Sisäministeriö haluaa uuden hallituksen puuttuvan väärinajatteluun kovalla kädellä

Sisäministeriö twiittasi tänään mullistavan ohjelmansa kansakunnan mielipidekontrollin päivittämisestä uuden hallituksen tarpeisiin: ”Vihapuhe” on tarkoitus tykkänään lopettaa, ja siirtyä mielipideharmoniaan, jossa pahaa ei ole kun siitä ei puhuta. Tarkastelimme mietintöä.

Hankkeen toteuttamista varten nimettiin asiantuntijatyöryhmä:

 • Puheenjohtaja: arkkipiispa emeritus Kari Mäkinen
 • valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto,Valtakunnansyyttäjänvirasto
 • Elina Grundström, Julkisen sanan neuvosto
 • toimittaja ja tietokirjailija Tuomas Muraja, YTT, tutkijatohtori (Jyväskylän yliopisto)
 • Reeta Pöyhtäri
 • OTT Stiina Löytömäki
 • rikoskomisario Pekka Hätönen, Helsingin poliisilaitos
 • Kati Ruohonen, Suomen Somalialaisten Liitto ry
 • Alina Heywood, Etnon edustaja, Suomen Nuorisovaltuustojen liitto ry ja sosiaalipsykologi
 • koulukuraattori Minttu Salminen
 • Some-turva ja erityisasiantuntija Robin Harms, Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto
 • Hankkeen sihteeristönä ja ohjausryhmänä toimi kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen (pj), sisäministeriö
 • poliisitarkastaja Måns Enqvist, Poliisihallitus
 • opetusneuvos Heli Nederström, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • neuvotteleva virkamies Yrsa Nyman, oikeusministeriö, Nymanin varajäsenenä johtaja Johanna Suurpää, oikeusministeriö.
 • Lisäksi kokouksiin on osallistunut asiantuntijana hankepäällikkö Milla Aaltonen, oikeusministeriö.

Työryhmä kokoontui kuusi kertaa. Lisäksi järjestettiin kaksi kuulemistilaisuutta, joissa kuultiin laajasti muun muassa kansalaisjärjestöjä, vihapuheen uhreja sekä nuoria ja lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä. Kokouksissa kuultiin seuraavia asiantuntijoita:

 • professori Atte Oksanen, Tampereen yliopisto
 • professori Marjo Kaartinen, Turun yliopisto
 • professori Jaana Hallamaa, Helsingin yliopisto
 • sovitteluasiantuntija Miriam Attias
 • tiedottaja Päivi Ojanperä, Tasa-arvovaltuutetun toimisto.

Sisäministeriö tänään:

Työryhmä toivoo seuraavalta hallitukselta linjauksia vihapuheen kitkemiseksi

”Vihapuhe on niin vakava ongelma, että se edellyttää hallitustasoisia linjauksia. Asiaa pohtinut työryhmä esittää muun muassa vihapuheen vastaisen toimintaohjelman laatimista, osaamiskeskuksen perustamista sekä muutoksia lainsäädäntöön. Vihapuhe on tuhoisaa uhrin lisäksi koko demokraattiselle yhteiskunnalle, oikeusvaltiolle ja sananvapaudelle.

– Vihapuhe kumpuaa siitä sosiaalisesta, yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta todellisuudesta, jossa elämme. Se on kiinnittynyt käytettävissä oleviin välineisiin, etenkin internetiin ja sosiaaliseen mediaan. Viime kädessä vihapuheeseen puuttumisessa on kyse ihmisarvon puolustamisesta, sanoo työryhmän puheenjohtaja, emeritusarkkipiispa Kari Mäkinen.

Sisäministeriön, oikeusministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön asettamaan riippumattomaan asiantuntijatyöryhmään kuuluivat edustajat mm. Valtakunnansyyttäjänvirastosta, Julkisen sanan neuvostosta, Helsingin poliisilaitokselta, Etnisten suhteiden neuvottelukunnasta ja Suomen nuorisovaltuustojen liitosta. Työryhmän työhön osallistui myös tutkijoita.

