Nyt jäitä hattuun deltan kanssa kansalaiset, terveydenhuollon ammattilaiset ja toimittajat

Nyt deltavirukseen liittyvässä julkisessa päivittelyssä sekä rokotusten vastustajat että sulkutoimia kannattavat hysteriaa lietsovat alarmistit yrittävät luoda epäuskoa koronarokotusten hyödyllisyyteen vedoten Israelissa alkaneeseen neljänteen aaltoon, jossa tuhansia rokotettuja on saanut koronatartunnan.

Israelissa kuten muissakin vanhukset ja riskiryhmät rokotuksin suojanneissa maissa on myös deltaviruksen aiheuttama kuolleisuus ollut erittäin vähäistä verrattuna aikaan ennen koronarokotuksia.

Annan kirjoituksessani professori Ran Balicerin keskiviikkoiseen pitkään videohaastatteluun nojaten käytännössä samat riskinarviointi ja -hallintatiedot, jotka hän kertoi viime tiistaina pidetylle tietyistä uudelleen otetuista rajoitustoimista päättäneelle Israelin hallituksen erityisistunnolle.

Ennen Balicerin Israelin hallitukselle antamia neuvoja selostan lukijoille rokotusstrategioiden ymmärtämiseen liittyviä käsitteitä ja ilmiötä, joita ei välttämättä ole sisäistetty edes terveydenhuollon ammattilaisten antamissa julkisissa kommenteissa, puhumattakaan päivälehtien tekoasiantuntijoiden kommenteissa.

Olen professorin Balicerin lailla optimistinen tulevaisuuden suhteen ja luotan, että myös Suomi pääsee normalisoimaan olot ja että myös meillä opitaan elämään koronaviruksen kanssa.

Johdanto

Tutkin lähes kahden vuosikymmenen ajan rokotuksilla synnytettävän tuhkarokon laumaimmuniteetin strategisia globaaleja ongelmia. Tutkimusryhmämme havainnot ja niistä tehty pohdinta johti siihen, että jenkit ja WHO joutuivat lopulta syömään katkeran kalkin ja myöntämään, että yksi lähes kaikilla (>95%) lapsille varhain annettu onnistunut tuhkarokkopistos ei riitä hävittämään tuhkarokkoa, kuten oli lähes 50 vuotta rokottamisen alusta lähtien WHO:ssa ja USA:n tartunnan torjunnan keskuksessa CDC:ssä uskottu.

MPR-rokotusohjelman faasi IV arviointiohjelmamme keskiössä oli rokotuksen aikaansaama osittainen ja/tai ajan myötä mahdollisesti heikentyvä immuniteetti. Tämä sama ongelmatiikka on nyt keskiössä WHO:n pitkälti rokotuksiin nojaavan koronapandemiastrategian onnistumismahdollisuuksia arvioitaessa.

Annan tässä kirjoituksessani saman asiantuntija-arvion, jonka Israelin hallitus sai viime tiistaina, kun se päätti uudelleen toimeenpantavista rajoitustoimista (mm. koronapassi ja työpaikkojen etätyösuositukset) korkeasta rokotuskattavuudesta huolimatta syntyneen neljännen aallon vuoksi.

Kuuntelin eilen Haaretz-lehden tunti ja viisi minuuttia kestävän professori Ran Balicerin videohaastattelun, jossa hän selosti Israelissa alkaneen deltavariantin aiheuttaman neljännen aallon syntyä. Israelissa on miljoona rokottamatonta yli 12-vuotiasta henkilöä. Siellä asuu 9,2 miljoonaa ihmistä, joista ehkäpä pari miljoonaa on rokottamattomia alle 12-vuotiaita lapsia.

Peruspalikoita tarvitaan nyt keskustelussa ymmärryksen lisäämiseksi ja pelon vähentämiseksi ja rokotuskattavuuden nostamiseksi

Ennen kuin menen em. Baricelin haastatteluun tarkemmin, annan suurelle yleisölle, terveydenhuollon ammattilaisille, että myös maamme tiedotusvälineissä työtä tekeville peruskäsitteitä, jotka nyt välillä villistä epäinformatiivisesta pelkoja herättävästä deltavarianttiklikkijournalismista uupuvat.

Uskon ja toivon tässä kirjoituksessa antamani informaation kiinnostavan nyt monia.

