THL arvioi: Yhdenvertaisuus ei toteudu Sote-palveluissa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tänään julkaisema kansallinen arviointi Suomen sosiaali-ja terveyspalvelujen tilasta antaa kriittisen kuvan mielenterveyspalvelujen ja ikääntyneille tarjottujen terveyspalvelujen toteutumisesta: Kasvaneeseen palvelujen kysyntään on onnistuttu vastaamaan vain osittain, eikä yhdenvertaisuus toteudu palvelujen saatavuudessa.

Mielenterveyspalvelut ja ikääntyneiden terveyspalvelut vastaavat kasvaneeseen kysyntään ontuen – THL arvioi Suomen julkiset sote-palvelut

THL:n tänään julkistama arvio mielenterveyspalvelujen ja ikääntyneille suunnattujen palvelujen toteutumisesta on kriittinen, Vaikka sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen järjestäjien määrä on viime vuosina vähentynyt ja kuntayhtymät lisääntyneet, on perustason mielenterveyspalvelujen rakenne Suomessa edelleen pirstaleinen. Tämä heikentää palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja laatua, kirjoittaa THL.

Mielenterveyspalvelujen ja ikääntyneiden terveyspalvelujen tarve on kasvanut Suomessa viime vuosina nopeasti, mutta hajanaisesti
järjestetyt sosiaali- ja terveyspalvelut eivät ole pystyneet vastaamaan kasvaneeseen kysyntään kuin osittain. Tämä käy ilmi
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tänään julkaisemasta Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujen kansallisesta arvioinnista. Arviointi keskittyy vuoden 2019 mielenterveyspalveluihin ja ikääntyneiden terveyspalveluihin.

Saatavilla olevien mielenterveyspalvelujen resursseissa ja jopa ammatillisessa osaamisessa on huomattavia alueellisia eroja. Tämä koskee erityisesti lapsille, nuorille ja perheille suunnattuja palveluja. Mahdollisuus saada hoitoa
tarvittaessa ei toteudu yhdenvertaisesti. Hoitoon pääsy saattaa pitkittyä, mikä mielenterveysasioissa saattaa vaikeuttaa ongelmia.

 • Mielenterveysongelmista tuli vuonna 2019 alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden yleisin syy. Mielenterveyssyistä sairauspäivärahaa saaneiden työikäisten osuus on kasvanut koko maassa.
 • Yksi neljäsosa puolesta miljoonasta 75 vuotta täyttäneestä on ikääntyneiden säännöllisten palvelujen piirissä.

Ikääntyneiden palvelut eivät toteudu yhdenvertaisesti

Ikääntyneet eivät saa terveyspalveluja koteihin ja palveluasuntoihin yhdenvertaisesti, kertoo THL:n julkaisu. Eroja on sekä
sairaanhoitopiirialueiden välillä että niiden sisällä, jopa samassa
kunnassa. THL näkee palvelujen yhdenmukaisuuden ja myös kustannuskehityksen toteutuneen paremmin niillä alueilla, joilla palvelujen integroimisessa on edistytty pisimmälle. Ilmoituksia ikääntyneiden laitosasumista ja kotihoitoa koskevista epäkohdista on tullut valvontaviranomaisille poikkeuksellisen paljon vuonna 2019. Jopa useita yksityisten palveluasumisyksiköiden toiminnan keskeytyspäätöksiä on jouduttu tekemään.

 • Valvonnassa havaitut puutteet koskivat muun muassa lääkityksen turvallisuutta, terveydenhuollon palvelujen järjestämistä ja henkilöstön riittävyyttä suhteessa asiakkaiden palvelutarpeisiin.

Väestön nopea ikääntyminen kasvukeskusten ulkopuolella, ja palvelujärjestelmän hajanaisuus, rasittavat palvelut maksavien kuntien taloutta. Vuonna 2019 kuntien taloudellinen tilanne oli ennätyksellisen heikko: vain joka viidennessä kunnassa (20%:ssa) talous oli tasapainossa. Kaksi vuotta aikaisemmin talous oli tasapainossa yli 80 prosentissa Suomen kunnista.

”Kuntien ja sairaanhoitopiirien huono taloustilanne, nykyisen
palvelujärjestelmän heikkoudet ja laajeneva pula sote-ammattilaisista tulevat olemaan vakava haaste työn alla olevalle sote-uudistukselle”, arvioi Pekka Rissanen, THL:n tietoylijohtaja.

THL on siis kirjoittanut mene-tekelinsä sote-uudistusta pykänneelle Suomelle. Sote on tärkein hallintoa ja palveluja koskea uudistushanke tällä vuosituhannella, ja sekä hallitus, eduskunta että puolueet ovat käyttäneet siihen koko parhaan osaamisensa.