Vihapuheen määrä kasvaa koko ajan, mutta vihapuheen vastainen työ on hajanaista

Työryhmän keskeinen johtopäätös on, että vihapuheen vastaista työtä tehdään, mutta se on varsin hajanaista ja koordinoimatonta. Työ perustuu enimmäkseen yksittäisiin hankkeisiin, ja se ei ole systemaattista vaan projektiluontoista. Vihapuheen määrä kasvaa koko ajan, ja se saa uusia muotoja ja kohderyhmiä. Uhrin mahdollisuus saada apua vaihtelee paljon riippuen tapauksesta. Myöskään lainsäädäntö ei vastaa nykyistä tilannetta.

Vihapuheella tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia sellaisia ilmaisumuotoja, jotka levittävät, lietsovat, edistävät tai oikeuttavat etnistä vihaa, ulkomaalaisvastaisuutta, antisemitismiä tai muuta vihaa, joka pohjautuu suvaitsemattomuuteen. Vihapuheeseen liittyvät myös muut vaikuttamiskeinot, kuten disinformaatio ja valeuutiset. Työryhmä on myös käsitellyt maalittamista, jossa suuri joukko ihmisiä, yleensä sosiaalisessa mediassa, ottaa yhden henkilön kohteekseen ja kohdistaa tähän vihapuhetta.

Osaamiskeskus keräämään ja analysoimaan tietoa vihapuheesta

Työryhmä esittää, että valtioneuvosto päättäisi vihapuheen vastaisen toimintaohjelman laatimisesta. Lisäksi tarvitaan vihapuheen vastainen osaamiskeskus, jonka tehtävänä olisi kerätä ja analysoida tietoa vihapuheesta, syrjinnästä, rasismista, viharikoksista ja muista vihateoista politiikkojen, raporttien ja toimenpiteiden laatimisen tueksi.

Keskus tuottaisi selvityksiä ajankohtaisista ja tärkeistä teemoista ja seuraisi kansainvälistä kehitystä. Se myös koordinoisi ja seuraisi viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan toimia vihapuheen torjumiseksi. Tietoa vihapuheesta tulisi kerätä myös alueellisesti, ja viranomaisten tulisi hyödyntää sitä alueellisten ja paikallisten toimenpiteiden suunnittelussa.

Laajempi syyteoikeus parantaisi vihapuheen uhrien oikeusturvaa

Kansallisessa lainsäädännössä ei ole määritelty rikosta, jonka rikosnimike olisi ”vihapuhe”. Tästä huolimatta vihapuhe on rikos silloin, kun se täyttää jonkin rikoksen tunnusmerkistön. Yleisin tällainen rikos on kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Vaikka vihapuhe ei täyttäisi rikoksen tunnusmerkistöä, se voi silti olla kiellettyä yhdenvertaisuuslain tai tasa-arvolain mukaisena häirintänä.

Työryhmä katsoo, että sananvapauteen liittyvät viharikokset tulisi säätää virallisen syytteen alaisiksi ainakin niissä tilanteissa, joissa henkilö joutuu vihapuheen kohteeksi virkatoimiensa, työtehtäviensä tai luottamustehtäviensä hoitamisen vuoksi. Tällöin niiden eteenpäin vieminen rikosprosessissa ei edellyttäisi asianomistajan rangaistusvaatimusta.

Myös maalittamiseen tulisi voida puuttua nykyistä tehokkaammin ainakin niiden osalta, jotka joutuvat vihapuheen kohteeksi ammattinsa tai tiettyyn vähemmistöön kuulumisen vuoksi. Työryhmä esittää, että oikeusministeriö ja sisäministeriö arvioivat tarvetta ja mahdollisuuksia kehittää lainsäädäntöä maalittamiseen puuttumiseksi.

