Ruotsi pidättää vihapuhe-imaameja, onko Suomen sisäministeriön tarkoitus suojella niitä?

Viime torstaina kertoi laajalevikkinen Expressen ruotsalaisille lukijoille usean islamilaisen saarnaajan tai mielipidevaikuttajan pidätyksistä. Asia liittyy islamilaiseen extremismiin ja vihasaarnoihin, joilla pyritään luomaan ruotsalaiseen kantaväestöön kohdistuvaa vihaa. Perjantaina julkaisi Suomen Sisäministeriö oman projektinsa vihapuhetta kohtaan, aivan toisenlaisilla painotuksilla, keskittyen rasismin ja kansallismielisyyden samaistamiseen ja maalittamiseen. Onko siis Ruotsissa ja Suomessa aivan eri todellisuus? Tarkastelemme.

Keskiviikkona (15.05.) Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpo kävi noutamassa muslimipainotteisen oppilaitoksen Vetenskapskolanin rehtorin Abdel-Nasser el Nadin, ja tämä on yhä pidätettynä. Häntä epäillään yhteiskuntavaarallisesta rikoksesta. Rehtori on jo viides merkittävä muslimivaikuttaja Ruotsissa, joka on tullut pidätetyksi lyhyen ajan kuluessa.

El Nadi on huomattava islamilainen vaikuttaja Göteborgissa ja Länsi-Ruotsissa. Muita pidätettyjä ovat Gävlen imaami Abo Raad ja hänen poikansa, imaami Hussein Al-Jibury Uumajasta, ja imaami Fekri Hamad, joka toimii Västeråsissa. Kyseessä on siis erittäin merkittävä ja harvinainen isku yhtä uskontokuntaa kohtaan. Säpo pidätti el Nadin siis keskiviikkiona ja torstaina hänet on siirretty Maahanmuuttoviraston hoiviin, kertoi lehti. Tämä viittaa karkoituksen valmisteluun.

Näin siis Ruotsissa: Vihapuhujia, tai tässä tapauksessa vihasaarnaajia, otetaan kiinni karkoitusta varten. Suvaitsevainen Ruotsi on siis tullut valintojen eteen: Salliako uskonnollisen ylivallan promotointi, naisvihan ja kantaväestön halveksimisen levittäminen saarnastuolista ja oppilaitoksissa, vai ryhtyäkö karkoittamaan ”vähemmistön edustajia”. Tämä sama arvopohja-kysymys on edessä Suomessakin.

Oulun moskeijasta kuuluu kummia, Turussa elokuussa 2017 usean ihmisen surmannut Abdulrahman Bouanane oli juuri ennen tekoaan vieraillut paikallisessa autotallimoskeijassa, ja TV.studioon päästetty helsinkiläinen imaami yllätti hurjalla homofobiallaan. Aina säännöllisesti paljastu jotain ei-niin-kivaa, ja vallitsevaan mielikuvaan sopimatonta.

Tarkastelemmekin, minkä vihapuheen torjuntaan Suomen Sisäministeriö valmistautuu.

Hankkeen toteuttamiseksi asetettiin eri tahoja edustava asiantuntijatyöryhmä, jonka puheenjohtajana toimi arkkipiispa emeritus Kari Mäkinen sekä virkamiehistä koostuva sihteeristö. Hankkeen valmistelun aikana kuultiin tutkijoita, viharikosten uhreja, nuorten kanssa työskenteleviä sekä muita asian kannalta keskeisiä tahoja.

Työryhmän näkemys on, vihapuhe on niin vakava ongelma, että se edellyttää hallitusohjelman tasoisia linjauksia ja vihapuheen vastaisen toimintaohjelman laatimista. Työryhmä esittää yhteensä 13 suositusta vihapuheen ja nettikiusaamisen vastaisten toimien tehostamiseksi. Suositukset voidaan toimeenpanna osana laadittavaa toimenpideohjelmaa.

Reipasta puhetta! Hallitus mukaan torjumaan Suomen valtiokoneiston koko voimalla ja painolla vihapuhetta, ennenkuin se muuttuu teoiksi. Jatkamme ministeriön diktaatin (pdf-tiedostona) lukemista. Taisimmekin heti päästä oivalluksen äärelle:

Ilmiön rajat ylittävä luonne on syy siihen, että Suomessa käytetään yleisesti vihapuheen määritelmänä Euroopan neuvoston ministerikomitean suositusta. Euroopan neuvoston vihapuhetta koskevan suosituksen mukaan vihapuhe on sellaista ilmaisua, jolla levitetään, yllytetään, edistetään tai oikeutetaan rotuvihaa, muukalaisvihaa, antisemitismiä tai muunlaista vihaa, joka perustuu suvaitsemattomuuteen mukaan lukien suvaitsemattomuus, jota ilmaistaan vihamielisenä kansallismielisyytenä ja etnosentrisyytenä, syrjintänä ja vihamielisyytenä vähemmistöjä, maahanmuuttajia ja maahanmuuttajataustaisia vastaan.

