Matkalla eduskuntaan?: Esittelyssä Itsenäisyyspuolue (IPU)

Extrauutiset lähetti kaikille eduskunnan ulkopuolisille puolueille, ja uusille puoluehankkeille kyselyn, joka auttaa äänestäjiä hahmottamaan kunkin ryhmän tavoitteita ja ajattelutapaa. Tässä Itsenäisyyspuolueen vastaukset.

Talous:
1. Kun seuraavissa vaaleissa pyritte eduskuntaan, aiotte vaikuttaa lainsäädäntöön ja hallitusten luottamukseen. Uskotteko parlamentaariseen vaikuttamiseen?
Siihen on ikään kuin pakko uskoa, kun vaaleihin osallistuu.
2. Onko verokertymän käyttäminen julkiseen sektoriin toteutettu
onnistuneesti?
Ei ole. Esim. yritystukia on karsittava ja varoja käytettävä sote- ja koulutusleikkausten paikkaamiseen. Verorahoja ei myöskään ole miljardeja tuhlattavaksi hävittäjien ostamiseen.
3. Maksammeko liikaa vai liian vähän veroja? Maksaisimme ihan riittävästi veroja, jos kaikki maksaisivat veronsa.
4. Uskotteko, että veroina kansalaisilta kerättävät varat käytetään
hyödyllisesti?
Ei täysin, kuten kohdassa 2 toimme esiin.
5. Onko julkista hallintoa liikaa vai sopivasti julkisiin palveluihin
nähden
? Erittäin vaikea arvioida kokonaisuutta. Varmaan jossain on liikaa hallintoa, mutta jossain on myös liian vähän, jolloin asioita jää tekemättä.
6. Jos pitää karsia julkisista menoista, mihin kohdistaisitte
leikkaukset?
Yritystukiin, EU-jäsenmaksuihin, hävittäjähankintoihin.
7. Kuinka suuri määrä suomalaisia rahoittaa veroillaan julkistalouden?
Valitkaa vaihtoehto:
A Noin miljoona reaalitalouden palkansaaja
B Rikkain 10%
C Kaikki osallistuvat veroillaan julkistalouden rahoittamiseen
D Muu, mikä?

Veroja kerätään, jotta julkinen talous voidaan rahoittaa. Esim. kaikki elintarvikkeiden ostajat maksavat ostoksistaan veroa ja rahoittavat täten julkista taloutta. Vaihtoehto C lienee siis lähinnä oikeaa vastausta.
8. Onko Suomessa ”julkisen talouden vapaamatkustajia”, ja keitä he
voisivat olla?
Suuryritykset, jotka saavat toimintaansa yritystukia, joita ne eivät tarvitse. Liian suuret yritykset myös maksattavat tappionsa ja saastuttamisensa veronmaksajien rahoilla ja kaiken lisäksi kiertävät veroja. Ne ovat siis moninkertaisia vapaamatkustajia.

Maahanmuutto:
9. Onko Suomessa liikaa, sopivasti tai liian vähän maahanmuuttajia? Olemme kaikki maahanmuuttajia, joten varmaankin sopivasti.
10. Onko syytä lisätä vai vähentää vetovoimatekijöitä, jotka houkuttelevat ulkomaalaisia muuttamaan Suomeen?
Vaikea sanoa, mutta meidän on ainakin syytä lisätä sellaisia tekijöitä, jotka houkuttelevat suomalaiset pysymään Suomessa.
11. Jos haluatte maahanmuuttoa Suomeen, millaista sen tulisi mielestänne
olla?
Tuskin kukaan erityisesti haluaa maahanmuuttoa tai maastamuuttoa. Tärkeintä olisi saada sodat loppumaan maailman kriisialueilla. Eri maihin olisi perustettava pakolaiskeskuksia, ei turvattomia leirejä, vaan sellaisia, joissa on mahdollista elää turvassa ja myös tehdä työtä, mahdollisimman omavaraisia keskuksia, joista sitten voitaisiin taustojen selvittelyn ym. jälkeen lähettää kiintiöpakolaisena johonkin turvalliseen maahan, tai myös henkilön lähtömaahan olojen siellä mahdollisesti rauhoituttua.


Turvallisuuspoliitikka:
12. Onko Suomen turvallisuuspoliittinen linja toimiva, takaako se maamme turvallisuuden
mahdollisessa suurvaltojen keskinäisen jännityksen aiheuttamassa kriisissä?
Ei ole toimiva, eikä takaa yhtään mitään. Meidän tulisi kiireesti ottaa takaisin puolueeton rauhantekijän roolimme, joka meillä on ollut. Jotta voisimme olla uskottavia puolueettomuudessamme, meidän on itsenäistyttävä uudelleen eli erottava EU:sta.
13. NATO vai ei? Ei, koska Nato-jäsenyys veisi meidät läntiseen sotilasliittoumaan. Venäjän rajanaapureina tilanne olisi kaikkein huonoin mahdollinen Suomelle.
14. Onko Venäjä uhka vai mahdollisuus?
Riippuu paljon siitä, millaisena Suomi haluaa Venäjän nähdä. Media on onnistunut luomaan Venäjästä kuvan arvaamattomana uhkana. Jos tarkastellaan Venäjän suhtautumista Suomeen toisen maailmansodan jälkeen, tälle kuvalle on hyvin vähän perusteita. EU:n kauppapakotteet Venäjää vastaan ovat naurettavia, ja niistä on kärsinyt käytännössä vain Suomi. Silti mitkään pakotteet eivät koske kaikkein haitallisimpien tuotteiden, kuten öljyn kauppaa.