Kouluille ohjeistus miten vihapuheeseen puututaan

Kouluilla ja muilla nuorten kanssa toimivilla viranomaisilla tulisi olla ohjeistus siitä, miten netin vihapuheeseen puututaan. Opetushallitus laatii parhaillaan kiusaamisen vastaisen työn opasta oppilaitoksille, joka sisältää myös verkossa tapahtuvan kiusaamisen ehkäisyn. Opas jalkautetaan osana opettajien täydennyskoulutusta. Työryhmä esittää, että menettelyjä ja ohjeistusta selkeytetään vihapuheeseen ja nettikiusaamiseen puuttumiseksi. Selkeät ohjeet ja ennakoitava toiminta lisäävät lasten ja nuorten luottamusta siihen, että aikuiset puuttuvat vihapuheeseen ja nettikiusaamiseen.”

Työryhmän työhön voi tutustua laajemmin pdf-tiedostossa.

Näin siis Sisäministeriö. Hajahuomioita:

Asiaa pohtinut työryhmä esittää muun muassa vihapuheen vastaisen toimintaohjelman laatimista, osaamiskeskuksen perustamista sekä muutoksia lainsäädäntöön.

Se myös koordinoisi ja seuraisi viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan toimia vihapuheen torjumiseksi.

Tämä on demokratian kannalta huolestuttavaa: Ministeriön auktoriteetilla toiminut työryhmä siis esittää vapaan kansalaistoiminnan ja viranomaistoiminnan rajan hämärtämistä. Esitys olisi tarpeeksi paha ilman sitäkin, että tarkastelu liittyy sanan- ja ilmaisunvapauden käytön rajoittamiseen. Että viranomaisilla ja (poliittisilla) kansalaisjärjestöillä on yhteinen operatiivinen johto, se on ajatus jonka odottaisi löytyvän Neuvostoliiton tai Itä-Saksan historiaa tutkimalla.

Tulihan se sieltä:

Lisäksi tarvitaan vihapuheen vastainen osaamiskeskus, jonka tehtävänä olisi kerätä ja analysoida tietoa vihapuheesta, syrjinnästä, rasismista, viharikoksista ja muista vihateoista politiikkojen, raporttien ja toimenpiteiden laatimisen tueksi.

”Osaamiskeskuksista” onkin olemassa maailmalla paljon praktiikkaa: Geheime Staatspolizei (GESTAPO), Staats Sicherheit Dienst (Stasi), Народный комиссариат внутренних дел l. Narodnyy Komissariat Vnutrennikh Del (NKVD), ja tuoreempana esimerkkinä Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) jonka Venezuelan nyt horjuvan vasemmistohallituksen johtaja Hugo Chavez loi vuonna 2010 diktatuuripyrkimystensä tueksi.

Kaikissa mainituissa tapauksissa valvontajärjestelmä on itse saanut määritellä pahapuheen kriteerit, ja on myös tukeutunut vapaahtoisten ilmiantajien verkkoon, jota nyttemmin on ruvettu nimittämään kansalaisjärjestöiksi. Työryhmältä siis näyttää jääneen huomaamatta, että heidän työnsä voidaan tulkita jonkinlaisen kollektiivisen Pavlik Morozovien armeijan perustamiseksi valvomaan kansalaisten oikeinajattelua.

Kun kuullemma hallitusneuvotteluihinkin pääsi poliittisen extremismin (=viha-ajattelun) kokemusasiantuntijoita, emme ylläty vaikka osalla vihapuhe-projektin kokouksissa istuneista olisikin lukkarinrakkautta politiikan suvaitsemattomaan äärilaitaan, olkoonkin että poliittiset sloganit kuuluttavat suvaitsevaisuutta. Voimmekin päättää tämän tarkastelun mainion Kari Suomalaisen eräässä piirroksessaan esittämään mietelauseeseen, josta lukija voi jatkaa omien oivallustensa mukaan.

