinen käsittely (mietintöön sisältyy vastalause, jossa §-muutosehdotus ja lausumaehdotuksia) (vain äänestys).
 • 3. Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022; Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2022 talousarvioesityksen (HE 146/2021 vp) täydentämisestä HE 146/2021 vp; Hallituksen esitys HE 216/2021 vp; Talousarvioaloite TAA 1-429/2021 vp; Toimenpidealoite TPA 73/2021 vp; Valiokunnan mietintö VaVM 33/2021 vp; Ainoa käsittely (mietintöön sisältyy kolme vastalausetta).
 • 3.1. Pääluokka 26 Sisäministeriön hallinnonala (vain äänestykset).
 • 3.2. Pääluokka 27 Puolustusministeriön hallinnonala (vain äänestykset).
 • 3.3. Pääluokka 28 Valtiovarainministeriön hallinnonala (vain äänestykset).
 • 3.4. Pääluokka 30 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (vain äänestykset).
 • 3.5. Pääluokka 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala (vain äänestykset).
 • 3.6. Pääluokka 33 Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala (vain äänestykset).
 • 3.7. Pääluokka 32 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala (pääluokan yleiskeskustelu alkaa n. klo 17.00).
 • 3.8. Pääluokka 25 Oikeusministeriön hallinnonala (pääluokan yleiskeskustelu alkaa n. klo 19.00).
 • 4. Suullinen kyselytunti.
 • 5. Hallituksen esitys eduskunnalle kalastuksesta Tenojoen vesistössä tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kalastussäännön voimassaoloajan pidentämisestä noottienvaihdolla Norjan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi HE 219/2021 vp; Valiokunnan mietintö MmVM 20/2021 vp; Osittain ainoa, osittain toinen käsittely.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Scroll to top