EU:
13. Onko EU-jäsenyys vastannut odotuksianne? Odotuksemme olivat negatiivisia, joten on vastannut. EU on osoittautunut turhaksi, kalliiksi, haitalliseksi ja hyödyttömäksi organisaatioksi.
14. Mukaan federalisaatio-kehitykseen? Ei missään tapauksessa.
15. Pitääkö Suomen erota EU:sta?
Mitä pikemmin, sitä parempi. Selviämme vähemmillä vahingoilla eroamalla nopeasti, koska EU hajoaa joka tapauksessa.
16. Euro vai oma valuutta?
Oma valuutta, ja siihen täysi valtiollinen päätäntävalta eli oikeus säännellä rahan määrää taloudessa. Tämä oikeus on tällä hetkellä yksityispankeilla, jotka käyttävät oikeuttaan oman asemansa parantamiseksi. Valtiotkin ovat pankkien talutusnuorassa.
17. Onko Suomen huoltovarmuus turvattu, jos ei mitä pitäisi tehdä?
Ei ole turvattu, koska elämme talousjärjestelmässä, jossa ajatellaan vain rahan tekemistä. Pitäisi lisätä ruoka- ja energiaomavaraisuutta. Jo ajat sitten Lappeenrannan teknillinen yliopisto laski, että Suomi pystyisi olemaan 100 % omavarainen energian suhteen, jos olisi tahtoa. Ei ole mitään syytä viivytellä. Viljavarastot takaisin entiselle tasolle.
18. Pitääkö Suomen maataloutta tukea, jos millä tavoin? Viljelyolosuhteet ovat meillä sen verran haastavat, että tukea tarvitaan. EU:n ulkopuolella tukea ei tarvittaisi niin paljon, koska maataloustuotteista voitaisiin maksaa reilumpaa hintaa tuottajille. Ulkomainen halpatuonti pilaa suomalaisen tuotannon edellytykset.

Sisäpoliitikka:
19. Minkä asian ottaisitte tärkeimmäksi kohteeksi seuraavan vaalikauden aikana?
Verotusasiat.
20. Onko teillä kynnyskysymyksiä, jotka estäisi parlamentaarisen tai hallitusyhteistyön jonkin toisen puolueen kanssa?
Todennäköisesti useitakin, koska emme voisi olla samassa hallituksessa EU-myönteisten kanssa, emme nykyisen talousjärjestelmän puolustajien kanssa, emmekä rasististen puolueiden kanssa.
21. Teettekö vaaliliittoja 2019 eduskuntavaaleissa? Se on mahdollista, mutta mitään päätöksiä asiasta ei ole olemassa.
22. Mikä erottaa teidät muista puolueista? Miksi juuri teitä tulisi
äänestää?
Olemme ainoa puolue, joka tekee kestävää, tulevaisuuteen suuntautuvaa politiikkaa, ymmärtää nykyisen talousjärjestelmän tuhoisuuden ja ottaa ympäristön heikon tilan tosissaan. Siksi vaadimme eroa EU:sta ja eurosta sekä pysyttäytymistä sotilasliittojen ulkopuolella. Uskomme aitoon kansainväliseen yhteistyöhön, jota voidaan tehdä sellaisten kansojen kesken, jotka hallitsevat itse itseään.
23. Mitkä kolme asiaa muuttuu heti, jos saatte 101 kansanedustajaa
eduskuntaan?
Suomen EU-eroprosessia aletaan valmistella, lopetetaan sotilaallinen yhteistyö Naton kanssa ja toteutetaan merkittäviä verotusuudistuksia.
24. Kuinka moneen vaalipiiriin pyritte asettamaan ehdokkaita? Kaikkiin.


25. Mitä muuta haluatte kertoa itsestänne? Kannattaa äänestää IPU:a, koska vain meitä äänestämällä ääni ei mene hukkaan. Nykyiset valtapuolueet on syöstävä vallasta, koska niiden harjoittama politiikka on kansallemme ja ympäristöllemme tuhoisaa, eikä ota lainkaan huomioon tulevia sukupolvia. Ääni IPU:lle on ääni tulevaisuudelle, koska ennen pitkää politiikka muuttuu kaikkialla länsimaissa varsin pitkälti ohjelmiemme mukaiseksi. On vaikea arvioida, kuinka pahoja ympäristökatastrofeja siihen vielä tarvitaan. Emme ole todellakaan ainoa liike maailmassa, joka tavoittelee vakautta ja tasapainoa ihmisen, luonnon ja talouden välillä, mutta Suomessa olemme ainoa laatuaan.

Itsenäisyyspuolue joutuu toimimaan täysin puoluetukijärjestelmän ulkopuolella, koska eduskuntapuolueet haluavat estää moniäänisen ja moniarvoisen kansalaisyhteiskunnan synnyn varaamalla kaiken puoluetuen omaan käyttöönsä. Näin ollen eduskunnan ulkopuolella olevat rekisteröidyt puolueet eivät saa ääntään kuuluviin ja varsinkaan paikkoja eduskuntaan. Puoluetuki on epätasa-arvon symboli Suomessa. Oikeastaan pitäisi puhua eduskuntatuesta, ei puoluetuesta.

1 Comment

  1. Puolueeton
    8.10.2018 19:25

    Pitäisi kysyä myös kantaa ilmastonmuutokseen. Esimerkiksi: Missä määrin puolueenne rajoittaisi hiilidioksidipäästöjä ja miksi?
    Tämä muuten on suuren luokan kysymys. Se vaikuttaa itsenäisyyteen, verotukseen, elinkustannuksiin ja tulevaisuuteen.

    Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top