Abdel-Nasser el Nadiin sopii sm:n määritelmästä ilmeisesti vain antisemitismi, hänhän maalittaa vähemmistöjen sijasta enemmistöä ja maahantulijoiden sijasta kantaväestöä. Sisäministeriön vihapuhe-määritelmä on siis poliittisesti valikoiva, ja siis syrjivä.

Ruotsin päättyneellä viikolla pidätetyt vihasaarnaajat ovat Suomen Sisäministeriön skenaariossa hyvien ja kärsivien kategoriassa, yksiselitteisesti ja ilman poikkeusta. Vihapuhetta on siis vain, jos ruotsalainen/suomalainen puhuu pahaa ei-kantaväestöstä, -ei koskaan molemminpuolisesti. Arkikokemuksen mukaan tunnistettavien ihmisryhmien välinen kitka luo aina negatiivisia ryhmäyleistyksiä toista kohtaan molemmissa ryhmissä. Tähän ei tunneta ainoatakaan poikkeusta, -ellei 2017-vuoden Suomessa eletä jollakin oudolla astraalitasolla.

Sisäministeriölle projektipaperin koonnut lukuisien asiantuntijoiden joukko ei kyennyt näkemään sitä osaa todellisuudesta, jonka Ruotsin Säpo ja Maanmuuttovirasto kohtasivat huhti-toukokuussa: Ruotsissa -kuten Suomessakin- on henkilöitä, joiden maassaolo ja toiminta johtavat väistämättä vihatekoihin ja ryhmäkonflikteihin, ellei asiaan ripeästi puututa. Arkkipiispa-emerituksen johtama työryhmä jättää dokumenttiinsa sensijaan sävyjä, joista voi päätellä sen suosittelevan tulevalle vasemmistohallitukselle toimenpiteisiin ryhtymistä maahanmuuttaneita ryhmiä koskevan negatiivisen informaation levittämisen estämiseksi.

Tämä sama valinta tehtiin myös Ruotsissa, vuosia sitten, ja nyt on herätty sielläkin ruusunpunaisen hallituskoalition itsetyytyväisyydestä surulliseen todellisuuteen. Suomen Sisäministeriön ja hallitusohjelman valmistelijoiden työ näyttää kuitenkin enteilevän todellisuuspaon jatkamista, ja todellisen vihapuheen vaaroista varoittavien syyllistämistä ja vaientamista.

Ruotsin tapahtumista uutisoi Expressen 16.05.2019, artikkeli on pitkä ja perusteellinen.

5 Comments

 1. Pekka Kemppainen
  19.5.2019 06:58

  Gävleläinen imaami Abo Raad, joka oli alun perin Irakista, otettiin turvallisuuspoliisin pidättämäksi poikansa kanssa 24. huhtikuuta.

  Hän on jo useita vuosia tuonut esiin keskeisen toimijan ruotsalaisessa jihadistisessa näyttämöllä.

  Vuonna 2015 Gefle Dagblad ja freelance-toimittaja Magnus Sandelin paljastivat, kuinka hän islamilaisen valtion yhteydessä ottaa useita Irakin kaupunkeja ja kyliä vastaan, toivotti tapahtumansa Facebook-sivuillaan: ”Veljet ja sisaret, rukoilkaa Allahin tukemassa heidän sunni-tyttöjä Irakissa, jossa he taistelevat kohtalokkaalla sota petollisuutta vastaan, kufrs (luettu: huomaamaton) ja syntisyyden voimat (…) Rukoilkaa sisarustenne puolesta ja tukeudu rahoillasi, itsellenne ja kielillesi ” , hän kirjoitti muun muassa (teksti on käännetty arabiaksi, toim.). .

  Hänet on myös tunnistettu jihadistisen ympäristön ihmisten malliksi, josta Gefle Dagblad kertoi.