Nyt ei-ammattilaiset aivelot ja uivelot surutta antavat arvioitaan rokotusstrategiasta päivälehdissä asiassa, josta he eivät ymmärrä mitään.

Toisaalta rokotusvastaiset voimat luovat nyt Israelissa alkaneen neljännen aallon myötä myös surutta epäuskoa sosiaalisessa mediassa rokotuksiin tyyliin ”siinäs näette, näistä hengenvaarallisista kokeellisista rokotuksista ei ole mitään hyötyä”.

Kaksi eri rokotusepäonnistumistyyppiä

Primaariset rokotusepäonnistumiset

Rokotus voi epäonnistua kahdella eri tavalla. Lihavoin edellä tarkoituksella sanan onnistunut, koska lähes 50 vuotta WHO:ssa ja USA:n CDC:ssä uskottiin esimerkiksi USA:n hyvin korkeasta rokotuskattavuudesta huolimatta toistuvasti syntyneiden rajallisten tuhkarokkoepidemioiden johtuneen siitä, että rokotus oli epäonnistunut teknisistä (väärä säilytystapa, teknisesti epäonnistunut pistos ym) tai harvoin rokotettavan henkilön immunologiaan liittyvistä syistä. Tätä kutsutaan primaariseksi rokotusepäonnistumiseksi. Riski olla oikeasti rokottamaton tuhkarokkorokotuksen antamisen jälkeen uskottiin olleen muutaman prosentin luokkaa.

Kun Suomi aloitti ensimmäisenä maailmassa MPR-rokotusohjelman (tuhka- ja vihurirokko ja sikotauti) kahden pistoksen ohjelmalla vuonna 1982, uskoimme, että toinen pistos korjaa tietyllä taajuudella syntyneet ensimmäisen rokotuksen primaariset rokotusepäonnistumiset. Julkaisimme tämän silloisen uskomuksemme esimerkiksi The New England Journal of Medicine -lehdessä vuonna 1994. Artikkelistamme ja Suomesta rokotusten mallimaana tehtiin etusivun uutinen The New York Times -lehteen.

Jos yhden pistoksen primaarisen epäonnistumisen riski on esimerkiksi kolme prosenttia, kahden pistoksen myötä primaarisen epäonnistumisen riski on jo mitätön eli 3% x 3% = 0,0009 eli 1/10000 eli joka kymmenestuhannes on vailla rokotusta antamaa suojaa kahden pistoksen ohjelmassa, kun se yhden pistoksen ohjelmassa on em. oletuksen mukaan kolme sadasta.

Sekundaariset rokotusepäonnistumiset

Rokotus voi epäonnistua myös sekundaarisesti. Siinä rokotuksella aikaansaatu immuniteetti on voinut olla alun perin riittämätön tai se on ajan myötä voinut olla heikentynyt erityisesti tilanteessa, jossa luonnollista tautia ei kierrä antamassa vahvistusbuustereita.

Pääsimme jäljille, että vastoin uskomusta onnistuneen tuhkarokkorokotuksen teho heikkenee ajan myötä 1990-luvun puolivälissä, kun tukeuduimme rokotusepäonnistumistutkimuksissamme suomalaisen professori Klaus Hedmanin kehittämään immunologiseen IgG-aviditeettimenetelmään.

Siinä vierähti kuitenkin yli kaksi vuosikymmentä ennen kuin WHO ja CDC suostuivat uskomaan meitä. Tutkimustuloksemme yritettiin pimittää vuosikausia ja em. toimijat yrittivät vuonna 2003 kaikin keinoin estää tulostemme merkityksen maailmanlaajuisen pohdinnan. Tämä pohdinta muodostaa nyt WHO:n tuhkarokkorokotusstrategian keskeisen osan, eli sen, että toisen tuhkarokkorokotuspistoksen ymmärretään todella myös buustaavan immuniteettia eikä vain korjaavan ensimmäisen rokotuksen primaarista epäonnistumista.

Keskeinen löydöksemme 1990-lopussa pienessä ei kovin merkittävässä lehdessä lopulta julkaistussa tutkimuksessamme oli se, että suuri osa rokotusepäonnistumisista, jotka olivat sekundaarisia Hedmanin menetelmän mukaan, havaittiin henkilöillä, joilla oli lievä tauti. Jos rokotusepäonnistumiset olisivat olleet em. USA:n epidemioissa käytännössä vain primaarisia kuten uskottiin, niin niiden olisi pitänyt olla yhtä ankaria tautitapatuksia kuin naiivilla ei-immuunilla henkilöllä. Osoitimme tämän uskomuksen vääräksi 1990-luvun lopussa julkaistussa tutkimuksessamme. Tämä ilmiö on nyt keskiössä pohdittaessa koronarokotusten tehoa ja niiden pettämistä.