”Seuraava maailmansota käydään rauhan puolesta.”
Kari Suomalainen.

13 Comments

 1. Pekka Kemppainen
  17.5.2019 13:34
  Vastaa
  1. Jussi
   17.5.2019 23:31

   Uskomatonta Pekka minkä linkin löysit. Ja aikuiset ihmiset totuusministerion asialla!! Minä koen vihapuhekieltotiedotteet itseeni kohdistuvana vihapuheena, joka loukkaa sananvapauden kannattajana perustavia ihmisoikeuksiani ja tunteitani, aiheuttanut jo minulle pysyvän trauman. Mistä voin anoa korvausta? Ajattelin vaatia 17 000 000 Norjan kruunua henkisistä kärsimyksistä ja pysyvän trauman tuottamisesta. Kun sen saan, paranen eikä vihapuhettakaan tule suustani enään edes kun puhun unissani, siitä pidän kiinni ja olen luotettava mies.

   Vastaa
 2. Arska
  17.5.2019 19:23

  Ottiatuota… Hehheh, simmottistämmöttis, mitäs menit nii-i sullon mun luonto.

  Vastaa
 3. Viracocha
  17.5.2019 21:32

  Ensin osaamiskeskukset ja sitten syyllisten uudelleenkoulutusleirit…

  Vastaa
 4. Jussi
  17.5.2019 22:12

  Hah-hah sananvapautta vastustavat ”kommunismia muille”-globarit, maanpetturit!! Yritätte syöttää TEKEMÄLLÄ KEKSITTYÄ KEINOTEKOISTA VALEONGELMAA itseänne älykkäämmille kansalaisille. Kumma kun ei koskaan tapaa ketään, joka kertoisi kärsivänsä VIHAPUHEESTA. Kukaan ei puhu koko onttoutta kumisevasta ”maamme päaongelmasta” eikä koko ”vihapuhe”-sanaa kuule koskaan missään kenenkään suusta, paitsi globarimedian torvien torvista. Tehkää piilokommarit palvelus ja menkää vaikka leikkikentälle kiikkumaan, kai se onnistuu vaikka oikea kämmen on rinnalla nappien välissä piilossa. Jos ei onnistu niin leikkikää pelkkää kämmenpiilosta ja kuiskikaa hihittää kihertäen toisillenne korvaan kiellettyjä pahoja vihapuhesanoja. KUINKA PALJON VERORAHAA KULUTETAAN TOTUUSMINISTERIÖÖN? PALJONKO SIJOITUS TUOTTAA? MIHIN TUOTTO KÄYTETÄÄN? Sananvapaassa maassa huonot ideat kuihtuisivat ehkäpä itsestään. Ei tarvitsis laatia luetteloita kielletyistä sanoista, lipuista. Toivottavasti Suomen motoristit asettuvat näkyvästi sananvapauden ja itsenäisenä pysymisen taakse, kuten USA:ssa ja Venäjällä he tukevat upeita patriootti-pressojaan mahtavilla kulkueillaan merkit päällä ja maan liput takana hulmuten. LOUD PIPES SAVE LIVES, BORN TO RIDE!

