Ministerit ja elpymispaketti tänään eduskunnassa (SUORA 16:00)

Eduskunnassa tänään torstaina kyselytunti ja mm. kansalaisaloite ja lakialoite kansanäänestyksen järjestämisestä EU:n elpymispaketista. Käsittelyssä on myös mielenkiintoisia lakiesityksiä.

Kyselytunnilla ovat vastaamassa seuraavat ministerit:

 • Pääministeri Sanna Marin,
 • tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko,
 • valtiovarainministeri Matti Vanhanen,
 • ulkoministeri Pekka Haavisto,
 • oikeusministeri Anna-Maja Henriksson,
 • perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru,
 • työministeri Tuula Haatainen,
 • elinkeinoministeri Mika Lintilä,
 • maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä,
 • kuntaministeri Sirpa Paatero,
 • puolustusministeri Antti Kaikkonen,
 • eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen,
 • sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen,
 • opetusministeri Li Andersson,
 • kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari,
 • liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka,
 • ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen,
 • sisäministeri Maria Ohisalo.

Suora videolähetys eduskunnasta alkaa istunnon alkaessa klo. 16:00. Videotallenne on myöhemmin nähtävissä samasta videoikkunasta. Asialista on luettavissa videoikkunan alapuolella.

Videointi: Eduskunta.

Asialistalla tänään torstaina:

 • Asiakohta 2: Suullinen kyselytunti.
 • 3: Emma Karin vapautuspyyntö sivistysvaliokunnan varajäsenyydestä VAP 51/2020 vp; Ainoa käsittely.
 • 4: Kansalaisaloite kansanäänestyksen järjestäminen EU:n elpymispaketista KAA 6/2020 vp; Lähetekeskustelu.
 • 5: Lakialoite laiksi neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä Suomen osallistumisesta Euroopan unionin elpymisvälineeseen LA 44/2020 vp; Sanna Antikainen (ps) ym. Lähetekeskustelu.
 • 6: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 3 §:n ja tuomioistuinmaksulain 5 §:n muuttamisesta; HE 129/2020 vp: Toimenpidealoite TPA 1/2019 vp; Valiokunnan mietintö StVM 39/2020 vp; Ensimmäinen käsittely (mietintöön sisältyy vastalause, jossa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotus).
 • 7: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuoden 2021 tuloveroasteikosta sekä tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n muuttamisesta HE 142/2020 vp; Lakialoite LA 59/2020 vp; Valiokunnan mietintö VaVM 30/2020 vp; Ensimmäinen käsittely (mietintöön sisältyy kolme vastalausetta, joissa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotuksia).
 • 8: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi HE 174/2020 vp; Valiokunnan mietintö SiVM 13/2020 vp; Ensimmäinen käsittely (mietintöön sisältyy §-vastalause).
 • 9: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 11 luvun 4 b §:n sekä eräiden työttömyysturvalain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännöksen muuttamisesta HE 229/2020 vp; Valiokunnan mietintö TyVM 15/2020 vp; Ensimmäinen käsittely (mietintöön sisältyy §-vastalause).
 • 10: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta HE 149/2020 vp; Valiokunnan mietintö SiVM 11/2020 vp; Toinen käsittely (mietintöön sisältyy hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause).
 • 11: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 31/2020 vp; Valiokunnan mietintö PuVM 2/2020 vp: Ensimmäinen käsittely (mietintöön sisältyy vastalause, jossa hylkäysehdotus ja lausumaehdotus).
 • 12: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi HE 202/2020 vp; Valiokunnan mietintö LiVM 18/2020 vp; Ensimmäinen käsittely.
 • 13: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 ja 12 f §:n sekä tuloverolain 124 ja 124 b §:n muuttamisesta HE 194/2020 vp; Valiokunnan mietintö VaVM 32/2020 vp; Ensimmäinen käsittely.
 • 14: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta HE 208/2020 vp; Valiokunnan mietintö SiVM 14/2020 vp; Ensimmäinen käsittely.
 • 15: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kaupallisten rokotetutkimuspalvelujen yhtiöittämisestä HE 224/2020 vp; Valiokunnan mietintö StVM 40/2020 vp; Ensimmäinen käsittely.
 • 16: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta HE 188/2020 vp; Valiokunnan mietintö StVM 41/2020 vp; Ensimmäinen käsittely.
 • 17: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konfliktimineraalien ja niiden malmien markkinoille saattamisesta HE 203/2020 vp; Valiokunnan mietintö TaVM 35/2020 vp; Ensimmäinen käsittely.
 • 18: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi saatavien perinnästä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta HE 191/2020 vp; Valiokunnan mietintö LaVM 12/2020 vp; Toinen käsittely.
 • 19: Hallituksen esitys eduskunnalle rikoslain 1 luvun 11 §:n ja 32 luvun 11 §:n muuttamisesta HE 183/2020 vp; Valiokunnan mietintö LaVM 13/2020 vp; Toinen käsittely.
 • 20: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poronhoitolain muuttamisesta HE 152/2020 vp; Valiokunnan mietintö MmVM 10/2020 vp; Toinen käsittely.
 • 21: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsityksen määräaikaisesta tukemisesta HE 150/2020 vp; Valiokunnan mietintö MmVM 11/2020 vp; Toinen käsittely.
 • 22: Hallituksen esitys eduskunnalle eurooppalaista raja- ja merivartiostoa koskevaksi täydentäväksi lainsäädännöksi HE 141/2020 vp; Valiokunnan mietintö HaVM 22/2020 vp; Toinen käsittely.
 • 23: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta HE 223/2020 vp; Valiokunnan mietintö StVM 36/2020 vp; Toinen käsittely.
 • 24: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta HE 231/2020 vp; Valiokunnan mietintö StVM 37/2020 vp; Toinen käsittely.
 • 25: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 4 luvun ja eräiden muiden lakien muuttamisesta HE 180/2020 vp; Valiokunnan mietintö StVM 38/2020 vp; Toinen käsittely.
 • 26: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 5 luvun väliaikaisesta muuttamisesta HE 204/2020 vp; Valiokunnan mietintö TyVM 14/2020 vp; Toinen käsittely.
 • 27: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2019 K 16/2020 vp; Valiokunnan mietintö TaVM 32/2020 vp; Ainoa käsittely.
 • 28: Lakialoite laiksi julkisten alojen eläkelain ja työntekijän eläkelain muuttamisesta LA 36/2020 vp; Mari-LeenaTalvitie (kok) ym. Lähetekeskustelu.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top