Opposition välikysymys tänään eduskunnassa (SUORA 14:00)

Odotettavissa on kuuma välikysymys-keskustelu, jossa ei sanoja säästellä. Nyt jos koskaan saamme katetta verorahoille.

Välikysymys koskee hallituksen varautumista siirtolaisvirtaa hyväksikäyttävään hybridivaikuttamiseen, ja on 4. asiakohtana. Kysymyksen koko tekstin voi lukea sivun alaosaan linkitetystä artikkelista.

Ministeri Krista Mikkonen vastasi opposition välikysymykseen pitäen viranomaisten valmiutta ja valtuuksia riittävinä. Vuoden 2012 valmiuslakia Mikkonen pitää riittävänä. Valmiuslain menettelytapoja voidaan soveltaa maahanmuuttoon liittyvissä tilanteissa.

”Suomen valmius on hyvällä tasolla.”

Peruusuomalaisten Riikka Purra mainitsi vastauksessaan aiemmat tilanteet Turkin ja Kreikan rajalla, ja muistutti silloisen hallituksen olleen kykenemätön tunnistamaan tilannetta hybridiuhkaksi. Hallituksen vastausta hän piti saivarteluna. Purra muistutti tuoreesta uutisesta, että hallitus valmistelee oleskeluoikeuden myöntämistä niillekin, jotka eivät täytä turvapaikan ehtoja. Sisäministeri on Purran mielestä sinisilmäinen.

Hallituksen valmistelemat valmiuslain muutokset, joihin Mikkonen viittasi välikysymykseen vastatessaan, ovat riittämättömiä. ”Rajat pitää sulkea, ei suunnitella erityistoimia mahdollisimman monen vastaanottamiseksi.”

Purra muistutti, että EU:n komissio hyväksyi Puolan toimenpiteen ottaa poikkeuspykälät käyttöön. Siis EU eivätkä kansainväliset sopimuksetkaan estä toimimasta. Purran mielestä Suomen maahanmuuttopolitiikkaa ollaan löysentämässä tilanteessa, jossa EU-maihin kohdistuu uhka.

Perussuuomalaisten ryhmäpuheensuon käytti edustaja Meri. ”Sopiva turvapaikanhakijoiden määrä on nolla.” Meri muistutti väkivaltaistumisesta maahanmuuton myötä. ”Ainakin yksi raja-asema auki” -asenne sai Mereltä tuomion. Turvallisuutta ja talouden tasapainoa vaarantava turvapaikanhaku on voitava pysäyttää jo rajalla. Meri haluaa tiukentaa pysyvän oleskeluluvan ehtoja.

Perussuomalaiset ovat johdonmukaisesti vaatineet, että korkean sosiaaliturvan vuoksi Suomeen kohdentuva turvapaikanhakeminen pitää taloudellisista, sosiaalisista ja moraalisista syistä lopettaa tekemällä Suomesta epähoukutteleva maa haitalliselle siirtolaisuudelle.

Perussuomalaiset haluavat muuttaa sosiaaliturvan kansalaisuus-perusteiseksi, ei asumiseen perustuvaksi. Meri haluaa maahan jo päässeet oleskeluluvattomat pidettäväksi säilössä. ”Esitän hallitukselle epäluottamusta.”

Sosialidemokraattien ryhmäpuheenvuoro kuvaili laveasti ongelmakenttää. Oppositio on politisoinut kysymystä.

Kokoomuksen puheenvuoron käytti edustaja Häkkänen. ”Avoimen yhteiskunnan heikkouksia käytetään meitä vastaan”, kuvaili Häkkänen hybridiuhkaa maahanmuutossa. ”Lainsäädäntöön ei voi jättää turvallisuutta vaarantavia aukkoja.” Lainsäädännössä ei ole riittäviä valtuuksia turvapaikanhakua käyttävän maahantunkeutumisen estämiseen, totesi Häkkänen.

”Meillä ei ole turvallisuuslainsäädännössä riittäviä toimivaltuuksia keskeyttää turvapaikanhakua, jos tätä oikeutta käytetään kansallista turvallisuutta vaarantavalla tavalla. Tämän ovat myös rajaviranomaiset todenneet julkisesti. Oikeusvaltiossa viranomaisen lailliset toimivaltuudet ovat julkisia”, Häkkänen sanoi.

