Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmältä ja Avilta löytyy sitä toimintakykyä, mitä hallitukselta ei löytynyt

Pääkaupunkiseudun kaupunkien ja viranomaisten koordinaatioryhmä piti tänään tiedotustilaisuutensa, ja kuultu oli sekä hyytävää että rohkaisevaa.  Asiat kerrottiin niinkuin ne ovat, ja nämä asiat olivat hyytäviä. Toimenpiteet -se että niihin ryhdytään- oli rohkaisevaa. Pk-seudun kunnat ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto ilmoittivat 30.11. alkavista kokoontumisrajoituksista ja eräiden julkisten toimien sulkemisesta.

Tiedotustilaisuuteen osallistuivat Helsingin pormestari Jan Vapaavuori, Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä, ja Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen,  Etelä-Suomen Avin terveysjohtaja Mikko Floréen ja HUS:n johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi. Mäkijärvi vastasi tilaisuudessa esitettyyn median kysymykseen, riittävätkö hoitoresurssit, hyvin selkeästi:

Asia riippuu täysin potilasmäärästä, mutta ennuste näyttää huonolta. Ennustamme, että potilaita on suurinpiirtein saman verran mitä ensimmäisessä aallossa keväällä. Ja tämä on niin suuri määrä, että HUS joutuu ajamaan normaalitoimintaansa alas, jotta saamme henkilöstöä hoitamaan näitä potilaita. Emme ole aivan varmoja, kykenemmekö hoitamaan suuria potilasmääriä ilman muita toimenpiteitä, mitä tämän hetkinen lainsäädäntö mahdollistaa.

Tämä on tilanne, ja tässä tulevat toimenpiteet: Etelä-Suomen Aluehallintovirasto kielsi tänään kaikki yli 10 henkilön julkiset kokoukset Uudellamaalla. Siteerataan tämä historiaan jäävä ilmoitus:

”Hyvät ihmiset, bästä männisor, Etelä-Suomen Aluehallintovirasto kieltää tänään antamallaan päätöksellä terveydenhuoltolain 58§:n nojalla pääkaupunkiseudun, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin, sekä Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleiset kokoukset ja yleisötilaisuudet.”

Diktaatin meille esitti Etelä-Suomen Aluehallintoviraston terveysjohtaja Mikko Floréen. Keväällä toteutetut rajoitukset perustuivat silloin eduskunnan hallitukselle myöntämään Valmiuslain käyttöönottoon, jota ei siis nyt kuultuun toimenpiteeseen ole tarvittu. Valmiuslaista on keskusteltu hallituksessakin, mutta sen käyttöä on jyrkästi vastustanut oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Tänään päätettyyn kieltoon on poikkeuksia mm. eräiden lakisääteisesti ennen vuoden vaihdetta pidettävien kokousten suhteen. Enintään 10 henkilöä saa kokoontua, mutta syyskuussa annettuja turvasuosituksia on noudatettava. Helsinki, Espoo ja Vantaa toteuttavat jo tiistaina esittelemänsä rajoitukset. Kauniainen noudattaa myös niitä.

Kaikki organisoitu harrastustoiminta (mukaan lukien taiteen perusopetus) keskeytetään sisätiloissa ja kaikki yli 20-vuotiaiden harrastustoiminta myös ulkona. Kaikki yli 20-vuotiaiden harrastusvuorot ulkokentiltä perutaan. Alle 20-vuotiaiden harrastustoiminta jatkuu ulkona jo aiemmin myönnetyillä vuoroilla. Kilpailuja, otteluita tai sarjatoimintaa ei järjestetä. Uusia vuoroja ei myönnetä.

Ulkokentät ovat lasten ja nuorten harrastustoiminnan ulkopuolella kuntalaisten käytössä. Valvontaa sekä nuoriso-ohjaajien läsnäoloa kentillä lisätään. Pukukopit ja huoltorakennukset pidetään suljettuina. Koululiikunta toteutetaan ulkona ja koulun tiloissa, ei muissa liikuntatiloissa.

Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan … yhteistyössä pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian kanssa. Koordinaatioryhmä suosittelee yksityisten toimijoiden noudattavan samoja rajoituksia.

Tämä vastaa pk-seudun kaupunkien jo tiistaina (24.11.) esittämää. Tiedotustilaisuudessa tänään 27.11. HUS:n Markku Mäkijärvi esitteli koronatartuntojen kehityksen HUS:n sairaanhoitopiirissä:

Merkillepantavaa on nousun nopea jyrkentyminen viikoilla 46-47.  Seuraavassa kuvassa HUS:n sairaaloiden koronapotilaat 01.10. – 27.11. Vuodeosastopotilaat vaaleansinisellä, teho-osastojen potilaat tummalla.

Tähän kehitykseen nähden kysymys hoitoresurssien riittävyydestä on ajankohtainen. Mäkijärven mukaan aamulla 27.11. HUS:n alueella oli sairaalahoidossa 84 koronapotilasta. Sairastuneissa on sekä jonkin muun sairauden omaavia, että perusterveitä. 1700:stä viime viikolla tartunnan saaneesta tulee arviolta joutumaan sairaalahoitoon 107 ja tehohoitoon 22, jos aiempi kokemus pätee. Hoidossa olevien määrän voidaan siis odottaa kehittyvän noin kolmen viikon viiveellä tartuntoja seuraten.

