Paikallispuolustusharjoituksissa mukana eri alojen toimijoita, toimintaa koko maassa

Tulevan kahden viikon aikana järjestettävissä paikallispuolustusharjoituksissa hiotaan puolustusvoimien ja eri viranomasten välistä yhteistyötä. Mukana on kaupunkeja, sosiaali- ja terveysviranomaisia ja järjestöjäkin, kuten SPR. Luvassa on Suomen rauhan-ajan historian kiinnostavimmat maanpuolustusharjoitukset.

Esittelemme harjoitus-kokonaisuuden lääneittäin:

Etelä-Suomessa

Etelä- Suomessa harjoitellaan Kaartin jääkärirykmentin johdolla Kehä 20 -paikallispuolustusharjoituksena  01.-06.03. Harjoitukset tapahtuvat pääkaupunkiseudulla ja Itä-Uudellamaalla. Harjoitusjoukkojen vahvuus on noin 650 henkilöä koostuen varusmiehistä, reserviläisistä ja kantahenkilökunnasta. Harjoituksessa on mukana noin 150 ajoneuvoa, joista kymmenisen on panssaroituja.

Harjoituksen tavoitteena on valmiuden kehittäminen ja harjoittaminen sekä paikallispuolustuksen suorituskykyjen osoittaminen ja paikallistason viranomaisyhteistyön kehittäminen.

Viranomaisyhteistyön pääharjoitus tapahtuu keskiviikkona 04.03. Isnäsin satama-alueella Loviisassa, ja siihen osallistuvat Itä-Uudenmaan pelastuslaitos, Itä-Uudenmaan poliisilaitos, Rajavartiolaitos ja Tulli.

Kehä 20 -paikallispuolustusharjoitus painottuu myös Itä-Uudellemaalle. Harjoitusalueita on Helsingissä, Loviisassa. Vantaalla, Sipoossa ja Porvoossa. Joukoilla on taisteluvarustus, mukaan lukien rynnäkkökiväärit. Maaliosastot voivat käyttää myös siviilivaatteita. Henkilökunta käyttää keltaisia huomioliivejä maastopuvun päällä.

Osassa kohteista käytetään harjoitusampumatarvikkeita, jotka saattavat aiheuttaa melua harjoituskohteiden lähistöllä. Tarkemmat paikat ja ajat Puolustusvoimat julkaisee melutiedotteissa.

Kehä 20 -harjoitus on osa paikallispuolustusharjoitusten jatkumoa. Paikallispuolustusharjoituksia järjestetään kaksi kertaa vuodessa eri puolella Suomea. Niissä korostuu yhteistoiminnan harjoittelu viranomaisten kanssa.

Lounais-Suomessa

Porin prikaatin järjestämä Pori 20 -paikallispuolustusharjoitus näkyy Satakunnan alueella 2.-6.3.2020. Harjoituksen teemoina ovat moniviranomaisyhteistyö ja kansainvälisen avun vastaanotto.

Pori 20 -paikallispuolustusharjoitus tulee näkymään harjoitusjoukkojen liikkeenä ja läsnäolona pääasiassa Satakunnassa Porin ja Kankaanpään alueella. Harjoitukseen osallistuu kokonaisuudessaan noin 500 varusmiestä, reserviläistä ja Puolustusvoimien palkattua henkilökuntaa sekä runsaasti eri viranomaisten ja yhteistyökumppanien henkilöstöä.  Harjoituksen johtajana toimii Porin prikaatin apulaiskomentaja eversti Riku Suikkanen.

Harjoitustoimintaa Porin alueella on muun muassa keskustan tuntumassa, Mäntyluodossa, Pihlavassa, Ulasoorissa, Ruosniemessä sekä Ulvilassa.

Harjoitukseen osallistuu joukkoja Uudenmaan prikaatista ja Rannikkolaivastosta. Mukana on muun muassa sotilaspoliiseiksi koulutettuja varusmiehiä, joille harjoitus on joukkokoulutuskauden päättöharjoitus eli niin kutsuttu loppusota.

Varusmiehistä ja palkatusta henkilökunnasta koostuva, noin sadan hengen sotilaspoliisikomppania valmistautuu Pori 20 -harjoitukseen harjoittelemalla viranomaisten tukemista sekä vaarallisen henkilön etsintää ja kiinniottoa jo varsinaista paikallispuolustusharjoitusta edeltävällä viikolla.

Harjoitusjoukot toimivat Porin prikaatin omilla harjoitusalueilla, Köyliössä vanhan kunnantalon alueella sekä Huittisten keskustassa 25.-27.2. Toiminta painottuu keskiviikko- ja torstaiaamupäivään, mutta alueella voi liikkua joukkoja ympärivuorokautisesti. Joukot liikkuvat pääsääntöisesti puolustusvoimien henkilöautoilla, mutta harjoittelussa on mukana myös panssaroituja miehistönkuljetusajoneuvoja.