  Vastaa
 5. Jussi
  17.5.2019 22:48

  Vaikea uskoa että salaliittoon kuulumattomat poliisit tekisivät itseään vapaaehtoisesti naurunalaisiksi syyttämällä jotain ”vihapuheesta”. Ympäristö purskahtaisi nauruun. Parempi olisi kiertää kouluissa valistamassa Pikku-Kalle vitsien ja Rovaniemen Marssin vaaroista. Onko rangaistavaa jos äänettömästi aukoo suutansa vihapuhelistan sanan mukaisesti? Entä jos ajattelee salaa vihapuhelistan sanoilla, muttei lausu sitä ääneen? Mitka viittomakielen merkit ovat vihamerkkejä? Tarkastetaanko sokeain-kirjoituksellinen materiaali? Jos ei, niin silloin ihmiset eivät ole tasa-arvoisia 😀 ja se on syrjintää, rinnastettavissa rasismiin, joka on rinnastettavissa vihapuheeseen. Siinä sananvapauden vastustajille lisäpuuhaa, KUN EI OLE OIKEASTI HYÖDYLLISTÄ TEKEMISTÄ?
  Saman verran maan etua voisi ajaa nostamalla uudestaan pohdintaan vanha kysymys ”montako enkeliä mahtuu samanaikaisesti nuppineulan päähän?”.
  Totuusministeriötä kannattavia poliiseja saa sanoa possuiksi, koska he vihapuhepohdintojen ohella syövät munkkipossua paperipussista tulikuuma pahvinen kahvimuki toisessa kädessä. Siitä puheesta ei kaivamallakaan löydy vihaa ja possu on muutenkin sallittua lasten kieltä. Possuuu!!

  Vastaa
 6. MH
  17.5.2019 23:43

  Päättääkö hallitus jo senkin mitä ihmiset saa ajatellakkin jo, mitä väärinajattelua? Kuka määrittää sen mikä on väärinajattelua, kai ihminen saa s**tana edes ajatella mitä haluaa ja mihin uskoo, jos ihmiset ei hyväksy esim. että suomeen päästetyt ”ties minkä maalaiset” ovat tuoneet maahan pelkoa, epätietoisuutta ja turvattomuutta niin kai ihmisillä on oikeus se sanoa ääneen, koska se on niin totta, ja te hoette naama punasena että se on vihapuhetta, ei se ole, se on kauhu joka saa ihmiset reagoimaan teidän mielivaltasiin päätöksiin 😡. Ruvetkaas seuraamaan näiden ”hyysättävien” kielenkäyttöä suomalaisille meidän omassa maassa niin hämmästytte todenteolla, mutta te vain syyllistätte suomalaisia kaikesta, olette jo muutenkin pettäneet suomen ja varsinkin sen kansan😈

  Vastaa
  1. Jussi
   18.5.2019 00:27

   Kiitos MH. Enpäs enään hämmästele jos jonain päivänä kadut täyttyy motoristeista ja Suomessa valmistettua heinähankoa kaupunkivaelluskoirapaimensauvana käyttävistä keltaliiveistä ja kapeaa viherpussia selässä kantavista oranssiliiveistä. USA:ssa metsästäjät ja urheiluampujat käyttävät oranssia liiviä sananvapautta kunnioittavan patrioottimedian kehotuksesta samaan tarkoitukseen kuin muut siellä keltaista, kuten keski-Euroopan ja saarivaltion keltaliivit, joita ei muuten näytetä vahingossakaan TV-uutisissa. Kannattaisiko jo nyt ostaa kotimaisen heinähankotehtaan osakkeita? Luulen että kantahenkilöstökin (tarkoitan VR:n konduktöörejä) on USA:n mukaisesti enimmäkseen isänmaan ja sananvapauden puolella, veteraanien/sotainvalidien/kaatuneiden saavutuksia kunnioittaen (olen viettänyt aikaa heidän seurassaan aika paljon ja kuullut jopa vihapuhelistan sanoja toistuvasti), jos keskustelu siirtyy Etelä-Korean entisen rahaautomaattipressan lähtöä edeltäneen rauhanomaisen ja paikkoja rikkomattoman massa-kokoontumisen puolelle, jossa lasketaan karkeasti onko hallintorakennuksen sisä- vai ulkopuolella enemmän ihmisiä 😉

