Sähköautot eivät ole ratkaisu liikenteen päästöongelmiin

Kevät ja katupöly tekee tuloansa ja monella ihmisellä on taas tukalat oltavat, kunnes kadut on siivottu. Tämä on yksi ongelma, joka ilmaantuu kun tieliikennettä harjoitetaan tiheään rakennetulla alueella, kuten kaupungeissa. Tästä asiasta kuitenkin puhutaan vähemmän.

Tieliikenteen pienhiukkaset ovat tutkitusti merkittävä terveysongelma. Suomessa on arvioitu ulkoilman pienhiukkasten aihettuvan lähes 2000 ennenaikaista kuolemaa vuosittain.

Terveyden ja Hyvinvoinninlaitoksen mukaan ulkoilman hiukkasmaiset ilmansaasteet ovat nykypäivän suurin ympäristöterveysongelma, kun otetaan huomioon altistuvien ihmisten määrä ja altistumisesta aiheutuvien haittojen yleisyys ja vakavuus.”

”Kaupungistumisen ja tieliikenteen lisääntymisen myötä yhä useampi suomalainen altistuu merkittävässä määrin ajoneuvoliikenteen päästöille, pakokaasuille ja katupölylle. Ulkona vilkasliikenteisellä alueella voi lyhyessäkin ajassa hengittää varsin suuria hiukkasmääriä esimerkiksi työmatkan aikana. Silti suurin osa ulkoilman hiukkasista päätyy elimistöön sisätiloissa, koska siellä vietetään tyypillisesti suurin osa vuorokaudesta.”

Katupöly koostuu mm. talvella käytetystä hiekoitushiekasta, autosta irtoavista pienistä metallihiukkasista, joita irtoaa mm. jarruista ja moottorista, sekä renkaiden kumihiukkasista. Pakokaasuhiukkasten osalta pitoisuudet tieliikenteessä ovat laskusuunnassa moottoritekniikan kehittyessä ja puhtaampien polttoaineiden valmistuksen ansiosta, mutta katupölyhiukkasten määrä lisääntyy yhä liikennemäärien kasvaessa.

Koska liikennemäärien voidaan olettaa kasvavan jatkossakin nykyisen maahanmuuttopolitiikan takia, jolla pyritään lisäämään Suomen väkilukua mm. talouskasvun nimissä, tule katupöly ja sen haittavaikutukset ihmisten terveydelle myös vain kasvamaan. Ilmastonmuutoksen osalta Terveyden ja Hyvinvoinninlaitos listaa ihmisille terveyshaitojen aiheuttajiksi mm. helteet, vesivälitteiset epidemiat ja liukastumiset. Näitä terveyshaittoja lienee esiintynyt Suomen leveysasteilla koko valtion olemassaolon ajan. Onhan täällä aina ollut ne neljä vuodenaikaa.

Julkisuudessa paljon hehkutettujen ilmastotalkoiden tavoitteiden saavuttamiseksi suunniteltu suuri sähköautokannan kasvattaminen Suomeen ei tule mitenkään ratkaisemaan näitä katupölyyn liittyviä terveyshaittoja. Sähköautoissa on samanlaiset renkaat alla kuin mitä muissakin autoissa, eikä teiden hiekoituksesta talviaikaan voida turvallisen liikennöinnin takia luopua.

Ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista, sekä sen aiheuttajista on olemassa monta eri näkemystä. Tätä ei ole huomioitu julkisessa keskustelussa. Ei ole esitetty mitään yksiselitteistä tutkimusta siitä onko näillä aiotulla toimenpiteillä hiilidioksidin vähentämisen osalta mitään varmaa vaikutusta. Ei myöskään ole huomioitu ilmastonmuutokseen kriittisesti suhtautuvia näkemyksiä.

Suomessa työmatkaliiikenteen osuus koko maassa on 10 prosentin luokkaa. -Eli ne enimmät nokipäästöt fossiilisesta polttoaineista tulevat pääasiassa ihan muualta, kuin henkilöliikenteessä. Rahtiliikenne niin maalla, merellä kuin ilmassa, kaupunki-infra teollisuus kuuluvat siihen 90 prosentin joukkoon.

Olisi varmaan syytä pohtia miten näidenkin osalta siirrytään sähkön käyttöön energialähteenä, jos tavoitteet on ”Suomi hiilineutraaliksi”. Onnistuisiko tämä edes nykyisellä sähköntuotantokapasiteetillä? Onko kaikilta osin edes tarkoituksenmukaista tai ylipäätään mahdollista? Onko kukaan ylipäätään pohtinut näitä kysymyksiä?

Toki 10 prosentin autokannan vaihtaminen sähköautoihin tuottaisi hulppean tuoton autoteollisuudelle, mutta onko sillä mitään todellisia vaikutuksia maapallon sääoloihin? Jokakeväistä massiivista piikkiä ilmansaasteiden osalta tämä ei kuitenkaan poista.

Ympäristöministeriö ei näytä ottaneen sivuillaan mitään varsinaista kantaa liikenteen vaikutuksiin pienhiukkasten ja katupölyn osalta, että onko tätä huomioitu riittävästi ihmisten terveyden osalta? Onko ympäristöministeriöltä ikäänkuin päässyt ihmisten ympäristöterveys unohtumaan?

Olemme kysyneet tästä asiasta ympäristöministeriöltä ja nyt jäämme odottelemaan heidän vastausta.

3 Comments

 1. tehdäänkehitysmaayhdessä
  10.4.2019 20:39

  Älkää pidättäkö hengitystä vastausta odottaessa.

  Vastaa
 2. Pertti Saarinen
  11.4.2019 06:46

  Todellisuudessa henkilöautoilusta aiheutuvat KOKONAIS päästöt ovat vieläkin huomattavasti alhaisemmat kuin tuo 10 % , mielestäni pitäisi laskea KAIKKI päästöt , eikä vain hiilidioksidipäästöjä.

  Tässä mielessä vain henkilöautoilun kurittaminen on järjetöntä.

  Lisäksi : on tehty kokeiluja uudenlaisilla tienpinnoitemateriaaleilla, joista irtoaa huomattavasti vähemmän pölyä kuin asfaltista, ja myös rengasmelu vähenee, mutta uudet materiaalit ovat niin kalliita että Suomessa niitä ei taideta hetkeen nähdä…

  Vastaa
 3. Puolueeton
  11.4.2019 08:51

  Sähköautot voivat jopa lisätä katupölyä. Sähköautoissa on suurempi kiihtyvyys ja ne ovat raskaampia. Kumipölyä tulee siten enemmän ja sähköauto saattaa olla pahempi saastuttaja kuin dieselauto.
  Pieni lasku selvittää, renkaat kestävät noin 40000 km ja niistä irtoaa henkilöautossa kumipölyä käyttöaikana 50 mg kilometrillä.

  Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top