Harjoitustoiminnasta ei aiheudu ulkopuolisille vaaraan, mutta meluhaittoihin ja hetkellisiin liikennekatkoksiin on hyvä varautua. Osassa harjoitustilanteista käytetään harjoitusammuksia, joista koituu melua.

Viikonloppuna 28.2.–1.3.2020 toteutetaan harjoituksen kovapanosampumavaihe Porin prikaatin ampuma-alueilla Niinisalossa. Paikallispuolustusvaihe käynnistyy maanantaina 2.3. ja Pori 20 -harjoitus päättyy perjantaina 6.3.

Paikallispuolustustoimintojen lisäksi Pori20 -harjoituksessa kehitetään kansainvälisen avun antamiseen liittyviä tehtäviä yhteistoiminnassa muiden viranomaisten kanssa. Harjoituksessa keskitytään mm. yhteisen tilannekuvan muodostamiseen ja jakamiseen sekä viranomaisviestintään, mikä tarkoittaa osallistuville joukoille ympärivuorikautista toimintaa. Porissa harjoitus näyttäytyy viranomaiskaluston ja -henkilöstön normaalia runsaampana läsnäolona.

Harjoitusjoukkojen toimintaan liittyvää meluhaittaa saattaa esiintyä keskustaajamien ulkopuolisilla alueilla. Lisäksi Porin-Ulvilan alueilla on syytä varautua harjoituksesta johtuviin hetkellisiä liikennekatkoksiin.

Puolustusvoimien lisäksi harjoitukseen osallistuu Lounais-Suomen Poliisi, Länsi-Suomen Merivartiosto, Porin Satama, Satasairaala, Suomen Punainen Risti sekä Porin kaupunki ja sen omistamia liikelaitoksia sekä alueen yrityksiä.

Harjoitusta voi seurata Maavoimien ja Porin prikaatin sosiaalisen median kanavissa asiatunnisteilla: #pori20, #paikallispuolustus ja #porpr.

Pori 20 on yksi Maavoimien kuudesta eri puolella Suomea järjestettävistä paikallispuolustusharjoituksista. Muita harjoituksia ovat Savo-Karjala 20, Lappi 20, Etelä-Karjala 20, Keski-Suomi 20 ja Kehä 20. Lue lisää paikallispuolustusharjoituksista ja seuraa harjoituksia!

Keski-Suomessa

Panssariprikaatin johtama Keski-Suomi 20 -paikallispuolustusharjoitus järjestetään 2. – 6.3.2020 Panssariprikaatin toiminta-alueella Keski-Suomen maakunnassa. Harjoitusjoukot näkyvät erityisesti Jyväskylän seudulla mm. Tikkakoskella, Tourulassa, Keuruulla ja Laukaan Lievestuoreella.

Harjoitukseen osallistuu henkilökuntaa ja varusmiehiä Panssariprikaatista ja Porin Prikaatista sekä reserviläisiä Panssariprikaatin toiminta-alueelta. Harjoituksen kokonaisvahvuus on noin 700 henkilöä.

Harjoituksen tavoitteena on tehostaa ja kehittää henkilökunnan, reserviläisten sekä varusmiesten osaamista omissa sodanajan tehtävissään sekä reserviläisten osaamista paikallispuolustuksen tehtävissä. Yhtenä keskeisenä teemana harjoituksessa on viranomaisyhteistyö mm. poliisin ja pelastuslaitoksen kanssa. Puolustusvoimien joukot harjoittelevat yhteistoimintaa pelastuslaitoksen ja poliisin kanssa Keski-Suomen alueella. Harjoituksen johtaa Panssariprikaatin apulaiskomentaja eversti Kari Kaakinen.

Panssariprikaati järjestää osana harjoitusta alueen kunnille sekä viranomaisille ja muille toimijoille Viranomaispäivän. Tilaisuudessa käsitellään viranomaisyhteistyötä sekä kuntien valmiuteen ja varautumiseen liittyviä asioita.

Savossa

Paikallispuolustuksen suorituskykyä harjoitellaan yhdessä viranomaisten kanssa Pohjois-Savossa 24.-28.2.2020.

Harjoituksella kehitetään Maavoimien valmiutta siten, että tarvittaessa häiriötilanteissa pystytään reagoimaan nopeasti paikallisesti ja valtakunnallisesti yhdessä muiden viranomaisten kanssa. Samalla kehitetään paikallispuolustuksen suorituskykyä parantamalla paikallisjoukkojen johtamista, valmiutta ja varustusta.

