Lukijan kuva: Ei armoa vammaisille

Lukija lähestyi eXtrauutisten toimitusta oheisella hämmentävällä kuvalla. Kuvassa vammaisen pysäköintiluvan omaava autoilija on saanut yksityisoikeudellisen valvontamaksun pysäköidessään autonsa Turussa Lipunkantajankatu 18:ssa sijaitsevan parkkipaikan vieraspaikalle. Lukija pyysi eXtrauutisten toimitusta selvittämään, miten tämä on mahdollista, kun tieliikennelaki 28 b § sanoo seuraavaa:

 Vammaisen pysäköintilupa

Vammaisen pysäköintiluvalla tai vastaavalla asianomaisen ulkomaisen viranomaisen myöntämällä luvalla, jossa on kansainvälinen vammaisen tunnus, saa ajoneuvon pysäköidä:

1) maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta;

2) alueelle, missä pysäköinti on liikennemerkein kielletty;

3) sellaiselle pysäköintipaikalle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on liikennemerkein rajoitettu, rajoitusta pitemmäksi ajaksi.

Pysäköintilupa on pysäköimisen ajaksi sijoitettava näkyvään paikkaan, autossa tuulilasin sisäpuolelle.

Maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta saa vammaisen matkustajan ottamista ja jättämistä varten pysäyttää myös taksin ja invataksin.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuista liikennemerkeistä, joiden vaikutusalueella pysäköinti on sallittu.

Extrauutiset alkoi selvittämään asiaa olemalla yhteydessä Traficomiin, TVT Asuntoihin, Kuluttajariitalautakuntaan, Invalidiliittoon ja Pysäköintiturvaan.

Selvisi, että vammaisen pysäköintilupa on voimassa ainoastaan julkisella alueella. Pysäköidessä yksityiselle alueella noudatetaankin tieliikennelain 28 §:n momenttia, jossa sanotaan:

Pysäköinti yksityiselle alueelle ilman kiinteistön omistajan tai haltijan lupaa on kielletty. Pysäköintiä koskevat määräykset yksityisellä alueella on ilmaistava selvästi havaittavalla tavalla. 

No eihän siinä mitään, onhan ne pysäköintiehdot eittämättä selvästi havaittavalla tavalla ilmaistu. Jos siis tietää sen, ettei vammaisen pysäköintilupa olekaan voimassa yksityisellä alueella. Ja ymmärtää tai tietää, mikä kenenkin aluetta on ja onko se yksityistä vai julkista aluetta.

Siispä seuraavaksi otimme yhteyttä Turun kaupungin omistamaan TVT Asuntoihin kysyäksemme, että näinkö tämä asia menee, että vammainen pysäköi alueellenne ja kylmästi vain lappua ikkunaan, kun vammainen ei tiedä tai ei ole vammansa takia kykenevä ymmärtämään, että hänen pysäköintilupansa ei olekaan voimassa.

Yllätys olikin vähintään suuri, kun TVT Asunnot ilmoitti, ettei Lipunkantajankatu 18 ole heidän aluettaan…

Siis mitä ihmettä? Yksityisoikeudellisessa valvontamaksussa lukee paikkana Lipunkantajankatu 18. Asiaa jatkoselvittäessä kävi ilmi, että Lipunkantajankatu 18 onkin Varsinais-Suomen asumisoikeus VASO:n aluetta.

No eittämättä väkisinkin tuli mieleen seuraava kysymys: Kun Pysäköintiturvan kyltissä kerran on lisäkilpi, että ehdot ovat voimassa  TVT:n alueella, niin miten ihmeessä Pysäköintiturva on ylipäätään voinut kirjoittaa kyseistä yksityisoikeudellista valvontamaksua VASO:n alueella?

Tätähän oli sitten jo pakko kysyä Pysäköintiturvan toimitusjohtaja Esa Vuorelta. Toimitusjohtaja Vuori tavoitettiin puhelimitse. Vuori kertoi äänellä, jonka hieman kuurompikin olisi kuullut, että lisäkilpi on siinä siksi, kun TVT sellaisen halusi, mutta sillä ei ole ”mitään merkitystä”, koska ”alueelle on vain yksi ajoreitti” ja siksi heidän kylttinsä ”tietenkin koskee koko aluetta”. Kun Extrauutiset tätä Vuorelle protestoi, että noin normaalisti (ja myöskin Traficomin mielestä) lisäkilvillä kyllä on merkitystä, Vuori kertoi ”ettei tässä tapauksessa ole”.  Enempää Vuori ei halunnut asiasta Extrauutisten kanssa keskustella.