Eradikaatiosta, eliminaatiosta ja vakavien tautitapausten hallinnasta eli palikoita strategiaymmärrykseen tarvitaan lisää

Toistaiseksi vain isorokkovirus on täydellä varmuudella kyetty hävittämään maapallolta. Virusta tosin yhä säilytetään ”kaiken varaltaSiperiassa ja USA:ssa Atlantassa. Isorokon hävittäminen oli mahdollista, koska isorokko oli verrattain heikosti tarttuva tauti ja ihminen oli ainoa olio, jossa se viihtyi. Tuhkarokkovirus on myös isorokon lailla ainoastaan ihmisissä viihtyvä virus, mutta sen hävittäminen on hyvin vaikeaa, koska se on ehkä tarttuvin ihmisen taudeista.

Olimme CDC:n tutkijoiden ohella toinen tutkijaryhmä, joka on osoittanut tuhkarokon superleviämisen varmuudella.

Näin tuhkarokon kohdalla puhutaan em. syistä ja haasteista johtuen strategisesti mieluummin tuhkarokkorokotuksen avulla aikaan saatavasta eliminaatiosta kuin taudin hävittämisestä (eradikaatio). Suomi on onnistunut eliminoimaan tuhkarokon johtuen korkeasta rokotuskattavuudesta ja rokotuksen riittävästä immunogeenisuudesta.

Muutama vuosi sitten kirjoittamassamme Duodecim-lehden pääkirjoituksessa emme sulkeneet sitä mahdollisuutta, että Suomessa joudutaan antamaan kolmas tuhkarokkopistos mahdollisesti heikentyvän immuniteetin vuoksi, vaikka mitään tähän viittaavaa ei toistaiseksi ole ilmennyt.

Tuhkarokon lailla ylähengitysteiden kautta leviävän koronaviruksen kohdalla ei voida edes lähtökohtaisesti päästä eradikaatioon, koska koronavirus kiertää mieluusti myös luonnonvaraisissa ja tuotantoeläimissä (esim. minkit). Nyt deltavariantin suuren tartuttavuuden ja havaittujen jopa tuhansien läpilyöntitapausten (ns. breakthrough rokotusepäonnistumiset) vuoksi toivottu eliminaatio on osoittautunut Israelin tapahtumien myötä haasteellisemmaksi kuin aluksi uskottiin.

Professori Ran Balicerin haastattelu

Deltavariantti on todella paljon tartuttavampi kuin aiemmat variantit

Ran Balicerin haastattelu alkaa päivittelyllä siitä, että deltavirus leviää nyt aivan toisella tavalla kuin aikaisempi variantti. Aikaisemmin tartunta ketjut olivat selvästi paikallisia ja tunnistettavia, nyt leviäminen on hahmotonta ja paljon nopeampaa. Tällä tulee olemaan myös vaikutuksensa Suomen koronastrategiaan.

Sitten Balicer selittää maallikoille usein vaikeasti ymmärrettävää asiaa eli sitä, että korkean rokotuskattavuuden oloissa voi suuri ellei suurin osa tartunnan saaneista olla rokotettuja, vaikka rokotus tehoaa hyvin erityisesti vaikeaa tautia vastaan. Tästä syystä teho-osastolla voi epidemiatilanteessa jopa puolet hoidettavista olla kahteen kertaan rokotettuja, mikäli rokotuskattavuus on korkea kuten se on Israelissa nyt.

Rokotukset antavat hyvin suojaa vakavaa tautia vastaan

Koronatartuntaa ja vaikeaa tautia vastaan rokotuksen teho on osoitettavissa epidemiologisesti laskemalla ns. altistusvedonlyöntisuhteita tai suoraan rokotettujen ja rokottamattomien sairastumisen ja kuolemisen suhteellisia riskejä, joista voidaan johtaa teholaskelmat. Balicerin ja kumppaneiden tarkat uudet laskelmat rokotuksen tehosta sekä tartuntoja että vakavaa tautia vastaan deltavariantin jyllätessä valmistuvat muutaman päivän sisällä.