Hän muistutti yhtenäisen linjan puuttumisesta hallituksessa: Hallituksen toimintakyky on heikentynyt. Häkkänen kannatti Meren esitystä.

Keskustan puolesta puhui edustaja Vanhanen. Hän muistutti hybridiuhkan torjumisesta ja samalla ihmisyyden noudattamisesta. Taakanjakokyky mainittu, -ja kansainväliset sitoumukset. Vanhanen uskoo kansainvälisen yhteisön pystyvän pakottamaan Valkovenäjän toimimaan kiltisti.

Meillä on ollut pitkä perinne Suomessa siitä, että maamme turvallisuuteen liittyvissä asioissa rakennetaan yhteistä näkemystä yli hallitus-oppositiorajan. Olisi viisasta ja Suomen edun mukaista pitää tästä kiinni. Tekemällä turvallisuuteen liittyvistä asioista sisäpolitiikkaa voi tahtomattaan mennä juuri siihen ansaan, mihin hybridivaikuttamisella pyritään.

Hallituksen puolelta on selkeästi kerrottu – ja me jokainen tiedämme sen muutenkin – että totta kai itsenäinen maa saa sulkea raja-asemansa. Me emme me olisi keinottomia. Vuonna 2016 Suomi hoiti omalla hiljaisella tavallaan poikkeuksellisen vaelluksen, joka kohdistui pohjoisimpaan Suomeen. Suomella on kyky vastata poikkeuksellisiin tilanteisiin nyt ja myös tulevaisuudessa.

Edustaja Saramo (Vasemmisto) kertoi järkyttyneensä käydessään Puolassa. Saramo syytti oppositiota Lukashenkan pussiin pelaamisesta. ”Puola on itse ylläpitänyt kriisiä”, syytti Saramo. ”Oppositio demonisoi lapsia”, kärjisti vasemmiston ryhmäpuheenvuoron käyttäjä. ”Suomi on varautunut hybridivaikuttamiseen”, totesi Saramo. Kritiikki kohdistui erityisesti Kokoomukseen.

Perussuomalaisten kylmäkiskoisuus turvapaikanhakijoita kohtaan ei yllätä mutta kokoomuksesta luulisi löytyvän vielä edes hieman selkärankaa ihmisoikeuksien puolustamiselle, toteaa Saramo.

Oppositio panikoi kovan paikan edessä. Tällaiset välikysymykset voi nähdä epäsuorasti Lukašenkan tukemisena. Ne eivät tilannetta paranna, Saramo täsmensi kritiikkinsä.

RKP:n edustaja tuomitsi aluksi häikäilemättömän ihmisten hyväksikäytön, viitaten Valkovenäjän toimintaan. Oppositio kannattaa hänen näkemyksensä mukaan rajojen sulkemista. Edustaja muistutti, että hallitus valmistelee valmiuslain päivittämistä yhteistyössä oppositionkin kanssa.

Kristillisten Päivi Räsänen totesi ettei kansainvälisten sopimusten noudattaminen voi ylittää kansallisesta turvallisuudesta huolehtimista. Suomen lainsäädäntöä on pikaisesti päivitettävä, totesi Räsänen. Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä vaatii, että lainsäädäntöä on pikaisesti päivitettävä niin, että turvapaikkahakemusten vastaanottaminen voidaan keskeyttää määräajaksi, mikäli Suomeen kohdistuu hybridioperaatio.

Lainmuutos olisi myös viesti laittoman siirtolaisuuden operaatioita järjestäville tahoille. Lisäksi on huolehdittava viranomaisten resursseista ja yhteistyön sujuvuudesta, jotta mahdolliseen
hybridioperaatioon tai muista syistä johtuvaan laajamittaiseen maahanmuuttopaineeseen voidaan varautua, perusteli KD:n ryhmäpuheen välikysymyskeskustelussa pitänyt entinen sisäministeri, kansanedustaja Päivi Räsänen. Räsänen totesi, että kansainvälisten sopimusten noudattaminen ei voi ohittaa kansallisen turvallisuuden ylläpitoa.

