Sisäministeriö etsii työ- ja opiskelu-väyliä turvapaikanhakijoiden maahantuloon

”Kansainvälistä suojelua tarvitseville” etsitään nyt muitakin maahantulon perusteita, kuin kansainvälinen suojelun tarve, kerrottiin eilen Sisäministeriön tiedotteessa.

Valtioneuvoston tilaamassa tutkimushankkeessa selvitetään, millaisia täydentäviä maahanmuuton väyliä eri maissa on käytössä ulkomailla oleskeleville, kansainvälisen suojelun tarpeessa oleville henkilöille. Erityisenä painopisteenä ovat työ- ja opiskeluperusteiset väylät. Kansainvälinen vertailu voi osaltaan tukea sekä Suomen pohdintaa täydentävien väylien tarpeesta että kansainvälisen yhteisön pyrkimyksiä uusiin ratkaisuihin. (tiedote)

”Täydentävillä väylillä tarkoitetaan järjestelyjä, joissa oleskelulupa myönnetään esimerkiksi opiskelun tai työnteon perusteella ulkomailla oleskelevalle henkilölle, jonka arvioidaan olevan kansainvälisen suojelun tarpeessa. Tarkoituksena on mahdollistaa henkilön laillinen ja turvallinen maahantulo niin, ettei hän joudu turvautumaan ihmissalakuljettajien apuun.”

Samma på finska:

 • Henkilö on ulkomaalainen ja ulkomailla,
 • hän on ”kansainvälisen suojelun tarpeessa”.
 • Siitä huolimatta käytössä olevien turvapaikanmyöntämis -kriteerien mukaan hän ei pääse maahan, joten:
 • Hänelle mahdollistetaan maahanpääsy muulla perusteella, ettei joudu turvautumaan rikokseen.

”Tutkimuksen tavoitteena on saada kattavasti tietoa siitä, mitä täydentävät väylät käytännössä voivat olla sekä millaisia hallinnollisia ja lainsäädännöllisiä ratkaisuja tällaisia järjestelyjä hyödyntävät valtiot ovat tehneet. Lisäksi tuotetaan tilastotietoja siitä, kuinka laajasti ja keihin menettelyjä sovelletaan. … Kattavaa selvitystä aiheesta ei kuitenkaan vielä ole tehty. Tutkimuksessa perehdytään tarkemmin muutaman eri valtion käytäntöihin. Lähemmin tarkasteltavat valtiot tarkentuvat tutkimuksen edetessä.”

”EU:lle täydentävien väylien kehittäminen on tärkeä keino vastata muuttoliikkeeseen”

Tämä erikoinen lähestymistapa muistuttaa huumeongelman ratkaisemista huumeet laillistamalla, eikä se ole lähtöisin Suomen sisäministeriöstä:

”… Laittomat ulkorajan ylitykset ja ihmissalakuljetus ovat leimallisia EU:hun kohdistuvalle muuttoliikkeelle. Näiden ilmiöiden torjumiseksi EU:ssa etsitään Euroopan komission johdolla uudenlaisia ratkaisuja.

”Komissio antoi syyskuussa 2020 maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistamisesta laajan tiedonannon, jossa korostetaan laillisten maahanmuuton väylien kehittämistä yhtenä osana EU:n kokonaisvaltaista lähestymistapaa muuttoliikkeeseen. Komissio antoi myös erillisen laillisia väyliä koskevan suosituksen. Suosituksessa komissio kehottaa jäsenmaita tutkimaan kansainvälistä suojelua tarvitsevien mahdollisuuksia työ- ja opiskeluperusteiseen maahantuloon ja kannustaa niitä jakamaan kokemuksiaan ja parhaita käytänteitään.”

Kansanvälisen suojelun tarve on siis käsitteenä täysin hämärtynyt EU:n komissiossa: Suojelun tarve on peruste oleskelupaan yms., eikä sama henkilö ole muun-perusteisen oleskeluluvan tarpeessa. -Ellei hänen väittämänsä suojelun tarpeestä ole katteeton, jolloin turvapaikkahakemuksellaan on huono ennuste. YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on jo omaksunut saman ajattelun. Vuosille 2019–2021 esittämässään strategiassa UNHCR pyrkii edistämään maailmanlaajuisesti  täydentävien väylien käyttöä kiintiöpakolaisille.

”Suomella täydentäviä väyliä ei ole käytössä”

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti hallitus kehittää maahantuloreittien järjestelmää osana Suomen EU-politiikkaa.

Nykyisen käytännön mukaan kansainvälisen suojelun tarpeessa oleva henkilö voi saapua Suomeen 1.) turvapaikanhakijana tai 2.) kiintiöpakolaisena jolla on pakolais-status toisessa valtiossa, ja joka siirretään jonkinlaisena ”taakanjakona” Suomeen. Aluperin siirtojärjestelyt koskivat vain turvapaikan jo saaneita, siis kansainvälisten normien mukaisen pakolais-määritelmän kriteerit täyttäviä, mutta maasta toiseen siirtäminen on sittemmin ulottunut koskemaan myös turvapaikkahakemuksen jättäneitä, Heidän joukossaan on todettu olevan jopa suurinosa muita kuin suojelun tarpeessa olevia.