Haastattelussa näytetyt Israelin terveysministeriön seinältä poimitut yksinkertaiset raakalaskelmat osoittavat vakavan kuolemaan johtavan taudin riskin olevan ainakin viisi kertaa suurempi rokottamattomilla kahteen kertaan rokotettuihin verrattuna, mutta yksityiskohtaiset laskelmat tästä valmistuvat siis kohdakkoin. Tämä on huima absoluuttinen riskin pudotus etenkin suurimman riskin potilailla.

Israelissa on nyt varotoimena jo 200 000 yli 60-vuotiasta ja riskiryhmäläistä saanut kolmannen rokotuksen, koska alustavasti näyttää siltä, että alkuvuodesta kahteen rokotetut vanhemmat ikäryhmät saattavat olla suuremmassa tartuntariskissä verrattuna myöhemmin toisen pistoksen saaneisiin. Ensimmäisenä rokotuksen saaneet ovat kuitenkin erilainen joukko kuin myöhemmin rokotetut, eikä varmuudella voida tietää, josko todella kahteen kertaan rokotettujen rokotusteho heikkenee näin nopeasti. Joka tapauksessa alkuvuodestakin kahteen kertaan rokotetuilla suoja ankaraa tautia vastaan on ollut hyvä.

Paljon perustietoa rokotusepäonnistumisista uupuu luonnollisista syistä

Itse asiantuntijana suhtaudun em. laskelmiin vielä siinä mielessä varauksellisesti, että me emme tiedä mm. eri rokotteiden primaaristen rokotusepäonnistumisten taajuutta ja näin moni ”kahteen kertaan rokotettu” ja siitä huolimatta sairastunut voi olla itse asiassa olla todellisuudessa vain yhteen kertaan rokotettu, koska heillä on saattanut ensimmäinen pistos olla epäonnistunut. Nyt käytävässä asiantuntijoidenkin välisessä keskustelussa on toistaiseksi käytännöllisenä oletuksena, että kaikki ns. läpilyönti (engl. breakthrough) koronarokotusepäonnistumiset ovat sekundaarisia epäonnistumisia, mikä voi etenkin yhteen kertaan rokotettujen kohdalla olla väärä tulkinta, jos primaaristen koronarokotusepäonnistumisien taajuus on merkittävä.

Primaaristen rokotusepäonnistumisten taajuus voi myös vaihdella merkittävästi eri tekniikkoihin perustuvien ja jopa eri valmistajien samoihin tekniikkoihin perustuvien rokotteiden välillä tai jopa maiden välillä ja maiden sisällä alueellisesti eri syistä.

Israelista saamme ehkä nopeastikin lisää tietoa kolmannen rokotuksen hyödyistä

WHO on hiljan kritisoinut ankarasti rikkaita kolmatta pistosta harkitsevia maita (esimerkiksi Iso-Britannia, Ranska ja Ruotsi) niiden itsekkyydestä, koska rokotuskattavuus on vielä niin alhainen kehitysmaissa. Ran Balicer puolusti mielestäni hyvin Israelin kolmannen rokotuksen politiikkaa sillä, että Israel on niin paljon edellä muita maita ja nyt heillä on itse asiassa velvollisuus luoda olosuhteet, jossa kolmannen pistoksen mahdollinen hyöty voidaan todennäköisesti selvittää, jos viruksen kierto jatkuu edelleen voimakkaana.

Professori Balicer antoi neuvonsa Israelin hallitukselle ns. varman päälle

Ran Balicer antoi neuvonsa Israelin hallitukselle ns. varman päälle ja kehotti hallitusta ottamaan joukon em. rajoituksia uudelleen käyttöön. Varotoimet perustuvat nyt pelkoon, että terveydenhuollon kapasiteetti voi joutua uudelleen koetukselle huolimatta rokotuksen hyvästä tehosta ankaraa tautia vastaan, jos neljännestä aallosta tulee riittävän iso. Tämä oli perimmäinen syy, miksi Israelin hallitus palautti takaisin eräitä rajoitustoimia.