Extrauutiset kuitenkin ehdottaa, että Pysäköintiturva lisäisi vielä yhden lisäkilven nykyisen lisäkilven alle: LISÄKILVELLÄ EI MERKITYSTÄ. Tämä selventäisi asiaa, ettei kukaan vaan vahingossa jäisi käsitykseen, että lisäkilvellä olisi jotain merkitystä.

Tietenkin itse haluaisi elää maailmassa, jossa kaikki ymmärtäisivät vammaisten vaikeudet ja rajoitteet. Miksei tätä asiaa voinut ratkaista vaikka ”heippalapulla”, jossa vammaiselle olisi kerrottu, että huomioithan, että olet velvollinen käyttämään myös pysäköintikiekkoa pysäköidessäsi tällä alueella, koska alue on yksityisaluetta. Mutta ei, kylmästi vaan sanktiota. Business is business.

Extrauutiset kysyi myös TVT Asunnoilta:

Kuinka olette, tai jättäneet huomiomatta liikuntarajoitteiset?
Oletteko osoittaneet liikuntarajoitteisille omat pysäköintipaikat?
Kuinka toimintanne mielestänne edistää yhdenvertaisuuslakia, huomioiden liikuntarajoitteiset?

TVT Asunnot Oy vastasi:

"TVT Asunnot Oy:n ohjeistus noudattaa tieliikennelain määräyksiä
vammaisen pysäköintiluvalla pysäköinnistä yksityisillä alueilla.
Lisäksi TVT Asunnot noudattaa asemakaavamääräyksiä esteettömien
pysäköintipaikkojen rakentamisvelvoitteesta."

Yksityisalue vai julkinen alue

Yllä olevassa tapauksessa yksityisalue oli merkitty kohtuullisen selvästi, mutta miten Turun rautatieasemalla voi olla yksityinen pysäköinninvalvonta, vaikka VR on valtion omistama yhtiö?

Päätimme kysyä asiaa Invalidiliitto Ry:n lakimieheltä Petteri Pitkäseltä.

Monesti julkisia palveluja kuten Kela:n, Postin, Verohallinnon tai kunnallisten terveyskeskusten ja sairaaloiden toimintoja hoidetaan yksityisiltä tahoilta vuokratuissa kiinteistöissä. Tällöin kiinteistön omistaja (esimerkiksi eläkevakuutusyhtiö tai kunnan liiikelaitos) tai toimintaa harjoittava haltija määrittelee alueellaan tapahtuvan asiakaspysäköinnin ehdot.”

Ratkaisevaa ei siis ole, mikä palvelu talossa toimii vaan kuka kiinteistön omistaa. On kyllä hyvin helppo ymmärtää, että jos pysäköi autonsa julkisen sairaalan pihalle, voi helposti luulla, että pysäköi julkiselle alueelle. Mikäli kohteessa ei ole erittäin selvästi ilmaistu alueen olevan yksityisaluetta ja mitä pysäköintiehtoja siellä on noudatettava, erehtymisen vaara on suuri. Kun tähän lisää sen tosi asian, että yksityiset pysäköinninvalvojat ovat erittäin tehokkaita työssään,  riski yksityisoikeudellisen valvontamaksun saamiseen on hyvin todennäköinen.