Kriittisten huomioitsijoiden mukaan Suomen käytännöt turvapaikka-kysymyksessä ovat lipsuneet kauas pakolaisuutta ja turvapaikkojen myöntämistä koskevista laeista ja kansainvälisistä sopimuksista: Valitukset jo tehdyistä päätöksistä, ja viranomaisten kyvyttömyys poistaa laittomia oleskelijoita maasta, ovat jo sivuuttaneet käytännössä turvapaikka-käsittelyn: Henkilö pysyy Suomessa riippumatta siitä, myönnetäänkö hänelle turvapaikka tai oleskelulupa. Samaa trendiä edustaa #pakolainen ja #siirtolainen -käsitteiden hämärtyminen, mikä ulottuu jopa YK:n asiakirjoihin.

Sisäministeriön tiedote, kuten myös EU:n ja YK-järjestön tekstit, käsittelee #muuttoliikettä ilmiönä, jota eivät kosketa kansalliset lait tai kansainväliset sopimukset, kuten eivät myöskään ”siirtolaisia” vastaanottavan maan talouden tarpeet tai sen edellytykset huolehtia tulokkaista. Jos etsitään jotain johdonmukaisuutta Suomen sisäministeriön, Euroopan Unionin ja UNHCR:n ajattelusta, niin sellaisena näyttäytyy täysin kontrolloimaton maahanmuutto paremman toimeentulon perässä mihin tahansa valtioon, joka järjestää asukkailleen hyvinvointipalveluja ja taloudellista (minimi)turvaa. Tällä menolla näitä valtioita ei muutaman vuoden kuluttua enää ole.

Tutkijaryhmään kuuluu asiantuntijoita Kuntoutussäätiöstä, Oxford Research AB:stä ja Siirtolaisuusinstituutista. Mukana on myös muuttoliike- ja pakolaiskysymyksiin erikoistunut itsenäinen tutkija Joanne van Selm. Hankkeen ohjausryhmä valitsi tutkimuksen toteuttajan avoimen haun perusteella. Ohjausryhmään kuuluu jäseniä sisäministeriöstä, ulkoministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä sosiaali- ja terveysministeriöstä. Tutkimus valmistuu syksyllä 2021.

 • Sisäministeriön tiedote 23.02. 2021: Tutkimuksessa kartoitetaan eri maiden opinto- ja työperusteisia maahanmuuttoväyliä kansainvälistä suojelua tarvitseville.

6 Comments

 1. pöh
  24.2.2021 14:33

  Jos henkilö on kansainvälisen suojelun tarpeessa, niin hän saa sen oleskeluluvan sen kansainvälisen suojelun perusteella.
  Vihreillä vain on hätä, kun tietävät että vuosikausia suomalaisten piikkiin läpsyttelevistä suurin osa ei ole minkään turvapaikan tarpeessa.

  Vastaa
 2. Barcelona Declarat1995
  24.2.2021 15:25

  Minkähän loputtoman sodan pakolaisista mahtaa nyt olla kyse? Saavatko demarit edelleen lahjuksia mamu-virrasta Barcelonan kokouksessa 1995 sopimallaan tavalla (”Barcelona Declaration”)? Entä jos veronmaksajien varoilla tuettaisiin työllistävää kasvua pk-sektorilla eikä päinvastoin kuin nyt. Loukkaavat vapautemme taistelleiden kunniaa ja tavoitteita maan hyväksi.

  Vastaa
 3. Marttilan Isäntä Maalta
  24.2.2021 16:53

  Vihreät kaipaavat nyt lisää äänestäjiä, suomalaiset ovat pikkuhiljaa hylkäämässä viherpuoluetta, mutta niitähän voidaan tuoda lisää muista maista. Nyt alkaa olemaan kiire, muuten viherpuolue kuihtuu, eikä kukaan ole enää pelastamassa maapalloa, eikun Suomea, koko muun maailman hiilinieluksi.

  Vastaa
 4. juha.
  24.2.2021 20:06

  Ne, jotka tänne tunkevat loisimaan ovat jo kirjansa niin hyvin lukeneet, että siinä vääräuskoisten päät ”etsivät väyliä'”!!!

  Vielä miljardi kertaa suuremmat idiootit eivät tule milloinkaan käsittämään sitä yksinmkertaista asiaa, että muslimit ovat tulleet Eurooppaan valtaamaan islamille uutta ”lebenstraumia”!!!

  Tämän kertoi eräs muslimien ylipappi Tanskassa vuolaasti paukuttaen kuulijokidensa päähän etteivät he saa MILLOINKAAN integroitua vääräuskoisten yhteiskuntaan, koska kun heitä on ”riittävästi” niin…

  Tämä autenttinen tapaus oli kuvattu salaa piilotetulla kameralla!

  Vastaa
 5. murre riepunen
  25.2.2021 08:51

  Tervetuliasjuhlan yhteydessä hutaistu arviointi kansainvälisen suojelun tarpeesta kirjataan, ja hakemus oleiluun hyväksytään ja paperit leimataan, samalla ojennetaan Kelan myöntämien etuuksien hakupaperit valmiiksi täytettyinä, vain allekirjoitus puuttuu, ellei hakija osaa itse kirjoittaa virkailija auttaa.

  Vastaa
 6. Suunnitelma punavihrvasemmistolle
  25.2.2021 12:20

  Ei hemmetti noi sairaat pitää saada pois päättäviltä paikoilta ja niiden sairaat kannattajat pakkohoitoon mielisairaalaan.

  Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top