Pohjanmaa-luokan pääsopimuskumppaneiksi Rauma Marine Constructions ja Saab

Valtioneuvosto on yleisistunnossaan 19.9.2019 valtuuttanut Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen solmimaan merivoimien Pohjanmaa-luokan alusten laivanrakentamissopimuksen ja taistelujärjestelmän hankintasopimuksen.

Laivue 2020 -hankkeen myötä tilattavat Pohjanmaa-luokan alukset rakentaa Rauma Marine Constructions -konsernin (RMC Oy ja RMC Defence Oy) telakka Raumalla. Laivan taistelujärjestelmän toimittajaksi on tarjouskilpailun perusteella valittu ruotsalainen Saab AB. Lisäksi puolustusministeri Antti Kaikkonen on päättänyt teollista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä Saabin kanssa sekä alusluokan potkurin ja potkuriakselin hankinnasta suomalaiselta Aker Arctic Technology Oy:ltä.

Sopimukset alusten rakentamisesta, taistelujärjestelmän toimittamisesta ja integroinnista sekä potkurin ja potkuriakselin toimituksesta allekirjoitetaan Turussa 26.9.2019.

Pohjanmaa-luokasta Suomen meripuolustuksen runko

Pohjanmaa-luokalla korvataan merivoimien seitsemän poistuvaa alusta. Poistuvien alusten tilalle rakennetaan neljä monitoimikorvettia, jotka kykenevät pinta-alusten ja sukellusveneiden torjuntaan, ilmatorjuntatehtäviin sekä merioperaatioiden johtamiseen. Merivoimien uudet alukset ovat tärkeä osa Suomen puolustusjärjestelmää ja meripuolustuksen runko aina 2050-luvun lopulle saakka.

Lähtökohtana on ollut, että Pohjanmaa-luokka rakennetaan kotimaassa huoltovarmuussyistä.  Sopimusten myötä varmistetaan osaltaan suomalaisen laivanrakentamisosaamisen säilyminen erityisesti sotalaivojen ja valtionalusten osalta.

Taistelualusten rakentamisen suora työllistävä vaikutus kotimaassa on noin 3600 henkilötyövuotta. Teollisen yhteistyön työllistämisvaikutus Suomessa on noin 75 henkilötyövuotta.

Pohjanmaa-luokka rakennetaan Raumalla

Puolustusvoimat on vuodesta 2016 lukien neuvotellut Rauma Marine Constructions Oy:n (RMC) kanssa Pohjanmaa-luokan alusten rakentamisesta RMC:n telakalla Raumalla. Ennen rakentamissopimusta RMC:n kanssa on solmittu aiesopimus ja suunnittelusopimus.

Seuraavaksi solmittava taistelualusten rakentamissopimus sisältää neljän merikelpoisen aluksen lopullisen suunnittelun ja rakentamisen. Sopimuksen mukaisesti RMC ja sen tytäryhtiö RMC Defence Oy rakentavat neljän Pohjanmaa-luokan aluksen rungot ja integroivat niihin alusten järjestelmät yhteistyössä järjestelmätoimittajien kanssa.

Alukset suunnitellaan ja rakennetaan Raumalla. Alusten osajärjestelmätoimittajina ja alihankkijoina on suomalaisia ja ulkomaisia yrityksiä. Varsinainen rakentaminen ajoittuu porrastetusti vuosille 2022-2025 ja alusluokan täysi operatiivinen valmius saavutetaan vuoteen 2028 mennessä.

Rakentamissopimuksen tekemisen edellytyksenä oli kattava riskikartoitus- ja riskienhallintatyö sekä valtioneuvostotason yhteistyö sopimuskokonaisuuden valmistelussa. Telakan omistuspohjan vakaus varmistetaan ja yrityksen omistajuuteen liittyviä riskejä hallitaan telakan omistajien kanssa tehtävällä sopimuksella. Alusluokan valmistumista seurataan tarkasti sotilaallisen suorituskyvyn ja telakan toimintakyvyn näkökulmasta.

Taistelujärjestelmän toimittaa Saab

Pohjanmaa-luokan taistelujärjestelmien toimittajaksi on valittu Saab. Hankintasopimus sisältää neljä aluksiin asennettua integroitua taistelujärjestelmää, jotka koostuvat sensoreista, aseista ja johtamisjärjestelmästä. Taistelujärjestelmätoimittaja sitoutuu integroimaan myös puolustusvoimien toimituksina asennettavat järjestelmät.