Lähde:

 • Sosiaali- ja terveyspalvelut Suomessa 2019: Asiantuntija-arvio
  [2]. THL, Päätösten tueksi 1/2021.

3 Comments

 1. Kolmois standardit
  9.3.2021 10:05

  Ei tarvitse ottaa mielentrveyspalveluita tarksteluun kun jo pelkässä perusterveydenhoidossa tasa-arvo ei toteudu. Meinaan, eläkeläisille ja yli 70 vuotiaille tehdään paljon erilaisia nivel-leikkauksia ja ne aina ohittavat nuoret työikäiset henkilöt. Minusta olisi tasa-arvoista että ensimmäiseksi hoidettaisiin töissä olevat työikäiset ja sitten vasta eläkeläiset. Näin työikäiset olisivat mukana yhteiskunnan veronmaksajina paremmin kuin sairastellessaan työaikanaan. Ja he myös tuottaisivat yhteiskunnalle enemmän kuin eläkeläiset.

  Katsokaa tilsatoja. Mikä on odotettavissa olevan yli 75 vuotiaan elinajan ennuste jos hän joutuu lonkkaleikkaukseen? Tai polvileikkauksen? Parhaimmillaankin se on ”parin vuoden kuolemantuomio”. Mutta että jos leikkaus tehtäisiin esim. 30 vuotiaalle joka vielä parantuu nopeasti työkykyiseksi, niin siitä olisi sekä henkilölle että yhteikunnalle hyötyä.

  Toinen suuri väliinputoajien ryhmä ovat ”vammaiset”. Heidät yhteiskuntamme hoitaa kaikkein viimeisimpänä. Oli se sitten mikä tahansa hoito, niin vammeisten osalta se aina siirtyy jos joku toinen tulee samasta vaivasta hoidettavaksi. Vammaisille kyllä tehdään Suomessa hirvittäviä voittoja erilaisten asumismuotojen ja jumppien ja terapioiden muodossa. Niihin riittää yhteikunnalla rahaa vaikka millä mitalla. Esimerkinä aksoset joiden käsity ympäröivästä maailmasta on lähell nollaa. Mutta vuodessa erilaisia pallo-terapioita laskutetaan 200 000e edestä. Mutta että henkilöitä jotka pystyvät toimimaan ”suojatyökeskuksissa”, heitä ei saada leikkauksiin ja hoitoihin koska putoavat aina jonon hännille. Ja sielä pysyvät vuodesta toiseen.

  Vastaa
 2. Orang Utang
  9.3.2021 11:09

  Yhdenvertaisuus ei ole oikeudenmukaisuutta. Tasa-arvo ei ole oikeudenmukaisuutta. Nämä ja vastaavat sloganit ovat vain tapa naamioida eri eturyhmien vaatimukset „hyväksyttäviksi” tavoitteiksi.

  Seuraavaksi varmaan julkaistaan „arvostettujen tutkijoiden” pamfletti, että asia on juuri niin kuin taustavaikuttaja ja tutkimuksen maksaja väittää.
  – Ja eikös muuten 64,7 prosenttia kansastakin ole samaa mieltä, kertoo uusin gallup.

  Kaikkiin ongelmiin sitten tarjotaan samaa ratkaisua: lisää rahaa, lisää resursseja, suuremmat panostukset, …

  Suomessa ollaan menossa samanlaiseen hallintomalliin kuin USA:ssakin: virastoista ja valtionlaitoksista on tulossa itsenäisiä ja toisistaan riippumattomia yrityksiä, joita yhdistää vain se, että palvelujen ostajana on yksi ja sama laitos: valtio.
  – Miksi Valtioiden On Vaikea Neuvotella USA:n Kanssa

  Vastaa
 3. juha.
  9.3.2021 12:55

  Koko Sote:ssa on kysymyksessä vain virkapaikkojen lisääminen poliittisille pikku-broilereille eli byrokratia. Tehokkuus ja hoidin taso sen sijaan laskee kun ei lisätä lääkäreiden ja hoitajien määrä eli suorittavaa porrasta. Byrokratia hankaloittaa toimintaa ja uuden systeemin sisäänajaminen vie aikaa ja voimavaroja henkilökunnalta itse varsinaisesta työstä eli terveydenhuollosta!

  Ja kuten valtion- ja kuntainhallinnossa yleensä. Nk. uudistukset tehokkuuden ja kuuluisien säästöjen nimissä merkitsevät molemmilla osa-alueilla vain taaksepäin menemistä ja melkoista sotkua varsinaisessa hallinnonalan työssä, koska uusien kuvioiden kanssa tappelu vie leijonanosan työajasta!

  Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top