   Vastaa
 7. Puolueeton
  18.5.2019 06:45

  Pistäpä suomisanakirjaan hakusana ”vihapuhe”, sanakirja antaa vastaukseksi, takoititko ”vihanta”.
  Omituinen tyhmä eikun ryhmä koottu, jossa on sekä poliittista vainoharhaa että tosikkoja. Ryhmän tarkoituksena on estää kansalaisten erimieliset puheet sillä perusteella, että jotku typerät somekommentit käyttävät alatyylistä kieltä. Eivät kommentit kylvä vihaa tai uhkaa henkeä, ovat vain huonoa kielenkäyttöä, jota vähäinen merkityksetön joukko kansalaisista harrastaa ja lukee antaen itsestään typerän vaikutelman. Näiden kirjoittelijoiden leimaaminen julkisesti typeryksiksi, kaipa sitäki voi sitten pitää vihapuheena, onhan kyseessä hyvää kielenkäyttöähallitsematon ryhmä. Vihapuhe on kovin ristiriitainen sana.

  Joukossa on harvoja, joilla on älykästä huumoria. Tämänkin tosikot tulkitsevat vihapuheeksi, vaikka kysymyksessä on parodinen suhtautuminen joidenkin mielestä kansalle vahingolliseen tai koomiseen polittiseen toimintaan.

  Vastaa
  1. Pekka Kemppainen
   18.5.2019 12:10

   Olisin taipuvainen näkemään, että #vihapuhe on usein #varoventtiili yhteiskunnallisille paineille, joita poliitikot saavat aikaan typerillä päätöksillään. Vanhan ajan mekaniikan oppikirjoissa kerrottiin, kun höyryvoiman käyttöä käsiteltiin, mikä on varoventtiilin tarkoitus: Kun paine kasvaa liian suureksi pannussa, varoventtiili estää onnettomuuden. Jos höyrykattila on räjähtänyt työmaalla, ja lämmittäjä ja masinisti ovat keittyneet kuoliaiksi kuumissa hyörysuihkuissa, ja sitten tutkija havaitsee varoventtiilin suljetuksi rautalangalla, se tiesi wanhaan aikaan tiilenpäiden lukemista vastaavalle mestarille.

   Jos joku aikoo tehdä nyky-yhteiskunnalle saman, hän pääsee Rinteen kabinettiin ministeriksi? Lukekaa ja levittäkää #uusiamedioita, ettei yhteiskuntarauha vaarannu. Poliittisessa keskustelussa ei saa olla kahta tasoa: Virallista jolla puhutaan salonkikelpoista pötyä, ja toista jolla jengi jupisee todelliset ajatuksensa. Jos tänän ajaudutaan yhteiskuntajärjestelmä #legitimiteetti on vaarassa, ja pahasti. Ukrainaan ei ollut muodostunut toimivaa poliittista puolue- ja kansalaisjärjestö-rakennetta neuvostoajan diktatuuriolojen yhtäkkiö kadottua. Niinpä Venäjä saattoi hirjuttaa maata.

   Huolehditaan siis Suomen vakaudesta, ja tuodaan julkikeskusteluun kaikki se, mistä ”Esson baarissa” jupistaan. -Ja ”essonbaarilaisille” vinkki, että käykää äänestämässä niitä huonojakin puolueita. Se on aina pois niiltä vieläkin huonommilta. ”Jättää äänestämättä Jussia, on ääni Antille.”

   Sananvapauden käyttö kirvelee niitä, joihin arvostelu kohdistuu, mutta sanomisen kaitsiminen vetää maton koko yhteiskunnan alta. Rinteen poppoo, vai onko se ”Sipilä-kakkonen”, leikkii vaarallisilla asioilla, jos se lähtee mukaan ministeriön lyhytnäköisyyteen.

   Vastaa
 8. Pekka ja Pätkä
  18.5.2019 11:13

  Työryhmä mainitsee yhtenä erityisryhmänä vihapuheen kohteista myös papit.
  — Sen, että arkkipiispa pitää orgioita papittarien kanssa, ei pitäisi enää vaikuttaa hänen toimintaansa noiden bungalovien ulkopuolelle, mutta pitäähän miehuutensa jokaisen uroksen todistaa, arkkipiispankin.

