Lisätalousarvio eduskunnan käsittelyssä klo.14 (SUORA)

Eduskunnan tämänpäiväisessä täysistunnossa on tärkeimpänä asiana hallituksen esitys lisätalousarvioksi tälle vuodelle.

Esityslistalla ovat seuraavat asiat:

  • U-asiat: Puhemies on 19.3.2020 lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asian U 3/2020vp.
  • Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 lisätalousarvioksi: Hallituksen esitys HE 24/2020 vp; Lähetekeskustelu.
  • Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta; Muu asia M 6/2020 vp; Lähetekeskustelu.
  • Hallituksen esitys eduskunnalle merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan yleissopimukseen liittyvän vuoden 2005 pöytäkirjan ja mannerjalustalla sijaitsevien kiinteiden lauttojen turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan pöytäkirjaan liittyvän vuoden 2005 pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi; Hallituksen esitys HE 100/2019 vp; Valiokunnan mietintö LaVM 1/2020 vp: Ensimmäinen käsittely.
  • Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista annetun lain 2 §:n muuttamisesta; Hallituksen esitys HE 11/2020 vp; Valiokunnan mietintö SiVM 3/2020 vp; Ensimmäinen käsittely.
  • Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdosta; Hallituksen esitys HE 87/2019 vp; Valiokunnan mietintö StVM 1/2020 vp; Toinen käsittely.
  • Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 20 §:n muuttamisesta; Hallituksen esitys HE 9/2020 vp; Valiokunnan mietintö YmVM 3/2020 vp; Toinen käsittely.
  • Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 13 §:n muuttamisesta; Puhemiesneuvoston ehdotus PNE 1/2020 vp; Valiokunnan mietintö PeVM 1/2020 vp; Toinen käsittely.
  • Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosäännön 3 §:n muuttamisesta; Puhemiesneuvoston ehdotus PNE 2/2020 vp; Valiokunnan mietintö TaVM 2/2020 vp; Ainoa käsittely.

Videolähetys alkaa istunnon alkaessa klo. 14.00.

Videointi: Eduskunta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Scroll to top