Vaikean taudin määrä on Israelissa noussut kesäkuun 20:stä 261:een, minkä Balicer epäili johtuvan osin heikkenevästä rokotuksen aiheuttamasta immuniteetista. Hänen mukaansa erot muihin maihin kuten Isoon Britanniaan, jossa ei ole käytännössä enää lainkaan rajoituksia ja siitä huolimatta epidemiatilanne on hallinnassa, voivat johtua siitä, että muiden maiden kakkosrokotus on annettu paljon myöhemmin kuin Israelissa. Tämä on se tärkein syy, miksi Israel on nyt varotoimena rokottanut 200 000 yli 60-vuotiasta ja riskiryhmäläistä. Balicer kuitenkin myönsi, että Isossa Britanniassa voidaan olla jo lähellä rokotuksin ja luonnon taudin aiheuttaman laumaimmuniteetin syntymistä.

Professor Balicer optimistinen tulevaisuuden suhteen

Ran Balicer myönsi haastattelussa, että tilanne voi kääntyä itsekseen hyvään suuntaan, mutta että ”se ei ole työdiagnoosi nyt”, vaan heidän oli tiistaisessa hallituksen kokouksessa varauduttava huonompaan. Tästä huolimatta Balicer oli hyvin optimistinen sen suhteen, että opimme elämään viruksen kanssa, vaikka ei sulkenut mahdollisuutta joka vuotisen pistoksen tarpeesta influenssan tapaan. Vaikka haastattelussa puitiin sulkutoimia, koulujen avaamista ja mietittiin sulkutoimien uudelleen käyttöön ottoa, niitä pidettiin viimeisenä hätävarana.

Professori Balicer ei maininnut eräitä rohkaisevia näkökulmia

Se mikä Balicerin haastattelussa jäi käsittelemättä, oli Israelin koronakuolemien toistaiseksi hyvin maltillinen kehitys siitäkin huolimatta, että kakkosrokotuksesta on kulunut jo merkittävästi pidempi aika aika vanhuksilla ja riskiryhmäläisillä kuin muissa maissa kuten Suomessa, jossa kakkospistoksia aluksi ”pihdattiin” rokotepulan vuoksi. Koronakuolleisuus on massarokotusten myötä romahtanut lähes kaikissa vanhuksensa ja riskiryhmänsä kahteen kertaan rokottaneissa maissa.

Edelleen optimismia herättää eräiden israelilaisten kliinikkotutkijoiden esittämä arvostelu ”norsunluutorneissa” tehdyistä tutkimuksista. Esimerkiksi Tel Aviv Sourasky Medical Centerin vanhempi kliinikko But Paran totesi vakavan taudin määritelmän olevan aikaisempaan verrattuna ongelmallinen ja harhaanjohtava.

Vakavaksi koronataudiksi määritellään Israelissa ja kaiketi muuallakin sellainen potilas, jolla happisaturaatio heikentyy. Määritelmä toimi Paranin mukaan hyvin ja se oli hyvä indikaattori taudinkulun nopeasta huononemisesta aikana, jolloin ei ollut vielä rokotuksia. Määritelmä ei ole enää informatiivinen Paranin mukaan, koska rokotetuilla potilailla happisaturaation heikkeneminen on nopeasti ohimenevä ilmiö. Paran The Times of Israel lehden haastattelussa antoi esimerkin juuri osastolla olevaan yli 80-vuotiaaseen potilaaseensa, joka oli sairastunut saamastaan kahdesta rokotuksesta huolimatta. Potilas parani nopeasti lisähapella ja steroidihoidolla, vaikka hänet oli määritelty virallisesti vakavasti sairastuneeksi.

Lopuksi

Suomi on nyt tilanteessa, jossa yhteiskuntaa on avattava ja koululaisten on välttämättä päästävä kouluun ja opiskelijoiden läsnäopetukseen. Sympatiani ovat nyt myös ravintoloitsijoiden ja kulttuuriväen puolella. Emme voi välttyä kaikilta rajoitustoimilta, mutta niitä on mielestäni mietittävä nyt tarkkaan.

Lopuksi palaan jankutukseeni. Taudin alkuvaiheen täysin turvallisista ”adjuvanttihoidoista” (esimerkiksi ivermektiini ja hydroksiklorokiini) on voitava käydä avointa keskustelua samoin kuin lääkkeellisestä täysin turvallisesta ennaltaehkäisystä ja taudinkuvan lieventämisestä D-vitamiinilla, etenkin, jos professori Balicerin pahimmat pelot käyvät toteen. Itse en niihin näillä näkymin usko.