  Mielestäni esityksessä oleva sana ”papit” pitää poistaa ja korvata se sanalla jumalat, sillä jumalat, jos ketkä, ovat itse täysin puolustuskyvyttömiä ihmisten pilkkaa ja vihapuhetta vastaan. Juuri jumalat tarvitsevat jonkun vahvemman tukea, jonkun jolla on aseet ja väkivalta käytössään, jonkun joka voi kurittaa ja rangaista, kostaa häntä pilkkaaville, että tietävät mihin päin kumartaa.
  — Vain valtiolla on valta ja voima ja aseet puolustaa jumalia.

  Papeilla sentään on nyrkit. — Mutta jumalat. Nämä kädettömät raukat! Herra auta heitä. — Nämä puolustuskyvyttömät ja viattomat ihmisyyden mallikuvat. Ihmisen voimat ja kyvyt eivät siihen riitä puolustmaan jumalia. Siihen tarvitaan jotain kättä pitempää.

  Jumalat. Nämä yhteiskunnan heikko-osaiset.

  Herra auta jumalia ja
            anna voimasi heidän tuekseen.
  Herra anna aseidesi puhua
            ja kosta jokaiselle
            joka puhuu,
            tai edes ajattelee,
            pahoja ajatuksia jumalista.
  Herra anna
            teloittajan miekka
            palvelijoidesi käteen,
  että pahaa puhuvien
            kurkku ikuisesti vaiennetaan sanomasta pahaa sanaa sinua.

  Amen.

  Vastaa
  1. Pekka Kemppainen
   18.5.2019 11:50

   Kaveri asui 1900-luvulla Helsingin Ullanlinnassa ja tapasi käydä Sepänkadun puistossa, siis Agricolan kirkon sivulla, ulkoiluttamassa koiraansa. Kun hän muisti julkisuudenhenkilöiden naamat, hän tunnisti silloisen arkkipiispankin, jolla oli usein asiaa samaan puistoon samoihin kellonaikoihin. ”Se oli niin hutskun-näköinen tyttö etten ole ikinä nähnyt moista”, totesi kaveri piispan rakastajattaresta jota tämä tapaili puistossa. Ikäerokin oli kuullemma huomattava. Havaintoja oli pitkähköltä ajalta, sitten kaveri muutti ukoilutusaikojaan, kun ei konservatiivina sillai viittinyt katella ihan kaikkea. Kaveri kuului kirkkoonkin.

   Täytyyhän papin olla myös #kokemusasiantuntija, kun sunnuntaista toiseen puhuu saarnoissaan synnistä yms., joten emme tuomitse.

   Vastaa
  2. Jussi
   18.5.2019 15:47

   Nää liittyy papistoon (muttei evlut/ortopedix lahkojen), Hattiwattikaanivaltion lumipuvussa sähköisellä golf-kenttäautolla väkijoukossa hurjastelevaan Voijessuksen maanpäälliseksi sijaseksi itsensä esittelevään henkilöön ja hänen esimieheensä, jonka olemassaolosta harvemmin tiedetään. Esimiehen virallinen titteli on sama Paaxx mutta edessä on sana Musta eli virallinen asema on oikeasti Musta Paaxx, ja asuinvaltiona sama kirpputoriaukio.

   https://youtu.be/81JuwjwpZTE?list=PLu_zWDMRtOshs8Aq-KeR43JvlLLm_hNug&t=135
   ja
   https://www.youtube.com/watch?v=Q81ZqB5gzDI&list=PLtypMeJZ2KJhnBZ1IZMZ1OaPuxhxmOIoq&index=12

   Kiitos myös Pekka ja Pätkä, kaikki osallistujat, pörähti oikein keskustelu käyntiin tärkeästä asiasta:-)

   Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top