Marrakeshista kotiutunut ministeri Kai Mykkänen tänään eduskunnassa kyselytunnilla

Seuraavat ministerit ovat tänään torstaina vastaamassa kansanedustajien kysymyksiin: Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen, ulkoministeri Timo Soini, puolustusministeri Jussi Niinistö, työministeri Jari Lindström. liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner, sisäministeri Kai Mykkänen, sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila, elinkeinoministeri Mika Lintilä, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä, eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho, oikeusministeri Antti Häkkänen, ja perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko.

Istunto alkaa klo. 16.00.


 

Poimintoja esityslistasta:

 • Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Hallituksen esitys / ensimmäinen käsittely.
  (mietintöön sisältyy kolme vastalausetta, joissa §-muutosehdotuksia, hylkäysehdotuksia ja lausumaehdotus) (vain äänestykset)
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain 3 ja 7 §:n sekä eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta. Hallituksen esitys / ensimmäinen käsittely
  (mietintöön sisältyy §-vastalause) (vain äänestys)
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 7 luvun 2 §:n ja työttömyysturvalain 2 a luvun 1 §:n muuttamisesta. Hallituksen esitys / ensimmäinen käsittely
  (mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa §-muutosehdotus, hylkäysehdotuksia ja lausumaehdotus) (vain äänestys)
 • Valtioneuvoston selonteko tietopolitiikasta ja tekoälystä. Lähetekeskustelu.
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Hallituksen esitys / lähetekeskustelu.
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta. Hallituksen esitys / lähetekeskustelu.
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain muuttamisesta. Hallituksen esitys / lähetekeskustelu.
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta ja laiksi valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta. Hallituksen esitys / lähetekeskustelu.
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain liitteen muuttamisesta. Hallituksen esitys / ensimmäinen käsittely
  (mietintöön sisältyy lausumavastalause).
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta. Hallituksen esitys / ensimmäinen käsittely.
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain 17 ja 19 §:n muuttamisesta. Hallituksen esitys / toinen käsittely.
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aravalainojen lainaehtojen muuttamisesta eräissä tapauksissa annetun lain, vuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen talouden tervehdyttämisavustuksista annetun lain sekä aravarajoituslain 16 a ja 17 a §:n muuttamisesta. Hallituksen esitys / toinen käsittely.
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta Hallituksen / toinen käsittely.
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta. Hallituksen esitys / toinen käsittely.
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Hallituksen esitys / toinen käsittely.
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pelastuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi sekä eräiksi muiksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 18/2018 vp) täydentämisestä. Hallituksen esitys / toinen käsittely.
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta. Hallituksen esitys / toinen käsittely.
 • Hallituksen esitys eduskunnalle matkustaja-alusturvallisuutta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi. Hallituksen esitys / toinen käsittely.
 • Hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ajoneuvolain 16 ja 64 a §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Hallituksen esitys / toinen käsittely.
 • Lakialoite laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta. Lakialoite, Valiokunnan mietintö,Mietinnön pöydällepano.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top