Miten ”perheet” pääsivät al-Holista? UM:n tiedotustilaisuudessa ei löytynyt vastauksia

Hallitus on kevään mittaan muistanut pitää lämpimänä selityksen, että ”jokaisella Suomen kansalaisella on oikeus palata Suomeen”. Niinpä tänään on saapunut  erillisillä kaupallisilla(?) reittilennoilla 12 henkilöä, kolme äitiä lapsineen. Kuinka syvällä Suomen Ulkoministeriö on ollut matkanjärjestelyissä, sitä ei tiedotustilaisuus valottanut.

Ulkoministeri Pekka Haaviston toimet juuri tässä al-Hol -tapauksessa ovat poikineet sekä rikostutkintaa että välikysymyksiä. Kysyjät eduskunnassa tai mediassa eivät ole kuitenkaan saaneet vastausta, jonka perään on huudeltu viime vuoden joulukuusta lähtien: Lapset otetaan, tulevatko myös äidit?

Tänään äidit ovat tulleet, ilman että palautusaietta olisi myönnetty edes olemassaolevaksi, eikä turvallisuusviranomaisen käsitystä henkilöiden vaarallisuudesta ole vieläkään kuultu. Tämä jättää vahvan vaikutelman, että Suomi on lipumassa hallintotapaan, jossa on hankalat päätökset tehdään kahdessa vaiheessa:

 • Kiistetään, ja kiistetään ja kiistetään ettei mitään olla tekemässä.
 • Sitten kerrotaan asia tapahtuneena historiana, josta ei ole enää tarvetta keskustella.

Päätöksentekometodin sopivuus parlamentaariseen ja avoimeen hallintotapaan kaivannee valtio- ja oikeusoppineiden pohdintaa.

 • Lue myös: Daily Sabah: Turkey deports 12 foreign terrorist fighters with suspected Daesh-links to Finland.

Päivitys 01.06.:

Al-Holin leirikeskuksesta on enemmän kuin 1100km Ankaran lentokentälle. Siirtyminen paikkojen välillä on edellyttänyt tukea joltakin organisaatiolta. Se on voinut olla ihmissalakuljettaja tai loppumatkasta Turkin valtio, -tai koko matkan ajan ”islamilainen valtio” IS (ISIS). Pauli Vahtera kysyy, onko Suomen ulkoministeriö maksanut jollekin taholle matkan järjestämiseksi, siis ostanut ”perheet” Suomeen.

Minskistä tuli sunnuntaina (31.05.) Belavian vuorolento Helsinki-Vantaalle. Ankarasta ei ollut suoria lentoja. Joulukuussa tuodut kaksi orpoa kuljetettiin Itä-Syyrian paikallishallinnon (kurdiviranomaisten) myötävaikutuksella Irakin Erbiliin, josta yksityislento Suomeen. Tälläkertaa siirtymiseen liittyy epäselviä kysymyksiä.

https://twitter.com/PauliVahtera/status/1267260233556135937?s=20

Tapahtuneen taustoittamiseksi on hyvä vilkaista ulkoministeri Pekka Haaviston välikysymysvastausta 17.12,2019, koskien juuri lapsien palauttamista al-Holista:

”Asiaa on lähdetty sittemmin ratkaisemaan viranomaisen tekemän tapauskohtaisen harkinnan pohjalta. Tätä varten ulkoministeriössä asetettiin ulkoministerin erityisedustaja toimimaan 23.10. alkaen, ja hänen toimintaohjeensa esiteltiin iltakoulun yhteydessä edelliselle hallitukselle 31.10. Erityisedustajan tehtävänä on ollut varmistaa Syyriassa leirillä pidettyjen suomalaisten lasten henkilökohtaisen turvallisuuden ja perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen perustuslain ja Suomen ratifioimien kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Tämän jatkoksi hallitusryhmät ovat eilen tehneet yhteisymmärryksessä linjauksen, jonka pohjalta laaditaan valtioneuvoston periaatepäätös. Linjaus on julkaistu eilen, ja sen keskeisenä ajatuksena on kotiuttaa suomalaiset lapset niin pian kuin mahdollista. Kotiuttaminen tapahtuu viranomaisen tekemän tapauskohtaisen harkinnan perusteella lainsäädäntöömme sekä kansainväliseen oikeuteen nojautuen. Toimivaltainen viranomainen on ulkoministeriö ja ulkoministerin väliaikainen erityisedustaja, joka johtaa viranomaisten yhteistyötä.  …

Ulkoministeriössä al-Holiin liittyviä asioita on valmisteltu virkavastuulla, ja ulkoministeriö toimii tässä asiassa myös muita ministeriöitä koordinoivana ministeriönä. Hallituksella ei ole tiedossa, että ulkoministeriön tässä työssä olisi tapahtunut mitään lainvastaista.

