Pandemia: Poliisin ohjeistussivu yleisölle avattu tänään

Viruksen leviämistä tultaneen vastustamaan mm. karanteeni-määräyksillä, joista poliisin tiedotteessa. Poliisi pyrkii toimimaan niin normaalisti kuin mahdollista, mutta ei-kiireellisiä tehtäviä joudutaan karsimaan. Poliisin toimintakyvyn säilyttämiseksi yleisöä pyydetään välttämään poliisiasemilla käyntejä, jos asian voi hoitaa sähköisesti, tai epidemian aktiivivaiheen jälkeen.

Henkilökortti-. lupa- ja passi-asiat, joita voi lykätä tuonnemmaksi, kannattaa hoitaa myöhemmin, ohjeistaa poliisi tänään yleisöä. Ihmiset voivat myös välttää rikosten tekemistä, mutta sitä poliisi ei erikseen pyydä.

Lupapalvelut toimivat toistaiseksi normaalisti, mutta niistä voidaan joutua jatkossa tinkimään. Henkilökohtaisen asioinnin sijasta suositellaan käytettäväksi puhelinta ja sähköpostia.

Rikostutkintailmoitukset otetaan vastaan normaalisti, ja vakavien rikoksien tapahtumapaikat tullaan tutkimaan, kuten myös kiinniotettujen kuulustelut. Vähäisten ja ei-kiireellisten rikosten tutkintaa voidaan siirtää myöhempään ajankohtaan.

Poliisi muistuttaa, että hätänumeroon 112 soitetaan vain kiireellisissä hätätilanteissa. Koronaviruksen hoito-ohjeita saa valtakunnallisesta neuvontanumerosta 0295 535 535 ja omasta terveyskeskuksesta.

Poliisin koronaan varautumisesta kerrotaan infosivulla, joka on avattu tänään.

Karanteeni, miten sitä valvotaan

Tarttuvan taudin, kuten tämänhetkisen koronaviruksen, leviämisen estämiseksi voidaan henkilö määrätä pysymään asunnossaan tai muussa tietyssä paikassa, jonka karanteenimääräyksen antanut viranomainen on hyväksynyt.

Karanteenipäätöksen tekee virkasuhteinen kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri tai virkasuhteinen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tartuntataudeista vastaava lääkäri, joka voi pyytää poliisilta virka-apua tartuntatautilain 89 §:n perusteella. Virka-avun antamisen edellytyksenä on se, että yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämistä ei voida muulla tavoin estää.

Paikkaa, jossa tartunnankantaja on määrätty pysyttelemään, nimitetään karanteenitilaksi. Mikäli henkilö poistuu sieltä, poliisi antaa virka-apua hänen palauttamiseksi sinne. Mikäli karanteenitila on muu kuin henkilön asunto, poliisi voi noutaa hänet kotoaan sinne toimitettavaksi.

Poliisi voi myös eristää alueita tai sulkea kulkureittejä, jos sellainen on tarpeellista tartuntojen leviämisen estämiseksi. Tällöin rajoitukset koskevat muitakin, kuin tartunnankantajia. Poliisi suorittaa nämä toimet virka-apuna, teerveysviranomaisten tai hallintoviranomaisten pyynnöstä.

Karanteeneja ja kulkurajoituksia koskevien määräysten rikkominen on rangaistava teko:

Rikoslain 44 luvun 2 §:n 2 kohdan mukaan terveydensuojelurikkomuksesta tuomitaan sakkoon tai enintään kolmen kuukauden vankeuteen se, joka tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo tartuntatautilain 60 §:ssä tarkoitetussa karanteenia tai 63 §:ssä tarkoitetussa eristämistä koskevassa yleisessä tai yksittäistapausta koskevassa päätöksessä yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi asetetun velvollisuuden. Poliisi aloittaisi tällaisen henkilön kohdalla esitutkinnan, jonka lisäksi poliisi voisi käyttää asiassa rikosprosessuaalisia pakkokeinoja, kuten kiinniotto-oikeuttaan sekä oikeuttaan suorittaa henkilöllinen kotietsintä.

Karanteenista poistunut henkilö toimitetaan terveysviranomaisten huostaan. Poliisin toimia yleisten liikkumisrajoitusten toimeenpanemisessa säätelee poliisilaki:

Poliisimiehellä on oikeus poliisilain 2 luvun 8 §:n 1 momentin mukaan eristää, sulkea tai tyhjentää yleisesti käytetty paikka tai alue taikka kieltää tai rajoittaa liikkumista, jos se on tarpeen yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi. Poliisimies voi eristämisen tehosteeksi antaa jokaista velvoittavia tarpeellisia käskyjä ja kieltoja.

Poliisi suhtautuu niskoittelijoihin samalla tavalla, kuin normaalinakin aikana: Otetaan kiinni enintään 24:ksi tunniksi. Ajoneuvojen pysäyttämistä ja siirtämisistä on myös poliisilaissa määräykset,

Hallituksen tiedonnannoissa on mainittu myös mahdollisuus käyttää Valmiuslakia. Edellä kerrotut asiat perustuvat tavanomaisesti noudatettuihin lakeihin.

1 Comment

  1. ro
    13.3.2020 22:36

    Voe Voe. Olisippa valmistauduttu samalla innolla Muslimiinvaasioon muutama vuosi sitten ja tähän päivään asti.Olisi säästytty turhilta murhilta ja murheilta. Polliisi suhtautuu mus, niskoittelijoihin kieli ruskeena.

    Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top