  Vuonna 2015 Expressen pystyi myös paljastamaan, miten hän oli salaisen facebook-ryhmän jäsen, jolle oli annettu sympatia jihadistisen ideologian puolesta, ”sisarukset, jotka tukevat mujahideenia” . Abo Raadilla on yhteys Göteborgin oppilaitokseen, jonka päämiehenä on Abdel-Nasser el Nadi.

  Västeråsilainen imaami, Fekri Hamad, on kuvattu Abon neuvoston lähimpänä ihmisenä. Hän oli juuri aloittanut kampanjan saadakseen läheisen ystävänsä vapaaksi, kun hän itse hoiti turvallisuuspoliisin, ja siirtolautakunta otti sen kiinni.

  Se tapahtui 7. toukokuuta.

  Ennen tätä Gefle Dagbladin mukaan hän oli ottanut Abon neuvoston paikan ja piti perjantaista rukousta Gävlen moskéijassa. Moskeijan vierailijoiden edessä hänen olisi pitänyt mennä jyrkästi hyökkäykseen Gavleimamin ja muslimien hoidosta, jotka eivät tue taistelua hänen vapauttamisesta.

  Terroristitutkijan Magnus Ranstorpin mukaan Abo Raad ja Fekri Hamad ovat olleet tutka-pari, joka yhdessä yritti ottaa haltuunsa tiettyjä moskeija-ympäristöjä ja ajaa heitä radikaalisemmassa salafistisessa suunnassa.

  – He ovat matkustaneet imameja Uppsalassa, Gävlessä, Sandvikenissä, Västeråsissa. Menetelmänä on, että ne luovat vaikutusvaltaa tärkeän perjantain rukouksen aikana, sanoo Magnus Ranstorp.

  Ruotsin kansallisen puolustuskorkeakoulun äskettäisessä raportissa, joka kirjoitti mm. Magnus Ranstorpia, Fekri Hamadia kuvataan ”yhdeksi maan kovimmista salafisteista” .

  Fekri Hamad on kansalaisuudettomia palestiinalaisia, jotka on nostettu Länsirannalle. Hänet on rekisteröity Ruotsissa vuonna 2001 ja hänellä ei ole ruotsalaista kansalaisuutta sekä muita ihmisiä.

  Västeråsin Pettersbergin moskeijan edustajat ovat luopuneet sekä Fekri Hamadista että Abo Raadista. He sanovat, että molemmat olivat yhdessä moskeijan kanssa, mutta eivät enää.

  Turvallisuuspolitiikka pidätti aiemmin tämän viikon aikana Abdel-Nasser El Nadin tiedekoulun päällikön, jota kutsutaan Abo Talaliksi. Hän on Egyptistä, mutta tuli Ruotsiin vuonna 1992 ja haki oleskelulupaa. Hän sai hylkäämisen, ja vasta vuonna 1998 hän sai väliaikaisen oleskeluluvan, jota on sittemmin laajennettu erissä. Vuosina 2007 ja 2011 hän pyysi Ruotsin maahanmuuttovirastoa Ruotsin kansalaisuuteen, mutta molemmilta oli evätty.

  Abdel-Nasser El Nadilla on läheiset yhteydet Göteborgin yhdysvaltalaisille muslimeille ja kuuluu samaan radikaalien imamien piiriin kuin Abo Raad ja Fekri Hamad. Doku- sivuston katsauksen mukaan hän on kirjoittanut aiemmin Facebookin sivulle virkaa, jossa hän on muun muassa kannattanut ”vahvaa, sunni-islamilaista valtiota”. Sivuston mukaan hänen on myös turvapoliisin mukaan rekrytoitava väkivaltaa edistävälle islamilaisuudelle.

  Abdel-Nasser El Nadi sijaitsee useiden koulujen ja esikouluopetusta harjoittavien yritysten hallituksissa Länsi-Ruotsissa.

  Uumajaan kuuluva Imam Hussein Al-Jibury, jota kutsutaan Abo Sheimaksi, huolehti turvallisuuspoliisi 2. toukokuuta.

  Hussein Al-Jibury on osa samaa salafistista, radikaalisti islamistista ympäristöä kuin aikaisemmin käsitelty Gävleimamen Abo Raad. Al-Jiburyn läheisyydessä olevien ihmisten mukaan näiden kahden välillä on myös perhesiteitä.

  Västerbotten Courierin lähteiden mukaan perhe huomasi, että jotain oli tapahtunut, kun Al-Jibury ei tullut kotiin töistä kuten tavallista 2. toukokuuta. Seuraavana päivänä maahanmuuttovirasto päätti, että hänet olisi pidätettävä.

