Poikkeussäädöksiä tänään eduskunnassa, klo 14:00 alkaen (SUORA)

Eduskunta käsittelee tänään mm. poikkeustilaan liittyviä hallituksen esityksiä, useat toisessa käsittelyssä. Käsitellään eläkkeisiin, koulutukseen ja lomiin liittyviä väliaikaisia säädöksiä, joilla on merkitystä kansalaisten arkielämään.

 • Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asian U 5/2020 vp. U-asiat.
 • Valtioneuvosto on 6.4.2020 antanut valtioneuvoston asetuksen väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä (M 16/2020 vp) ja valtioneuvoston asetuksen varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista (M 17/2020 vp), jotka otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa. Ilmoitus.
 • Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä. Muu asia M 16/2020 vp; Lähetekeskustelu.
 • Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista. Muu asia M 17/2020 vp; Lähetekeskustelu.
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijän eläkelain mukaisen vakuutusmaksun tilapäisestä alentamisesta vuonna 2020; Hallituksen esitys HE 37/2020 vp; Valiokunnan mietintö StVM 2/2020 vp; Toinen käsittely.
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merimieseläkelain 142 §:n väliaikaisesta muuttamisesta; Hallituksen esitys HE 39/2020 vp; Valiokunnan mietintö StVM 3/2020 vp; Toinen käsittely.
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta; Hallituksen esitys HE 40/2020 vp; Valiokunnan mietintö StVM 4/2020 vp Toinen käsittely.
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sakon muuntorangaistuksen ja ehdottoman vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon väliaikaisesta rajoittamisesta; Hallituksen esitys HE 29/2020 vp; Valiokunnan mietintö LaVM 3/2020 vp; Toinen käsittely.
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaisesta järjestämisestä; Hallituksen esitys HE 35/2020 vp; Valiokunnan mietintö TyVM 4/2020 vp; Toinen käsittely.
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Finanssivalvonnasta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta; Hallituksen esitys HE 7/2020 vp; Valiokunnan mietintö TaVM 6/2020 vp; Ensimmäinen käsittely.
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta; Hallituksen esitys HE 109/2019 vp; Valiokunnan mietintö LiVM 2/2020 vp; Ensimmäinen käsittely.
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 53 §:n muuttamisesta; Hallituksen esitys HE 21/2020 vp; Valiokunnan mietintö SiVM 4/2020 vp; Ensimmäinen käsittely.

Videolähetys alkaa istunnon alkaessa klo. 14.00.

Videointi: Eduskunta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top