”Olemme varautuneet Uudellamaalla hoitamaan 170 potilasta joista 40 teho-osastoilla. Jos potilaita tuleekin enemmän, joudumme tekemään isompia järjestelyjä”, kertoi Mäkijärvi.

60% tartunnan lähteistä jää tunnistanatta

HUS:n johtajalääkärin Markku Mäkijärven mukaan 60%:ssa tartunnoista tartunnan lähde jää tunnistamatta. Tunnistetuista lähteistä, 40%:n osuudesta tartunnioista, noin puolet on peräisin tartutetun perhepiiristä. Työpaikoilla saatujen tartuntojen osuus on 10%, kuten myös harrastuksissa saatujen.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori kertoi tiistain  tiedotustilaisuudessa, joka pidettiin hallituksen infon jälkeen, että pk-seudun joutuminen koronan leviämisvaiheeseen tunnistettiin jo viime viikolla. Vapaavuori toisti HUS:n toimitusjohtajan Juha Tuomisen jo esittämän huolen hoitoresurssien riittävyydestä. Pormestari piti huolestuttavana ikääntyneiden hoitokodeissa todettuja tartuntoja, kuten myös asunnottomien majoitustiloissa havaittuja.

  • Kuudessa ikääntyneiden hoitoyksikössä vähintään yksi tartunta. Lauttasaaressa 22 tartuntaa samassa yksikössä,
  • Neljässä asunnottomien majoituspaikassa löydetty koronaa, 10 tartuntaa yhteensä. Majoittamista on hajautettu ja karanteeneja järjestetty.
  • Vapaavuori mainitsi ruuhkautumisen tartuntaketjujen jäljityksessä: Jäljittämään voitaisiin ryhtyä vasta kolmen ja puolen vuorokauden viiveellä.  Tämä on pakottanut poimimaan kriittisimpinä pidetyt tapaukset jäljitettäviksi, ja muut omahtoiseen karanteeniin. Näin on pystytty reagoimaan vuorokauden viivellä, mitä pidetään riittävänä.
  • Syksyn aikana on pääasiassa yritetty hidastaa pandemiaa yleisölle annetuilla suosituksilla, mutta Vapaavuoren mukaan liian moni on jättänyt ne noudattamatta.

Näiden syiden vaikutuksesta olemme tilanteessa, jossa järeämpien toimenpiteiden käyttöönotto on edessä, täsmensi Vapaavuori tiistaina.  Vapaavuori kertoi silloin, että Pk-seudun koronakoordinaatioryhmä ja laajempi Uudenmaan koordinaatioryhmä tulevat saamaan toimenpide-esityksiä, jotka ovat tähänastisiä jyrkempiä, kaupunkien toimivallan rajoissa. ”Jos mentäisiin aidosti vielä tiukempiin toimenpiteisiin, se vaatii valtiovallan toimenpiteitä”, sanoi Vapaavuori. Hän mainitsi seuraavat toimenpiteet, joita tultaisiin esittämään:

  • Kaikkien yleisötilaisuuksien kieltäminen,
  • kaikkien kaupungin palvelutilojen sulkeminen,
  • toisen asteen opetuksen siirtäminen etäopetukseen.

Peruskoulun ja varhaiskasvatuksen siirtämistä etäopetukseen ei Vapaavuoren mukaan tulla esittämään. Jyrkemmässä skenaariossa suljetaan lähes kaikki kaupungin palvelutilat, sekä lapsilta että aikuisilta: Kaikki liikuntatilat, työväenopistot, kirjastot, kulttuuritilat ja nuorisotilat. Koulujen tilojen iltakäyttö keskeytettäisiin. ”Ainoa poikkeus olisivat välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut”, tarkensi Vapaavuori. Tänään perjantaina kuulimme nämä asiat päätettyinä toimenpiteinä.

Tänään ilmoitetuissa rajoituksissa näkyy siis hyvin selkeästi pk-seudun kaupunkien käsiala ja tahto, -ja kaukonäköisyys. Kunta- ja sairaanhoitopiiri-tasolla, ja aluehallintovirastossa,  on nyt otettu se vastuu, jota hallitus ei ymmärtänyt ottaa. Pk-seudun kaupunkien ja Etelä-Suomen Avin määrittelemää ja 30.11. alkaen käyttöönottamaa keinovalikoimaa toivotaan seurattavan myös muualla Suomessa, kuntien ja paikallishallinnon tasolla.

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, THL, HUS ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto perustivat pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän 10. syyskuuta 2020. Sosiaali- ja terveysministeriön alueellista toimintamallia soveltavan ylimmästä johdosta koostuvan ryhmän tavoitteena on vahvistaa yhteistä tilannekuvaa sekä koordinoida ja valmistella alueellisia ja paikallisia toimia.

Korona: Suomi astuu tiukkojen suositusten aikakauteen, ei valmiuslakia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Scroll to top