Logistiikkalaitos lähetti vuoden 2016 lopulla 12 yritykselle pyynnön hakea Laivue 2020 -alusten taistelujärjestelmän tarjouskilpailuun. Osallistumishakemuksen lähetti kahdeksan yritystä ja näistä valittiin jatkoon saksalainen Atlas Elektronik, kanadalainen Lockheed Martin Canada ja ruotsalainen Saab, joille kolmelle Puolustusvoimien logistiikkalaitos lähetti alustavan tarjouspyynnön vuonna 2017. Tarjouskilpailun vertailussa parhaiten menestyi Saab.

Saabin taistelujärjestelmän myötä hankittavan kokonaisuuden lisäksi Pohjanmaa-luokan alukset varustetaan ilmatorjuntaohjusjärjestelmällä, pintatorjuntaohjusjärjestelmällä ja torpedoasejärjestelmällä. Lisäksi aluksiin asennetaan laivatykit ja harhamaaliheittimet Hamina-luokan ohjusveneistä.

Potkuri ja potkuriakseli Suomesta

Puolustusministeri Kaikkonen on valtuuttanut Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen solmimaan sopimuksen Pohjanmaa-luokan alusten potkurien ja potkuriakselien suunnittelusta, toimituksista ja integroinnista aluksiin suomalaisen Aker Arctic Technology Oy:n kanssa. Aker Arctic Technology Oy on kehittänyt potkuria Suomen Puolustusvoimien johdolla vuodesta 2015 alkaen.

Pohjanmaa-luokan rakentamisen kustannukset

Laivue 2020 -hankkeelle on myönnetty vuoden 2018 talousarviossa yhteensä 1,232 miljardia euroa, josta näillä sopimuksilla käytetään 1,087 miljardia euroa. Tästä Rauma Marine Constructions Oy:n kanssa solmittavan rakentamissopimuksen osuus on 647,6 miljoonaa euroa ja Aker Arctic Technology Oy:n potkuri-akseli-sopimuksen osuus 27 miljoonaa euroa. Saabin taistelujärjestelmän hinta on 412 miljoonaa euroa.

Laivue 2020 -hankkeen kokonaiskustannus on 1 325,48 miljoonaa euroa, joka sisältää edellä mainittujen lisäksi 22 miljoonan euron yhteishankintojen riskivarauksen ja alusluokalle jo hankitun ITO20-ilmatorjuntaohjusjärjestelmän, 83 miljoonaa euroa.

Kokonaiskustannuksiin vaikuttavat noussut rakentamissopimuksen hinta, rakentamissopimuksen valmistelun ja sen pitkittymisen aiheuttamat lisäkustannukset sekä rakentamissopimuksen sisällön kaventuminen sekä budjetissa jo huomioitu, mutta saavuttamatta jäänyt hinnanalennus. Jotta hankkeen toteuttamisen kannalta välttämättömiin tuotetukeen ja varaosiin, rakentamisen aikaisiin muutostöihin, ampumatarvikkeisiin sekä projektikustannuksiin jää riittävästi varoja, edellyttää Laivue 2020 -hankkeen toteuttaminen tilausvaltuuden kasvattamista vuoden 2019 kolmannessa lisätalousarviossa 93,48 miljoonalla eurolla.

Pohjanmaa-luokan elinkaarikustannukset ovat samaa suuruusluokkaa poistuvien alusluokkien vastaavien kanssa ja ne tullaan kattamaan puolustusvoimien vuosittaisella toimintamenorahoituksella.

Huolto- ja ylläpitokyky Suomeen

Puolustusministeri Kaikkonen on päättänyt teollista yhteistyötä koskevan sopimuksen solmimisesta Saabin kanssa. Laivue 2020 -taistelujärjestelmää koskeva teollisen yhteistyön velvoite asetettiin kesäkuussa 2017 ja se vastaa arvoltaan vähintään 30 prosenttia taistelujärjestelmähankinnan arvosta. Teollinen yhteistyö liittyy alusten ja niiden järjestelmien huolto- ja ylläpitokyvyn luomiseen Suomeen ja siihen osallistuu kuusi kotimaista yritystä sekä puolustusvoimat.

1 Comment

 1. Puolueeton
  24.9.2019 15:02

  Onkohan aluksissa siirrytty matalakulkuisiin nopeisiin monirunkoaluksiin. Voi kuvitalla, että ne sopisivat ylioimaisesti parhaiten Suomen vesille.
  Tuskin Suomessa ollaan tähän riittävän edistyneitä?
  https://www.youtube.com/watch?v=Rb6rp8uW5OA

  Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top