Poliisi ei suorita esitutkintaa Attendon hoivakoti Jalavan epäillyistä lääke-epäselvyyksistä

Varkauden kaupungin Sosiaali- ja terveyskeskuksen tekemä rikosilmoitus Attendo Oy:n hoivakoti Jalavan puutteellisesta lääkkeiden kulutuksen seurannasta ja kirjaamisesta ei johda varsinaiseen poliisin esitutkintaan. Asiassa on suoritettu poliisin toimesta alustavia selvityksiä, joiden tulokset eivät anna aihetta tutkinnan aloittamiseen.

Varkauden kaupungin ja aluehallintoviraston 06.02. hoivakoti Jalavaan Joroisissa tekemän tarkastuskäynnin yhteydessä ilmeni epätäsmällisyyksiä, joiden takia kaupunki teki rikosilmoituksen 13.02.. Havainnot koskivat lääkeiden kulutuksen ja käyttämättömien erien apteekkiin palauttamisten puutteellista kirjaamista:

Tarkastuskäynnillä oli todettu, että huumausainekortit olivat olleet puutteellisesti täytetyt eikä korteissa ole ollut merkintää Oxynorm 10mg/ml -lääkkeiden palauttamisesta apteekkiin.

Epäselvyys, josta Attendo ei kaupungin mielestä antanut riittävää selvitystä, koski 232 ml:n lääke-erää. Kuultuaan Jalavaa palvelevan apteekin apteekkaria ja hoivakodissa lääkkeistä vastannutta sairaanhoitajaa, poliisi on päätellyt, että kyseinen lääke-erä on tullut asianmukaisesti palautetuksi apteekkiin, ja käyttöajan umpeuduttua hävitetty ongelmajätteenä. Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto oli siis tullut Jalavaan tekemällään tarkastuskäynnillä toiseen tulokseen.

Asiassa on tutkinnanjohtajan päätöksellä varsinaisiin esitutkintatoimenpiteisiin ryhtymättä tehty selvityksiä. … Tehtyjen selvitysten
perusteella voidaan todeta, että Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen rikosilmoituksessa mainitut lääkeaine-erät ovat palautuneet apteekin henkilökunnan mukana apteekkiin ongelmajätteenä hävitettäväksi.

Tutkinnanjohtaja: ”Esitutkintalain 3 luvun 3 §:n 3 momentin perusteella totean, että asiassa ei ole syytä epäillä rikosta, joten esitutkintaa ei toimiteta.” Tutkimattajättämis-päätös on määrätty osin salaiseksi.

Esitutkintalain mukaan poliisin on suoritettava tutkinta saatuaan rikosilmoituksen, tai jos on muuten syytä epäillä rikoksen tapahtuneen. Sama laki velvoittaa myös huolehtimaan siitä, ettei kukaan joudu aiheetta rikoksesta epäillyn asemaan. Esitutkintalain 3 luvun 3 §:n 3 momentin mukaan tutkinnanjohtaja tarvittaessa päättää siitä, toimitetaanko esitutkinta, ja tätä päätösvaltaa hän on nyt käyttänyt. Asian osittaiseen salaamiseen on vaikuttanut lääkintää koskevien tietojen yksityisyys.

Lähde: Poliisin tiedote.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top