Perustuslakivaliokunta nosti Kokoomuksen seinälle: Elvytyspaketti tarvitsee 2/3, mitä hallituspuolueilla ei ole

Eduskunnan Perustuslakivaliokunnan tämänpäiväinen päätös Euroopan Unionin ”elvytyspaketista”, sen hyväksyttämisestä 2/3-osan enemmistöllä yksinkertaisen enemmistön sijasta, asettaa Kokoomuksen valinnan eteen: Joko tukea vasemmistohallitusta tai rikkoa huolella vaalitus julkisuuskuvansa uskollisen-euromyönteisenä puolueena.

Kahden kolmasosan saavuttamiseen eduskunnan äänestyksessä, pakettia hyväksyttäessä, eivät riitä hallituspuolueiden 117 kansanedustajaa, vaan vaaditaan 18 lisää: 134 jaa-äänestäjää pitää löytyä, ja katseet kohdistuvat nyt Kokoomukseen. Sisäministeri Maria Ohisalo (vihreät) on jo ottanut kantaa:

Perussuomalaisista ei ole Marinille avuksi:

Vasemmisto Li Andersson kysyy Kokoomukselta euro-ryhtiä:


Kristillisten kannan kertoo Sari Essayah:

Perustuslakivaliokunta on päättänyt tämän päiväisessä kokouksessaan, että EU:n omien varojen päätöksen hyväksyminen edellyttää eduskunnalta kahden kolmasosan määräenemmistöä. Perustuslakivaliokunnan päätös osoittaa, että elpymispaketin hyväksymisessä on kyseessä toimivallan siirto EU:lle. Tämä on ollut myös oma näkemykseni omien varojen sopimuksen muuttamisesta. Elpymispaketin myötä EU:ssa ollaan ottamassa ensimmäistä kertaa yhteisvastuullinen velka EU-budjetin katteeksi, jota EU:n perussopimusten aiemmin vakiintunut tulkinta ei mahdollista, toteaa kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah.

Velan takaisin maksamiseksi esitetään EU-tason maksuja ja veroja, jopa suomalaisiin yrityksiin kohdistuvaa veroa. Jos verotusoikeuden avaaminen EU:lle ei ole toimivallan siirto, niin mikä sitten on, jatkaa Essayah. Kristillisdemokraatit on johdonmukaisesti pitänyt esillä elpymispaketin ongelmakohtia ja tarvetta käydä laajaa kansalaiskeskustelua, koska paketti on muuttamassa unionin luonnetta ja toimintaa merkittävällä tavalla.

Elvytyspaketti muuttaa EU:ta yhä enenevästi tulonsiirto-, velka- ja verounioniksi. Esitys uhkaa romuttaa unionin oikeusperustaa sekä kaventaa kansallista täysivaltaisuutta ja eduskunnan budjettisuvereniteettia. Näiden syiden vuoksi KD ei voi hyväksyä EU:n omien varojen päätöstä, toteaa Essayah.

Tässä linkissä valiokunnan päätös kokonaisuudessaan.

Perustuslakivaliokunnan lausunto Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun neuvoston päätöksen hyväksymisestä on valmistunut

Perustuslakivaliokunta on antanut lausunnon hallituksen esityksestä Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun neuvoston päätöksen (EU, Euratom) 2020/2053 hyväksymisestä. EU:n elpymisrahaston toteuttamiseen liittyvä päätös tulee voimaan, kun kaikki jäsenvaltiot ovat hyväksyneet sen valtiosääntönsä asettamien vaatimusten mukaisesti.

Sopimuksen hyväksyminen vaatii 2/3-osaa eduskuntakäsittelyssä annettavista äänistä

Perustuslakivaliokunta on arvioinut perustuslain 94 §:n 2 momentin mukaista säätämisjärjestyskysymystä valtiosäännön ja valtion suvereniteetin poliittisen ulottuvuuden kannalta. Valiokunnan mielestä järjestelyn kokonaisuutta voi pitää sellaisena uutena toimintamenojen rahoitusjärjestelynä, joka yleistyessään uhkaisi talousarviolle perussopimuksessa osoitettua asemaa ja johon Suomen ei voitaisi katsoa antaneen liittymissopimuksen tai myöhempien sopimusmuutosten käsittelyssä suostumustaan.

Perustuslakivaliokunnan mielestä nyt arvioitavassa kokonaisuudessa poiketaan kansallisen perustuslain kannalta merkityksellisellä tavalla vakiintuneista Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 310 ja 125 artiklan mukaisista unionin taloudenhoidon periaatteista.

Asiassa tehtävät merkittävät uudet tulkinnat muuttavat unionin keskeisiä toimintaperiaatteita tavalla, jonka voidaan ajatella asiallisesti rinnastuvan siihen, että EU:n sekundäärilainsäädäntöön sisällytetään perussopimuksissa määriteltyihin velvoitteisiin nähden merkittäviä uusia menettelyjä tai elementtejä, joita Suomi ei ole hyväksynyt perussopimusten voimaansaattamisen yhteydessä.