  Kuten muutkin imatit hoitavat, Hussein Al-Jibury on toistuvasti hakenut Ruotsin kansalaisuutta, mutta on hylätty. Hänen tapauksensa kahdesti: 2006 ja 2013.

  Hussein Al-Jibury on Irakin kansalainen ja sille myönnettiin pysyvä asuinpaikka kesäkuussa 1997.

  Hoidon yhteydessä yksi hänen tutuistaan ​​puhui Expressille moskeijaa varten. Hän ei uskonut maksuihin.

  – Hän on avoin vuoropuheluun, ja hänellä on sekä muslimeja että muita kuin muslimeja ystävinä. Tunnemme hänet avoimena ja ystävällisenä ihmisenä ja haluamme selityksen tapahtuneelle, sanoi mies.

  Turvapoliisi pidätti Abo Raadin ja hänen poikansa 24. huhtikuuta.

  Poika on ollut vuosien ajan merkittävä nuorten johtaja Gävlessä ja Uumajalla sekä nyrkkeilyklubin perustaja. Vuonna 2015 hänet nimitettiin palkinnoksi tämän vuoden harrastajana työstään.

  Aivan kuten hänen isänsä, häneltä on evätty ruotsalainen kansalaisuus, ja hän kertoi meille, että vain muutama vuosi sitten järjestetyn Charta 2008: n kanssa järjestetyn tapaamisen aikana hän oli turva-poliisin takia: ”Kaunis päivä, kun haen hakemuksen, sain niin mustan kansion. Turvapoliisilla on vain mustia unia. Tämä koko viranomainen käsittelee vain rauhanomaisia ​​ihmisiä, joilla on vahva usko uskoonsa ja sanovat, että ”Jumala on Allah”. (…) Sitten näin on, en saa Ruotsin kansalaisuutta, koska minulla on liian suuri verkosto ja voin yhdistää työnsä ihmisten kanssa. Ja nämä yhteydenotot, joita he kysyivät, ovat siis turvallisuusriski , hän sanoi kokouksen aikana.

  Hänet tuomitaan siitä, että hän on Gefle Dagbladin Gävlen moskeijan tarkastelun yhteydessä uhannut sanomalehden päätoimittajaa.

  https://www.expressen.se/gt/sapo-har-slagit-till-mot-vetenskapsskolans-vd/

  Vastaa
 2. Jussi
  19.5.2019 12:08

  Pohjolankin Globareista alkanut paistaa nouseva paniikki että ikivanha suunnitelma on päivä päivältä menossa myttyyn, kun ihmiset alkavat herätä valtamedian aivopesun luomasta maailmankuvan harhasta. Ilmastovouhottajat voisivat aloittaa konkreettisesta asiasta: ottamalla selvää käytetäänkö Norjan HAARP:ia sään muuttamiseen ja missä määrin (sillä voi kehittää myrskyjä, rankkasateita sekä ohjata niiden kulkureittiä, sekä kuumentaa meriä, aiheuttaa kuivuutta, tuottaa tsunameja ja maanjäristyksiä. Nykyään se onnistuu myös satelliiteista, jolloin puuhapeteltä ei jää juurikaan sormenjälkiä. Uskonnollisilla ääriryhmillä täytyy olla rahoittaja, luultavasti Sorosen Yrjö. Kannattais katkaista palkkarahavirta terroristiliiton jäsenille, niin ne menisivät lakkoon.

  https://youtu.be/H8gwX89AdCE?t=455

  Vastaa
 3. Jussi
  19.5.2019 12:19

  Säpo ei ole vielä löytänyt piilokämmen Ulof Palmen murhaajaa. Murhaajan puutteessa vangittiin joku päivät puistossa istunut Christer Pettersson, ja sitten hänet vapautettiin + mljoonan kruunun korvaus väärästä tuomiosta. No hän kuoli aikoja sitten, mutta jotkut vaikenee…

  Globarien CO2-huijauksen ja taustasyyn paljastus:
  https://youtu.be/H8gwX89AdCE?t=455

  EU:
  https://youtu.be/H8gwX89AdCE?t=2086

  Vastaa
  1. Pekka Kemppainen
   19.5.2019 13:25

   Sen miljoonan kruunun ryyppäämisenhän Petterson kuolikin?

   Vastaa
 4. Minä
  19.5.2019 16:25

  Jokohan Ruotsin hallitus on tilannut noille pidätetyille bussin Tornioon Suomen suvakkien myötävaikutuksella?

  Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top