Harjoituksessa ratkaistavat häiriötilanteet ovat luonteeltaan eri viranomaisten yhteistoimintaa vaativia kokonaisuuksia siviiliympäristössä. Kainuun prikaatin johtamaan harjoitukseen osallistuu henkilöstöä Kainuun prikaatista ja Karjalan lennostosta sekä eri viranomaisia Pohjois-Savon alueelta mm. poliisista, pelastuslaitoksista, rajavartiostosta, kaupungeista ja kunnista. Harjoituksessa on mukana reserviläisten lisäksi varusmiehiä Kainuun prikaatista ja Karjalan lennostosta. Puolustusvoimien osuus osallistuvasta henkilöstöstä on noin 460.

Pohjois-Savossa harjoitus tulee näkymään tiistain ja torstain välisenä aikana mm. Kuopiossa, Siilinjärvellä, Lapinlahdella ja Kiuruvedellä.

Harjoituksen aikana päivystää numero 041 751 9443 mahdollisia kansalaisten yhteydenottoja varten.

Harjoituksessa ei ole kovapanosammuntoja, mutta eräissä harjoituskohteissa käytetään paukkupatruunoita. Toimintaa on valvomassa sekä kouluttajia että erotuomareita.

Lapissa

Jääkäriprikaati ja Lapin alueen viranomaiset jatkavat käytännön yhteistoiminnan harjoittelua moniviranomaistilanteissa Lappi 20 -paikallispuolustusharjoituksessa 24.–28.2.2020 Sodankylä–Kittilä–Rovaniemi alueella.

Jääkäriprikaatin johtamaan harjoitukseen osallistuu joukkoja Jääkäriprikaatista ja Lapin lennostosta sekä henkilöstöä Lapin aluehallintovirastosta, Finaviasta, Lapin poliisilaitoksesta, Lapin rajavartiostosta, Lapin sairaanhoitopiiristä ja Lapin pelastuslaitoksesta.

Harjoituksen kokonaisvahvuus on 300 henkilöä. Harjoituksen johtajana toimii Jääkäriprikaatin apulaiskomentaja eversti Jari Osmonen.

Harjoituksen tavoitteena on kehittää valmiutta ja puolustuskykyä Lapin alueella, harjaannuttaa henkilöstöä paikallispuolustustehtävissä sekä syventää käytännön yhteistyötä moniviranomaistilanteissa.

Harjoitus näkyy Kittilän lentokentän alueella keskiviikkona 26.2., alueella liikkuu päivän aikana puolustusvoimien, pelastuslaitoksen, poliisin, rajavartiolaitoksen ja sairaanhoitopiirin kalustoa ja henkilöstöä. Harjoitteluun käytettävä alue on eristetty ja sotilaspoliisit ohjaavat liikennettä.

Harjoituksen aikana päivystää numero 0299 452 112 mahdollisia kansalaisten yhteydenottoja varten.

Harjoitusta voi seurata sosiaalisen median kanavilla:
#lappi20
#paikallispuolustus
Facebook.com/JaakariPR
Facebook.com/maavoimat
Twitter.com/JaakariPR @JaakariPR
Twitter.com/maavoimat @maavoimat

Maavoimien harjoitukset sivustolla: https://maavoimat.fi/paikallispuolustusharjoitukset

Etelä-Karjalassa

Karjalan prikaatin johtama paikallispuolustusharjoitus Etelä-Karjala 20 järjestetään Lappeenranta-Imatra -alueilla 2.-5.3.2020. Harjoituksen johtaa Karjalan prikaatin apulaiskomentaja, eversti Petri Olli. Päämääränä on kehittää paikallispuolustuksen suorituskykyä sekä viranomaisten välistä yhteistoimintakykyä erittäin nopeassa tilannekehityksessä.

Harjoitukseen osallistuu varusmiehiä, reserviläisiä ja henkilökuntaa Karjalan prikaatista, Maasotakoulusta, Kaakkois-Suomen rajavartiostosta, sekä viranomaisia Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta, Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta, ja työntekijöitä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiristä sekä Lappeenrannan ja Imatran kaupungeilta.

Puolustusvoimien joukkojen ja viranomaisten vahvuus on yhteensä noin 1000. Henkilökuntaa ja viranomaisia noin 200, reserviläisiä osallistuu 200 ja varusmiehiä 600. Sotilas- ja viranomaisajoneuvoja osallistuu yhteensä noin 100. Panssariajoneuvoja on 10 (CV9030, PASI) ja helikoptereita osallistuu kaksi (1 x NH90, 1 x HH).

