Sananvapauden väärinkäyttöä vai hybridi-vaikuttamisella pelottelun väärinkäyttöä? Tapaukset ”Kaarisade” ja Valtioneuvosto

Valtioneuvostolta on hiljattain julkaistu tuore informaatiovaikuttamisen opas viestijöille. Julkaisun tarkoitus on myös varoittaa vahingollisista mediakampanjoinneista ja opastaa tunnistamaan ne. Meille rivikansalaisille, jotka valmistaudumme päättämään ensi sunnuntaina, kenelle annamme äänemme ja kenelle siis luovutamme mandaatin hoidella asioitamme eduskunnan ja hallituksen tasolla, meille on myös tärkeää tunnistaa meihin kohdistuvat vaikutusyritykset, -tapahtuivat ne sitten sopimattomin nettipuheenvuoroin tai sensurointien kautta.

Tarkastelemme ensin sanan ”informaatiovaikuttamisen” merkitystä itsessään.

– Sana ”Informaatio” on määritetty tarkoittamaan järjestystä, johon voidaan liittää jokin tulkinta.

Tästä todettakoon, että tulkintoja asioista on yleensä yhtä monta kuin mitä on asioiden tulkitsijoita. Mitään yhtä oikeaa tulkintaa tuskin on olemassakaan, koska jokainen tarkastelee asioita niistä omista lähtökohdista käsin.

– Sana ”Vaikuttaminen” on määritetty osaksi viestintää, jonka tavoitteena on muuttaa viestin kohteena olevan henkilön tai ihmisryhmän käsityksiä jostakin asiasta tai ilmiöstä. Muuttuneet käsitykset voivat johtaa viestijän tavoittelemiin muutoksiin.

Keskeisiä vaikutusvallan käyttäjiä ovat poliittiseen järjestelmään, mediaan ja lobbaajiin kuuluvat henkilöt.

Verkkoviestintäympäristöistä ja etenkin sosiaalisesta mediasta on tullut merkittävä viestintäkanava informaatiovaikuttamiselle nykyaikana, sen ollessa avoin kaikille kansalaiselle.

Verkkoviestintäympäristö on ilmiönä poliittisessa vaikuttamisessa yhteiskunnassa vielä melko tuore ilmiö, ja kansalaiset ovat vasta viime vuosina löytäneet sen foruumiksi itselleen päästä vaikuttamaan oman elämänsä päätöksentekoon ja julkisuudessa käytävään poliittiseen debattiin eri aiheista käyttäen hyväksi tätä uutta viestintäkanavaa. Tämä on tuonut päättäjät ja äänestäjät paljon lähemmäksi toisiaan yhteisen pöydän ääreen risuineen ja ruusuineen.

Etenkin nyt vaalien alla on informaatiovaikuttaminen kasvanut moninkertaiseksi, koska jokainen ehdolle asettunut pyrkii jakamaan tietoa poliittisesta ohjelmastaan tullakseen valituksi kansanedustajaksi seuraavalle nelivuotiskaudelle. Ja kilpailu on ankaraa. Moni äänestäjä on myös aktiivisesti mukana keskusteluissa halutessaan tuoda julki niitä toiveita mitä tulevalta ehdokkaalta odotta, ja mihin yhteiskunnallisiin epäkohtiin toivoo muutoksia.

Sana ”informaatiovaikuttaminen” on myös määritetty yhdeksi sodankäyntiin liittyvistä käsitteistä josta todetaan, että informaatiosodankäyntiä käydään jollain tasolla useissa konflikteissa ympäri maailman. Valtioneuvoston tuore opas informaatiovaikuttamisesta on jokseenkin hämmentävä. Puhutaanhan siinä mm. haitallisesta ja strategisesta toiminnasta ja uhkiin varautumisesta.

Kysymys kuuluukin; onko vaalikampanjat ja poliittiseen keskusteluun osallistuminen omien mielipiteiden pohjalta nyt tulkittavissa mahdolliseksi sodanjulistukseksi valtiovaltaa tai vaikkapa ehdolle asettuneita henkilöitä vastaan, vai normaaliksi tavaksi osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun? Etenkin kun valtiovallan suunnalta on myös pitkin vuotta kuulunut tuon tuostakin huolestuneen oloisia lausuntoja tyyliin; länsimainen demokratia on uhattuna tai muuta vastaavaa, kun kasvavat joukot kansalaisia, jotka ovat saaneet tarpeekseen valtiovallan ajamasta politiikasta Suomessa, ovat kritisoineet voimakkaasti valtiovallan poliittisia päätöksiä maassamme.

Valtioneuvoston tuore opas:

Tässä oppaassa informaatiovaikuttamisella tarkoitetaan toimintaa, jolla pyritään järjestelmällisesti vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen, ihmisten käyttäytymiseen ja päätöksentekijöihin sekä sitä kautta yhteiskunnan toimintakykyyn. Vaikuttamisen keinoja ovat esimerkiksi väärien tai harhaanjohtavien tietojen levittäminen ja painostaminen sekä sinänsä oikean tiedon tarkoitushakuinen käyttö. Kyse on strategisesta toiminnasta, jonka tavoitteena on saada kohde tekemään itselleen haitallisia päätöksiä ja toimimaan omaa etuaan vastaan.

Tämän määritelmän mukaan informaatiovaikuttaminen on haitallista viestintää, jonka takana voivat olla valtiollinen toimija, ei-valtiollinen toimija, joka voi toimia myös tietoisesti tai tiedostamattaan jonkin valtion lukuun, yksilöt, erilaiset organisaatiot, järjestöt tai yhteenliittymät, mutta myös muut toimijat.