Edustaja Harkimo (Liike Nyt) totesi myös, että kansallinen turvallisuus on prioriteetti kansainvälisiin sopimuksiin nähden. Sisäministeri ei suostu selkeästi vastaamaan, kommentoi Harkimo ministerin vastauspuheenvuoroa. Turvallisuuden ei pitäisi olla hallitus-oppositio -kysymys. ”Nykyinen turvapaikkajärjestelmä ei toimi”, koska hakija pääsee maahan ja pystyy tekemään uusia hakemuksia ja valituksia. ”Hallitus nostaa kädet ilmaan, ja kutsuu laittomia maassaolijoita paperittomiksi”. Liike Nyt ei hyväksy sitä, että kaikki saavat jäädä maahan. (Pohjois-Irakin) Kurdistanin alue ei ole turvaton, eikä oikeuta turvapaikkaan. Suomi tarvitsee maahanmuuttoministerin, joka pystyy keskittymään aiheeseen, eikä toimi ideologisin perustein.

Ministeri Mikkonen vastasi puhujille toteamalla, että Suomi on hyvin varautunut. Edustaja Purralle Mikkonen kommentoi, että hallitus on antanut tietoa eduskunnalle. Mikkonen väisti Kokoomuksen kritiikin toteamalla, etteivät kansallinen turvallisuus ja kv-sopimukset ole ristiriidassa.

Purra totesi debatissa toivoneensa hallitukselta laadukkaampaa vastausta. Hallitus on kyvytön vastaamaan kehitysmaista saapuvan maahanmuuton ongelmiin. Hallituksen aie myöntää oleskelulupia hylsyn saaneille romuttaa koko prosessin.

Edustaja Meri jatkoi hybriditilanteesta rajan ylittävine ihmismassoineen: Onko tässäkin tilanteessa otettava yksilölliset turvapaikkahakemukset jokaiselta tukijalta?

Kokoomuksen Häkkänen kertoi huolestuneensa entistä enemmän kuultuaan hallituksen vastauksen.

Edustaja Räsänen huolestunut hallituksen toimintakyvyttömyydestä. Vasemmiston kanta, että kriisi on Puolan aiheuttama, on pyöristyttävä.

Saramo korjasi, että Valkovenäjä on syyllinen mutta Puola on pitkittänyt kriisiä. Persut lietsovat vihaa, arveli Saramo. Kokoomus on (persujen) hyödyllinen … (Jäi sanomatta, mutta kaikki tietää että idiootti).

Edustaja Halla-aho muistutti, että valtion on pystyttävä puolustamaan itseään. Esimerkkinä Unkari, Kreikka ja Puola. Sinisilmäinen turvapaikkapolitiikka ja ponneton palauttaminen ovat houkute.

Edustaja Mäkelä puolusti välikysymyksen jättämistä sillä, ettei hallitukselta saa muuten vastauksia.

Ministeri Haavisto totesi keskusteluun, että kyse on ulkopolitiikan ja turvallisuuspolitiikan kriisistä. Eu:n puitteissa vaikutetaan mm. lentoihin ettei uusia henkilöitä tule rajalle. Lukashenka ilmeisesti laski, ettei Puola saisi EU:n tukea.

Ministeri Henriksson vastasi Kokoomuksen väitteeseen, ettei valmiuslain uudistus olisi edennyt. Kaikki puolueet tullaan lähiaikoina kutsumaan yhteiseen kokoukseen. Tämä ei ole hallitus-oppositio -asia. Henriksson viittasi myös koronapandemian poikkeusmääräyksiin.

Ministeri Tuppurainen paheksui ihmisten käyttämistä hybridihyökkäyksiin. EU:n Komissio tulee uudistamaan vapaan liikkumisen Schengen-säädöstöä, kertoi Tuppurainen.

SDP:n Lindtman torjui käsityksen, ettei lainsäädäntö ole riittävä tilanteeseen.

Entinen sisäministeri Risikko oli valmiuslain tarkistuksen puolesta. Meidän pitää ennaltaehkäisevästi tehdä ne nyt.

Edustaja Niikko kertoi rajaväeltä kuullun, ettei tirvapaikkahakemusten vastaanottamisista voi keskeyttää nykymääräysten aikana.

Edustaja Hassin mukaan hybridihyökkäys tähtää epävarmuuteen, jota myös opposition välikysymys edistää.