Muistutan, että Yhdysvaltain koronatsaari Anthony Fauci paljasti viime syksynä vahingossa sähköpostitse, että hän syö 150 mikrogrammaa D-vitamiinia päivässä. Nyt suositus Suomessa ja laajalti länsimaissa on 20 mikrogrammaa päivässä. Päivä alkaa lyhenemään Suomessa kohta taas merkittävästi, mikä vähentää nopeasti syksyn mittaan veren D-vitamiinipitoisuuksia väestössä.

Hiljan julkaistiin Israelista vielä vertaisarvioimaton tutkimus, jossa osoitettiin, että sairaalaan joutuneista ennen sairastumista mitatun alhaisen veren D-vitamiinitason omaavilla oli peräti 14 kertaa suurempi tilastollisesti erittäin merkitsevä vakioitu riski kuolla kuin korkean D-vitamiinitason potilailla. Lisäksi tutkimuksessa osoitettiin syy-seuraussuhteeseen viittaava ns. annosvaste, eli että mitä alhaisempi D-vitamiinitaso oli, sitä ankarampi oli potilaiden koronataudinkuva.

Viitteet

Click to access 2021.06.04.21258358v1.full.pdf

0

14 Comments

 1. puolueeton
  6.8.2021 20:56

  Saahan sitä joskus somesta asiallistakin tietoa. Hyvä artikkeli.
  Monet vapaan median artikkelit rokotuksista pilaavat vapaan median mainetta ja tekevät siitä valhemediaa.

  Vastaa
 2. WWG1WGA - NO PANIC?
  6.8.2021 21:14

  Kiitokset sydäntemme pohjasta Mikko ! Saimme loistavan kurkistuksen todellisen tiedemiehen ajatusmaailmaan ! Artikkelisi herätti monialaisissa tutkijapiireissämme uskottavuutta, sokeaa luottamusta ja syvää kunnioitusta. Vihdoinkin saimme aavistuksen mitä maassa tapahtuu tiederintamalla.

  Vastaa
  1. Mikko Paunio
   8.8.2021 15:31

   Kiitos WWG1WGA – NO PANIC?

   Vastaa
 3. seant
  6.8.2021 21:20

  Tämän D-vitamiinipuutoksen totesi heti Ruotsin lääkärit, siitä oli juttu ko. maan lääkärilehdessä. Kun ensimmäiset ihmiset kuoli, niin voi sanoa kaikki oli pohjois-afrikasta tulleita, niin D-vitamiini taso oli heillä lähes nolla. Silloin jo pääteltiin, että kun he ovat muuttaneet tänne pohjoiselle pallonpuoliskolle, he eivät saa auringosta tarpeeksi D-vitamiinia.
  Se ihmetyttää, että aika vähän puhutaan näistä estävistä asioista, myös tehokkaista hoidoista, kuten Trump parani muutamassa päivässä tällä hoidolla. Sen jälkeen esim Saksa tilasi näitä hoitoaineita aika ison määrän, ei ole paljon puhuttu mihin on käytetty.

  Vastaa
 4. Juha
  6.8.2021 21:51

  Hyvä kirjoitus. Tällaisia asiallisia avarakatseisia keskustelun avauksia tarvitaan.. eikä totalitaristista yhden totuuden rummutusta mitä valtamedia ja poliittinen eliitti harrastaa.

  Rokotteiden suojaprosentteihin perustuva todennäköisyyslaskenta puoltaa rokotteiden uusintaa kuten muissakin rokotteissa.. mutta rokotekehitys ei pysy virusmuunnoksen tahdissa, jolloin suoja ja siis todennäköisyydet heikkenevät. Laumasuojan saavuttaminen vaatii siis yhä uusia rokotuksia ja jossain vaiheessa mahdolliset haitat ylittävät mahdolliset hyödyt.

  Siksi olisi avattava keskustelu myös muista keinoista taudin torjumiseksi.. sillä joskus on tunnustettava ettei se Trumpin alullepanema, operaatio Warpspeedin synnyttämä, geenipiikki ehkä ollutkaan paras ratkaisu. Yleensä teollinen tuotekehitys ottaa aikansa.. ja harvoin mitään kelvollista kehitetään ylivalonnopeudella (warpspeed) ..

  Vastaa
  1. Juha
   6.8.2021 22:06

   Jatkan vielä..

   Se, että Trump päätti ketkä saavat yksinoikeuden koronalääkkeen valmistukseen.. kertoo koko kuvion poliittisuudesta.

