Open post

Onko häpeä syynä nuorten velkaantumiseen

Suomen Asiakastiedon tilastojen mukaan maksuhäiriöiden riski kasvaa voimakkaasti, kun henkilö täyttää 20 vuotta. Tällä hetkellä 76 000 alle 30-vuotilaalla on ainakin yksi maksuhäiriö. Häpeä on monelle este hakea apua talousongelmiinsa ajoissa. Asiakastieto ja Nuorten Akatemia kehittivät yhteistyössä nuorten kanssa työpajamallin, joka helpottaa talousongelmista keskustelemista. Maksuhäiriöisten henkilöiden määrä on kasvanut monena vuonna peräkkäin. Nuorimmissa ikäryhmissä maksuhäiriöt...

Scroll to top