Open post

Helsingin lastensuojelu kriisiytyy

Toivo-ryhmä on vuonna 2021 perustettu raskaasti resursoitu Helsingin lasten-suojelun erikoisyksikkö, joka tekee yhteistyötä mm. poliisin ja Aseman lasten kanssa. Asiakkaiksi pääsevät/joutuvat sellaiset 11-17-vuotiaat lapset perheineen, jotka ovat pahassa väkivalta-, rikos- ja/tai päihdekierteessä. Arabian kielisillä lapsilla on suomenkielisiin verrattuna lähes kahdeksan kertainen tai 790 % ja somaleilla noin kolminkertainen tai 310 % korkeampi Toivoasiakkuuden vallit-sevuus suomenkielisiin...

Scroll to top