Saman on osaltaan todennut myös ulkoministeriön ylin virkamiesjohto. Yksilöitä sekä heidän terveys- ja turvallisuustietojaan koskevat asiat ovat luottamuksellisia salassapitosäännösten vuoksi. Luottamuksellisuus on myös edellytys sille, että lasten kotiutuminen leiriolosuhteista Suomeen onnistuu ja tapahtuu turvallisesti. Viranomaiset eivät avaa — eikä heidän kuulu avata — julkisuudessa tällaista toimintaa ja siihen liittyvää varautumista. Suomen ylimpänä laillisuusvalvojana oikeuskansleri arvioi kanteluita ja ilmoituksia ja antaa ratkaisunsa aikanaan.”

Pääministeri Sanna Marin totesi samassa keskustelussa:

”… Hallitus haluaa, että suomalaiset lapset pyritään kotiuttamaan tältä alueelta, näistä järkyttävistä olosuhteista, niin pian kuin mahdollista.  Velvoitetta aikuisten auttamiseen ei ole. Kotiuttamispäätökset tehdään viranomaisen toimesta. Toimivaltainen viranomainen on ulkoministeriö ja ulkoministerin nimeämä erityisedustaja. Hallitus ei tee poliittista päätöstä, ei käytä poliittista harkintaa yksilöistä. Suomi on oikeusvaltio.” [Jussi Halla-aho: Ainoa Euroopassa!]

Eduskunnan pöytäkirjan 17.12.2019 voi lukea linkissä (pdf).

Haaviston keskustelussa mainitsema valtioneuvoston linjaus 16.12,2o20:

Valtioneuvoston linjaukset suomalaislasten kotiuttamiseksi al-Holin leiriltä:

 1. Viranomaistoiminta pyrkii aktiivisesti kaikissa tilanteissa turvaamaan, että noudatetaan oikeusvaltioperiaatetta, perustuslakia ja Suomen muuta lainsäädäntöä sekä kansainvälistä oikeutta mukaan lukien ihmisoikeussopimukset, lasten oikeuksia koskevat sopimukset ja muu soveltuva kansainvälinen oikeus.

 2. Toimivaltainen viranomainen asiassa on ulkoministeriö ja ulkoministerin nimeämä erityisedustaja, joka johtaa viranomaistoimintaa ja siinä tehtävää viranomaisyhteistyötä sekä tekee kotiuttamisratkaisut Suomen lainsäädännön nojalla.

 3. Ratkaisut, joita toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä kunkin lapsen kotiuttamiseksi, perustuvat tapauskohtaiseen yksilölliseen harkintaan ja sitä toteuttaviin viranomaisarviointeihin ja päätöksiin.

 4. Viranomaistoiminnan tavoite on turvata kaikissa tilanteissa lapsen etu. Tämän takaamiseksi asiassa tehdään saumatonta yhteistyötä lastensuojeluviranomaisten kanssa lastensuojelulain nojalla.

 5. Osana tapauskohtaista yksilöllistä harkintaa toimivaltainen viranomainen pyrkii kaikin käytössä olevin tiedoin ja toimin varmistamaan, ettei kotiutettavista henkilöistä koidu turvallisuusuhkaa Suomessa asuville henkilöille. Viranomaisten velvollisuuksiin kuuluu perustuslain mukaisesti myös menetellä niin, että Suomessa oleskelevien turvallisuus ei vaarannu. Perustuslaissa on turvattu jokaisen henkilökohtainen vapaus, koskemattomuus ja turvallisuus. Suomalaisviranomaiset antavat tarvittavan tuen ja tiedon harkintaa varten.

 6. Hallituksen lähtökohta on auttaa lapsia. Velvoitetta vapaaehtoisesti alueelle menneiden aikuisten avustamiseen ei ole.

 7. Suomessa toimivaltaiset viranomaiset tutkivat ja arvioivat mahdolliset rikosoikeudelliset vastuut.

 8. Hallitus arvioi tarpeet lainsäädännön muutoksiin liittyen terroristiseen toimintaan sekä tekee tarvittavat korjaukset lainsäädäntöön.

 9. Tämän linjauksen pohjalta ulkoministeriö uusii erityisedustajan mandaatin ja ulkoministeriön toimintalinjauksen.

 10. Tämä päätös on yleinen ohjaus, se ei ole oikeudellisesti velvoittava eikä se koske lastensuojelun tarvetta ja toimia yksilötasolla tai muutakaan yksilön oikeutta koskevaa asiaa.

Näin siis esiteltiin kapulakielellä lapsen oikeuksia, ja muistutettiin, ettei Suomessa olevien turvallisuutta vaaranneta. Nyt kaiken tämän päätteeksi Suomeen on tuotatettu ryhmä ihmisiä, joiden mahdollisesti aiheuttama turvallisuusriski tutkitaan sitten joskus. Meille taidettiin antaa ymmärtää ihan muuta?

Kun lukee eduskunnan pöytäkirjaa 17.12., ja suosittelemmekin -värikästä kieltä ja dramatiikkaa- niin jää mielikuva että monikin kansanedustaja näki jo silloin lopputuloksen, joka realisoitui tänään ilman että niin olisi missään päätetty, ja että sellaista olisi edes myönnetty harkittavan. Onko Suomen poliittisessa päätöksenteossa siis jokin taso joka toimii mutta ei näy?

