Puolusministeriön kansliapäällikkö ei vaihdu

Jukka Juusti jatkaa puolustusministeriön kansliapäällikkönä. Valtioneuvosto on yleisistunnossaan 19.3.2020 päättänyt
jatkaa diplomi-insinööri, kansliapäällikkö Jukka Matti Juustin nimitystä puolustusministeriön kansliapäällikön virkaan ajalle 1.1.­-31.12.2021.

Jukka Juusti nimitettiin puolustusministeriön kansliapäälliköksi valtioneuvoston yleisistunnossa 10.9.2015 alun perin ajalle 1.1.2016-31.12.2020. Valtionhallinnon ylimmät virat täytetään aina määräajaksi, pääsääntöisesti viideksi vuodeksi kerrallaan. Valtion virkamieslain nojalla kyseistä määräaikaa voidaan jatkaa enintään yhdellä vuodella nimittävän viranomaisen aloitteesta, jos siihen on viraston toimintaan liittyvä perusteltu syy.

Puolustusministeriön kansliapäällikkö on keskeisessä roolissa strategisten suorituskykyhankkeiden ohjauksessa sekä valtiojohdon tilannekuvan ylläpidossa. Vuosi 2021 on Suomen HX-hävittäjähankkeen osalta kriittinen, koska silloin puolustushallinnossa viimeistellään arvio HX-tarjoajien suorituskyvystä ja tarjouksista sekä valmistellaan HX-hankinta valtioneuvoston päätettäväksi. Puolustusministeriön kansliapäällikkö ministeriön korkeimpana virkamiehenä vastaa viime kädessä esittelyjen valmistelusta, tarjouskilpailun tasapuolisuudesta ja oikeellisuudesta sekä poliittisen johdon tilannekuvan ylläpidosta. Kansliapäällikön vaihtuminen juuri HX-hankkeen kriittisimmällä hetkellä olisi hävittäjähankkeen kannalta merkittävä riski. On katsottu, että strategisten hankkeiden onnistumisen varmistamiseksi ja aikataulun pitävyyden vuoksi kansliapäällikkö Juustin tehtävässä jatkamiselle on perusteltu syy.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top