Mikkelin kaupunki hävisi palvelutalo Graania koskevan kiistan KKO:ssa

Korkein oikeus antoi ratkaisun Graanin palvelutaloa koskevassa työsopimuksien purkua ja liikkeen luovutusta koskevassa kiistassa 18.10. Hovioikeuden päätös jää KKO:n päätöksellä voimaan. Ratkaisulla on varmasti jatkossa merkitystä sen seikan arvioimiseen, milloin kyseessä on liikkeen luovutus.

Attendo Oy ja Mikkelin kaupunki ovat 13.6.2003 tehneet sopimuksen kotihoitopalveluiden tuottamisesta kaupungin omistamassa Graanin palvelutalossa. Kaupunki purki toiminnan ulkoistamisen, ja oli 1.1.2012 alkaen ottanut itse vastatakseen palvelutalon toimintojen tuottamisesta, mukaan lukien tehostetun palveluasumisen ja siihen liittyvän ruokahuollon järjestämisestä, joka oli ollut 31.12.2011 saakka Attendon vastuulla.

Attendon kolme entistä työntekijää, jotka tulivat irtisanotuiksi muutoksen yhteydessä nostivat kanteen laittomasta työsuhteen purusta muutoksen yhteydessä. Käräjäoikeus päätti asian kaupungin hyväksi, mutta hovioikeus ratkaisi asian työntekijöiden hyväksi.

Extra kysyi Essoten valtuustoryhmän puheenjohtajalta, mitä annettu päätös heidän näkökulmasta tarkoittaa. Puheenjohtaja Raimo Heinänen (PS valtuutettu, Mikkeli) vastasi Extralle:

”Mikkelin kaupunki ei ole muuttanut 13.6.2003 tekemäänsä sopimusta Attendon kanssa vaan ottanut Attendon sopimuksessa hoitaman liiketoiminnan omaksi palveluksekseen. On pyritty jonkunlaisiin säästöihin vähentämällä henkilöstöä palvelutalosta, nimittämällä toiminta erilaisella asumisnimikkeellä. Kaupunki palveluista vastaavana toimijana on toiminut ajattelemattomasti koska liiketoiminnan osto velvoittaa lähes aina ottamaan henkilöt vanhoina työntekijöinä.

Mikäli oston jälkeen tulee toiminnan muutoksia tulee henkilöstön kanssa järjestää yt-neuvottelut ja sopia henkilöstön jatkosta ja työtehtävistä. Kaupungin maksamat oikeudenkäyntikulut ja korvaukset vastasivat kolmen henkilön yhden vuoden palkkakustannuksia. Toivottavasti virkamiehet ja asiasta päättäneet oppivat asiasta.”

Alemmissa oikeusasteissa annetuissa ratkaisuissa kaupungille tuli maksettavaa noin 48000 euroa korvauksina ja yli 30000 euroa kantajien oikeudenkäyntikuluina.

Lisäksi KKO:n antaman ratkaisun päätöksenä Mikkelin kaupunki velvoitetaan korvaamaan kolmen Attendon työntekijän oikeudenkäyntikulut korkeimmassa oikeudessa yhteensä reilulla 3000 eurolla korkolain mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua korkeimman oikeuden tuomion antopäivästä lukien. Kaupungin vaatimus yli 80000 euron omien oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta hylätään.

KKO katsoi perusteluissaan, että palvelutalon toimintojen siirtyminen Attendolta kaupungille täytti liikkeenluovutuksen tuntomerkit:

  • Toiminta pysyi pääosin samana, kuin minkä kaupunki oli hankkinut ostopalveluna Attendolta.
  • Toiminta tapahtui samoissa tiloissa, ja samoilla välineillä, ja asiakaskuntakin pysyi enimmältään samana.

Näin muodoin työntekijöitä olisi tullut kohdella vanhoina työntekijöinä, kuten lain mukaan menetellään liikkeenluovutuksessa. Kikkailulla Mikkelin päättäjät aiheuttivat veronmaksajille noin 160 000 euron turhan kuluerän, joka vastaa kolmen työntekijän vuoden palkkaa.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top