Opas tarjoaa keinoja, joilla informaatioympäristön uudenlaisiin uhkiin voidaan varautua ja jolla informaatiovaikuttamisen eri muotoja voidaan tunnistaa ja analysoida. Lisäksi opas antaa ohjeita informaatiovaikuttamiseen vastaamiseksi.

Ihmisten keskinäinen kommunikointi; toisillemme puhuminen, väittelyt, jne ovat aina olleet ihmisten arjessa läsnä kivikaudelta alkaen. Tosin silloin informaatiovaikuttamista käytiin varmaan lähinnä lähinnä kalliomaalauksin ja puutikuin puhumisen ohella.

Nyky-yhteiskunnassa yksi suurimpia mielipidevaikuttaja on verovaroin ylläpidetty YLE, lisäksi jokaisella puolueella on myös omat mediansa. Jokainen äänestäjä kannattaa jotakin poliittista aatesuuntausta, jokainen toimittaja on myös potentiaalinen äänestäjä. Myös jokainen viranhaltija Suomessa on potentiaalinen äänestäjä. Myös poliisit ovat potentiaalisia äänestäjiä. Poliisista on myös valjastettu poliiseja valvomaan kansalaisten suosiossa olevaa sosiaalisen median vaikuttamisympäristöä palkkaamalla heitä sinne valvojiksi vihapuhepoliiseina.

Viimeisimpien tunnetumpien kansalaisvaikuttamisen ryhtyneen, poliisia parodioineen Keijo Kaarisateen Twitter-tili on hiljattain suljettu. Emme ota kantaa päätöksen motiiveihin. Haluamme lähinnä esittää kysymyksen: ”Onko parodia nyt kiellettyä Suomessa?”

”Keijo Kaarisade” pohtii mm. tätä samaa tuoreessa blogikirjoituksessaan:

“Totuudenjälkeisestä ajasta” ja “vaihtoehtoisista faktoista” huolestunut “faktantarkistajia” peräänkuuluttava poliittinen klikki näytti todellisen luonteensa totaalisen medialukutaidottomana lammaslaumana, joka ei erottanut parodiaa siinäkään tilanteessa kun siinä luki parodia (Keijo ei ole koskaan “esiintynyt poliisina”).

Näiden moninaisten asioiden valossa lienee syytä myös esittää kysymys: ”Ketä voidaan osoittaa sormella silloin kun lukijalta puuttu medialukutaito; lukijaa vai kirjoittajaa?”

 

blogi

Valtioneuvosto: Informaatiovaikuttamiseen vastaaminen, opas viestijöille.

3 Comments

 1. Penteleen kriitikot
  12.4.2019 12:30

  ”Kysymys kuuluukin; onko vaalikampanjat ja poliittiseen keskusteluun osallistuminen omien mielipiteiden pohjalta nyt tulkittavissa mahdolliseksi sodanjulistukseksi valtiovaltaa tai vaikkapa ehdolle asettuneita henkilöitä vastaan, vai normaaliksi tavaksi osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun? Etenkin kun valtiovallan suunnalta on myös pitkin vuotta kuulunut tuon tuostakin huolestuneen oloisia lausuntoja tyyliin; länsimainen demokratia on uhattuna tai muuta vastaavaa, kun kasvavat joukot kansalaisia, jotka ovat saaneet tarpeekseen valtiovallan ajamasta politiikasta Suomessa, ovat kritisoineet voimakkaasti valtiovallan poliittisia päätöksiä maassamme.”

  Sauli Niinistö: ”On myöskin siviilitahoja, yksityisiä toimijoita, jotka osaavat olla vallan penteleen ilkeitä.”

  Sauli Niinistö puhui eduskunnan vaalikauden päättäjäiskahveilla.

  MTV3 uutiset 10.4.2019
  Vaalikauden päättäjäiskahveilla presidentti Niinistö täsmensi että muitakin kuin sotilaallisia uhkia on olemassa:
  ”On myöskin siviilitahoja, yksityisiä toimijoita, jotka osaavat olla vallan penteleen ilkeitä.”

  Kenestähän presidentti Sauli Niinistö puhui, oliko kohteena Ilja Janitskin ym. jotka kaivavat nykyisinä vallan vahtikoirina esiin valtatahojen ja eliitin väärinkäytökset nyt kun oikeisto-omisteinen valtamedia on enempi vallan Lennupuudelina? Onhan se vallan penteleen ilkeää kun vallan väärinkäytöksiä ja Suomen kansallisvaltiolle sekä kansalle haitallista poliittista päätöksentekoa tuodaan esiin.

  Presidentin ja hallituksen porvarihallinnon penteleen ilkeät kriitikot vai infovaikuttajat?

  Jos et ole meidän puolella poliittisideologisesti, olet penteleen ilkeä infotrolli, joiden aiheuttamia turvallisuusuhkia vastaan puolustusvalmiuksia on lisättävä ja perustulaillisia oikeuksia kavennettava.

  Vastaa
 2. Jussi
  12.4.2019 21:08

  Globarit maanpetturit ovat paniikissa poistamassa sananvapautta ympäri länsikulttuurin aluetta.
  Sananvapaus on kuitenkin kaikkien muiden vapauksien ehdoton edellytys.
  Vihapuhe, rasismi, kaikki lippukiellot… ovat poliittisten Rottien TEKOSYITÄ nakertaa sananvapautta eri puolilta.
  Vapaiden ihmisten mielenkiinto sammuu itsestään huonoihin ideoihin.
  SUOMEEN EMME TARVITSE TOTUUSMINISTERIÖTÄ – muuttakaa Siperiaan vouhottamaan tyhjille katsomoille

  Vastaa
 3. Jussi
  12.4.2019 21:13

  ONKO MUITA MASS-MEDIA MIND-CONTROL TERVEISIÄ TAVISTOCK-INSTITUUTISTA?

  Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top