Toinen kysymys on, onko Suomen hallituksella jokin rooli tänään sunnuntaina Suomeen tulleiden siirtymisessä Itä-Syyrian paikallishallinnon valvomasta al-Holin internointikeskuksesta Turkin alueelle, ja Ankaran lentoasemalle?

17.12. ulkoministeri Haavisto puhui näin eduskunnalle:

Al-Holin leirin viimeaikaisiin tapahtumiin liittyy myös erilaisia väitteitä ihmiskaupasta. On epäilty, että leiriltä voisi ostaa pois naisia ja lapsia ja heidän kulkureittinsä olisi sitten kulkenut erittäin vaarallisten alueiden kautta Länsi-Syyriasta ulkomaille. Tällaista ihmiskauppaa tai kauppaa hädänalaisten tilanteella ei Suomen hallitus hyväksy. (pdf)

UM:n puhelinkonferenssissa tänään Extrauutiset kysyi suoraan Suomeen-palanneiden pääsystä al-Holista, saamatta vastausta.

Kuulimme vastauksena toista asiaa koskevaan kysymykseen, että konsulilain mukaisena palveluna -takaisinperittävänä kotiutumisavustuksena- on maksettu tänään tulleille myös muutakin kuin lentomatka Ankara-Helsinki. Vastaus jätti jotain avoimeksi. Ministerihän kertoikin jo viime joulukuussa, että leiriltä pääsee pois rahalla, mikä ei tietty liity mihinkään. 

7 Comments

 1. Barcelonan kokous 1995 lahjottujen nimilista?
  31.5.2020 22:18

  Aitojen suomalaisten paluu ulkomailta julistettiin heti alkuunsa olevan oman onnen nojassa. Ne eivät muuten ole vieläkään paljastaneet ketkä edustivat Suomea 1995 Barcelonan kokouksessa, jossa Euroopan johtajat lupasivat LAHJUKSIA VASTAAN öljymaille ottavansa vastaan ko. maiden upporikkaiden öljyukkojen uhaksi kokemansa, oman maansa köyhät joutilaat massat. Olisipa vaikka puolustusvoimissa joku isänmaallinen, joka kaivaisi ja julkistaisi tiedon. Päästäisiin hallituksen kommareista ja hovarisimoista, ja perustuslain vastaisesta typerästä ja turhasta terveiden karanteenista eroon. Maanpettureiden omaisuutta on paljon kynimättä mamuvirran kutsumisen kulujen seurauksista, ilmuharhan tuhlauksesta ja kilpailykyvyn tuhosta sen seurauksilla, turhan terveiden karanteenin seurauksista ja ties mistä muusta.

  Vastaa
 2. Silja
  31.5.2020 23:05

  Koska nää on tuotu? Mikä se matkustajakone mallinen sotilaskone oli joka viikolla laskeutui hel-vantaalle? PVllä sellaisia ei ole.

  Vastaa
  1. Pekka Kemppainen
   1.6.2020 00:15

   UM:n mukaan tulivat kukin ”perhe” eri reittikoneella, jotka varmaan lentelee korona-aikanakin pilvin pimein.

   Vastaa
 3. Janis Petke
  1.6.2020 07:54

  Ei laskenut Finnair lennolle, vaikka oli ostetut liput ja monet todistukset lentokelpoisuudesta.
  Eipä auttanut suurlähetystö, kuin vasta julkisen pakon edessä,

  Haistakaa paska Suomen hallitus, Finnair ja ministeri Sutturainen.

  RIP Miikka.

  Vastaa
 4. BACA against valkokauluspedofiilit
  1.6.2020 10:55

  Näin turvataan lapsia myös valtion palkkalistan valkokauluspedofiileilta https://bacaworld.org/
  BACA=Bikers Against Child Abuse

  Vastaa
 5. Verho laskeutuu kohta
  1.6.2020 12:08

  Nämä ”lapset” ovat menetetyjä tapauksia. Ne eivät osaa suomea eivätkä sitä varmaan enää kunnolla opikkaan. Yhteiskunta on aivan erilainen kuin se mihin ne ovat tottuneet. Irstaita naisia ja tyttöjä on joka puoella ja ne kaikki tulee tappaa Allahin nimeen. Nämä ”lapset” ovat tikittäviä aikapommeja jotka syttyvät omana aikanaan. Vähän niinkuin Ruotsissa on tilanne tulehtunut kevään lämpimien ilmojen tultua.

  No, suomalaiset ovat halunneet tällaisen yhteiskunnan äänestäessään nämä ihmiset päättämään asioistamme. Eli nautitaan nyt koko esityksestä kun siitä on maksettu.

  Vastaa
 6. murre riepunen
  3.6.2020 17:32

  Tuotujen lasten ja aikuisten ei ole tarkoitus oppia länsimaisen hapatuksen aakkosia, kulttuuria ei maan tapoja eikä mitään muutakaan joka kuvastaisi henkilön kuuluvan tähän maahan. Salaisen operaation kiemurat aukaistava, valehteluun tai tietojen pimittämiseen syyllistyneet tuomiolla, mikäli pääkonna H. Haavisto syytteet niputettava viereillä olevaan KRP:n jo tutkittavana olevaan mahdolliseen rikokseen

  Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top