Myös Korkein hallinto-oikeus on ottanut kantaa yksityisalueen ja julkisen alueen rajanvetoon. KHO päätti 3-2 äänestyspäätöksellä jutussa KHO:2016:203 poistaa yksityisoikeudellisen valvontamaksun vammaisen pysäköintiluvalla pysäköineeltä. KHO perusteli päätöstään:

”A oli pysäköinyt ajoneuvonsa, jossa oli vammaisen pysäköintilupa, Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaalin edustalle paikkaan, jossa pysäköinti oli liikennemerkillä kielletty. Lentoasema-alue oli yksityisaluetta, jossa vammaisen pysäköintiluvalla ei voinut, toisin kuin yleisllä alueilla, pysäköidä tällaisen kiellon vastaisesti. Lentokenttäalueen yksityisalueluonnetta ei kuitenkaan voinut päätellä alueen teiden tai niiden varrella olevien liikennemerkkien perusteella. KHO katsoi, että A oli voinut perustellusti erehtyä alueen luonteesta. Hänelle oli voinut syntyä oikeutettu odostus sen suhteen, että kysymyksessä olisi yleinen alue ja että ajoneuvon pysäköiminen vammaisen pysäköintilupaan perustuen olisi ollut sallittu. Hänelle määrätty pysäköintivirhemaksu oli poistettava.”

Invalidiliitto Ry:stä kerrotaan, että heidän neuvontapuhelimeensa tulee toistuvasti kysymyksiä vammaisilta, jotka ovat saaneet yksityisoikeudellisen valvontamaksun, vaikka ovat kokeneet pysäköineensä julkiselle alueelle. Puhelujen perusteella Invalidiliitolle on muodostunut kuva, että yksityisalueita koskevat merkinnät ovat hyvin kirjavia, vaikka tieliikennelaki edellyttää selkeyttä.

Invalidiliiton lakimies Petteri Pitkänen näkee ongelman myös parkkisakkojen valitusmenettelyssä:

”Oma vaikeutensa aiheutuu siitä, että pysäköinninvalvojan määräämästä pysäköintivirhemaksusta valitettaessa peritään 250 € suuruinen oikeudenkäyntimaksu. Oikeudenkäyntimaksu ja hävinneen osapuolen velvollisuus vastata oikeudenkäynnin voittaneen osapuolen oikeudenkäyntikuluista muodostaa todellisen esteen käydä oikeutta pysäköintivirhemaksua koskevissa asioissa.”

Valitettavasti Suomessa toimitaan vahvemman oikeudella. Pienet ja heikot tuppaavat valitettavasti usein jäämään jalkoihin. Extrauutiset kysyykin, olisiko aika tehdä ryhtiliike, jossa vammaisia ensisijaisesti neuvottaisiin toimimaan oikein? Voisiko yksityiset pysäköinninvalvojatkin ottaa toimintaansa ripauksen inhimillisyyttä? Voisiko nekin, joiden ei ole pakko, varata alueelleen vammaisille parkkipaikkoja lähelle ovia, joissa hyväksyttäisiin vammaisen pysäköintilupa sellaisenaan?

Asenteet muuttuvat hitaasti.

Alueellinen pysäköintivalvonta Oy:n usko ei horju

3 Comments

 1. Alkiolainen
  24.4.2019 13:23

  Ei varmaan kukaan tavallinen tallustelija osaa seurata aamuisin ensimmäisenä, että mitä lakeja on tänään tullut voimaan? Hienosti todettu tuo inhimillisyyden puuttuminen.

  Muistaakseni olen jostain lukenut aiemminkin tämän Esa Vuoren toiminnasta negatiivista kirjoittelua.

  Vastaa
 2. Ääripäinen Samuli
  25.4.2019 01:18

  Ei kyllä taida meikäläistä napata mitkään uutiset, ja asiat enää. Kansalismielinen pienpuolue, ja vaikuttaja kenttä on tuhoutunut. 0,2 prossan sossu kuningas Rinne määrää 4 vuotta vihervasemmistolaisten relateidensä kanssa kuviot. Ei tässä voi kuin vaipua syvään apatiaan. Äänestämäni perussuomalainen ehdokas sai massiivisen määrän ääniä, mutta ruikuttaa nyt pian oppositiossa. Rajat on ja pysyy auki. Motivaatio duunissa on suurimmalla osalla nollissa. Vihervasemmiston sumutus tulee viemään kaiken viemäristä paskalaitokseen, ja unholaan. Sitähän nuo mulkerot haluaakin. Tyhmät idiootit on muka äänestäneet jotain rinteen sossuja? Mitään kikyjä ei peruta. Ei nämä samat passkat aiemminkaan vastustaneet kuin symbolisesti yhden päivän mielenilmauksella. SDP on globalistien huijaripuolue.

  Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top