Suomen ympäristökeskuksen leväkatsaus julkaistu: Sinilevän esiintyminen vähäisempää

Suomen ympäristökeskuksen SYKE:n viikoittainen sinilevätiedotus alkaa tällä viikolla. Merialueilta on vasta vähän havaintoja, järviltä vain kaksi.

Suomen merialueilla vallitsee tavanomainen alkukesän tilanne, eli runsaita ja laajoja sinileväkukintoja ei vielä esiinny. Sinilevää on havaittu paikoin Suomen eteläisellä ja lounaisella rannikolla sekä avoimella Suomenlahdella, kertoo SYKE.

  • Sinileväseurantaan voi osallistua kesän aikana älypuhelimissa toimivan Havaintolähetin avulla tai perustamalla oman havaintopaikan Järvi-meriwiki-palveluun.
  • Rantavedessä saattaa esiintyä männyn kellertävää siitepölyä, joka näyttää erehdyttävästi sinilevältä.

Jotkut sinilevä-lajit menestyvät kylmässäkin vedessä, jotkut kasvavat jopa talvella, mutta huomiota kiinnittäviä leväkukintoja ilmaantuu yleensä vasta heinäkuussa, kun pintaveden lämpötila on vähintään 16-17 astetta. Nyt, toukokuun alussa, merivedet ovat 5-14 asteisia. Meressä pintaveden lämpötilaan vaikuttaa suuresti tuulten suunta ja sekoittuminen: Jos lämmennyt pintavesi ei sekoitu kylmempään vesimassaan, sen lämpötilat voivat kohota jopa yllättävänkin korkealle. Sinilevien suuret pintakukinnat ilmaantuvat, jos tuulet ja aurinkoinen sää ovat sopivia vähintään parin viikon ajan.

Järvet ovat toistaiseksi säästyneet sinilevältä tänä kesänä:

”Sinileviä esiintyy kaikentyyppisissä järvissä, mutta sinilevien pintakukintoja esiintyy tyypillisesti rehevillä järvillä, joissa on riittävästi ravinteita levien kasvulle. Sinilevien runsastumiseen ja kukintojen muodostumiseen vaikuttaa ravinteiden ja veden lämpötilan lisäksi moni tekijä, minkä vuoksi sinilevätilanteen kehitystä yksittäisellä järvellä on vaikea ennustaa”, sanoo tutkija Kristiina Vuorio Suomen ympäristökeskuksesta.

Järvien levätilanteeseen vaikuttaa myös edellisen talven ravinnehuuhtoutumat: Jos talvi on ollut leuto ja vähäluminen, ravinteita on valunut vesistöihin enemmän. Ympäristökeskus kertoo myös järvivesien lämpötiloista:

Pintaveden lämpötila on maan etelä- ja länsiosan järvillä yleisesti 14–18 astetta, maan keski- ja itäosassa sekä Kainuussa pääosin 12–14 astetta. Pohjois-Lapin järvet ovat edelleen jäässä.

Suomen rotarit ovat lähteneet mukaan leväseurantaan täksi kesäksi, mikä lisää havaintopisteiden määrää noin sadalla. Neljälläsadalla pysyvällä havaintopaikalla, sisävesillä ja rannikolla sekä saaristossa, seurataan levätilanteen kehittymistä. Avomerillä saadaan tietoa myös satelliittikuvista, Rajavartiolaitokselta, merentutkimusalus Arandalta sekä Itämerellä liikkuvilta laivoilta MS Finnmaid ja MS Silja Serenade, joihin on asennettu Algaline-mittauslaitteisto.

Vedessä oleva sinilevä tai sen hajoamistuotteet voivat olla terveyshaitta. Osa levistä tuottaa maksa- tai hermomyrkkyjä,  joihin uimari voi olla kosketuksissa. Vedessä olleille aiheutuneet oireet johtuvat kuitenkin useimmiten muista aineista.

Etenkin pienet lapset ja lemmikkieläimet on syytä pitää poissa sinileväisestä vedestä. Sinileväistä vettä ei pidä käyttää löyly-, pesu- tai kasteluvetenä. Myrkytysepäilyissä hakeudutaan lääkäriin tai viedään lemmikkieläin eläinlääkäriin. Myrkytystietokeskus antaa tarvittaessa lisäohjeita.

Ilmoita levähavaintosi Järvi-meriwikiin

Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämässä Järvi-meriwikissä jokaisella on mahdollisuus perustaa oma havaintopaikka ja tallentaa sille levähavaintoja järviltä ja rannikkoalueilta. Myös yksittäisiä havaintoja voi lähettää eri vesistöillä liikkuessaan. Havainnot voi toimittaa älypuhelimissakin toimivan Havaintolähetti-sovelluksen avulla. Ilmoitetut havainnot näkyvät valtakunnallisella levätilannekartalla ja tukevat valtakunnallista levätilanteen arviointia. Myös havainnot siitä, että sinilevää ei ole, ovat tärkeitä.

Tänä kesänä otetaan käyttöön myös Itämeri.fi-palvelun Levähavainnot-internetsivu. Kyseisellä Levähavainnot-sivulla esitettävä sinileväkartta yhdistää samaan näkymään Järvi-meriwikiin ilmoitetut sinilevähavainnot, Helsingin kaupungin uimarantojen sinilevähavainnot ja Suomen ympäristökeskuksen satelliittitulkintoihin perustuvat sinilevähavainnot viimeisten kolmen päivän ajalta.

Puiden siitepöly saattaa muodostaa vesistöjen pinnalle juovia tai lauttoja, joita joskus erehdytään luulemaan sinileväksi. Siitepölyä on kuitenkin yleensä myös kuivalla maalla ja kasvien lehdillä. Normaali määrä sinilevää saattaa näkyä vedessä vihreinä tai keltaisina hiukkasina, ja rantaan ajautuneena näkyvänä vihreänä nauhana vesirajassa. Kun levää on runsaasti, se muodostaa avoveteen lauttoja, jotka rantaan ajautuessaan kasaantuvat. Toisin kuin kivissä ja rakenteissa kasvavat muut levät, sinilevä ei muodosta tahmeita rihmoja, kun levämassaa nostaa tikulla.

Asiasta tiedotti tänään Suomen Ympäristökeskus SYKE. Otsikkokuva on aikaisemmalta kesältä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top