Harjoitustilanteet

Imatran kaupunki ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) yhteistoimintakumppaneineen harjoittelevat muun muassa koulukeskuksen evakuointia, valmiuskeskuksen perustamista ja sen toimintaa ke 4.3. klo 11-18. Harjoitustilanteeseen osallistuu Imatran kaupunki, Pelastuslaitos, poliisi, puolustusvoimat, Eksote, Imatran seurakunta ja Suomen Punainen Risti  sekä noin 200 koululaista.

Harjoitusviikolla puolustusvoimat harjoittelee kohteen suojaamista Huhtiniemessä sekä Imatran lentokentän suojaamista. Joukot siirtyvät lentokentälle Imatran kaupungin läpi katuverkostoa käyttäen sekä helikopterein. Eksote harjoittelee lisäksi suuronnettomuustilannetta.

Viranomaisten ajoneuvoliikenne ja ammunnat

Harjoitus näkyy ja kuluu Vekaranjärven, Taipalsaaren, Lappeenrannan, Joutsenon ja Imatran -alueilla. Taipalsaaren ampuma-alueella suoritetaan kovapanosammuntoja 3.-5.3. Muutoin harjoitusjoukot käyttävät harjoitusampumatarvikkeita eli paukkupatruunoita ja valaisuvälineitä Myllymäki-Roiso-Vesikkola -alueella Joutsenossa ja Imatralla 4.3. illasta 5.3. puoleenpäivään asti. Valaisuvälineiden käyttö voi näkyä valkoisina valoina taivaalla.

Marssiosastot saattavat hidastaa liikennettä valtatie 6:lla, kun joukot siirtyvät harjoitusalueelle Imatralle ja Joutsenoon sekä palatessaan harjoituksen jälkeen takaisin kotivaruskuntiin. Joukkojen liike Imatran kaupungin läpi on pyritty ajoittamaan siten, että siitä koituisi mahdollisimman vähän haittaa siviililiikenteelle.

Harjoitusalueet on merkitty sotaharjoituskyltein ja esimerkiksi Imatran keskustassa on sotilaita ohjaamassa liikennettä panssarivaunujen ajaessa keskustan läpi. Harjoitukseen liittyy helikopteritoimintaa 4.-5.3 kaikkina vuorokauden aikoina.

6 Comments

 1. Onko radioamatöörit?
  24.2.2020 22:34

  Kun kerran harjoitus on näinkin laaja, niin onkohan radioamatöörit tällä kertaa mukana. Suomessahan on ollut pari harjoitusta joissa radioamatöörit ovat välittäneet viranomaisviestit vastaavassa harjoituksessa. On ollut alueellinen ja valtakunnallinen ”verkko” jossa alueelliset johtavat ovat valvoneet oman alueensa viestien välitystä.

  Näinkin laajassa harjoituksessa ei soisi unohdettavan niinkin tärkeää ryhmää kuin radioamatöörit. Jotka akkujen ja generaattoreiden avulla pystyvät kommunikoimaan silloinkin kun kaikki muu infra on käytön ulottumattomissa.

  Vastaa
 2. (piip) massat
  24.2.2020 22:41

  (piip) valheet liian monen tiedossa nyt alkaa teurastus!! Toivottavasti tämä aivokuollut (piip) massa kärsii maksimaalisesti! VITUN (piip) JÄÄKIEKKO POTKUPALLO KANSA! Te olette sanoinkuvaamattoman tyhmiä ihmisiä jos teitä (piip)!!

  Aivopestyä ihmis (piip) jolta viedään kaikki ja sitten teurastetaan ja kansainvälinen (piip) nauraa räkäisesti niinkuin historia oikea sellainen osoittaa!!

  Vastaa
  1. Pekka Kemppainen
   25.2.2020 00:06

   Täällä ei käytetä rumaa kieltä edes opetusministerin luvalla.

   Vastaa
  2. Kuka piipittää?
   25.2.2020 09:11

   Tuota, jospa vähän kertoisit tarkemmin mikä teurastus alkaa ja missä. Ja mitä tarkoitat teurastuksella? Kirjoittamasi lauserakenteet eivät anna kovinkaan tarkkaa äsitystä siitä mitä tiedät ja mitä haluat kertoa.

   Vastaa
 3. […] Poliisi osallistuu viranomaisten yhteisharjoitukseen Pohjois-Savossa Paikallispuolustusharjoituksissa mukana eri alojen toimijoita, toimintaa koko maassa […]

  Vastaa
 4. […] ja tuhotaan pysyvästi. Poliisi osallistuu viranomaisten yhteisharjoitukseen Pohjois-Savossa Paikallispuolustusharjoituksissa mukana eri alojen toimijoita, toimintaa koko maassa Aseiden salakuljettaja paljastaa järkyttävän totuuden länsirajasta. Matujen […]

  Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top