Kyse on siten merkittävään toimivallan siirtoon Euroopan unionille tosiasiallisesti rinnastuva järjestely, ja sitä koskeva ehdotus on eduskunnassa hyväksyttävä päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

Eriävä mielipide kahdeksalta valiokunnan jäseneltä

Lausunto ei ole yksimielinen. Perustuslakivaliokunta äänesti käsittelyn pohjasta äänin 9-8. Lausuntoon sisältyy valiokunnan puheenjohtajan Antti Rinteen edustaja Outi Alanko-Kahiluodon, edustaja Bella Forsgrénin, edustaja Jukka Gustafssonin, edustaja Maria Guzeninan, edustaja Anna Kontulan, edustaja Johannes Koskisen ja edustaja Mats Löfströmin yhteinen eriävä mielipide.

Eriävän mielipiteen mukaan omien varojen päätöksessä on kysymys ainutlaatuisesta, poikkeuksellisesta, vakavan kriisin synnyttämästä tilanteesta, jonka seurauksien helpottamiseksi perussopimusten ja unionisääntelyn muut elementit mahdollistivat poikkeuksellisen, ainutkertaisen ja määräaikaisen järjestelyn perussopimusten mukaisesti. Järjestely edellyttää jäsenmaiden valtiosääntöisen hyväksynnän. Eduskunnan suostumus on sopimuksen hyväksymiselle tarpeen, mutta kysymyksessä ei ole merkittävä toimivallan siirto Euroopan unionille tai siihen rinnastuva järjestely. Eduskunnan suostumus voidaan eriävän mielipiteen mukaan antaa äänten enemmistöllä.

4 Comments

 1. Peku
  27.4.2021 15:14

  Aika monella on ”kiimaa” ministeri Audin takapenkille. Samoin hyvät palkkiot, luksustason eläkkeet ja palkintovirat jopa EU-tasolla (20 000 -30 000 e/kk) kiinnostaa myös. Eli alkaako takkien kääntely (vrt. PS=>Siniset)

  Vastaa
 2. Obelix
  27.4.2021 16:08

  Li Andersson
  @liandersson

  ”PeV vaatii 2/3 eduskunnasta ratkaisun taakse. Nyt mitataan, onko kokoomus sanojensa mittainen. Onko EU-myönteisyydestä ja vastuullisuudesta puhuva puolue valmis sysäämään koko unionin syvään taloudelliseen ja poliittiseen kriisiin?”

  Jatkan hiukan Liin ajatuksesta pitemmälle, koska hän jätti jotain tärkeää sanomatta!… Siis onko EU.myönteisyydestä ja vastuullisuudesta puhuva kokoomus valmis sysäämään koko unionin syvään taloudelliseen ja poliittiseen kriisiin, jonka talouspoliittinen €U-eliitti on _itse tahallaan_ aiheuttanut – saadakseen rahat ja poliittisen vallan kansallisvaltioiden ihmisten hallinnasta EU:lle!

  Joten! Nyt mitataan, onko kokoomus valmis sysäämään Suomen Kansan rahat ja tulevaisuuden EU-valtaeliitin taskuihin? Samalla tietenkin mitataan se, että onko kokoomuksessa _Miehiä_vaiko pelkkiä kusetettavia suvakkiliberaaleja, suomensyöjä muna-anjoviksia. Mikäli Petteri Orpo viittaa kintaalla kokoomuksen kannattajille, tavallisille ihmisille, niin kokoomus putoaa keskustan jalanjäljissä sinne poliittiseen Kankkulan Kaivoon….mutta ehkä Petteri Orpolle on luvattu, ettei hänen tarvitse välittää siitä pikkuasiasta?

  Ps. Vasemmistoliiton nykyinen ”makaaberi” työväenaate taitaa viitata sellaiseen allegoriaan, jossa kuvataan taloudellisen -ja henkisen kuoleman ylivaltaa yli kansallisvaltion. Danse Macabre tai la dance macabre (suom. kuolemantanssi)

  Vastaa
 3. Peku
  27.4.2021 16:42

  ***Nyt mitataan, onko kokoomus valmis sysäämään Suomen Kansan rahat ja tulevaisuuden EU-valtaeliitin taskuihin?***

  Tarvitseeko tuota edes kyseenalaistaa? Kyllä on! Sieltähän se raha kiertää kokoomuslaistenkin taskuun…

  Äänestys tietenkin pidetään ”teatterin” vuoksi ja ehkäpä kaiken lisäksi suljettuna lippuäänestyksenä. Tukipaketin kannatus onkin sitten yllättävät 90%

  Vastaa
 4. juha II
  27.4.2021 21:00

  Punikit saavat mellastaa yhtä vapaasti kuin 100-vuotta sitten. Ja porvarit tahi ”valkoiset” eli poliitikot ovat vielä vätysmäisempiä kuin silloin.

  Huopasivat ja soutivat edestakaisin kykenemättä ottamaan sotilaallista vastuuta. Tämä Helsingin herrojen kirjaimellinen kyyristely hienojen rouvien pimeissä vaatekomeroissa oli tehdä Mannerheimin hulluksi!

  Vastaa

Vastaa käyttäjälle Obelix Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Scroll to top