Edustaja Turtiainen pitää hallituksen kaatamis-ajatusta hyvänä. Valeoppositio mukaan uuteen hallitukseen, jos hallitus kaatuisi, -spekuloi Turtiainen. Koronahuijaus mainittu. (Hohhoijaa). ”Epäluottamus koko eduskunnalle.”

Edustaja Gustafsson ihmetteli Kokoomuksen mukaanlähtöä ulkopolitiikalla sisäpolitiikan tekoon.

Edustaja Zyszkovits katsoi, että hallitus aikoo muuttaa lakeja. Hän ihmetteli, miksi täällä (salissa) katsotaan että se olisi ristiriidassa kv-sopimusten kanssa.

Edustaja al-Taee kertoi yhden uhrin tarinan.

Edustaja Juvonen kysyi ministeriltä laittomasti maassa oleskelevien määrästä.

Edustaja Westman muistutti, ettei valmistelua ole tehty ennen kuin oppositio otti asian esille. Hän siteerasi ministeriä, jonka mukaan ”ainakin yksi rajanylityspaikka on pidettävä auki”: -Kuka tässä on hyödyllinen idiootti?

Ministeri Mikkonen kertoi, että hallitus on asettanut työryhmän, ja työ valmiuslain uudistamiseksi on käynnissä. Mikkonen on tänään saanut rajavartioston päällikön raportin itärajan tilanteesta: on rauhallista.

Ministeri Henriksson täsmeni: Valmiuslaki uudistetaan kokonaisuudessaan, ei vain hybridiuhka- tai pandemia-tilanteisiin. Jossakin tapauksessa voidaan jokin muutos tehdä voimassaolevaan valmiuslakiin. Lain aukkoja voidaan paikata normaalilainsäädäntöön.

Ministeri Haavisto viittasi Geneven pakolaissopimukseen: Parempi pitää vanha 146:n maan allekirjoittama sopimus voimassa. YK:n pakolaissopimuksen mukaan Valkovenäjä on turvapaikkahakemusten kohde nyt Puolan-Valkovenäjän rajalla oleville.

Edustaja Orpo torjui käsityksen, ettei Kokoomus välitä inhimillisyydestä. Rajan kokonaan-sulkemisen työkalu pitää olla käytössä. (-kuten v.2015? (toim.huom.))

Edustaja Purran mukaan valmiuslaki ei vastaa välikysymyksen näkökohtiin. Purra ihmetteli myös lausuntoa ”yksi raja-asema auki”.

Edustaja Mäkelä totesi puheenvuoronsa aluksi, että kun debatti päättyi ja kamerat katsosivat salista, katosivat ministeritkin. Vihreiden ministerien julkisilla lausunnoilla on hybridivaikutus niilläkin, viittasi Mäkelä mm. ”yksi raja-asema auki” -lausuntoon, ja aikeeseen myöntää oleskelulupia laittomille maassaolijoille. Mäkelä muistutti, ettei pääministeriltä ole ennenkään saanut vastauksia.

Mäkelän mukaan esm. miljoona turvapaikanhakijaa uhkaisi jo suomalaisten ihmisoikeuksia, Oikeudet voivat olla ristiriidassa. EU on osa ongelmaa, totesi Mäkelä. ”Taakanjako” on houkutetekijä.”

Videolähetys eduskunnasta alkaa istunnon alkaessa klo. 14:00. Tallenne ilmaantuu samaan ikkunaan istunnon päätyttyä. Keskiviikon täysistunnon asialista löytyy videoikkunan alapuolelta.

Videolähetys: Eduskunta

Asialista 24.11. 2021:

 • Asiakohta 2. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuoden 2022 tuloveroasteikosta, tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta HE 142/2021 vp; Lakialoite LA 34/2019 vp, 50, 60, 62, 72/2020 vp, 32/2021 vp; Toimenpidealoite TPA 53, 82, 85, 123, 130/2020 vp; Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 16/2021 vp; Ensimmäinen käsittely (mietintöön sisältyy kolme vastalausetta, joissa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotuksia) (vain äänestykset).
 • 3. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 17 ja 34 a luvun muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi HE 89/2021 vp; Lakialoite LA 41/2019 vp; Toimenpidealoite TPA 158/2020 vp; Lakivaliokunnan mietintö LaVM 15/2021 vp; Ensimmäinen käsittely (mietintöön sisältyy vastalause, jossa §-muutosehdotus ja lausumaehdotuksia) (vain äänestys).
 • 4. Välikysymys Suomen varautumisesta siirtolaisvirtojen ohjaamiseen perustuvaan hybridivaikuttamiseen VK 5/2021 vp; Ainoa käsittely.
 • 5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta HE 180/2021 vp; Talousvaliokunnan mietintö TaVM 34/2021 vp; Mietinnön pöydällepano.
 • 6. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain ja ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta HE 155/2021 vp; Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 11/2021 vp; Mietinnön pöydällepano.
 • 7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden Alankomaiden kanssa Aruban osalta tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain muuttamisesta HE 184/2021 vp; Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 18/2021 vp; Mietinnön pöydällepano.
 • 8. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden Alankomaiden kanssa Alankomaiden Antillien osalta tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain muuttamisesta; Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 19/2021 vp; Hallituksen esitys HE 185/2021 vp;Mietinnön pöydällepano.

Oppositiolta välikysymys varautumisesta hybridivaikuttamiseen

6 Comments

 1. pöh
  24.11.2021 03:38

  En usko että vastaa taas mihinkään, lähinnä nauraa ja kiukuttelee.
  Ei diktatuurissa mitkään välikysymykset kiinnosta, ennen seuraavia EK vaaleja väärin ajattelevat on jo suljettu Australian malliin jonnekin leireille.

  Vastaa
  1. Pekka Kemppainen
   24.11.2021 12:46

   Mariinin esikuvana eivät ole Australian leirit, vaan joku muu mikä.

   Vastaa
 2. Mikään ei muutu
  24.11.2021 10:48

  Vaikka kuinka ei sanoja säästellä tälläkään kertaa, niin keskustelu ei johda mihinkään. Oppositio nimensä mukaan jää aina häviölle, JOS asiasta vaikka satuttaisiin äänestämään.

  Vastaa
  1. Pekka Kemppainen
   24.11.2021 12:44

   Tänään on vaikea sanosa, kumpi on enemmän hajallaan: Oppositsiooni vaiko hallitusporukka.

   Vastaa
 3. Obelix
  24.11.2021 16:52

  Ministeri Henrikson sanoi, että valmiuslain valmisteluun laiksi menee aikaa 4vuotta, mutta entä, jos sen 4vuoden aikana tulee rajoilla eteen seuraavanlainen hybriditilanne, jossa suomalaisille rajavartijoille kerrotaan raa’alla sotilasäänellä: Te seisotte siinä lakikirjojenne ja kansainvälisten sopimustenne kanssa, me puolestamme seisomme täällä rynnäkkökivääriemme, tankkien ja yms. aseistuksemme kanssa….haluatteko te, että katsotaan nyt kumpi voittaa….vai aiotteko pyytää _meitä_ odottamaan kiltisti ja kärsivällisesti 4vuotta valmiuslakienne valmistumista?

  Vastaa
 4. Obelix
  24.11.2021 18:24

  Minusta kumpikin, sekä hallitus, että oppositio bluffaavat, eli pelaavat ”taskubiljardia” veronmaksajien rahojen ja turvallisuuden kustannuksella! Jos KERRAN jo nykyinenkin valmiuslaki antaa rajavartijoille mahdollisuuden estää ”luvaton” maahantulo, mutta sitä ei voi tehdä……. koska ainakin yksi rajanylityspaikka on pidettävä auki turvapaikkahakemusten käsittelyä varten? Niin eikö tällöin ole kysymyksessä _POLIITTINEN PÄÄTÖS_ eikä mikään muu, joka pitää RAJAT väkisin auki ja vie rajavartijoilta kaikki oikeudet estää luvaton maahantunkeutuminen? Eikö tämä ole juuri sen laatuinen poliittinen määräys / päätös, joka tekee tyhjäksi minkä hyvänsä valmiuslain pykälät – niin nykyisen, kuin mahdollisesti sen tulevankin????

  Kysymys: Mistä hemmetin kolosta meille suomalaisille aina siunaantuu näitä poliitikkoja Mallia Cajander?

  Ps. Malli Cajander on termi, jolla pyritään kuvaamaan Suomen armeijan heikkoa varustetasoa talvisodan alkaessa vuonna 1939!

  Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top