   Yhden totuuden ihmisille ei ole muita lääkkeitä tähän tautiin kuin operaatio warpspeedin yhtiöiden rokotteet..

   https://en.m.wikipedia.org/wiki/Operation_Warp_Speed

   Omituista.. että Trumpin sana on laki Suomen medialle, THLlle, maamme sairaanhoidolle ja poliittiselle johdolle..

   Vastaa
 5. Totuus ensin
  6.8.2021 22:41

  Koronapassi tuo natsiajat takaisin. Koronapassi tulee jakamaan kansalaiset kahtia samaan tapaan kuin natsisaksassa tapahtui kun juutalaiset merkittiin daavidin tähdellä.
  Käsi ylös kuka haluaa tätä !

  Vastaa
  1. Totuus ensin
   6.8.2021 22:43

   Nyt siis tiedetään ketkä hallituksessa ovat natseja tai heidän jälkeläisiään.

   Vastaa
 6. Itsemääräämisoikeus
  6.8.2021 23:27

  Minä toivon sydämestäni että mahdollisimman moni kahden rokotteet ottanut rokotemyönteinen ottaa sen komannen ja neljännen rokotteen jotta tuntee olonsa turvalliseksi. Siihen niillä on täysi oikeus.

  Minä joka en ole ottanut ensimmäistäkään tunnen oloni turvallisemmaksi ILMAN rokotteita. Ja tähän minulla on täysi oikeus.

  Vastaa
 7. Joku
  7.8.2021 10:03

  Kannattaako Extra pakkorokotuksia, rokotuspassia ja näiden tuomia ihmisten liikkumisen rajoituksia?

  Vastaa
  1. Pekka Kemppainen
   7.8.2021 10:46

   Extra tekee mediaa ja kertoo asioista.

   Vastaa
   1. Joku
    7.8.2021 13:17

    Myös Hesari ja Yle tekee mediaa ja kertoo asioista 🙂

    Vastaa
 8. Uusin onnettomuustyyppi on Vaccident
  7.8.2021 13:23

  Kokeellisesti rokotettuja ei saa päästää julkisille teille tai raiteille minkään ajoneuvon ”ratissa”, eikä myöskään ajamaan mitään muutakaan motorisoitua kulkuneuvoa (ml. veturit). Matkustajakoneen pilotiksi ehdoton ei – samaa sanovat maailman vakuutusyhtiöt – lennon vakuutukset mitätöityvät automaattisesti kokeellisesti rokotetun pilotin tapauksessa. Kokeellisesti rokotetut ovat muuttuneet sammumattomiksi piikkiproteiinitehtaiksi elämänsä loppuun saakka – ellei pienet ja harvat pro-life puolella toimivat lääketehtaat saa kehitettyä kokeelliset rokotukset kumoavaa vastalääkettä. Piikkiproteiini aiheuttaa korkean riskin mikroveritulpille ympäri aivoja ja keuhkoja. Lievimmät onnettomuudet ovat olleet kokeellisesti rokotetun ratissa aiheuttamat käsittämättömät peräänajot hyvässä valaistuksessa, hyvällä säällä ja hyvällä tiellä. Kanadassa löytyi kiitoradalle pysähtyneestä rahtikoneesta tajuton pilotti. Kun British Airways (BA) rokotutti kokeellisesti 80% piloteistaan, niin aiemmin terveitä pilotteja kuoli parissa viikossa 14 – pelkkää onnea ettei pilotin kuolemaa sattunut kesken matkustajalennon. Lentoyhtiöt harkitsevat myös lentokieltoa kokeellisesti rokotetuille matkustajille – korkealla ilmassa veritulpan riski nousee, eikä pakkolaskuja kaivata matkustajan veritulpan vuoksi. ”Normaali” onnettomuus on englanniksi ”accident”. Kokeellisesti rokotettujen aiheuttamille onnettomuuksille on uudet nimet: ”Vaccident” tai ”VAXXIDENT”.

  Vastaa
 9. juha II
  7.8.2021 23:07

  Nythän on niin, että nämä kirjoitukset ovat yhtä merkittäviä kuin kusisi lumeen. Tätä maailmaa johtavat hullut, joten nk. järkipuheet on syytä unohtaa ja ajatella Omilla aivoillaan, jos on. Ja jos ei ole. Se siitä sitten.

  Nyt ollaan tekemisissä ISIS-terroristien ja Talebanin kanssa silmästä silmään ja se merkitsee vain yhtä asiaa PISTE!!!

  Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top